file
  Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
books
  Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
  Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
uploads/files/Naukova_robota
  Рівненський державний гуманітарний університет
books
  Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
books
  Програма з дисципліни «загальна психологія»
standarti
  Государственный образовательный
psiho
  В. П. Глухов основы психолингвистики высшая школа 2005
Psiholog
  Емоційні особливості підліткового віку Загальна характеристика психічних особливостей підліткового віку Психологічні концепції підліткового віку
data/998/518/1219
  Социальная психология
books
  Програма з курсу «Соціальна психологія»
Tekst/Psihologiya/14_11_2013/Korekciyna
  Методи корекційної роботи з агресивними дітьми
files
  Психологічна підготовка на прикладі стрільби з лука
ponn/books/parts/index/downloads
  Методи психодіагностики в системі профвідбору
sites/default/files/read-downloads
  Особистісний вибір
Psiholog_slujba/metod_rekom
  Система роботи щодо
files
  І. В. Власенко
books
  Київський національний університет імені тараса шевченка інститут післядипломної освіти Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальна психологія» для підготовки фахівців за спеціальністю
conference2014/1
  Психологічні особливості прояву агресії у підлітків з неблагополучних родин Щербінова А.І., Симоненко С. М. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
books
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна психологія для підготовки фахівців
  Методичні рекомендації та навчальні завдання з курсу " експериментальна психологія" для студентів відділення психології
download
  Л. А. Мацко, М. Д. Прищак основи психології та педагогіки
psiholog
  Пам’ятка для учнів щодо підготовки до екзаменів
Psihologie/2006/Catedra Psihologie/Ina Moraru/psihodiagnostic general/programe
  Программа по дисциплине общая психодиагностика специальности "психология", "социальная работа"
Psihologie/2010-2011/Psihologie/Ceban Tatiana/Curs - Psihologia pedagogica/bibliografie/Bibliografie PP rusa
  Методические рекомендации по изучению курса Программа курса Раздел I. Человек и его познание Тема Необходимость изучения психологии и педагогики: в поисках смысла
Psiholog_slujba/metod_rekom
  В. В. Білецька Особливості діяльності психологічної служби системи освіти Миколаївської області у 2014/15 навчальному році
wp-content/uploads/2013/10
  Учебно-методический комплекс наименование дисциплины психология направление подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью
conference2014/5
  Вплив психологічних захисних механізмів на самооцінку людини Коцієвська А. Г., Булгакова В. О. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
files/sdu/programma/2014-2015
  Рабочая программа к ооп от № дисциплины дв 01. 01 Психология для специальности
books
  Пояснювальна записка до навчальної програми курсу «Педагогічна психологія»
uploads/editor/945/476100/blog_/files
  Реферат по возрастной психологии депривация детского возраста
books
  Дипломної освіти програм а з курсу "Юридична психологія" Для студентів за спеціальністю 040101 "
  Програма для студентів спеціальності 03010201 "Психологія" Укладач
nova/psihologi
  Методичні рекомендації Умовні скорочення: сп соціальні педагоги; пп практичні психологи
books
  Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу „Загальна психологія" для підготовки студентів за спеціальністю 040101. „Психологія"
upload/doc/2013/07/31
  Теоретико-методологические основы психодиагностики
book/psychotherapy/karvasarskij_psihoterapevticheskaja_enciklopedia
  Борис Дмитриевич Карвасарский Психотерапевтическая энциклопедия (2-е издание, 2000 г.) «Психотерапевтическая энциклопедия»
media/omko/files/fgos/14.62.1.2146-2012/2012-11-12
  Памятка по изучению дисциплины «Психология личности»
dadvfiles
  Составители
sites/default/files
  Перечень вопросов для итогового контроля

  Інститут післядипломної педагогічної освіти
gsdl/lib/psy
  Зоопсихология и сравнительная психология
books
  Методичні рекомендації до вивчення і написання контрольної роботи з курсу „Вікова психологія для підготовки фахівців
portal/docs/F1995063941
  Ккл по курсу: «Общая психология. Раздел: Введение в общую психологию» Направление подготовки
book/practic_psychology/obshaya_psihokorrektciya
  Общая психокоррекция. Учебное пособие. М.: Сфера, 2002 Г. 510 С
book/common_psychology/osnovi_psihologii_stolyarenko
  Л. Д. Столяренко основы психологии

  Виктор Франкл в борьбе за смысл Вступительная статья
fa/Dla saita/psihoterapiya/4
  Борис Дмитриевич Карвасарский. Психотерапия
book/social_psychology/gendernaya_psihologiya_bendas
  Т. В. Бендас гендерная психология Издательская программа
books
  Методичні рекомендації до навчального курсу «диференціальна психологія та психофізіологія»
books/download/rtf/483
  Книга выдающегося советского ученого Л. С. Выготского «Психология искусства»
books
  Інститут післядипломної освіти методи психологічної експертизи
cms_page_media/421
  Асанова О. С. Практика и техника психоанализа
Psiholog_slujba/Dosvig_koleg
  Досвід роботи Зайченко Наталії Олександрівни практичного психолога
  Методичні рекомендації щодо організації роботи: Методичний посібник. Первомайськ, 2013. 62 c
download
  Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
ssk
  Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований
conference2014/1
  Психолого-педагогічні умови профілактики страхів у дітей молодшого шкільного віку
ponn/books/parts/index/downloads
  Монографія До 20-річчя дсз 2010 р
common/img/uploaded/files/vak/announcements/psiholog/2009/02-03
  Социальные представления о здоровье и болезни: структура, динамика, механизмы. 19. 00. 05 Социальная психология
books
  Методичні рекомендації до курсу "організація діяльності психологічної служби" для студентів інституту післядипломної освіти
e-book/vstup/L
  Психология труда
nova/psihologi
  Анкета для старшокласників задоволеність результатами й процесом виховання

  Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология»
files
  Учебно-методическое пособие для студентов-бакалавров направления подготовки «Психология»
psihologiay
  Методичні рекомендації щодо планування та проведення «годин психолога» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н р. На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
book/psychotherapy/psihotehnika_paradoksa
  Руководство по использованию парадоксов в психотерапии. Методические материалы для слушателей курса «Психотерапия». Москва, 2002. 278 стр
system/files/intern_ord/psihiatriya_/_internatura_/_ordinatura/work_program/gos
  Кировская государственная медицинская академия
books
  Методичні рекомендації до вивчення і написання контрольної роботи з курсу „Вікова психологія" (укладач: О.І. Власова, професор) для підготовки фахівців за спеціальністю 040101 „Психологія"
  Інститут післядипломної освіти Укладач: к м. н. Прокопович Є. М. Основи психосоматики
wp-content/uploads/2013/11
  Ноу впо «СПб ивэсэп»
files/fpk_i_pk
  Личность в системе современного научного знания
Psihologie/2008-2009/cat. Psihologie/Darii Victor/Darii 2008/Psihopatologie
  Кафедра психологии
2014-15uch_g/psiholog
  Кгбоу дпо «Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» Рабочая тетрадь
school58/files
  Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в условиях введения фгос в школе
Content/UserImages/ob_psihologiya/uchebnaya_metodich_deyat/рабочие программы, специалитет, заочное обучение
  Программа дисциплины «Конфликтология»
Psihologie/2009-2010/psihologie/Godorozea Dina 2009-2010/Materialele didactice la cursurile predate/A.P. a conflictului/Programe analitice/NLIMBA~2
  Кафедра психологии
docs/psiholog
  Особистісні і професійні настанови при взаємодії Недостатнє знання індивідуальних особливостей партнера Невміння надавати і приймати підтримку
sites/default/files
  Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы психолого-педагогической и нейропсихологической диагностики и коррекции нарушений речи»
download
  «юридична психологія» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» за напрямом підготовки 030102 «Правознавство» Київ 2011
Content/UserImages/ob_psihologiya/uchebnaya_metodich_deyat/рабочие программы, специалитет, заочное обучение
  1. Наименование и область использования
images
  Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти
ponn/books/parts/index/downloads
  Психологія життєвого самовизначення апліканта в ситуації безробіття Світлана Тарасюк кандидат психологічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації незайнятого населення іпк дсзу
book/practic_psychology/psihologiya_zhurnalistiki
  Психология журналистики
Psiholog_slujba/metod_rekom
  Первомайської міської ради міський методичний кабінет робота з учнями, схильними до
download
  Психологіяагресі ї
books
  «Експериментальна психологія» для студентів спеціальності 03010201 «Психологія»
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу " Інженерна психологія" для слухачів за спеціальністю
book/common_psychology/osnovnie_problemi_psihologicheskoj_teorii_emocij
  В. К. Вилюнас основные проблемы психологической теории эмоций
Psiholog
  Який ваш творчий потенціал?
psiholog
  Перелік діагностичних методик, що застосовуються при здійсненні психологічного супроводу навчально-виховного процесу
  Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська)
books
  Програма для студентів заочників напряму підготовки "Психологія" Укладач: кандидат психологічних наук Буркало Н. І
upload-files/zaochnoeteach/6
  Трофимова Н. М., Дуванова С. П., Трофимова Н. Б., Пушкина Т. Ф. Основы специальной педагогики и психологии. — Спб.: Питер, 2005. — 304 с: ил. —
docs/psiholog
  Критерії (ознаки) визначення неблагополуччя сімей
psihologia
  Реферат виконано командою ukrreferat. Com безкоштовно, на замовлення
file
  Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
docs/psiholog
  Методи дослідження
download
  Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія
Batkam
  Статеве виховання підлітків
Socped/planuvannia
  Теоретичні засади планування роботи соціального педагога
New_file/Psiholog
  В навчальних закладах
books/download/rtf/11758
  Ирина Сергеевна Клецина Гендерная психология
ukr/nmmateriali/documents
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університет
  «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г. (підпис) 27. 06. 2007 р. Робоча навчальна програма з „психодіагностики”
Tekst/Psihologiya/14_11_2013/Korekciyna
  Навчально-методичний посібник для практичних психологів та соціальних педагогів 2008
Psiholog
  Комунікативний контроль
books
  Дипломної освіти Навчальна програма дисципліни " Медична психологія"
  -
  -
uploads/files/Documents
  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
fddownload.php?download=departments/zagalna_gigiena
  Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовки
doc/files/news/152/15251
  Психологічні акспекти роботи з батьками
nova/psihologi
  Медіація як мистецтво вирішувати конфлікти. Практика формування безпечного освітнього середовища
Psiholog_slujba/Dosvig_koleg
  Досвід роботи практичного психолога зош І-ІІІ ст. №12 вареник світлани василівни
  Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного іспиту в аспірантуру Підготовки доктора філософії
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань
wp-content/uploads/Psiholog
  Як підготувати дитину до школи
Tekst/Psihologiya/Psih_materiali
  Психолого-педагогічна характеристика учня
Psiholog_slujba/metod_rekom
  Управління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет
nova/DNZ
  Методичні рекомендації щодо здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів
Psiholog_slujba/Dosvig_koleg
  Управління освіти Первомайської міської ради Міський методичний кабінет Організація психологічного супроводу професійного самовизначення школярів
_fr/0
  Запорука успішної адаптації учнів 1-го класу. Балінт Оксана Миколаївна
nova/psihologi
  Лабораторія практичної психології і соціальної роботи
cagik/arpeccia
  Агресивність у дітей дошкільного віку
oblasni_olimp
  Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології
upload/konkurs-zahyst/2013/Inform_pro_uchasnikiv/Himiya
  Відділення хімії та біології
psiholog
  План проведення 1 Вступ. Актуальність теми, статистичні відомості. 5 хв. 2 Вправа на знайомство. «Що є для вас найціннішим у житті» 10 хв
Psiholog
  Закон України «Про освіту»
nova/psihologi
  Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи практичним психологом закладу освіти
PSIHOLOG
  Післядипломної педагогічної освіти кафедра педагогіки і психології Житомирський обласний центр
uploads/images/articles/psiholog/2016
  Методичні рекомендації щодо організації у 2016-2017 н р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу
Psiholog
  Урок 2 Мої професійні інтереси та здібності. Професіограма. Професійна придатність. План поняття
  Поняття про темперамент
  1. Психологія творчості
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Psiholog
  1. Спілкування специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми як членами суспільства; в спілкуванні реалізуються соціальні відносини люде
  Розвиток особистості дитини від 3-х до 7-ми років

  «Вивчення особистості важковиховуваних школярів» (доповідь для мо класних керівників) практичний психолог
Psiholog_slujba/metod_rekom
  Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми із особливими освітніми потребами
Psiholog
  Ранком я почуваю себе краще ніж завжди
psiholog
  Конфлікти Відомий французький письменник Антуан де Сент- екзюпері назвав людське спілкування найбільшою розкішшю на світі. Спілкування людей
load/psihologiya
  Лекція Життєвий шлях особистості. Поняття життєвого шляху особистості Події як вузловий момент життєвого шляху
nova/psihologi
  Засідання Школи професійної адаптації працівників психологічної служби знз дата проведення: 11. 09. 2014 р. Місце проведення: Кременчуцька зош №22
treningy2013/zaniattia
  Тренінг для практичних психологів педагогічні конфлікти та шляхи їх подолання основна мета
books
  Програма для студентів спеціальності 03010201 "Психологія" (перепідготовка спеціалістів) київ 2012
Psiholog_slujba/metod_rekom
  Методичні рекомендації щодо організації корекційно-розвивальної роботи практичного психолога днз, знз; методичні вимоги до складання корекційних занять, корекційних програм
ukr/nmmateriali/documents
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університет
Psiholog
  Пізнавальні процеси (ПП). Увага
Librarydocument
  Криворізький державний педагогічний університет бібліотека художній психологізм в українській літературі
uploads/editor/2992/124284/blog_/files
  Це суперечності

  Зміст і види девіантної поведінки особистості
psihoanaliz
  Основи психоаналізу питання до заліку
sites/default/files/files
  Розклад занять
sites/default/files/imce
  Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ інститут кримінально-виконавчої служби затверджую
books
  Програма з дисципліни Немедична психотерапія для студентів за спеціальністю
Docs/2014-15/Psiholog
  Психодіагностика суїцидальних схильностей і дій учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
Psiholog
  Методика рівня тривожності підлітків
upload/Osvita/Profesiyni_centri_clubi_gurtki/Tsentr_practichnoi_psihologiyi/Statti
  Основні характеристики самоставлення як компоненту структури самосвідомості ольга Камінська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Рівненського інституту Університету
uploads/images/articles/psiholog/2013/metod_inf_mater
  Методичні рекомендації «Психологічні аспекти міжособистісних взаємин в колективі та сім’ї»
psiholog
  Д. Д. Романовська Програма розвитку когнітивної сфери (пам’яті, уваги, мислення) для дітей молодшого шкільного віку Укладач
uploads/images/articles/psiholog/2015
  Центр практичної психології та соціальної роботи міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької міської ради
images/doc/psiholog
  Практичний психолог консультує
sites/default/files/imce
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ інститут кримінально-виконавчої служби затверджую
treningy2013/zaniattia
  Вчителю в стресових станах

  Конкурсу «Психолог року 2012» Проведення експертизи діагностичного та корекційного інструментарію
psiholog
  Конфлікти та шляхи його подолання
Psiholog
  Тема: мислення визначення мислення, як пізнавального процесу. Сутність мислення. Зміст мислення (операції, форми, види, способи) Операції мислення (порівняння, аналіз, сінтез, абстракція, узагальнення, конкретизація) Форми мислення
  Тем Що вивчає психологія? План Що вивчає “Психологія”?
psihol-slyjba
  План роботи психолого-педагогічного семінару на 2012/2013 н р Науково-методична проблема цмспс
uploads/editor/5006/403425/sitepage_145/files
  Положення про психологічну службу системи освіти україни затверджено Наказ Міністерства освіти України 03. 05. 99 №127
upload/konkurs-zahyst/2015/Inform/Himik_biolog
  Секція «психологія» відділення хімії та біології учасники
psihologia
  Особливості пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку
uploads/images/articles/psiholog/2013
  Центр практичної психології та соціальної роботи міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради Експрес – бюлетень фахової інформації для практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів
Psiholog
  Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність
  Розвиток емоцій у дошкільному віці план що таке емоції? Емоційний розвиток у ранньому дитинстві
uploads/editor/3960/360515/blog_/files
  Просвітницька І профілактична робота практичного психолога соціально-психологічної служби: мета, завдання, форми роботи
psihoanaliz
  Лекція Психоаналітичне вчення про несвідоме. Помилкові дії. Сновидіння та їх тлумачення
ukr/nmmateriali/documents
  Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового контролю
directory psiho  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка