images/stories/Distant/samomen
  Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
  Самоменеджмент
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Роль навчання у психічному розвитку дитини
librarians/images/stories/2007
  Індивідуальна робота з читачами-дітьми: традиційні цінності, інноваційні аспекти
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Народна українська академія українська мова
images/stories/Lit/kaf_admin
  Харківський національний університет внутрішніх справ
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/tverdohvalova_u_l/psihologiya_i_pedagogika
  Методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/mushinskaya/obshaya_psihologiya
  Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
images/stories/vuchovna/doc
  Програма Кураторів для студентів академічних груп видання четверте, доповнене та перероблене Львів 2012 ббк: 74. 58
images/stories/docs/statti_movoznavstvo
  С.І. Георгієвського формування критичного мислення – інноваційна педагогічна технологія
images/stories/sved_obr_org
  Отчет о самообследовании
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/miloslavskaya_e_v/osnovi_konsultativnoj_psihologii
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
images/stories/Distant/uprav-kach
  Конспекті лекцій «Управління якістю»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
images/stories/programy_vstupu/2015
  Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії та практики навчання І виховання ніжин 2015
images/stories/books
  Сборник материалов III международной научно-практической конференции Екатеринбург 2011 ббк 448-951. 663. 1
images/stories/Distant/magistr
  Навчально-методичний посібник для студентів економічних і торговельних спеціальностей Затверджено
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Предмет І методи етнопсихології. Тем Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології. (8год.)
images/stories/Philosophy/umk
  Учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-36 07 01, 1-70 05 01, 1-48 01 03
joomla/images/stories/files/umo/pr_and_stand/ftd/080115_65
  Заместитель руководителя
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  Програма курсу "кримінально-процесуальне право україни"
images/stories/doc
  Рекомендації, як подолати конфлікти в педагогічному колективі
images/stories/programy_vstupu/2015
  Програма вступних випробувань загальна педагогіка освітньо-кваліфікаційний рівень
~discours/images/stories
  Программа модульного курса "Парадигма памяти" в пространстве современного социально-гуманитарного знания
images/stories/zbirnuku/statti
  Міністерство освіти І науки україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та внз
info/images/stories/DOC
  Журавков В. В. Від давніх часів до Революції гідності
eng/images/stories/Kafedri/Obshey_Prikladnoy_Psiholog/metod_obespechenie/goga_n_p/teoriya_socialnoj_raboti
  Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Загальна частина
images/stories
  Збірник робіт переможців обласного заочного конкурсу на кращий проект учнівського самоврядування
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Курс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
images/stories/Distant/magistr
  Підручник «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів»
images/stories/fruit/KMI
  План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
images/stories/CPP/seminar_2010-09-14
  Как стать профессионалом
images/stories/Pravovaia_baza/metodiki
  Перечень профессий в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, сгруппированных по видам трудовой деятельности и областям профессиональной деятельности
images/stories
  Рабочая учебная программа по дисциплине «Педагогика»
images/stories/statti/upszn
  Колективні трудові спори. Порядок їх вирішення
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Розділ І. Теорія держави І права тема Загальна характеристика теорії держави І права
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_filosof/metod_obespechenie
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekon_Teorii/metod_obespechenie
  Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
images/stories/gen_info/structure/methodical
  І задачі Сумду щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
images/stories/vuchovna/doc
  Роботи у вищих навчальних
images/stories/docs
  Вербальные и невербальные коммуникации
images/stories/papka
  Рабочая программа по литературе для 10 класса на 2014-2019гг. 2014 г
images/stories/ipf/Kaf/P
  Учебная программа для специальности: 1-08 01 01 «Профессиональное обучение
info/images/stories/Downloads
  Видання друге, розширене
images/stories
  «івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
images/stories/docs/pmk/2012
  Перелік запитань для підготовки студентів 3 курсу фармацевтичного факультету до підсумкового модульного контролю з етики у фармації
images/stories/Distant/podatk-systema
  Програма курсу «Податкова система»
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
images/stories/Distant/oblik-u-bankah
  Тема облік операцій банку за безготівковими розрахунками питання, що розглядаються у темі
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  Загальна частина
images/stories/Distant/innov-men
  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 5 Теми контрольних робіт. 6 Екзаменаційна програма до іспиту з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
images/stories/Legalizacya
  " Адміністративно-правовий статус громадських об"єднань"
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Спеціальність 12. 00. 07 Адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право адміністративне право
images/stories/Distant/fuII
  Тема14. Облік власного капіталу питання, що розглядаються у темі
images/stories/Distant/uprav-kach
  Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  ІV. Навчально-методична карта дисципліни „Основи наукових досліджень” (рік підготовки – 4, семестр – 7) Разом: 72
  Тема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
images/stories/Distant/magistr/teor-organ
  О. О. Градінарова теорія організації
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekonomiki_Predpriyatiya/metod_obespechenie/Timohova
  Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків Видавництво нуа
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekonomiki_Predpriyatiya/metod_obespechenie/YaremenkoOL
  3 Программа курса «Международный менеджмент» 4 Экзаменационные вопросы 13 Тема Сущность и характерные черты международного менеджмента 17 Тема Среда международного менеджмента 22
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  До практичних занять
images/stories/Pidhotovka_oficeriv_zapasu
  Розподіл студентів II та III курсів медичного факультету на групи для навчання на курсах за вибором за програмою підготовки офіцерів запасу
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  Земельне право загальна частина науково-методолог
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Земельне право загальна частина науково-методолог
images/stories/docs/krok_stom/2013
  Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
images/stories/docs/krok_stom
  Крок Стоматологія. Нормальна фізіологія (додаток)
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  1. Загальна характеристика теорії держави і права
eng/images/stories/SEPSH/osnov_dopol/virtualnie_kabineti/geografiya/olimpiadi
  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії 11 клас Теоретичний тур Охарактеризуйте чорну металургію світу
images/stories/novyny/2015/09/21
  Програма вступного випробування з юридичних дисципін для підготовки до вступу до аспірантури юридичного факультету
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Nauchnomu_Rabotniku/Spec_nauch_izdaniya
  Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
images/stories/kafedry/gosp
  Програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр права» Затверджено
images/stories/docs/krok_stom/2013
  Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 2)
  Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
images/stories/Distant/organ-galuzi
  Курс лекцій для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»
images/stories/docs/krok_stom/2013
  Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
  Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
images/stories/farm_fak/krok_dop
  Крок Стоматологія 0 Мікробіологія
images/stories/docs/krok_stom/2013
  Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
images/stories/Distant/innov-men
  Програма з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
  Тема №1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку
images/stories/docs/krok_stom
  Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 1) 1
images/stories/docs/K_TPE/ME
  Методичні рекомендації до підготовки та виконання розрахунково-аналітичного завдання з курсу «мікроекономіка»
images/stories/Distant/mes
  Методичні вказівки та завдання для організації самостійної роботи студентів спеціальності "Міжнародна економіка"
images/stories/kafedry/istorii
  Методичні рекомендації для написання та оформлення рефератів та контрольних робіт 62 теми для рефератів
images/stories/NTSA
  Положення про Наукове товариство студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення 1
images/stories/Korupcia
  Закон україни про люстрацію Верховна Рада України
hun114/images/stories/2013/felvetelik
  Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „Спеціаліст, за спеціальністю 04010201 Біологія
images/stories/Lit/kaf_admin
  Петров Євген Вікторович
images/stories/pmk
  База тестового контролю до підсумкового модуля №3 з медичної біології Медичний факультет
images/stories/Distant/oblik-u-bankah
  Тема 10 Облік доходів, витрат І фінансових результатів банку питання, що розглядаються у темі
images/stories/biblioteka
  Програма розрахована на роботу з учнями, як правило, віком від 11 років і старших
images/stories/ipf/Kaf/POiP
  Учебная программа для высших учебных заведений по специальностям
images/stories/Land_Law_Metarials
  Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки а. М. Мірошниченко Анатолій Миколайович Мірошниченко
images/stories/koledzh1
  Міністерство охорони здоров’я україни медичний коледж двнз «івано-франківський національний медичний університет»
images/stories/Lit/miscellaneous
  Розклад настановної сесії окр «Спеціаліст» заочної форми навчання 2012-2013 навчального року 5 днів
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  Спеціальність 12. 00. 03 Цивільне право І цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право цивільне право тема Вступ до цивільного права
images/stories/docs/krok_stom/2013
  Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)
images/stories/Distant/podatk-systema
  Лекцій для студентів іпо, іоф
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
/Aspyrantura
  Програма вступного іспиту до аспірантури
images/stories/programy_vstupu/2015
  Програма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
images/stories/rezult2013
  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Biblioteka_Po_PROBLEMAM_OBRAZOVANIYA/Byuleten_Novih_Postupleniy/2009
  Образование. Интеллигентность. Культура Головне управління
eng/images/stories/CNGI_BIBLIOTEKA/Resursi/Bul_nov_postupl/2007
  Образование. Интеллигентность. Культура
images/stories/files/uszn/2014
  Дискримінація щодо жінок і гендерне насильство: історія та сучасність
images/stories/literaturnoe_chtenie
  Реальный и волшебный миры в сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_Ukrainovedenya/metod_obespechenie
  Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки
images/stories/turbazy
  Дитячих туристських баз І таборів центрів туризму І краєзнавства
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Міністерство освіти І науки україни київський міський педагогічний університет імені б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання
  Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
images/stories/Distant/fdsp
  Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» спеціалізації «Фінанси І кредит», «Банківська справа»
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Програма вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право
images/stories/Distant/magistr
  Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент організацій")
images/stories/Bank/RKO
  Фінансовий моніторинг
images/stories/abiturientam
  Міністерство охорони здоров’я України двнз “Івано-Франківський національний медичний університет”
images/stories/Distant/oblik-budjet-ustanov
  Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік в бюджетних установах»
images/stories/Lit/miscellaneous
  Реферат з актуальних проблем цивільно-процесуального права Виконав: Власюк В. В. Студент І курсу магістратури
images/stories/PK/2013/аспірантура
  Програма курсу «Судоустрій України» (Загальна частина) Тема Предмет, система і основні поняття курсу «Судоустрій України»
images/stories/Аннотации/Галочкин/Галочкин В.А/аннотации
  Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Схемотехника телекоммуникационных устройств»
images/stories/kvachan/Annotations
  «Міжнародний ринок праці» Обсяг – 108 годин Мета дисципліни
images/stories/docs_2
  Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  Спеціальність 12. 00. 07 Адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право теорія управління системне суспільне явище
images/stories/kafedry/admin
  Програма для студентів спеціальності 030401 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр права" Затверджено на засіданні
images/stories
  Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»
images/stories/files/justycia/2014
  Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації прав, його територіальних органів
images/stories/pmk/movoznavstvo/baza_ukr
  «Української мови (за професійним спрямуванням)»
images/stories/docs_2
  Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права»
images/stories/kafedry/konst
  Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  Програма курсу "конституційне право україни"
images/stories/Lit/kaf_admin
  Мельник Роман Сергійович, професор кафедри адміністратвиного права, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник робоча програма
images/stories
  Розпорядження Богородчанської районної державної адміністрації від 2013 року № положення про управління агропромислового розвитку Богородчанської районної державної адміністрації
librarians/images/stories/2009/30
  Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
librarians/images/stories/2010/kobzar
  Сценарій Слайд 1 фонограма 02 («Афродіта» Світанок)
images/stories/myz_klas/rozrobki_yokiv
  План-конспект уроку музики 4 клас 1-й семестр Тема 1: «Музика мого народу» Тема уроку: Жартівливі і жартівливо танцювальні пісні. Троїсті музики
images/stories/document/scenarii/rivne
  Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…
librarians/images/stories/2012/06
  Презентація роботи волонтерської бригади у акції «Читай і стань успішним» у форматі
images/stories/scenarii
  Немає переводу добрим звичаям народу
images/stories/document/scenarii/rivne
  Міністерство культури України Громадська Рада директорів обласних центрів народної творчості Згадаємо всіх поіменно
images/stories/zbirnuku/statti
  Міністерство освіти І науки україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та внз
eng/images/stories/SEPSH/osnov_dopol/virtualnie_kabineti/geografiya/ekologicheskaya_stranica
  Законів України «Про освіту»
edu/images/stories
  М. Капітоненко, к політ н. International system dynamics: power transition m. Kapitonenko, PhD
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Повідомлення про зв'язок курсу з педагогікою, психологією, методикою розвитку музичного сприймання, творчих музичних здібностей ( 1год.)
images/stories/news/scenariy_grushevskiy
  Сценарій культурно-мистецького заходу
images/stories/zbirnuku/statti
  Міністерство освіти І науки україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та внз
images/stories/word
  Характер мого друга
images/stories/bibilioteka/kraina
  Урок «Країна, якої немає на карті»
images/stories/2016
  Програма ділових заходів міжнародних виставок «Фрукти. Овочі. Логістика», «Зернові технології» та «Agro Animal Show»
images/stories/gen_info/structure/monitoring
  Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
images/stories/programy_vstupu/2015
  Програма вступного іспиту
images/stories/gen_info/structure/psih
  Як надати екстренну психологічну допомогу при гострому стресовому стані
eng/images/stories/Priemnaya_komisiya/Programmu/magistratura/Sociologiya
  Вступ мета проведення фахового вступного випробування
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Сучасні технології виховання дітей у родині
images/stories/doshkilya
  Методична розробка. Активізація мовленнєвої діяльності дітей на заняттях з розвитку мовлення шляхом використання методу моделювання
images/stories/programy_vstupu/2015
  Програма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_sociologii/nir/5
  Структурно-конструктивістський підхід до соціологічного аналізу уявлень молоді про сім’ю та шлюб
images/stories/Lit/kaf_admin
  Запорізький національний університет на правах рукопису Моргунов Олександр Анатолійович
images/stories/files/uszn
  Скажи: «Ні насильству!»
ukr/images/stories/napryam/navch-prakt/1-kurs
  Тема №3 "Уміння слухати" 1 курс. Навчальна практика. "Уміння слухати" – визначення компетенції
images/stories/programy_vstupu/2015
  Програма державного екзамену
images/stories/story/doc
  1. Загальні положення
eng/images/stories/Kafedri/Kaf_sociologii/nir/5
  Практичні аспекти управління професійною орієнтацією студентів у внз зверко Тамара
images/stories/psiholog/urok
  Ґендерні стереотипи – це небезпечно! Розробка уроку для учнів 4 – 5 класів Мета
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/vubirkovi
  Назва дисципліни (курсу) Загальний обсяг
images/stories/dloboda
  Питання для підготовки до співбесіди на спеціальність «Менеджмент зед» для абітурієнтів заочної форми навчання, які вступають на окр
directory images stories  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка