sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2009 (06)
sites/bdpu.org/files/NV
  Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
sites/bdpu.org/files
  Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
  1 Бердянськ 2011 (06)
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2008 (06)
sites/bdpu.org/files
  Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
  1 Бердянськ 2010 (06)
  1 (Педагогічні науки) Бердянськ 2004 (06) ббк 74я5
  Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка головним завданням фахового вступного випробування з педагогіки та фахових методик початкового навчання є перевірка якості професійної підготовки бакалаврів
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова і література»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
  2 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з 41
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка у даний час у педагогічній науці йде становлення нової системи освіти, спрямованої на гуманізацію освітнього простору. Цей процес супроводжується істотними змінами, як у педагогічній теорії
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  50-річчю факультету початкової освіти
  4 Бердянськ 2010 (06)
  4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5
  4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Своєрідність функціонування інтимної лірики у творчості б. Грінченка
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  1. Історія української журналістики
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни Англійська мова та література з методиками викладання є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів
  Розклад вступних екзаменів у 2012 році Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денне відділення початок о 900
  Пояснювальна записка фахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою теоретичних знань І практичних навичок абітурієнтів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, з усіх лінгвістичних дисциплін
sites/bdpu.org/files/ROZKLAD/ippom
  Графік навчального процесу
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з «Теорії та методики хореографічних дисциплін» складають абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  2 Бердянськ 2011 (06)
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Скрипник І.І., аспірант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни (відділ компаративістики) Б.І. Антонич та Б. Шульц: міфологічний еротизм
  Мартиненко Л. Б. кандидат філософських наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра філософії та суспільствознавства засади формування психолоії гендеру
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка фахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою теоретичних знань І практичних навичок абітурієнтів, які вступають до магістратури, з усіх лінгвістичних дисциплін
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Педагогічного університету
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка головним завданням вступного екзамену з педагогіки та фахових методик початкової освіти є перевірка якості професійної підготовки молодших спеціалістів
  Пояснювальна записка Програма з комп’ютерних технологій складена на основі типової програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю з предмету «Інформатика»
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
  Пояснювальна записка Вступні іспити з всесвітньої історії для бакалавра (напрям підготовки: 020302 Історія ) встановлені
  Програма з інформатики покликана перевірити знання абітурієнтів, які засвоїли базовий курс інформатики в загальноосвітній школі
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  -
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  2 Бердянськ 2010 (06)
sites/bdpu.org/files/konferencii/fiz-mat
  2 Бердянськ 2011 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  3 Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 з-41
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Міністерство освіти та науки України Бердянський державний педагогічний університет Ірина глазкова
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files
  1. Пояснювальна записка Головним завданням вступного екзамену «Педагогіка»
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Підмогильний
  Між Еросом і Танатосом: Наративні структури інтимної лірики Лесі Українки
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування на спеціальність 01010101 Дошкільна освіта складена на основі програми Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова «Дошкільна педагогіка
sites/bdpu.org/files/ROZKLAD/fdsso
  Дисципліна Форма звітності
sites/bdpu.org/files
  Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/foipt
  Практичні аспекти застосування сучасних освітніх технологій в процесі професійної підготовки інженерів-педагогів алєксєєва Г. М. Алєксєєва Ганна Миколаївна. Практичні аспекти застосування сучасних освітніх технологій в процесі професійної підготовки
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/lib
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет Слово про вченого
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць №2
  Бердянськ 2006 (06) ббк 74я5
  Бердянськ 2009 (06)
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Проблема кохання як ознака української менталькості у романтичній прозі євгена гребінки І сидора воробкевича
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  Аристион, или перевоспитание
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Молодих учених
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  3 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41
sites/bdpu.org/files/gef
  Кафедра фінансів і кредиту Дисципліни вільного вибору студентів на 2016-2017 н р
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/inf
  Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Нан україни, Київ від любові до ненависті
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  Проти переконань
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з комплексу «Логопедія з корекційними методиками»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Художня інтерпретація теми кохання у творчому доробку а. Дімарова
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  3 Бердянськ 2010 (06)
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Бердянським державним педагогічним університетом Бердянськ 2015 Зміст Розділ 1
  Пояснювальна записка Корінна відмінність цього курсу
sites/bdpu.org/files/KF/gef/kepet
  Кафедра економіки підприємства та економічної теорії Дисципліни вільного вибору студентів на 2016-2017 н р
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
sites/bdpu.org/files
  Програма складається з "Пояснювальної записки", "Переліку розділів і тем" та необхідної літератури. Оцінювання з історії України має на меті оцінити ступінь
directory sites bdpu.org  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка