pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
  Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
  Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Профорієнтаційна робота в школі
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
  Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
  Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
files/files/00000014/cf_files
  Фандрайзинг
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
data/files/files
  Подбор торгового персонала
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
  Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступних випробувань зі спеціальності «Соціологія»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література ХХ століття
files/files
  Методические рекомендации к изучению курса «Общая психология» (по выбору) для студентов I курса юридического факультета рудн
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
files/files
  Маршрут безпеки
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»
  Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
sites/default/files/files/project_materials
  Мирними засобами транссенд метод
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Практикум з загальної психології»
sites/default/files/files
  Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Історія україни вступ
sites/default/files/files/pub
  Программа по дисциплине «Психология аномальной личности» предназначена для освоения студентами направления 030300 «Психология», обучающихся по профилю «Психология здоровья»
sites/default/files/files
  Философия техники
sites/default/files/files/metodical material/lud_i_svit
  Людина І світ
sites/msr.nso.ru/wodby_files/files/document/2014/12/documents
  Пояснительная записка Содержание и контекст Методы обучения
  Профилактика социального сиротства модуль дополнительной образовательной программы повышения квалификации
files/files/ob akademii
  В. Д. Шадриков 27 марта 2000 года Номер государственной регистрации 260гум/сп Вводится в действие с момента утверждения государственный образовательный стандарт
sites/default/files/files
  Пленум верховного суду україни постанова n 8 від 30. 05. 97
files/files
  Міжнародна трудова міграція українців до країн європейського союзу: фактори впливу международная трудовая миграция украинского населения в страны европейского союза: факторы влияния
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія аутодеструктивної поведінки»
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Державне управління та місцеве самоврядування»
sites/default/files/files
  Вельмишановні колеги! Організаційний комітет VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Основи економічної психології»
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма навчальної дисципліни національні процеси в Україні: історія І сучасність
files/files
  2012 год монографии
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Клінічна психологія»
  Методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»
files/files
  Глобалізація як суспільно-економічний феномен: методологічні основи аналізу
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Загальна соціологічна теорія
mediafiles/files/fin/2016-02-11
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року (найменування головного розпорядника)
mediafiles/files/fin/2015-09-25
  Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік Міністерство закордонних справ України 140 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) квк 1401010
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Програма курсів: загальна психологія тема 1: Предмет та задачі психології як науки
sites/msr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2015/01
  Работа с семьей: проблемы и методы их решения. На заметку социальному работнику
files/files
  Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі
userfiles/files
  Департамент физической культуры и спорта города москвы
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»
sites/default/files/files/basic/2/[node:nid]
  Вводится с момента утверждения взамен ранее утвержденного 27. 03. 2000 г
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Соціальний інтелект та методи його дослідження»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Загальна соціологічна теорія
sites/default/files/files/basic/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy/ukrupnennaya-gruppa-napravleniy-podgotovki-37.00.00-psihologicheskie-nauki
  Направление подготовки 37. 03. 02 Конфликтология
Content/userfiles/files
  Рабочая программа по курсу опд. Ф1 «История политических учений» для специальности 030200. 65 "Политология"
ckfinder/userfiles/files
  Регламент по организации обновления опоп виды самостоятельной работы, использование активных и интерактивных форм проведения занятий
files/files/ob akademii
  Гуманитарный, социальный и экономический цикл Базовая (обязательная) часть
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»
ckfinder/userfiles/files
  Каховський державний агротехнічний коледж роль гурткової дослідницької роботи при формуванні професійних навичок молодшого спеціаліста
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
userfiles/files
  !На 28. 10 с собой иметь 1 Ipad ios
sites/default/files/files/10-bibl
  Новые книги, поступившие в библиотеку в декабре 2012 г. Автоматизация 32. 965 А 22 Автоматизированное рабочее место
sites/default/files/files/basic/образование/основные-образовательные-программы/укрупненная-группа-направлений-подготовки-050000-образование-и-педагогика
  Филологическое образование
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2014 році
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 02030301) та спеціаліста 02030301) зі спеціальності «Українська мова І література» на основі базової вищої освіти пояснювальна записка
sites/default/files/files
  Актуальність теми
files/files
  Інструкція з оформлення документів у системі мвс україни
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
sites/default/files/files
  Рабочая программа к ооп от № дисциплины б 01 Философия для направления 031300. 62 Журналистика
sites/default/files/files_for_download/Bessarabova
  Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «история мировой культуры»
sites/default/files/files
  Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
  Витяг § Інші учасники цивільного процессу Стаття 53. Експерт
  Редакція від 28. 02. 2016, кримінальний процесуальний кодекс україни витяг
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm
  Робоча програма навчальної дисципліни історія національних меншин в Україні
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/dvv
  Пояснювальна записка конституційне право України займає головне місце в системі національного права. Це пов’язано не лише з його значенням для правової системи України, а й з тим, що конституційне право
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають диплом
mediafiles/files/misc/2015-03-24
  Бюлетень національна комісія україни у справах юнеско
ckfinder/userfiles/files
  Міністерство освіти і науки України Херсонський обком профспілки освіти і
sites/default/files/files
  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма комплексного фахового екзамену з «Культурології»
files/files
  Среднее профессиональное образование
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота»
sites/default/files/files
  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Психологія спілкування»
sites/default/files/files
  Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про лікарські засоби", з урахуванням вимог директиви 2001/83 Європейського Парламенту та Ради єс
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «молодший спеціаліст»
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy2(3)kurs2016/dvv
  Пояснювальна записка Метою додаткового вступного випробування з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності абітурієнта, визначення
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Робоча програма з ""методологія та методи наукового дослідження" Для спеціальності 040101 магістр психології
files/files
  Модель превентивної освіти загальноосвітнього навчального закладу
sites/default/files/files
  Кодекс цивільного захисту україни (Відомості Верховної Ради
files/files
  Целевой раздел
sites/default/files/Files
  Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України Науково-методична комісія 1 із загальної та професійної освіти
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/dvv
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання школярів»
upload/files/files/03_Novyny/2015.02.26_proekty DSPTO
  Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно технічного навчального закладу
files/files
  Маркетингові чинники впливу та механізм управління конкурентоспроможністю
  Необхідність фінансового менеджменту як складової ефективної системи управління підприємством need financial management as a component of effective management system
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма з історії для вступу на окр
files/files
  Інтернет-маркетинг в україні: передумови виникнення, особливості становлення, перспективи розвитку
sites/default/files/files
  Г. С. Сковороди Інститут Григорія Сковороди Кафедра філософії Інститут вищої освіти напн україни програма
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Робоча програма із спецкурсу «психологія людей зрілого й літнього віку» Для спеціальності 040101 магістр психології
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  Програма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
files/files
  Фактори впливу на циклічність та дисбаланси розвитку світового фінансового ринку
userfiles/files/word
  Івано-Франківськ 2001 ббк 83. 3 (4укр)6 П21 Пахомов В. М
_files/files
  Программа вступительного испытания по философии Уфа, 2016 г
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Програма вступного екзамену розроблена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра із спеціальності 030501 «Економічна теорія»
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015/ukr ros
  Програма комплексного вступного іспиту з української мови з методикою викладання в загальноосвітній школі розроблена на підставі навчальних програм основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy5kurs2016/fv
  Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  І.І. Мечникова професор І. М. Коваль 2013 р. Програма
pub/bank/userfiles/files/isn/uzun
  Робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Конституційне право України»
files/files
  Інструкція з організації внутрішнього контролю в
sites/default/files/files/Priimalna/2015/Progr-5 kurs 2015
  1. мета та завдання навчальної дисципліни
sites/default/files/files
  Мультисервісна комп’ютерна мережа
  Доступ до освіти і менторингу
sites/default/files/files/Priimalna/2016/Programy2(3)kurs2016/parall
  Програма з «історії україни»
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Сценарій святкового заходу, присвяченого 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка Мета
pub/bank/userfiles/files/chem/education
  Питання до державного іспиту з хімії окр
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Розділові знаки при звертанні
mediafiles/files/misc/2015-03-24
  Бюлетень національна комісія україни у справах юнеско
files/files
  Опис моделі превентивної освіти Переяслав – Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
  Опис отриманих результатів учасників анкетування Білоколодязького нвк вовчанської районної ради Харківської області
sites/fastiv5.itschool.com.ua/files/files
  Законів України «Про освіту»
ckfinder/userfiles/files
  Банк завдань розділ: «орфографія» Вн-1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рада директорів внз І-ІІ р а. Херсонської області Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
forum/userfiles/files
  Національний план дій з відновлюваної енергетики (нпдве) на період до 2020 року
sites/default/files/files
  "web-орієнтована система обліку студентів "
  Затверджую замовник: Апарат Верховної Ради України узгоджено
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного іспиту в аспірантуру Підготовки доктора філософії
  Програма вступного випробування Підготовки доктора філософії Галузі знань
userfiles/files
  Програма вступного іспиту до аспірантури Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність
files/files
  Конкурс учнівських та педагогічних робіт «Здорова планета здоровий ти !»
userfiles/files
  Національна академія педагогічних наук україни інститут психології імені Г. С. Костюка
sites/default/files/files/fin_buh
  Рішення 22. 11. 2012 №17 Про обласну програму соціального захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2016
  Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
sites/default/files/Files
  Програма додаткового вступного випробування з педагогіки та історії педагогіки в аспірантуру
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2017
  І.І. Мечникова "затверджую" Ректор ону професор Коваль І. М. Програма
pub/bank/userfiles/files/imem/rozkvitannya/1
  Теоретичні та практичні проблеми розвитку та реалізації потенціалу особистості матеріали всеукраїнської конференції молодих науковців «розквітання»
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування з літературознавства підготовки доктора філософії
  Програма додаткового вступного випробування підготовки доктора філософії
sites/default/files/files
  Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
  Затверджено радою
sites/default/files/files/Priimalna/2017pk/ProgramaMag/fahov
  Конкурсного предмету «Теорія і методика фізичного виховання»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Політична психологія»
sites/default/files/files
  Витяг поточна редакція Редакція
pub/bank/userfiles/files/science/rada philology
  Газетний макротекст: єдність категорій час, простір, людина в публікаціях про кризову ситуацію
pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/materials
  І. Мечникова україна в пошуках державності
pub/bank/userfiles/files/imem/rozkvitannya/7
  Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху
files/files
  Принципи формування стратегії кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків principles of forming of strategy of credit-investment activity of commercial banks
sites/default/files/files/Priimalna/2017pk/ProgramaMag/dvv
  Пояснювальна записка Українознавство це філософсько-теоретична гуманітарна наука про походження, розвиток та сучасне життя українського етносу, закономірності його історичного та культурно-мистецького розвитку
sites/default/files/Files
  Міністерство освіти І науки україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний інститут
pub/bank/userfiles/files/imem/diff_psy
  Обґрунтування науково-дослідницької теми
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_world_eco
  І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки є.І. Войнова Інновації в системі міжнародних економічних відносин Навчально-методичний посібник
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни педагогіка та психологія вищої школи
sites/default/files/Files
  Кафедра політології та державного управління
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Ольга брусиловська
  Робоча програма навчальної дисципліни україна в системі міжнародної безпеки
files/files
  Модель превентивної освіти
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну»
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Спецпрактикум з клінічної психології.»
sites/default/files/Files
  Програма основного вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 Освіта
  Програма з фізичної реабілітації для всупу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
sites/default/files/files
  Розклад занять
sites/default/files/Files
  Програма вступного випробування підготовки доктора філософії галузі знань
  Фінансово-економічні проблеми розвитку країн із транзитивною економікою
files/files/event
  Конкурс студентських матеріалів «результати впровадження іпвг в україні та раціональне управління природними ресурсами»
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_inter_rel
  Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародного конфлікту
sites/default/files/Files
  Кафедра політології та державного управління
pub/bank/userfiles/files/isn/metod_mag_inter
  Методичні рекомендації для магістрів спеціальності міжнародні відносини Одеса 2016 укладачі: д психол наук, професор, зав каф загальної психології та психології розвитку особистості Кіреєва Зоя Олександрівна
sites/default/files/files
  Додаток до наказу Інститут кримінально-виконавчої служби від 26. 06. 2017 №99 /од-17 умови проведення конкурсу на посаду начальника факультету (декана) заочного навчання та післядипломної освіти
files/files
  Опис моделі превентивної освіти нвк «сзш І-ІІІ ст. – Днз» Рис. 1 с. Вороців
sites/default/files/files
  Витяг господарський процесуальний кодекс України Розділ V докази
  Здійснюють підприємницьку діяльність
  Програма IV міжнародного адвокатського форуму Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Етапи реалізації
sites/default/files/Files
  Програма з фізичної реабілітації для всупу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
pub/bank/userfiles/files/imem/imem_psy_workp_rogramm
  Методичні вказівки до курсу «Організаційна психологі я»
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines
  І.І. Мечникова професор І. М. Коваль 2013 р. Програма
pub/bank/userfiles/files/science/rada philology
  Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І. І. Мечникова шаніна ольга сергіївна
pub/bank/userfiles/files/abitur/program_disciplines/2014
  російська мова та література Вступ
directory files files  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка