wp-content/uploads/2013/08
  Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
wp-content/uploads/2013/01
  Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
wp-content/uploads/2013/06
  Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
wp-content/uploads/2013/12
  Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
wp-content/uploads/2013/09
  І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
  Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
wp-content/uploads/2013/10
  Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр
wp-content/uploads/2013/08
  Практична робота №1: Психічні властивості і процеси особистості
wp-content/uploads/2013/10
  1. Сутність духовного життя суспільства та його структура
wp-content/uploads/2013/09
  Від школи сприяння здоров’ю до школи майбутнього
wp-content/uploads/2013/12
  Всеукраїнський психолого-педагогічний проект «Вибір успішної професії»
wp-content/uploads/2013/08
  Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
wp-content/uploads/2013/11
  Учебно-методический комплекс специальность 030301. 65 «психология» калининград 2010
wp-content/uploads/2013/10
  Учебно-методический комплекс психология социальной работы направление подготовки 030300 «Психология» Квалификации выпускника бакалавр
wp-content/uploads/2013/11
  Учебно-методический комплекс специальность: 030301. 65- психология Калининград 2010 Основы психогигиены и психологическая профилактика
wp-content/uploads/2013/12
  Заместитель Министра
wp-content/uploads/2013/10
  Правова освіта учнів
wp-content/uploads/2013/04
  Наукові праці
wp-content/uploads/2013/11
  «психологічна компетентність та професійна діяльність педагога»
wp-content/uploads/2013/12
  Серед організаційних форм навчання, використовуваних у загальноосвітній школі, є урок, який залишається першоелементом навчального процесу. Але в сучасних умовах потрібно значно переосмислити його функції, форми та мету
wp-content/uploads/2013/10
  Учебно-методический комплекс наименование дисциплины психология направление подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью
wp-content/uploads/2013/11
  Учебно-методический комплекс специальность 030301. 65 Психология Калининград 2010 Психология искусства: Учебно-методический комплекс
wp-content/uploads/2013/10
  Учебно-методический комплекс психология здоровья направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр Калининград
wp-content/uploads/2013/04
  Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті
wp-content/uploads/2013/03
  Концепція позашкільної освіти та виховання
wp-content/uploads/2013/11
  Робота учителя основ християнської етики у вихованні школярів загальнохристиянських цінностей і моралі
wp-content/uploads/2013/10
  Государственный образовательный
  Учебно-методический комплекс психология развития возрастная психология направление: 030300 Психология Квалификации выпускника − бакалавр
wp-content/uploads/2013/12
  Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» модуль «Основы православной культуры»
wp-content/uploads/2013/11
  В г. Калининграде историческая психология учебно методический комплекс по специальности: 030301. 65 (020400) психология калининград 2010 Историческая психология : Учебно-методический комплекс
wp-content/uploads/2013/07
  Проблема онтологічного статусу свідомості та її суттєві ознаки
wp-content/uploads/2013/01
  Урок №10 Народна музика: соціально та родинно-побутові пісні
wp-content/uploads/2013/11
  Учебно-методический комплекс специальность: 030301. 65 (020400) Психология Калининград 2010
wp-content/uploads/2013/02
  Наказ №267 Про результати перевірки стану виховної роботи за І семестр 2014/2015 навчального року
wp-content/uploads/2013/11
  Конфлікт у педагогічній взаємодії: вчитель учень
  Учебно-методический комплекс основы психогенетики специальность: 030301. 65 (020400) Психология Калининград 2010
  Пояснювальна записка цикл уроків, запропонованих в роботі, об’єднується темою «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес»
wp-content/uploads/2013/10
  Рабочая программа психология искусства направление подготовки 030300 «Психология»
wp-content/uploads/2013/04
  1 Квалификация выпускника инженер
wp-content/uploads/2013/09
  Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
  Форма № н 04 національний університет «одеська юридична академія»
NMK/wp-content/uploads/2013/05
  Прикладні соціально-комунікаційні технології І. Формула спеціальності
wp-content/uploads/2013/08
  Пояснительная записка Планируемые результаты освоения обучающимися
wp-content/uploads/2013/09
  Навчально-методичний посібник для студентів непрофільних факультетів
wp-content/uploads/2013/07
  Рідної православної віри
wp-content/uploads/2013/12
  Ж. “Психолог” квітень 14(158)2005
wp-content/uploads/2013/11
  Образовательная программа зайковой Н. Н., учителя начальных классов Утверждена решением нмк от 30. 08. 2011г. Модуль 1
wp-content/uploads/2013/12
  Основная образовательная программа основного общего образования
wp-content/uploads/2013/02
  Право и организация социального обеспечения характеристика подготовки по специальности
  Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
wp-content/uploads/2013/12
  Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку
wp-content/uploads/2013/09
  Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
wp-content/uploads/2013/11
  Ноу впо «СПб ивэсэп»
wp-content/uploads/2013/09
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
wp-content/uploads/2013/10
  Рабочая программа психология труда, инженерная психология и эргономика направление подготовки − 030300 «Психология»
wp-content/uploads/2013/12
  Учебный план Календарный учебный график
wp-content/uploads/2013/06
  Корисні сайти для викладачів
wp-content/uploads/2013/09
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
wp-content/uploads/2013/12
  В бацалев Тайны городов призраков. Тайны городов призраков
wp-content/uploads/2013/10
  Учебно-методический комплекс этнопсихология направление 030300 Психология Квалификации выпускника − бакалавр
  Роль правової освіти та
wp-content/uploads/2013/03
  Управлінський аспект організації внутрішньошкільної методичної роботи
wp-content/uploads/2013/11
  Учебно-методический комплекс специальность: 030301. 65 (020400) Психология Калининград 2010
wp-content/uploads/2013/09
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
  Для 5 курсу (магістри та спеціалісти) фповс зі с\к «транснаціональна злочинність» на 2015-2016 навч рік
wp-content/uploads/2013/10
  Методичнірекомендаці ї натему : профілактикаправопорушен ь
wp-content/uploads/2013/07
  Філософія особистості
wp-content/uploads/2013/10
  Учебно-методический комплекс психология личности направление: 030300 Психология Квалификации выпускника − бакалавр
wp-content/uploads/2013/12
  Рабочая программа элективного курса «Основы делового общения»
wp-content/uploads/2013/10
  М етодичнірекомендаці ї
  Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014
wp-content/uploads/2013/02
  Тема: «Ким бути?» Клас: учні 2-х класів Ціль
wp-content/uploads/2013/09
  Программа «Музыкальное искусство»
wp-content/uploads/2013/01
  Ларри Кинг Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно
wp-content/uploads/2013/12
  Сборник научно-методических работ к 80-летию со дня рождения Эльвиры Михайловны Сапожниковой Симферополь 2013
wp-content/uploads/2013/01
  Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
wp-content/uploads/2013/12
  Рассмотрено на заседании мо учителей истории и обществознания
wp-content/uploads/2013/03
  №518-12\07 Відвідування й аналіз уроку як метод контролю за навчально-виховним процесом та надання методичної допомоги викладачам
wp-content/uploads/2013/08
  «мікроклімат робочої зони, оздоровлення повітряного середовища та нормалізація мікроклімату й теплозахисту»
wp-content/uploads/2013/05
  Юридичний факультет
wp-content/uploads/2013/03
  Ведуча. Доброго дня, шановні вчителі, дорогі учні. Ведучий
wp-content/uploads/2013/09
  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии doc учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с
wp-content/uploads/2013/08
  Пожежна безпека технологічних процесів. Категорії приміщень І зовнішних установок за вибухопожнжною небезпекою. Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів
wp-content/uploads/2013/10
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Gh. 55. 40 2014
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Он. 55. 50-2013
NMK/wp-content/uploads/2013/05
  Документознавство. Архівознавство І. Формула спеціальності
wp-content/uploads/2013/12
  Игорь Анатольевич Дамаскин 100 великих разведчиков 100 великих
wp-content/uploads/2013/11
  Затверджено наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області
wp-content/uploads/2013/10
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  Семінар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання»
wp-content/uploads/2013/02
  Урок №12 Значення драматургії для розвитку українського театру
wp-content/uploads/2013/10
  1. загальна частина
wp/wp-content/uploads/2013/12
  Юрій Клен (псевдонім Освальда Бургардта) український поет, перекладач, літературний критик. Народився 4 жовтня 1891р у селі Сербинівка на Поділлі. 1911р
wp-content/uploads/2013/10
  Оформлення та підготовка документів до передавання до архіву у випадку ліквідації установи
wp-content/uploads/2013/01
  Про затвердження державних нормативних документів Для встановлення єдиного порядку обслуговування і ремонту ліфтів наказую
wp-content/uploads/2013/12
  Права працівника на охорону праці в процесі трудової діяльності
  Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №94 Запорізької міської ради Запорізької області Запоріжжя
  Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти в Запорізькому класичному ліцеї Запорізької міської ради Запорізької області Запоріжжя
wp-content/uploads/2013/03
  Рішення Запорізької обласної ради від 12. 11. 2010 №4 Регіональна програма підвищення енергоефективності Запорізької області на 2010-2015 роки. Погоджено
wp-content/uploads/2013/12
  Особливості соціального патронажу сім'ї
wp-content/uploads/2013/09
  Робоча програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
wp-content/uploads/2013/12
  Об’єднання Німеччини
wp-content/uploads/2013/09
  Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
wp-content/uploads/2013/05
  Важливість та перспективність вивчення предмету
wp-content/uploads/2013/10
  Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
wp-content/uploads/2013/09
  Програма самостійної роботи студентів 4 курсу цгю з кримінології на 2015-2016 навч рік Тема Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, історія розвитку. Місце кримінології серед суміжних галузей знань
wp-content/uploads/2013/02
  Мартинюк Р. Проблеми конституційного правосуддя в Україні / Р. Мартинюк // Актуальні проблеми реформування правової системи України: Зб наук ст за матеріалами VI міжнар наук практ конф
wp-content/uploads/2013/04
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України
wp-content/uploads/2013/10
  Информационные технологии: Учеб для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. М.: Высш шк., 2003. 263 с
rus/wp-content/uploads/2013/05
  Учебно-методический комплекс по дисциплине: «Фармацевтическая информация. Особенности работы медицинского и фармацевтического представителя»
wp-content/uploads/2013/07
  Патопсихология с основами дефектологии (Клиническая психология) Патопсихология
wp-content/uploads/2013/08
  Практична робота 9: Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим
wp-content/uploads/2013/09
  Новорічні свята. Виготовлення прикрас для ялинки
wp-content/uploads/2013/12
  2012 використання ікт під час викладання іноземних мов
wp-content/uploads/2013/10
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5141 000000-2008 Професія: „перукар"
  Методичні рекомендації натему : злочинність серед підлітків І методи її профілактики формування людини, як
wp-content/uploads/2013/02
  Урок №6 «Російський живопис»
wp-content/uploads/2013/09
  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
wp-content/uploads/2013/08
  Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці
wp/wp-content/uploads/2013/12
  Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти
wp-content/uploads/2013/11
  Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство»
wp-content/uploads/2013/12
  Інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи та працівниками методичних служб, органів управління освітою. Розподіл випускників школи за каналами навчання та працевлаштування
wp-content/uploads/2013/02
  «М'ячики для Мурка»
  Принь марина олегівна +351. 853(477. 61/. 62) „1920/1930”
  Кількісні та порядкові числівники
  Тема. Архітектура світу
wp-content/uploads/2013/11
  Рабочая программа социальная психология Специальность: 030301. 65 (020400) Психология Калининград 2010
  Туристичний маршрут „Чигиринщина – історія української державності” Загальна протяжність маршруту
wp-content/uploads/2013/05
  Туристичний похід
wp-content/uploads/2013/02
  Ю. В. Рібцун // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : навч метод зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. Вип. К. Наук світ, 2010. С. 250-256. Методичні рекомендації
wp-content/uploads/2013/12
  Тести для підготовки студентів до теми: «Іридоїди. Ефірні олії»
  Крок 2 Фармакогнозія 1
wp-content/uploads/2013/03
  Запитання до кандидатського екзамену. 2012р
wp-content/uploads/2013/09
  Джозеф Б. Пайн Джеймс Х. Гилмор Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена
wp-content/uploads/2013/05
  1. Порівняльна характеристика наукової та практичної діяльності
wp-content/uploads/2013/09
  «кримінологічні основи забезпечення економічної безпеки» лектор – к ю. н., доцент Мельничук Тетяна Володимирівна, t
wp-content/uploads/2013/11
  Рабочая программа специальность: 030301. 65 (020400) Психология калининград 2010
wp-content/uploads/2013/02
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 05. 13. 06 Інформаційні технології Затверджено на засіданні Вченої ради
wp/wp-content/uploads/2013/10
  Перше завдання полягає у висвітленні питань теоретичних розділів з питань „Табличний процесор ms excel”, „субд ms access”. Відповіді до теоретичних питань дати в розгорнутому виді. Завдання виконується в текстовому процесорі ms word
wp-content/uploads/2013/01
  «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики» вчителя інформатики
www/wp-content/uploads/2013/03
  Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні Проблема, яка потребує розв’язання
wp-content/uploads/2013/02
  Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
wp-content/uploads/2013/10
  Методичні рекомендації натему : Принципи, функції, засоби, форми та методи правового виховання м. Чернівці
  Інформація про діяльність Чернівецького міського управління юстиції про проведену роботу з напрямку методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах
  Методичнірекомендаці ї натему : юрисконсультам про основні принципи обліку нормативно-правових актів
  Особливості роботи з електронними документами
wp-content/uploads/2013/11
  Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" схвалено
wp/wp-content/uploads/2013/12
  «Шевченко» шевченко не поет — бо це ж до болю мало, Не трибун — бо це лиш рупор мас, І вже менш за все — «Кобзар Тарас»
wp-content/uploads/2013/02
  Українсько московська міждержавна угода 1654 року. Воєнні дії в 1654 1655рр
wp-content/uploads/2013/09
  Сценарій святкової програми «Свято з присмаком Різдва» Дата проведення: 08. 01. 2015 Час проведення: 16. 00 Місце проведення: каб.№25 Мета: залучення сімей до
  Сценарій урочистої лінійки
wp-content/uploads/2013/02
  Поняття візерунка та орнаменту. Спрощення форм рослинного світу під час створення орнаменту. Композиція «Весняна хустина»
wp-content/uploads/2013/10
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
wp-content/uploads/2013/12
  2012 рік Високобайрацький нвк І iii ступенів Доповідь на педагогічній раді вчителя історії Грінченка В. В. з теми: Дієве використання наочності на уроках історії
  Директор комунального закладу
wp-content/uploads/2013/03
  Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.
wp-content/uploads/2013/02
  Наказ №68 Про перевірку стану викладання предметів «Історія України» у 5-11 класах та «Правознавство» в 10-му класі
wp/wp-content/uploads/2013/12
  Образи світової літератури в ліриці юрія клена
wp-content/uploads/2013/01
  Формування креативних здібностей на уроках художньо-естетичного циклу засобами використання інноваційних технологій
wp-content/uploads/2013/06
  План роботи бібліотеки Харківського професійного ліцею машинобудування
wp-content/uploads/2013/09
  Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
wp-content/uploads/2013/03
  Займенники 2- ї особи однини і множини
wp-content/uploads/2013/08
  «Україна незалежна держава. Символи держави: герб, гімн, прапор. Столиця України»
wp-content/uploads/2013/09
  Тема. Народне мистецтво витинанки. Зображення на площині Чарівний світ метеликів». Мета продовжити знайомити дітей з одним із видів декоративно – прикладного мистецтва – витинанкою,поняттям
wp-content/uploads/2013/08
  Урок у музеї гра "картинна галерея природи"
wp-content/uploads/2013/02
  Тема: Числівник Мета
wp-content/uploads/2013/08
  Тема. Державні символи України. Мета
wp-content/uploads/2013/02
  Тема: Таблиця ділення на 9,обчислювання виразів на дії різного ступеня. Мета
  Закріплення знань про часові форми дієслова
wp-content/uploads/2013/03
  Формули для знаходження площі трикутника
wp-content/uploads/2013/02
  Комунальний заклад «харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської обласної ради
wp-content/uploads/2013/03
  Пояснювальна записка Контрольний лист документу
wp-content/uploads/2013/09
  «В гостях у Ялинки, або Куршевель по-новому»
wp-content/uploads/2013/10
  Узагальненн я діяльності Чернівецької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради
wp-content/uploads/2013/11
  Тема дня понеділок
wp-content/uploads/2013/09
  Центр творчості дітей та юнацтва Музичне свято «Різдвяна зірка»
wp-content/uploads/2013/02
  Наказ №64 Про умови та порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в навчально-виховному комплексі
  Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29» Маріупольської міської ради Донецької області Класна година 4 клас «Я маленька українка, україночка»
wp-content/uploads/2013/10
  Інформаці я про роботу міжвідомчої координаційно-методичної ради
wp-content/uploads/2013/02
  Конспект уроку (За новою програмою, 5 клас)
wp-content/uploads/2013/06
  Вчителям-предметникам в позаурочний час.
wp-content/uploads/2013/05
  Жили на світі козаки
wp-content/uploads/2013/09
  «Картопляний бенкет»
wp-content/uploads/2013/05
  Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2,3 Обсяг модуля
wp-content/uploads/2013/09
  Сценарій родинного свята «Українці ми маленькі, українці тато й ненька»
wp-content/uploads/2013/03
  Заходи з нагоди святкування в 2015 році Дня матері та Міжнародного дня сім’ї
wp-content/uploads/2013/10
  Маркетинг
wp-content/uploads/2013/09
  Сценарій розважальної програми «Ми родина, наш дім Україна!»
wp-content/uploads/2013/03
  6. 3 Модернізація системи
wp-content/uploads/2013/09
  «Україно моя ти, як мати одна» проведеного керівником гуртка П'ятигорець Н. М
wp-content/uploads/2013/05
  Сценарій святкової лінійки до Міжнародного жіночого дня 8 березня
wp-content/uploads/2013/09
  Сценарій спортивно-розважальної програми «Олімпійські ігри»
wp-content/uploads/2013/12
  День спорту і здоров’я
wp-content/uploads/2013/09
  Сценарій спортивно розважальної програми в національному стилі «Козацькі забави»
wp-content/uploads/2013/12
  Методичні рекомендації до викладання предметів; методичні рекомендації до Першого уроку. Упорядники: Тимошенко Н. П., завідувач районним методичним кабінетом
wp-content/uploads/2013/10
  Питання до вступного іспиту зі спеціалізації «Педагогічна психологія»
wp-content/uploads/2013/08
  Звіт директора комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс №7» Харківської обласної ради масловської юлії сергіївни за 2016 / 2017 навчальний рік Харків 2017
wp-content/uploads/2013/02
  Поради психолога
wp-content/uploads/2013/12
  Програма нудна і нецікава для обдарованої дитини
wp-content/uploads/2013/07
  Голуб’як Наталія
wp-content/uploads/2013/05
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ м. Київ
wp-content/uploads/2013/11
  06 Журналістика за спеціальністю 061 Журналістика
  Астенічний синдром
wp-content/uploads/2013/10
  Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік
  Програма для вступних випробувань в аспірантуру з галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія
  Теорія літератури
wp-content/uploads/2013/11
  Логвіненко В.І. – викладач будівельних дисциплін днз «Охтирський центр професійно-технічної освіти»
wp-content/uploads/2013/08
  Каїн і Авель (біблійна легенда)
wp-content/uploads/2013/07
  В. П. Мельник освітня програма
wp-content/uploads/2013/11
  Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет Погоджено
  Психопатологія підліткового віку
  Розлади відчуття та сприймання в дитячому та підлітковому віці
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 Професійна освіта
wp-content/uploads/2013/07
  В. П. Мельник освітня програма
wp-content/uploads/2013/11
  Філософський факультет
wp-content/uploads/2013/12
  Анотація на посібник «профорієнтація учнівської молоді»
wp-content/uploads/2013/10
  Програм а вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 23. 00. 01 – теорія та історія політичної науки
wp-content/uploads/2013/02
  Звіт депутатів Броварської міської ради від фракції во «Свобода» Брусенської Г. В., Базишина П.Є., Кузика П. М. за 2012 рік
wp-content/uploads/2013/10
  Соціолінгвістика
  $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
  Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік держбюджетні теми І. Тема зп-57П " Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ". Номер держреєстрації: 0110U001364
  Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2005 рік
wp-content/uploads/2013/02
  Перший раз у перший клас
wp-content/uploads/2013/04
  Піраміда Абрахама Маслоу. Місце в ній безпеки
wp-content/uploads/2013/08
  Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки
wp-content/uploads/2013/10
  З 2006 року Чугуївський професійний аграрний ліцей працює як «Школа сприяння здоров’ю», тому вся робота навчально-виховного процесу спрямована на формування здорової особистості
wp-content/uploads/2013/11
  Типи темпераменту
  Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку
wp-content/uploads/2013/06
  Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
wp-content/uploads/2013/12
  Спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
directory wp-content uploads  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка