nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія травмуючих ситуацій
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Актуальні проблеми вікової психології
  Соціально-психологічний тренінг
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Вступ до спеціальності
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія сім’Ї
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Раєцька Людмила Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
  Історія психології
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Методика викладання психології та педагогічна майстерність
  Актуальні проблеми юридичної психології
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія девіантної поведінки
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» напряму підготовки 030401 «Правознавство» та
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Програма навчальної дисципліни складання кримінальних процесуальних документів за напрямом підготовки 03040 1
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне право
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
  Методика викладання та педагогічна майстерність
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни кримінально-виконавче право за напрям підготовки 030401 «Правознавство»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія масової поведінки
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія»
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологічне консультування
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни основи правових знань для напряму підготовки 030102 «Психологія» для студентів 3-го курсу
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Складання структурно-логічних схем лекцій
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Навчально-науковий інститут права та психології
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/nav_progr
  Програма з навчальної дисципліни «Правова статистика» Освітньо-кваліфікаційний рівень
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологічна готовність до діяльності
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Житлове право
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 03010201 «Психологія»
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія спілкування
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 03010201 «Психологія»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психодіагностика
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни адвокатура України за напрямом підготовки 030401"Правознавство" київ-2013 рік
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Методичні рекомендації з підготовки до державних екзаменів
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Юридична психологія
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kfv/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни основи охорони праці
nnipp/files/Kafedri/Kfv/nav_progr
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Спадкове право
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології Кафедра господарсько-правових дисциплін затверджую
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 03010201 «Психологія»
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни адміністративне право
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни транспортне право спеціальність «правознавство» 060100) Київ 2013 рік
  Міністерство внутрішніх справ україни
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни контрольна діяльність публічної адміністрації
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  «правова статистика»
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/rabot_progr
  Корчинський Володимир Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
  Робоча програма навчальної дисципліни правова статистика освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» галузь знань 0304
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl/navt_metod_kompl_2
  Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни державне право зарубіжних країн
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/navt_metod_kompl
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/nav_progr
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем " Магістр"
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 03010201 «Психологія»
nnipp/files/Kafedri/Kcpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та методика наукових дослідженнь»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни
nnipp/files/Kafedri/Kfv/samost_rabot
  Пояснювальна записка Навчальний матеріал дисципліни Цивільний захист розділено на 5 тем
nnipp/files/Kafedri/Kfv/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни цивільний захист спеціальності «правознавство» 03040101; 03040101)
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
nnipp/files/Kafedri/Kgpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни господарське право за напрямом підготовки «Правознавство» 030401 Київ 2013 рік
nnipp/files/Kafedri/Kkpd/nav_progr
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/nav_progr
  Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни державне управління для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 5-го курсу
nnipp/files/Kafedri/Kgd/rabot_progr
  Робоча програма до вивчення навчальної дисципліни «основи демографії»
nnipp/files/Kafedri/Kppd/samost_rabot
  Психологія суїцидальної поведінки
  Психологічний супровід професійної діяльності в організаціях та на виробництві
nnipp/files/Kafedri/Kppd/nav_progr
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 03010201 «Психологія»
directory nnipp files  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка