uploads/editor/3558/239737/sitepage_81/files
  Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
Files/downloads
  І. А. Марченко, методист навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності інноваційний аспект організаційно-методичного супроводу роботи з розвитку здібностей І обдарувань учнів
upload/iblock/e3c
  Людмила Зазуліна
uploads/editor/8175/501313/sitepage_36/files
  Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
doc/met
  М. Миколаїв 2012 Укладач
wp-content/uploads/2015/03
  Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
Files/downloads
  Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни новомиргородської райдержадміністрації відділ освіти районний методичний кабінет узагальнені результати апробації підручника з сходинок до інформатики для 2-го класу
pluginfile.php/202/mod_data/content/6263
  1. Передумови спільного підприємництва в Україні
citizen/data/5/6
  Положення Закону про вибори народних депутатів України; • сприяти виробленню свідомого ставлення до виборів та значимості особистої участі у них; • навчити розрізняти виборчі системи та ступінь демократичності виборів. Учні повинні вміти
Files/downloads
  А. марченко самоосвіта педагога як складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів у післядипломній освіті
nova/specosvita
  Інклюзивна освіта: основні положення Інклюзія
bitstream/123456789/4625/2
  Як чинник формування статеворольової
doc_s/metod_posobiya
  Методическая разработка Сафоновой Ирины Валерьевны, учителя начальных классов гоу яо переславль-Залесской скши№3
uploads/editor/3859/337224/sitepage_45/files
  Відділ освіти Димитровської міської ради Методичний кабінет Застосування інноваційних методик та технологій, інтерактивних форм у викладанні навчальних предметів
downloads
  Методи дослідження тексту в сучасній лнгвістиці
conference2014/1
  Психологічні особливості прояву агресії у підлітків з неблагополучних родин Щербінова А.І., Симоненко С. М. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Files/downloads
  Уроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )
Files/downloadcenter
  Тест «Чи знаєте ви себе ?»
Files/downloads
  Опис досвіду роботи вчителя хімії та біології Пишної В. О. Вступ
upload/users_files/1/upload/monitoring_osvity
  Наталія Бобеляк Надія Кондрашова Ігор Пукач Станіслав Сімченко
uploads/editor/1915/179927/sitepage_54/files
  Інноваційні технології на уроках математики
DswMedia
  Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с

  Використання інтерактивних форм і методів у процесі навчання школярів та педагогів Кіровоград
files
  Викладач Глазунова Елеонора Гртгоріївна Нижче наведені теми та основні питання, які потрібно вивчити та законспектувати у зошиті. Питання для самоперевірки допоможуть Вам скласти більш повний і якісний конспект

  Інноваційні концепції музичного виховання
upload/iblock/b40
  Технологія організації суб’єкт-субєктної взаємодії педагога-виховника та вихованця у плануванні роботи „Школи особистісного самостановлення”
uploads/editor/1685/92245/_/files
  Розділ Інноваційні технології навчання в початковій школі 7
nova/psihologi
  Методичні рекомендації Умовні скорочення: сп соціальні педагоги; пп практичні психологи
wp-content/uploads/2014/02
  Газета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
upload/iblock/bd6
  Шляхи інноваційного розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін
uploads/editor/11045/574842/sitepage_22/files
  Ретельний підбір методичних та керівних кадрів
files/teachers
  Инновационные технологии и их применение в школьной практике
wp-content/uploads
  Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Аналітичне дослідження підготували
common/img/uploaded/files/vak/2010/announcements/yuridicheskie/31-05
  Право и реклама (общетеоретический аспект)
uploads/editor/3418/159345/sitepage_177/files
  «Інноваційний розвиток Шкіл майбутнього стратегічний поступ української освіти»
files
  О. Ю. Малинова «Политическая культура»

  Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку
pluginfile.php/202/mod_data/content/4742
  Малий інноваційний бізнес
nova/psihologi
  Анкета для старшокласників задоволеність результатами й процесом виховання
uzynova
  Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу
nova/kerivniku
  Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
konovalova
  Конкурсі творів та рефератів «У житті завжди є місце подвигу»
Files/downloads
  Уроку Тема уроку І. Рости книголюбом! Книги міст у світ знань
arhiv/vsukhomlynskyi
  Чернова Леся Костянтинівна, викладач історії Державного навчального закладу «Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О. С. Єгорова»
bitstream/0564/255/1
  Наукова бібліотека інноваційні методи навчання математики науково-допоміжний бібліографічний покажчик
jdanova/obob
  Формирование профессиональных компетенции студентов при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин Федоринова Лидия Ивановна
Files/downloadcenter
  Обґрунтування програми. Турбота про здоров`я дітей є єдиним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління
upload/users_files/1/upload/monitoring_osvity/Nakaz_ta_list
  Картка педагогічної оцінки (самооцінки) здатності педагогів до інноваційної діяльності
citizen/data/1
  Дорогий друже
up/files
  Повышение эффективности государственного регулирования предпринимательства в лесоперерабатывающем комплексе Северо-Западного региона
docs
  Фізичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
pluginfile.php/202/mod_data/content/4841
  Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030403 "Міжнародні економічні відносини"
Magochii_Pavlo_Robert
  Павло Роберт Маґочий українське національне відродження
nova/obrazotvorche
  Державної адміністрації
file
  Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни " Фінансовий аналіз та звітність" для студентів напряму підготовки

  Біологія Біоло́гія
file
  Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. "Основи екології"
uploads/2014-06
  Наказ №110/01 Про затвердження Інструкції з діловодства в Полтавському міському управлінні юстиції
nova
  Програма зовнішнього незалежного оцінювання пояснювальна записка
files
  Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького дузінкевич тарас Іванович
file/metod
  Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансова звітність та основи фінансового аналізу" для студентів спеціальності 050201фк
Files/kal'yanova
  Исторический факультет
content/Діяльність/Навчальні програми
  Мiнiстерство освiти I науки україни хімія 7–9 класи
Files/downloads
  Пишна Валентина Олександрівна 12 жовтня 1956р н. Освіта Вища, Донецький університет, 1978 р
text/studentAndTeacher
  Ббк 74. 262. 4 Б-90 підготовка до географічних олімпіад
static/files
  Державна санітарно-епідеміологічна служба україни перший заступник головного державного санітарного лікаря україни постанова від 21 серпня 2014 р
Files/downloads
  Ми – українці Мета: поглибити знання учнів про Україну; розширити зміст поняття «громадянин України»
file/Doc
  -
assets/files/anatacii bakalavr
  Економіка І організація інноваційної діяльності підпримства мета викладання навчальної дисципліни
_fr/0
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
wp-content/uploads/2011/07
  Рішення від 15. 10. 2015. №67/2015 м. Долина Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту Долинського навчального закладу
jspui/bitstream/123456789/8595/1
  Сутність, функції І види фінансового контролю за умов ринкової економіки о. В. Шипунова, к е. н., доцент двнз «уабс нбу», Ю. В. Єльнікова
d/689517/d
  «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп
Files/downloads
  Із літератури реалізму ХIХ століття
downloads
  О. О. Селіванова
sites/default/files/user35
  Закону України "Про внесення змін до Конституції України
sites/default/files
  Концепція реформування місцевого самоврядування в україні І. Вступ
doc
  Нова хвиля української прози (3 березня – Всесвітній день письменника) web-огляд

  Сєвєродонецький методичний центр середня загальноосвітня школа I-III ступенів №18 сзш №18
sites/all/themes/innovatics/doc
  Шановні колеги, дорогі співвітчизники та зарубіжні гості! З
portal/f/cp
  Картка до проекту конкурсна комісія Номер проекту Дата реєстрації

  Програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
nova/specosvita
  Фактори безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
nova/pochatkova
  Що вивчає предмет «Основи здоров’я». Здоров’я та його ознаки. Практична робота. Знайомство зі школою
nova
  Розділ IV орієнтовний перелік тем науково-дослідницьких робіт Хімії та біології. Екології та аграрних наук
Kasianova_Svitlana
  Моя мурашина правда
Starovojtova
  Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій

  Вшанування пам’яті національного генія, народного поета України Т. Г. Шевченка
nova/obrazotvorche
  І творчі завдання
ZVR
  Іщенко Валентина Петрівна, заступник директора з виховної роботи, Родниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей
files
  Пленум верховного суду україни п о с т а н о в а
userfiles/file/2012/EC_7-8_2012
  В. А. Лобанова, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економіки, маркетингу та фінансів туристичної індустрії Київського університету туризму, економіки і права Н. В. Бунтова
jspui/bitstream/123456789/12174/1
  Фондовий, фінансовий І товарний ринки
download
  «Методика проведення заняття з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» з використанням педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів»
wp-content/uploads
  Положення про організацію оповіщення І зв’язку у надзвичайних ситуаціях Загальна частина
userfiles/diser_meim
  Загальна характеристика роботи актуальність теми. В умовах формування глобальної інноваційної системи, посилення конкуренції у парадигмі «економіки знань»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  В. Я. Плаксієнко, доктор економічних наук, професор; В. О. Гуня
citizen/zakony
  Законукраїн и про загальну середню освіту витяги
200000061-4c4184d393
  Урок №16 Тема уроку: Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Типи даних: число, текст, формула. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора
data/loads
  Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників
wp-content/uploads/2016/01
  На стор. 43, 48 примірний перелік послуг та процесів настанова щодо застосування дсту iso 9001 − 2001 «Системи управління якістю. Вимоги»
upload/2015/01/08
  Умк для проведения занятий по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальности 110810 по фгос»
downloads/load/programmes
  Програма для магістрів 1 курсу геологічного факультету за спеціальністю 070709
Files/downloads
  Сценарій до 8 березня
lebedeva
  План проведення заходів тижня української мови у родниківській загальноосвітній школі І ііі ступенів
attachments/article/776
  № уроку Тема уроку №№ завдань Дата Повторення матеріалу 2 класу. Ознайомлення з рівнянням
Files/downloads
  № уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)
images/science/innovation
  Інформація про діяльність клубу Автономна Республіка Крим 1
Blog_Suhoml
  «Добро творити на землі Людині лиш дано»
Files/downloads
  Уроку Дата Вчитель Клас Тема. Різдво. Об'єкт праці. Виготовлення масок для вертепу
  Сценарій свята «Козацькому роду нема переводу»
ENK/2014-2015/aspir2/rob_asp/14-15/krushzanovsky/files
  Уроки інформатики 2 клас (за підручником О. В. Коршунової) Харків Видавнича група «Основа» 2013
uploads/editor/5098/407825/sitepage_11/files
  Сайфудінова Г. П., вчитель художньої культури Худяківської зош І-ІІІ ст. Черкаської районної ради Черкаської області технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку художня культура
metoduka
  Поурочне планування на 201 4 /201 5 навчальний рі к для загальноосвітніх навчальних закладів
Vyhovna_robota
  Пояснювальна записка перед сучасною школою стоїть складне І

  Тема. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення
NMC/baranova
  Методичні рекомендації щодо відзначення 18-ї річниці Конституції України
0_ut/algebra/1 tsili virazi/ChernovaS_
  Формули скороченого множення (Математична масляна)
ENK/2014-2015/aspir2/rob_asp/14-15/krushzanovsky/files
  Уроки інформатики 2 клас (за підручником О. В. Коршунової) Харків Видавнича група «Основа» 2013
nova
  Листок як орган фотосинтезу. Внутрішня будова листка. Лабораторна робота № Внутрішня будова листка
nova/myzuka
  Урок інтегрований(світова література-музичне мистецтво) Тема. Позакласне читання. Проспер Меріме «Кармен» Мета: Познайомити учнів з новелою «Кармен»,допомогти учням дати
Files/downloads
  Календарне планування
Files/downloadcenter
  «Зима красуня, біла чарівниця! В ній стільки дива дивного й краси!»
doc/files/news/83/8360
  Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
Files/downloads
  Уроку Дата Тема. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв'язування задач (№№430-438)
public/repository
  Мiнiстерство освiти I науки україни хімія 7–9 класи
Files/downloads
  Уроку Дата Вчитель Клас Тема. Сонячна система

  Програма трудове навчання. 5-9 класи
nova/pochatkova
  Тема: Майстер-клас
Files/downloadcenter
  Урок ( математика, природознавство) 1-б клас
doc/files/news/15/1540
  Уроки української літератури, 5-й клас «Подумай, доведи, порівняй, відгадай, зроби висновок»
0_ut/fizika/sv_tlov_ yavischa/Lukyanova_Maryna_Farydivna/Formula_tonkoy_linzy
  Шосткинська гімназія
informatuka
  Витяг з програми: Зміст навчального матеріалу
uploads/editor/1/601406/blog_/files
  «Ігрова навчальна діяльність на уроках математики в початковій школі»
uploads/editor/4282/370990/sitepage_81/files
  Розвиток соціалізації особистості учня засобом інтегрованих уроків географії та англійської мови опис педагогічного досвіду
doc
  На урок тема уроку № уро-ку І іі ІІІ 1V 2 22 26
Cms_Data/Contents/barinova_math/Media/rozrobkiyrokiv
  Трансцендентні рівняння
uploads/editor/3141/532676/sitepage_179/files
  Математика урок для 6 класів Тема. Ділення раціональних чисел
video/unu
  Уроку: " іНтеграл та його застосування " урок ділова гра на "
Cms_Data/Contents/barinova_math/Media/rozrobkiyrokiv
  Застосування похідної
Files/downloads
  Сценарій новорічного свята для учнів 5-7-х класів дата проведення: 27. 12. 2012 Час проведення: 15. 00
nova/obrazotvorche
  А. С. Макаренка Інтеграція мистецтв у предметах освітньої галузі «Естетична культура»
Files/downloads
  «Дорожня грамота»
wp-content/uploads/2015/11
  Правила і знай та завжди їх пам'ятай
Files/downloads
  Сценарій новорічного свята для учнів 1-4-х класів «ялинка в гості вже прийшла» Дата проведення: 26. 12. 2012
nova/222
  Інформація Про роботу сектору культури та релігій Білогірської районної державної адміністрації за І півріччя 2015 року
books/download/rtf/673598
  Юліан Семенов
nova/3
  Підсумки роботи відділу культури за 2013 рік
nova/biblioteka
  Видавництво «Шкільний світ» Бібліотека (книжкові додатки) Природничо-математичний напрям
uploads/editor/3770/332259/sitepage_45/files
  Урок української мови 2Б клас Вчитель вищої категорії, вчитель-методист: Т. В. Желновач
Files/downloads
  Харківської області
wp-content/uploads/2014/11
  Інноваційний контекст організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
uploads/editor/2380/545745/sitepage_135/files
  «Інноваційні технології навчання на уроках англійської мови»
dossvid
  Шматко Людмила Якимівна
Files/downloads
  Вечір-реквієм, присвячений голодомору Мета
nova/psihologi
  Медіація як мистецтво вирішувати конфлікти. Практика формування безпечного освітнього середовища
uploads/editor/1502/290335/blog_21468/files
  Уроках трудового навчання «Учитель майстер життя»
Files/downloads
  План роботи шкільної бібліотеки
  Свято до Дня учителя
  Сценарій свята до дня валентина «трамвай кохання»
pluginfile.php/202/mod_data/content/5678
  Інноваційні перспективи україни
lebedeva
  Конкурсу «Соняшник» «Я мову рідну збережу й вінок їй виплету на славу»
don
  В1: – Добрий день, дорогі гості, шановні батьки, вчителі та діти! Зустрічаючи вас у стінах рідної школи, ми кажемо Вам "Доброго дня", а це значить, що ми бажаємо Вам добра, щастя, здоров’я та віддаємо Вам тепло
pochatkova/gorbunova
  „Країна щасливого дитинства. Права дитини
kravchenko
  Відкрито-виховний захід «Чарівна україночка»
downloads/load/programmes/before2008_2009
  Програма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка»
Files/downloads
  Подорож у країну казок

  Психологічний супровід інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі
nova/DNZ
  Методичні рекомендації щодо здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів
200000239-5f50060460
  Закон УкраЇни Про освіту
nova/psihologi
  Лабораторія практичної психології і соціальної роботи
bitstream/123456789/1312/1
  Гендерні особливості комуникативних компетенций у курсантів нуцзу
nova/NMR/RMOpochatkova
  Психолого-педагогічні чинники адаптації молодших школярів
nova/psihologi
  Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи практичним психологом закладу освіти
Новини 2016/11/4
  Ххі століття. Оптимальний варіант
Files/downloads
  Назва виховної системи Компоненти структури
200000174-e61ffe71d2
  Урок 17 Тема. Сучасна музика. Стилі та напрями
Files/downloads
  Розвиток комунікативної компетентності вчителя початкових класів засобами методичної роботи у післядипломній освіті
nova/psihologi
  Засідання Школи професійної адаптації працівників психологічної служби знз дата проведення: 11. 09. 2014 р. Місце проведення: Кременчуцька зош №22
uploads/editor/2088/93176/sitepage_23/files
  «Інноваційні підходи до формування духовності дітей і подлітків»
upload
  Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Менеджмент» призначені для аудиторних занять та самостійної підготовки студентів економічних спеціальностей дну
Files/downloads
  Організаційно-педагогічні та методичні умови підготовки вчителя географії до здійснення інноваційної освітньої діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти
  Модель підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Інновації в системі міжнародних економічних відносин Навчально-методичний посібник
uploads/editor/4101/567476/sitepage_137/files
  Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання та громадянського становлення особистості

  Положення про центр інноваційних технологій та науково-практичної лабораторії зварювання при Старокостянтинівському професійному ліцеї
uploads/editor/6639/443191/sitepage_20/files
  Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті
file
  +330. 4 Юлія Володимирівна Міронова, асистент, Дарія Дмитрівна Воєділова
uploads/editor/8940/536647/sitepage_14/files
  Мiнiстерство освiти I науки, молодi та спорту україни
uploads/editor/5465/431393/sitepage_60/files
  Конкурсу «Кращий директор загальноосвітнього навчального закладу-2011»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
nova
  Психологія сімейного впливу на розвиток особистості
server/innovative_technologies
  Сугестивна технологія
200000238-5396c54924
  Закон УкраЇни Про освіту
attachments
  1. Поняття девіантної поведінки в психології
nova/ogoloshennya
  Про проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2014/2015 навчальному році
12
  День Довкілля в гостях у Лісовичка 28. 04. 2012 р. Вчитель: Тихонова О. Т. Мета
Files/downloads
  Проблема розвитку здібностей і обдарувань учнів у педагогічній діяльності Івана Гуровича Ткаченка
uploads/editor/118/29793/sitepage_53/files
  Інноваційні форми роботи з батьками
Files/downloads
  Урок на зміну грі Тепер ми учні, школярі. І від дзвінка І до дзвінка Робота наша нелегка Рахуй, пиши,а ще читай Учителю відповідай
  Конкурсу «Увага! Діти на дорозі!»
  Вік ранньої юності збігається з переходом учнів до навчання у старшій ланці школи
nova/2014-2015/doc
  Методичні рекомендації щодо захисту дітей в установах освіти Рекомендації вчителям щодо діагностики жорстокого поводження: планування роботи з протидії йому
Files/downloadcenter
  Комунальний заклад «запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
data/ukr/Pravo
  Оволодіння правовими знаннями основа формування
Files/downloadcenter
  «Шляхи підвищення дидактичної компетентності педагогів як умова забезпечення якісної освіти»
nova/inozemna
  До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
authors/Demianova_Sofiia
  Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І. І. Мечникова
uploads/nova
  Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Керівництво підприємства укладає договори про матеріальну відповідальність з усіма працівниками, передаючи на зберігання під розписку стіл
nova1/nova15
  Назва проекту: Робота загальноосвітнього навчального закладу
directory nova  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка