sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
sites/default/files/files/project_materials
  Мирними засобами транссенд метод
sites/default/files/files
  Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Історія україни вступ
sites/default/files/files/pub
  Программа по дисциплине «Психология аномальной личности» предназначена для освоения студентами направления 030300 «Психология», обучающихся по профилю «Психология здоровья»
sites/default/files/files
  Философия техники
sites/default/files/files/metodical material/lud_i_svit
  Людина І світ
sites/default/files/files
  Пленум верховного суду україни постанова n 8 від 30. 05. 97
  Вельмишановні колеги! Організаційний комітет VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Загальна соціологічна теорія
  Програма курсів: загальна психологія тема 1: Предмет та задачі психології як науки
sites/default/files/files/basic/2/[node:nid]
  Вводится с момента утверждения взамен ранее утвержденного 27. 03. 2000 г
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Загальна соціологічна теорія
sites/default/files/files/basic/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ukrupnennaya-gruppa-napravleniy-podgotovki-37.00.00-psihologicheskie-nauki
  Направление подготовки 37. 03. 02 Конфликтология
sites/default/files/files/10-bibl
  Новые книги, поступившие в библиотеку в декабре 2012 г. Автоматизация 32. 965 А 22 Автоматизированное рабочее место
sites/default/files/files/basic/образование/основные-образовательные-программы/укрупненная-группа-направлений-подготовки-050000-образование-и-педагогика
  Филологическое образование
sites/default/files/files
  Актуальність теми
  Рабочая программа к ооп от № дисциплины б 01 Философия для направления 031300. 62 Журналистика
sites/default/files/files_for_download/Bessarabova
  Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «история мировой культуры»
sites/default/files/files
  Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
  Витяг § Інші учасники цивільного процессу Стаття 53. Експерт
  Редакція від 28. 02. 2016, кримінальний процесуальний кодекс україни витяг
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/dvv
  Пояснювальна записка конституційне право України займає головне місце в системі національного права. Це пов’язано не лише з його значенням для правової системи України, а й з тим, що конституційне право
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають диплом
sites/default/files/files
  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
  Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про лікарські засоби", з урахуванням вимог директиви 2001/83 Європейського Парламенту та Ради єс
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «молодший спеціаліст»
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy2(3)kurs2016/dvv
  Пояснювальна записка Метою додаткового вступного випробування з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності абітурієнта, визначення
sites/default/files/files
  Кодекс цивільного захисту україни (Відомості Верховної Ради
sites/default/files/Files
  Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України Науково-методична комісія 1 із загальної та професійної освіти
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/dvv
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання школярів»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
sites/default/files/files
  Г. С. Сковороди Інститут Григорія Сковороди Кафедра філософії Інститут вищої освіти напн україни програма
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Програма вступного екзамену розроблена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра із спеціальності 030501 «Економічна теорія»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015/ukr ros
  Програма комплексного вступного іспиту з української мови з методикою викладання в загальноосвітній школі розроблена на підставі навчальних програм основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  1. мета та завдання навчальної дисципліни
sites/default/files/files
  Мультисервісна комп’ютерна мережа
  Доступ до освіти і менторингу
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy2(3)kurs2016/parall
  Програма з «історії україни»
sites/default/files/files
  "web-орієнтована система обліку студентів "
  Затверджую замовник: Апарат Верховної Ради України узгоджено
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного іспиту в аспірантуру Підготовки доктора філософії
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань
sites/default/files/files/fin_buh
  Рішення 22. 11. 2012 №17 Про обласну програму соціального захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного випробування з педагогіки та історії педагогіки в аспірантуру
  Програма вступного випробування з літературознавства підготовки доктора філософії
  Програма додаткового вступного випробування підготовки доктора філософії
sites/default/files/files
  Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
  Затверджено радою
sites/default/files/files/Priimalna/2017pk/ProgramaMag/fahov
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання»
sites/default/files/files
  Витяг поточна редакція Редакція
sites/default/files/files/Priimalna/2017pk/ProgramaMag/dvv
  Пояснювальна записка Українознавство це філософсько-теоретична гуманітарна наука про походження, розвиток та сучасне життя українського етносу, закономірності його історичного та культурно-мистецького розвитку
sites/default/files/Files
  Міністерство освіти І науки україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний інститут
  Кафедра політології та державного управління
  Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
  Програма з фізичної реабілітації для всупу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
sites/default/files/files
  Розклад занять
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування підготовки доктора філософії галузі знань
  Фінансово-економічні проблеми розвитку країн із транзитивною економікою
  Кафедра політології та державного управління
sites/default/files/files
  Додаток до наказу Інститут кримінально-виконавчої служби від 26. 06. 2017 №99 /од-17 умови проведення конкурсу на посаду начальника факультету (декана) заочного навчання та післядипломної освіти
  Витяг господарський процесуальний кодекс України Розділ V докази
  Здійснюють підприємницьку діяльність
  Програма IV міжнародного адвокатського форуму Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Етапи реалізації
sites/default/files/Files
  Програма з фізичної реабілітації для всупу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
directory sites default  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка