images/stories/Distant/samomen
  Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
  Самоменеджмент
images
  Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу як фактор модернізації управління дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу
  Зарубіжний досвід організації психологічного супроводу у закладах освіти
  Чернівецької області
images/attach/c/0/4111
  Вирджиния Сатир Как строить себя и свою семью
images
  Департамент освіти І науки, молоді та спорту чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
  Виступ Т. С. Богачик на засіданні №4 Вченої ради іппочо
  Чередюк Оксана Василівна
images/stories/Distant/uprav-kach
  Конспекті лекцій «Управління якістю»
images
  Закону України «Про освіту»
  Упорядники: Романовська Д. Д
  Викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецького національного університету
  Організація роботи вчителя-логопеда днз в аспекті інклюзивної освіти о. Я. Олексюк
images/stories/books
  Сборник материалов III международной научно-практической конференции Екатеринбург 2011 ббк 448-951. 663. 1
images
  Особливості формування психологічної компетентності медичних сестер днз в системі післядипломної педагогічної освіти
images/comprofiler
  Аналіз ефективності педагогічних умов виховання гуманних взаємовідносин вихователя І вихованців молодшого шкільного віку у групі продовженого дня анотація
images/stories/Distant/magistr
  Навчально-методичний посібник для студентів економічних і торговельних спеціальностей Затверджено
images
  Експрес-діагностика в днз комплект матеріалів для практичних психологів
  Департамент освіти І науки, молоді та спорту чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Images/Files
  Використання соціальних мереж у роботі вчителів
Content/UserImages/общая психология/раздел - Учебно-метод. деятельность/ЭУМК-д- бакалавриат - очное обучение/УМК-д Дифференциальная психология/УМК-д ДИФ,ПСИХОЛОГИЯ/Рабочая программа
  Рабочая программа дисциплины (модуля) «Дифференциальная психология» Направление подготовки 030300. 62 «Психология»
images
  Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області
images/attach/c/1/3809
  Книга Антона Первушина «Оккультные войны нквд и сс»
images/avtori/Stephen-King/knigi
  Четыре времени года и каждое страшный сон, ставший реальностью
images/attach/b/3/3628
  Шокан Алимбаев Формула гениальности (2001) Великая мечта. Даже слишком великая для мечты

  Салливан Г. С. Интерперсональная теория психиатрии
images
  Чернівецької області
  Особливості розвитку громадсько-активних шкіл в умовах демократичних трансформацій ключові слова
  Романкова Л. М
  Діяльність методичних служб у становленні сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця
  Методичні рекомендації щодо удосконалення професійної майстерності молодих педагогів
  Унгурян Ірина Корнеліївна
  Пріоритетні напрямки науково-методичної роботи у 2014/2015 н р
netcat_files/userfiles/images/docs/OOP
  1 Квалификация выпускника – Специалист по связям с общественностью. Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки по специальности Связи с общественностью при очной форме обучения – 5 лет
images/education/gos
  А. Г. Свинаренко 23 декабря 2005 г. Регистрационный №
images
  Уроку к-ть годин зміст навчального матеріалу
  Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
  Рішенням обласної Експертної
  Програма для учнів початкової ланки освіти «Розвиток обдарованості учнів»
images/Files/filosofia
  1. Загальна характеристика некласичної філософії
images/stories/Distant/magistr
  Підручник «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів»
images
  Пекуляк І. П., методист нмц менеджменту та координації діяльності рмк/ммк
Images/Files
  Дослідницька діяльність на уроках математики з використанням системи geoGebra
images
  Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2015/2016 н р у навчальних закладах Чернівецької області
images/education/gos
  А. Г. Свинаренко 18 января 2006 г
images
  Системний підхід до управління інноваційним освітнім процесом
images/stories/fruit/KMI
  План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
images/doc/aktualnyj-pedagogicheskij-opyt
  Тема опыта: «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении географии как средства развития личности»
Images/Files
  Олексюк Наталя Василівна
images
  Рішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
Images/Files
  Особливості духовного розвитку у сучасному суспільстві Кожна культурна епоха має визначений «культурний проект»
images/stories
  Рабочая учебная программа по дисциплине «Педагогика»
Content/UserImages/ob_psihologiya/uchebnaya_metodich_deyat/рабочие программы, специалитет, заочное обучение
  Программа дисциплины «Конфликтология»
images/file
  Зміст Поняття та причини трудових спорів
Content/UserImages/ob_psihologiya/uchebnaya_metodich_deyat/рабочие программы, специалитет, заочное обучение
  1. Наименование и область использования
images
  Кишко лариси василівни
  В. Ю. Шкрібляка. Роль інформаційних технологій у навчально-виховному процесі спеціалізації «образотворче мистецтво та креслення»
  Вивчення предметів художньо-естетичного циклу в системі загальної середньої освіти є важливим чинником духовного розвитку естетичної та загальної культури
  Кузьміченко І. О., завідувач кафедри гуманітарних наук дз «Луганський державний медичний університет»
  Пояснювальна записка Найтонші джерельця, з яких наповнюється ріка єдності навчання й виховання це бажання дитини вчитися. Але як же
  Організація профільного та допрофільного навчання на прикладі роботи освітніх округів Хотинського району
  Т. Л. Годованюк, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики
Images/Files
  Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»
images
  Психолого педагогічні вимоги до професійної компетентності педагога дошкільного закладу

  Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер і в'язень Азкабану Гаррі Поттер – 3
images
  Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний

  Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. 5-е, перер., доп изд. Пер с венг. М. Алекса. Будапешт. Изд-во ан венгрии. 1988г. 338с
wiki/images/1/12
  Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План
images/stories/docs
  Вербальные и невербальные коммуникации
images
  Математика Лупу Людмила Михайлівна
  Апробація програми корекції кіберсексуальної залежності
  Програма психологічного супроводу
images/4/45
  С момента переутверждения вместо ранее утвержденного 14. 04. 2000 г
images/attach/c/5/3955
  Бороздина Г. В. Психология делового общения
images/stories/papka
  Рабочая программа по литературе для 10 класса на 2014-2019гг. 2014 г
images
  Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
  Тренінгових занять для педагогічних працівників
  Про проведення психологічного дослідження рівня соціалізації дітей шкіл-інтернатів
images/20152016/obrazovanie/metodrek
  Методические рекомендации по учебной дисциплине «русский язык и литература»
images/docs/or_obrazovanie/osn
  Программа составлена на основе: федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования
images/Portal/Kafedra_travmatologii_ta_ortopedii/Kafedra_travmatologii_ta_ortopedii/Fakultet_medychnyj_ta_pediatrychnyj/Specialnist_likuvalna_sprava/Patentoznavstvo2kurs
  Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність теми

  А. В. Саверский Права пациентов на бумаге и в жизни Благодарности Прежде всего я благодарю тех врачей и организаторов здравоохранения, которые не прибавляют нам, членам «Лиги пациентов»
images/fotokaf/oblik/doc
  Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит» підготовки бакалавра
images/stories/Distant/podatk-systema
  Програма курсу «Податкова система»
images/stories/Distant/oblik-u-bankah
  Тема облік операцій банку за безготівковими розрахунками питання, що розглядаються у темі
images/docs
  Інформація про державну реєстрацію емітента; X в) банки, що обслуговують емітента; X г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
images/stories/Distant/innov-men
  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 5 Теми контрольних робіт. 6 Екзаменаційна програма до іспиту з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
images/fotokaf/oblik/doc
  Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Організація обліку»
images
  Вронська в. М
images/stories/Distant/fuII
  Тема14. Облік власного капіталу питання, що розглядаються у темі
images/files/1
  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації законодавства єс в сфері корпоративного управління»
images/stories/Distant/uprav-kach
  Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять
images
  Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко, методист іппо чо навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р. у 7 класах здійснюватиметься
images/stories/Distant/magistr/teor-organ
  О. О. Градінарова теорія організації
images/Files/filosofia
  «Філософія Відродження»
images
  Життєкомпетентність як спосіб виходу із екзистенційних криз особистості

  Розробка занять гуртка «Дивосвіт» з теми: «Дерево життя»
images/novyny
  Офіційні Правила участі в Акції «День Святого Валентина у
images
  Методичні рекомендації та орієнтовне календарно-тематичне планування з історії на 2014/2015 навчальний рік
  Програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень; Екологія. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень
images/ckfinder/files
  Місцеві фінанси Мета вивчення дисципліни
images/stories/Distant/organ-galuzi
  Курс лекцій для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»
images
  Валеологічний супровід навчання математики як інновація в освіті
  Пояснювальна записка Здоров’я це коштовність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не лише не шкодувати часу, сил, праці та всіляких благ, а й пожертвувати часткою самого життя, оскільки життя без нього стає нестерпним і принизливим
  Департамент освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
  Методичні рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області „Олімпійського уроку" та „Олімпійського тижня" методист з фізичної культури Гавлюк В. В. З метою
images/file
  Правове виховання в дошкільному навчальному закладі

  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з рекреаційної географії для студентів спеціальності 140103"Туризм"
images/predmety-gumanitarnogo-tsikla/russkij-yazyk-i-literatura
  Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе
images
  Договір № про надання телекомунікаційних послуг
images/news/131114
  Медицина в першій світовій війні
images/stories/Distant/innov-men
  Програма з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
  Тема №1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку
Images/Files
  Підхід до проектування
images/stories/Distant/mes
  Методичні вказівки та завдання для організації самостійної роботи студентів спеціальності "Міжнародна економіка"
images
  Вивчення теорії та практики перекладу на уроках світової літератури ключові слова
images/stories/Distant/oblik-u-bankah
  Тема 10 Облік доходів, витрат І фінансових результатів банку питання, що розглядаються у темі
images
  Пам’ятаємо. Перемагаємо
wiki/images/0/0b
  Відкрита екологічна година: Виготовляємо морозиво
images/fotokaf/oblik/doc
  Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
images
  Викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецького національного університету
images/program
  Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України»
images/stories/Distant/podatk-systema
  Лекцій для студентів іпо, іоф
images
  Навчально-методичний посібник чернівці 2011 ббк с
  Програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за вальдорфською педагогікою
  Хімічна освіта: особливості викладання в умовах профілізації школи
images/stories/rezult2013
  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
images/Portal/Kafedra_farmacii/Farmacevtychnyj_fakultet/Farmacia_zaochna_forma/4_kurs/Organizaciya_ta_ekonomika_farmacii
  Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет
images/attach/c/7/4022
  Учебное пособие Для студентов средних и высших педагогических учебных заведений
images/docs
  Баліна К. Н. Українська література. Підручник для 9 кл загальнооствітніх навчальних закладів і навчальними мовами національних меншин
images
  Матеріали обласного семінару начальників органів управління освітою райдержадміністрацій /міських рад, завідувачів районних/міських методичних кабінетів, голів районних/міських профспілкових організацій працівників освіти
  Громадянське виховання молоді в сучасних умовах
  Методичні рекомендації щодо вшанування пам’ яті жертв політичних репресій часів тоталітаризму у навчально-виховному процесі
  Всесвітня історія 10 – 11 класи рівень стандарту/ Академічний рівень/ 10 клас
images/comprofiler
  Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в україні
images/Files/filosofia
  Філософія стародавнього китаю
images/news/131114
  Історія українських січових стрільців
images
  Конкурсу «Учитель року 2007»
images/Files/filosofia
  «Німецька класична філософія»
images
  Методичні рекомендації щодо організації превентивного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2015/2016 навчальному році
images/stories/Distant/fdsp
  Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» спеціалізації «Фінанси І кредит», «Банківська справа»
images/stories/Distant/magistr
  Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент організацій")
images/stories/Distant/oblik-budjet-ustanov
  Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік в бюджетних установах»

  Учебное пособие по немецкому языку как второму иностранному для третьего года обучения
images
  Громадсько спрямоване управління загальноосвітнім навчальним закладом
wiki/images/e/ec
  Шарль Перро «Кіт у чоботях»
images/attach/c/5/3960
  Фил Бейкер Абсент Фил Бейкер. Абсент
wiki/images/0/0c
  Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, творчого застосування їх на практиці
images/stories/docs_2
  Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
images/docs/rob.progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Державне управління»
images/file
  Головне управління юстиції у чернівецькій області відділ реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти «складання та оформлення документів»
images/stories/docs_2
  Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права»
images/stories
  Розпорядження Богородчанської районної державної адміністрації від 2013 року № положення про управління агропромислового розвитку Богородчанської районної державної адміністрації
images/Tehnology
  Тема опыта: «Формирование информационной компетентности учащихся через личностно-ориентированный подход на уроках автодела»
Images/Files
  Теоретичні основи інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук
images
  8 клас (140 годин, 4 години на тиждень)
images/docs
  Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова
images
  Планування уроків української мови словникові слова
  Розмноження і розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців
  Методичні рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу з української мови І літератури в 2014/2015 навчальному році для знз з українською та румунською мовами навчання
images/Exampldocumcivil
  Ліцензійний договір №
images
  Сценарій свята Першого дзвоника Фанфари в I. Увага! Увага! Увага!
images/docs
  Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
images
  Уроку «Буковина край, де варто жити»
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Пояснювальна записка Мета
  Конкурсу «Вчитель року 2008»
images/docs
  Урок №5 Тема уроку. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови
wiki/images/6/6f
  Океани Землі
images
  Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чо
  Тема: Київ центр міжнародних зв’язків держави
wiki/images/e/e0
  Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
images
  Для чого потрібні гроші?
  Про проведення уроків та виховних заходів з питань протидії тероризму, протимінної безпеки дітей у навчальних закладах
  Програма спецкурсу за вибором для профільної школи (70 год., 2 години на тиждень) пояснювальна записка
  Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів у 2015/2016 н р
  Історія України 9 клас (Навчально-тематичне планування для поглибленого вивчення 4 год., на тиждень, 140 годин) Укладачі: Федорак В. Ф
  Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному році
images/list_DON
  Біляніна О. Я., методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ііппо чернівецької області
images
  Україна єдина країна
  Я., математика наукове об’єднання учнів «Пошук» Романковецької гімназії. Секція математики.
  Іппочо педагогічна проблема вчителя
  Сценарій «Свята трійця зелен-свята»
  Життя і творчість митців рідного краю
images/file_details
  Чернівецький інститут післядипломної педагогічної освіти
images/sampledata
  Смілянський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15» Смілянської міської ради Черкаської області
images
  На Івана, на Купала
  Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році Л.І.Іванова, методист нмц суспільно-гуманітарних дисциплін іппо чо
  Ігрові ресурси розвитку літературної освіти школярів
  Букатар Надія Олександрівна практичний психолог
  Чернівецька обласна рада інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
images/sampledata
  Програма розрахована на п’ять років навчання. Навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання
images/files pdf
  Стратегія сталого розвитку ”україна 2020” – шлях до кращого майбутнього
images
  Сценарій літературно-музичної композиції, присвяченої дню
  Про відзначення 30-х роковин чорнобильської трагедії Шановні колеги!
  Методичні рекомендації для музичних керівників днз щодо планування занять та інших форм роботи з музичного виховання у 2015/2016 навчальному році
Images/Files
  Попередження та способи вирішення конфліктності подружжя
  Коцюба Роман Богданович
  Розвиток інформаційно-пошукових умінь у майбутніх учителів інформатики засобами системи dspace
images/temp/dumka
  Випуск 6 Дніпропетровськ 2011 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
images/8/87
  Програма для абітурієнтів в аспірантуру при Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця
images/a/a1
  Програма для абітурієнтів в аспірантуру при Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця зі спеціальності 091 біологія
images
  Проектування – інновація в управлінні виховної діяльності класного колективу
images/file/horbach
  Верховна Рада України від імені Українського народу, виражаючи його суверенну волю, прийняла Конституцію, яка стала флагманом тогочасного законодавства. За юридичним змістом, Основний закон
Images/Files
  Компетенції майбутніх фахівців різного професійного спрямування
images/2017/2017-05/2017-05-03
  Наказ №219 Про підсумки проведення навчального семінару-тренінгу для працівників психологічної служби системи освіти області «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
images/Oleksyuk/2017-03-03/30
  Рішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
Images/Files
  Формування інформаційного освітнього середовища студента вищого навчального закладу
images/comprofiler/gallery
  Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2016/2017 навчальному році
images/attach/c/2/3874
  Микола Махній незвичайна антропологія mykola Makhnii extraordinary antropology чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2011 ббк 88. 5 М 36
images/news/doc/invprop
  Забезпечення необхідним обладнанням територіального центру соціального обслуговування населення з метою розширення переліку профілактичних послуг, підвищення соціальної активності та продовження терміну життя людей похилого віку

  Конкурсної роботи під девізом
ukr/images/stories/napryam/navch-prakt/1-kurs
  Тема №3 "Уміння слухати" 1 курс. Навчальна практика. "Уміння слухати" – визначення компетенції
Images/Files
  Підтримка організації навчання у вищій школі за допомогою мобільних технологій
images/Files/filosofia
  Гуманістичні ідеї мислителів Західної Європи істотно вплинули на формування та поширення ідей релігійної терпимості, свободи релігії, свободи совісті на терені України
images/images
  Стимулювання особистісного розвитку студентів на заняттях математики за допомогою інтерактивних методів навчання
images/docs
  Назва осередку Січень
Images/Files
  Комунікативність педагога в сфері інноваційної професійної діяльності
images
  Особливості інклюзивної дошкільної освіти
  Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи погодженно
Images/Files
  Марущак Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент
directory images  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка