Дисципліна "Організація і технологія торговельних процесів" Викладач Міщенко Л.ІСторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
Дисципліна "Організація і технологія торговельних процесів"

Викладач Міщенко Л.І.

Основною метою викладання курсу "Організація і тех­нологія торговельних процесів" є надання студентам знань із організації роботи торговельних підприємств та основних тех­нологічних процесів у торгівлі.Основними завданнями, що мають бути вирішені в про­цесі викладання дисципліни, є оволодіння студентів знаннями із видів та улаштування роздрібних торговельних підприємств, то­варних складів оптових підприємств торгівлі, організації торго­вельно-технологічного процесу на роздрібних і оптових підпри­ємствах торгівлі, технології тарних операцій та організації пере­везення вантажів.

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • організовувати торговельно-технологічні процеси на роздрібних і оптових підприємствах;

 • приймати оперативні рішення щодо покращання обслу­говування населення.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ те­ми

Назва розділу і теми

Кількість годин

Усьо­го

Аудиторні заняття

Само­стійна робо­та

Разом

Лекції

Прак­тичні

1

Торгівля - галузь народного госпо­дарства

4

2

2
2

2

Роздрібна торго­вельна мережа

14

8

4

4

6

3

Улаштування роздрібної торго­вельної мережі

12

8

4

4

4

4

Організація тор-говельно-техно-логічного процесу в магазині

24

14

8

6

10

5

Організація роз­дрібного продажу товарів і обслуго­вування населен­ня

26

18

8

10

8

6

Складська мережа

6

2

2 .

-

4

7

Технологія склад­ських операцій

6

4

2
2

8

Організація і тех­нологія тарних операцій у торго­вельно-техноло­гічному процесі

8

4

2

2

4

9

Організація пере­везення вантажів

8

6

4

2

2

Разом

108

66

38

30

40


Форма підсумкового контролю - екзамен.


Вимоги до оформлення

 1. Контрольна робота має бути виконана відповідно до
  визначеного варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм
  варіантом (хоча б одне питання), то її повертають студенту без
  перевірки та рецензування для повторного виконання.

 2. Контрольна робота має бути виконана особисто
  українською мовою.

 3. Сторінки потрібно пронумерувати, залишаючи на
  кожній із них поля шириною 4 - 5 см для зауважень викладача.

 4. Правильно заповнити титульну сторінку, де вказати
  назву дисципліни, прізвище, ім'я та по батькові, групу, курс,
  навчальний заклад, номер особової справи і номер варіанта.

 5. Номери та назви завдань зазначати безпосередньо
  викладенням відповідного матеріалу.

 6. Назву кожного завдання підкреслити.

 7. Кожне завдання потрібно починати з нової сторінки.

 8. Писати акуратно, розбірливим почерком, чорнилом
  одного кольору чи кульковою ручкою, не скорочувати слова
  (крім загальновживаних).

 9. Наприкінці роботи навести список використаної
  літератури відповідно до вимог, поставити дату виконання
  роботи, підпис, а також залишити 2 3 чисті сторінки для
  написання рецензії.
 1. Обсяг роботи повинен становити 22 - 25 сторінок
  (у зошиті) чи до 12 сторінок комп'ютерного набору (формат А4,
  \Уогс1, шрифт 14).

ВАРІАНТИ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Остання цифра номера особистоїсправи студента
0

1

2

3

4

5

6

7

н

9
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1032

33

34

35

36

37

38

39

40

4162

63

64

65

66

67

68

69

1

270

71

72

73

74

75

76

77

78

79ПО

111

112

113

114

115

116

117

118

119
1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2042

43

44

45

46

47

48

49

50

513

4

5

6

7

8

9

10

11

1280

81

82

83

84

85

86

87

88

89

я

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129
2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

о

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

я

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4061

62

63

64

65

66

67

68

69

123

24

25

26

27

28

29

ЗО

31

32100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

я

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
4

41

42

43

44

45

46

47

48

49

502

3

4

5

6

7

8

9

10

1133

34

35

36

37

38

39

40

41

42ПО

111

112

113

114

115

116

117

118

11990

91

92

93

94

95

96

97

98

99
5

51

52

53

54

55

56

57

58

59

6012

13

14

15

16

17

18

19

20

2143

44

45

46

47

48

49

50

51

52120

121

122

123

124

125

126

127

128

129100
102

103

104

105

106

107

108

109

Остання циі

цифра номера особистої справи студента
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
6

61

62

63

64

65

66

67

68

69

122

23

24

25

26

27

28

29

30

3153

54

55

56

57

58

59

60

61

6270

71

72

73

74

75

76

77

78

79ПО

111

112

113

114

115

116

117

118

119
7

2

3

4

5

6

7

8 .

9

10

1132

33

34

35

36

37

38

39

40

4163

64

65

66

67

68

69

29

28

2780

81

82

83

84

85

86

87

88

89120

121

122

123

124

125

126

127

128

129
8

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2142

43

44

45

46

47

48

49

50

5126

25

24

23

22

21

14

13

12

1190

91

92

93

94

95

96

97

98

9970

71

72

73

74

75

76

77

78

79
9

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3152

53

54

55

56

57

58

59

60

6110

9

8

7

6

5

4

3

2

1100

101

102

103

104

105

106

107

108

10980

81

82

83

84

85

86

87

89

90


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка