files/kafedru/up
  Навчально-методичний комплекс
  Програма навчальної дисципліни
  Навчально-методичний комплекс
files/kafedru/kkvp/lectures
  Міністерство внутрішніх справ україни
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №7 «Конфлікт як форма суспільних відносин»
files/kafedru/ad/lectures
  Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
files/kafedru/up/lectures
  Лекція 2 год. Історичні погляди на конфлікт як суспільне явище
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Соціалізація особистості»
  6: Основні засоби виправлення та ре соціалізації засуджених до позбавлення волі на певний строк
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни
files/kafedru/up
  Навчально-методичний комплекс
  Навчально-методичний комплекс
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №4 : Кримінологічне вчення про особу злочинця. З дисципліни
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №3 «Соціологія особистості»
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №5 «Суспільство як соціальна система»
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни українська мова
files/kafedru/up/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття тема №2: Психологічні аспекти забезпечення особистої безпеки працівників овс. З дисципліни
files/kafedru/up
  Навчально-методичний комплекс
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни професійна психологічна підготовки бакалавра
  Навчально-методичний комплекс
  Програма підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» за спеціальністю «Психологія» 03010201)
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Філософія, її гуманістичний зміст та призначення
files/kafedru/up/lectures
  Повідомлення: «Суїцид як соціально-психологічний феномен»
files/kafedru/up
  Навчально-методичний комплекс
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Історичні типи філософської думки (частина 3 )
  Лекція з політології тема № політика як соціальне явище. Історія розвитку політичної думки
files/kafedru/up
  Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст»
files/kafedru/ksm/lectures
  Фондова лекція №6 з навчальної дисципліни „Судова медицина та психіатрія” за темою
files/kafedru/up/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з дисципліни „юридична психологія тема №3 «психологія юридичної діяльності» Навчальний час: 4 години Для підготовки бакалаврів
files/kafedru/up
  Національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-науковий інститут заочного навчання психологія експертної діяльності
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Лекція з «Кримінального права України. Загальна частина» Тема №19 " примусові заходи медичного характеру та примусове лікування" Навчальний час годин(и)
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема 8 " Суб’єкт злочину "
files/kafedru/ksm/lectures
  Фондова лекція №7 з навчальної дисципліни „Судова медицина та психіатрія” за темою
  Фондова лекція №9 з навчальної дисципліни „Судова медицина та психіатрія” за темою
files/kafedru/kkvp/lectures
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема 20 " Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх "
files/kafedru/ad/lectures
  Організація та поняття тактики діяльності підрозділів міліції громадської безпеки
files/kafedru/kkvp/lectures
  Соціологія девіантної поведінки
files/kafedru/up
  Професійно-психологічна підготовка” підготовки бакалаврів спеціальність 030402 «Правоохоронна діяльність»
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №6 «Соціальні інститути»
files/kafedru/up
  «психологія» підготовки бакалаврів спеціальність 030401 «Правознавство»
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема № : Причини та умови злочинності. З дисципліни
files/kafedru/up
  Навчально-методичний комплекс київ 2014 Укладач: викладач кафедри юридичної психології, кандидат психологічних наук Ярема Н. Ю
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з політології тема № політичні партії І громадсько-політичні рухи. Політичні еліти
files/kafedru/up
  Програма підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Спеціаліст» за спеціальністю «Психологія» 03010201)
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з політології тема№ політична свідомість І політична культура
  Лекція з політології тема№ політичний процес
files/kafedru/up
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного навчання соціальна робота
files/kafedru/up/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття тема №3 : Удосконалення умінь та навичок взаємодії з об’єктами професійної діяльності. З дисципліни
files/kafedru/ad/lectures
  Правове регулювання міграційних процесів
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №10 : Зарубіжні концепції причин злочинності. З дисципліни
  -
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №1 «Предмет, об'єкт, методи та функції соціології»
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №. Злочинність та її основні характеристики. З дисципліни
files/kafedru/kp
  Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина»
files/kafedru/up
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни професійна психологічна підготовки бакалавра
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни юридична психологія підготовки бакалавров
files/kafedru/up/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з дисципліни „юридична психологія тема №2 «кримінальна психологія» Навчальний час: 2 години Для підготовки бакалаврів
files/kafedru/up
  Національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «конфліктологія»
files/kafedru/up/lectures
  Лекція 2 год. Загальна характеристика професійних конфліктів у правоохоронній діяльності
files/kafedru/tdp
  Інструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни «історії вчень про державу І право»
files/kafedru/up
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного навчання психологія переговорної діяльності
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №1 : Поняття, предмет, методи та система кримінології
files/kafedru/up
  «психологія вищої школи» підготовка магістрів спеціальність 18010003 «Судова експертиза»
files/kafedru/fpul/lectures
  Фондова лекція з навчальної дисципліни "Етика та естетика" тема предмет, структура та функції естетики як науки
files/kafedru/up
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного навчання психологія адиктивної поведінки
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  Теорія запобігання злочинності
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " риторика" для курсів дистанційного навчання
files/kafedru/up
  «психологія» підготовки бакалавра Напрям підготовки – Право «0304», напрям підготовки «Правоохоронна діяльність»
files/kafedru/up/lectures
  Тема №3: Психічні пізнавальні процеси особистості. Навчальні питання
files/kafedru/up
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного навчання психологія юридичної діяльності
files/kafedru/up/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття тема №1: Психологічне забезпечення професійної діяльності оперативних працівників. З дисципліни
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни "Етика та естетика" тема діловий (службовий) етикет. Для здобувачів вищої освіти навчально-наукових інститутів та факультетів навс
files/kafedru/up
  Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти
files/kafedru/kmp/lectures/pslg
  «Засоби правового забезпечення прав і свобод людини»
files/kafedru/up
  Професійно-психологічна підготовка” підготовки бакалаврів спеціальність 030402 «Правоохоронна діяльність»
files/kafedru/kkp/lectures
  Тема №2 поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види І принципи адвокатської діяльності
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія права" тема № Правова гносеологія: парадигма, доктрина, істина в праві
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни українська мова
files/kafedru/idp/lectures
  План-конспект лекційного заняття з теми №3 " Культура українського модернізму та постмодернізму ХХ-ХХІ ст. "
  Лекція Україна у першій половині ХХ ст. Україна на початку ХХ ст
files/kafedru/kmp/lectures/pslg
  «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Конституції України»
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема 5 " Склад злочину "
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми 4
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми 5 : Фізичні особи, як суб’єкти оподаткування
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни "Професійна етика" тема професійна етика: сутність, основні принципи та категорії Для здобувачів вищої освіти
files/kafedru/epd/lectures
  Національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " риторика" для курсів дистанційного навчання
  Лекція з курсу " юридичне документознавство" Для напряму підготовки
files/kafedru/idp/lectures
  Лекція Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій
files/kafedru/app/lectures/admin-pravo
  План-конспект лекції інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права
  Питання для підсумкового контролю публічне управління
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з політології тема № політика україни в системі сучасних міжнародних відносин
files/kafedru/up
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра юридичної психології навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни юридична психологія підготовки бакалаврів
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №3 " Функції менеджменту "
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Історичні типи філософської думки (частина 1 )
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія" тема № Суспільство. Культура. Цивілізація. Право Для здобувачів вищої освіти навчально-наукових інститутів та факультетів навс
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №1
files/kafedru/idp/lectures
  Фондова лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн" тема №3 "Держава та право Нового часу" Навчальний час годин(и)
  Лекція Козацтво. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Виникнення українського козацтва
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема №8 : Організація І методика кримінологічних досліджень
files/kafedru/kkvp/lectures
  План проведення лекційного заняття тема №1 : Теоретичні основи статистичної науки. Правова статистика. З дисципліни: Правова статистика
files/kafedru/kp/lectures/kp
  Запитання та завдання для самостійного контролю
files/kafedru/kkp/lectures/krumin-proc
  Тема 5 докази І доказування у кримінальному процесі
files/kafedru/fpul/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №3
files/kafedru/kkp/lectures/spoy
  Фондова лекція з навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" тема №2 судова влада в україні навчальний час 4 години
files/kafedru/kp/lectures/kp
  Лекція з «Кримінального права»
files/kafedru/idp/lectures
  Фондова лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн" тема №4 "Історія держави та права Новітнього часу" Навчальний час годин(и)
files/kafedru/kmp/lectures
  Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах
files/kafedru/app/lectures/admin-pravo
  План-конспект лекції публічна служба. Посадові та службові особи публічної служби. Вид лекції
files/kafedru/kmp/lectures/pslg
  «Правовий статус людини і громадянина: загальнотеоретичні та правові аспекти. Інститут громадянства в Україні»
files/kafedru/kp/lectures/kp
  Лекція з «Кримінального права» (назва навчальної дисципліни) тема 3 " Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканності особи"
files/kafedru/ksm/lectures
  Фондова лекція №4 з навчальної дисципліни „Судова медицина та психіатрія” за темою
  Загальні положення криміналістичної методики
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Стадії вчинення злочину
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема 14 " Звільнення від кримінальної відповідальності "
files/kafedru/kkp/lectures
  Фондова лекція з навчальної дисципліни «особливі порядки кримінального провадження» тема 3 «Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх» Навчальний час 2 години
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни "Етика та естетика" тема актуальні морально-правові проблеми сучасного суспільства Для здобувачів вищої освіти
files/kafedru/epd/lectures
  Закони і закономірності управління ринковою економікою. Закон спеціалізації і інтеграції управління
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з політології тема № політична влада. Демократія у політичному житті суспільства
files/kafedru/app/lectures/admin-pravo
  План-конспект лекції форми та методи публічного адміністрування вид лекції
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №2 " Правові засади фінансового контролю в Україні"
files/kafedru/fpul/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №2
files/kafedru/kmp/lectures
  З навчальної дисципліни: "Конституційна реформа в Україні" Категорія
files/kafedru/kmp/lectures/mynic_pr
  Фондова лекція з навчально ї дисципліни " Муніципальне право " Тема № Система, принципи та гарантії місцевого самоврядування в Україні
files/kafedru/kp
  Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни «Кваліфікація злочинів підслідних овс»
files/kafedru/kp/lectures/kp-zagalna
  Лекція з «Кримінального права. Загальна частина» тема: 1 " Поняття, предмет, завдання І система кримінального права. Наука кримінального права" Навчальний час годин(и)
files/kafedru/kkp/lectures/spoy
  Фондова лекція з навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" тема №3 конституційний суд україни навчальний час 2 години
files/kafedru/kp/lectures
  Лекція з «Теорії кваліфікації злочинів» (назва навчальної дисципліни) тема №1 " Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину юридична підстава кваліфікації"
files/kafedru/kmp/lectures
  Державне (конституційне) право зарубіжних країн та його правова основа
files/kafedru/app/lectures/adm-delikat
  План-конспект проведення лекційного заняття тема № Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності. З дисципліни
files/kafedru/idp/lectures
  План-конспект лекційного заняття з теми №2 " Культура періоду княжої доби " з навчальної дисципліни
files/kafedru/kmp/lectures
  " Президент України"
files/kafedru/app/lectures/admin-pravo
  План-конспект лекції президент україни та кабінет міністрів україни як суб’єкти адміністративного права
  План-конспект лекції забезпечення законності І дисципліни в публічному адмініструванні вид лекції
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з політології тема№ предмет, методи та функції політології
files/kafedru/idp/lectures
  Фондова лекція з історії та культури України Тема Витоки історії українського народу та його культури. Україна княжої доби Навчальний час 2 години
  Лекція Витоки історії українського народу та його державності. Україна княжої доби
files/kafedru/ad/lectures
  Фондова лекція з дисципліни «Забезпечення законності та прав людини в діяльності міліції громадської безпеки» тема 2: забезпечення законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ навчальний час 2 години
files/kafedru/tdp
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни теорія держави та права для підготовки фахівців у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство»
files/kafedru/kmp/lectures
  Конституцiйно-правовий статус Верховної Ради України
files/kafedru/kkvp/lectures
  Конспект проведення лекційного заняття з теми №2 «Методологія І методика емпіричного соціологічного дослідження»
files/kafedru/idp/lectures
  Лекція Витоки історії українського народу та його культури. Україна княжої доби. Контрольні запитання
files/kafedru/ksm/lectures
  Навчальні питання для самостійної роботи: До теми Анатомічна будова тіла людини. Системи організму людини та їх фізіологічні функції
files/kafedru/idp/lectures
  Лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн"
files/kafedru/fpul/lectures
  Лекція з навчальної дисципліни " філософія права" тема № Філософія права, її гуманістичний зміст та призначення
files/kafedru/kkp/lectures/spoy
  Л. Д. Удалова 2015 року
files/kafedru/kmp/lectures
  Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №6 «Місце та роль укрбюро інтерполу в протидії злочинності» Навчальний час 2 годин(и)
  Фондова лекція з навчальної дисципліни «міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» тема №4 «Міжнародно-правові засади діяльності та інституційна система Інтерполу»
files/kafedru/idp/lectures
  Лекція Витоки історії українського народу та його державності. Україна княжої доби ( Сокур Ю. В.). Контрольні запитання
  Фондова лекція з історії держави та права України Тема ідпу як наука та навчальна дисципліна. Державно-правовий розвиток України княжої доби Навчальний час 2 години
files/kafedru/kmp/lectures/mynic_pr
  Фондова лекція з навчально ї дисципліни " Муніципальне право " Тема № Муніципальне право: поняття, ознаки, теорії походження та джерела (2 години)
files/kafedru/epd/lectures
  План-конспект проведення лекційного заняття з теми №1
files/kafedru/app
  Тема Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях: Публічне управління
files/kafedru/fpul/lectures
  Перелік питань для самостійного контролю
files/kafedru/epd/lectures
  Основи економічної теорії. Питання для самопідготовки
  Національна академія внутрішніх справ
  Національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/kkvp/lectures/kruminolog
  План проведення лекційного заняття тема : Прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю
files/kafedru/kkp/lectures
  Предмет, система І нормативно-правові джерела навчальної дисципліни «адвокатура україни», історичні аспекти становлення адвокатури
files/kafedru/kmp/lectures
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files/kafedru/ud/lectures
  Перелік питань для самоконтролю для курсів дистанційного навчання з навчальної дисципліни «українська мова
files/kafedru/ad/lectures
  Міграційне право як наука та учбова дисципліна
files/kafedru/kmp/lectures
  «Конституційне право провідна галузь національного права України»
  " Основи правового статусу людини i громадянина. Громадянство України. Правове становище іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус біженців"
files/kafedru/app/lectures/admin-pravo
  Конспект лекції поняття адміністративного права та його місце у правовій системі україни вид лекції: Освітня (інформаційна) дидактичні цілі
files/kafedru/ud/lectures
  Лекція з курсу " юридичне документознавство" Для напряму підготовки
files/kafedru/ad/lectures
  Фондова лекція з дисципліни «Забезпечення законності та прав людини в діяльності міліції громадської безпеки» Тема №1: захист прав людини в правоохоронній діяльності
files/kafedru/ksm/lectures
  Фондова лекція №1 з навчальної дисципліни „Судова медицина та психіатрія” за темою
  План-конспект проведення
files/kafedru/kkp/lectures
  Тема №1: Система прокуратури України та організаційно-правові засади її діяльності
files/kafedru/up/student
  Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут №4 соціальна психологія матеріали для самостійної роботи київ – 2016 анотація дисципліни соціальна психологія
files/kafedru/idp/lectures
  Фондова лекція з "Історії держави та права зарубіжних країн" тема №2 "Держава та право Середньовіччя" Навчальний час годин(и)
directory files kafedru  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка