files/doc
  Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни
sites/default/files/docs
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
files/doc
  Дослідження психічних процесів І властивостей оператора за допомогою тестів: пізнавання фігур та тест на темперамент
files/docs/2015
  Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2014-2015 навчальний рік та завдання на новий 2015-2016 навчальний рік
files/docs
  Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности
files/docs/public/NOI
  В. П. Введение в историографию отечественной истории ХХ в.: Учебное пособие
files/doc
  Две методологические традиции в психологии рекламы
  Курсова робота
files/docs
  Громадянська
files/doc/hotel
  Особенности управления гостиничным предприятием
files/doc
  Концепція освіти з напряму "Безпека життя І діяльності людини" Київ 2000
files/Docs
  Программа дисциплины (Аннотация) б. 1 История цель и задачи освоения дисциплины
sites/default/files/documents
  Довідка про підсумки атестаційної експертизи Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Згідно з графіком проведення атестаційної експертизи навчальних закладів та
files/documents
  1: Понятие, предмет, метод, система, функции и принципы трудового права
files/docs
  Германия и русская революция
sites/msr.nso.ru/wodby_files/files/document/2014/12/documents
  Пояснительная записка Содержание и контекст Методы обучения
  Профилактика социального сиротства модуль дополнительной образовательной программы повышения квалификации
usr/other/conf/right_of_3_thousands_years/files/docs/3
  Защита детей в условиях вооруженных конфликтов
files/doc
  «Забезпечення безпеки польотів в цивільній авіації як основа для вирішення задач менеджменту»
ecology/files/docs
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
system/files/documents/2013/05/29
  Доклад о состоянии здоровья населения и организации
sites/default/files/Docs
  Вправи на розвиток уваги, пам’яті й мислення майбутнього першокласника
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації по проведенню педагогічної практики для студентів IV
files/documents/program_fgos
  Рабочая программа по предметам «Всеобщая история»
files/docs/Umu/GOS
  Перечень образовательных программ (специальностей), реализуемых в рамках данного направления подготовки дипломированного специалиста
files/documents/gos/s
  1. общая характеристика специальности 033100. 00 Физическая культура с дополнительной специальностью
  Вводится в действие с момента переутверждения
files/documents
  Учебно-методический комплекс по дисциплине Конфликтология Для направления/специальности 350400 «Связи с общественностью»
sites/default/files/documents
  Наказ №336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
sites/default/files/docs
  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 04 спеціальні та галузеві соціології Затверджено
files/documents/gos/s
  Вводится в действие с момента переутверждения
files/docs
  Довідка по результатам аудиту фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення гумвс україни у Львівській області, проведеного 06-09. 03. 2015 року на виконання наказу мвс україни
files/docs/2015
  Методичні рекомендації щодо профілактики травматизму на уроках основ здоров’я та у виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів
files/documents/gos/s
  «31» января 2005 г. Номер государственной регистрации
files/docs
  Физическая культура
files/documents/gos/s
  Вводится в действие с момента переутверждения
files/docs/2013
  Отчет о выполнении Задания министерства образования и науки Самарской области
files/docs/2015
  Звіт керівника курилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів куп'янської районної ради харківської області шановні присутні вчителі, батьки !
files/documents
  Рабочей программы по направлению подготовки 38. 03. 02 Менеджмент дисциплины 1 Философия
rimg/files/doci
  Общая характеристика Приволжского филиала Российской академии правосудия
files/doc
  Лабораторна робота 4 тестові методики дослідження особливостей мислення людини-оператора: на визначення інтелектуальних властивостей; виділення суттєвих ознак; вербальний тест айзенка
assets/files/docs
  Методичні рекомендації з проведення конкурсу серед студентів внз мінагрополітики на кращий бізнес-план зі створення
files/documents
  1. Развитие конфликтологии как науки (2 часа)
files/documents/gos/s
  Вводится в действие с момента переутверждения
files/docs
  Заполярный филиал
files/docs/2015
  Виховання активної життєвої позиції у учнів на основі диференційованого і індивідуального підходів
files/docs/2014
  «Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах багатовекторної системи освіти неперервної освіти»
files/documents/gos/s
  Вводится в действие с момента переутверждения
files/documents
  Университетская филология образованию: регулятивная природа коммуникации
files/doc
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей
  Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліни
files/docs
  Програма курсу "мистецтво жити в громаді"
files/doc
  Методичні вказівки При підготовці до роботи слід вивчити
  Лабораторна робота 4 Тема: тестові методики дослідження особливостей мислення людини-оператора: на інтелект; коефіцієнт інтелекту; виділення суттєвих ознак; вербальний тест айзенка
files/documents
  О. М. Беляева // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2014. N с. 23 28
files/docs
  Навчально-методичний посібник на допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 200 р. № Транспортна стратегія України на період до 2020 року
sites/default/files/documents
  Методичні рекомендації до проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій у птнз державна підсумкова атестація
sites/default/files/docs
  Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
templates/files/docs
  Наказ №809 24. 09. 2010 м. Київ Про внесення змін до наказу моз від 16. 02. 2009 №95
files/docs/2015
  Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков
assets/files/docs/fr
  Адміністрація фрунзенського району харківської міської ради
assets/files/docs/vstup/2015
  Перелік тестових завдань на фахове випробування для вступу на спеціальність
files/documents
  Международные отношения в XVI-XVIII вв
sites/default/files/docs/instruction
  Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда на мясо-молочных и пищевых контрольных станциях и в ветеринарных лабораториях
files/docs/2015
  Культура України в першій половині XVII ст Розвиток мистецтва
files/docs
  «Газ небезпечна речовина»
  Рішення Київської міської ради 30. 12. 2010 n 573/5385 порядок визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
files/documents
  Пояснительная записка. В последние годы слово
files/docs/2015
  Звіт директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю за 2014-2015 навчальний рік Шановні присутні!
files/doc
  За забезпеченням безпеки авіації н а к а з
files/docs
  Інфекція. Основні складові профілактики інфекційних захворювань
  Сучасний танець акробатичний рок-н-рол спортивний (бальний) танець
sites/default/files/Docs
  Автономна Республіка Крим Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова
files/docs/2015
  Об’єднання Німеччини
assets/files/doc/zaochnoe otdelenie/zadania i metodichki
  Задание домашней контрольной работы
templates/files/docs
  Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції державної цільової програми "Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними
files/docs
  Інформація та статистичний звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян у Департаменті охорони здоров’я за 2014 рік
  Інформація та статистичний звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян у Департаменті охорони здоров’я за I півріччя 2014 року
  Довідка про стан організації роботи зі зверненнями громадян в Департаменті охорони здоров’я
  Закону України «Про звернення громадян»
  Субкоманданте Маркос Четвертая мировая война
files/docs/2015
  Програма підтримки розвитку малого І середнього підприємництва в куп’янському районі на 2015-2016 роки
files/doc
  Закон україни про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України Верховна Рада України постановляє
Uploads/Files/documents
  Реєстр структурних утворень політичних партій № п/п
files/doc word
  Гоу нпо «Дубоссарский многопрофильный профессиональный лицей»
files/docs
  Положення «Про стаціонарне лікування членів благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»
assets/files/docs/vstup/2015
  Фахове випробування для вступу
uploads/files/Doc
  Піб здобувача Теми
uploads/files/Documents
  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
userfiles/doc
  Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 березня 2011 року вища кваліфікаційна комісія суддів україни
files/docs/2016
  Острозька академія
files/docs
  Методичні рекомендації з безпеки життєдіяльності в допомогу учасникам навчально виховного процесу
files/documenty/2prof_obr/2010
  Описание единиц профессионального стандарта III квалификационный уровень
sites/default/files/documents
  Про підготовку до 2013/2014 навчального року з метою забезпечення підготовки до початку 2013/2014 навчального року наказую
files/docs
  Кодекс цивільного захисту України Зміст Стор
files/doc
  Тема 4 невідкладна допомога при нещасних випадках
uploads/files/Doc/Vstupna kampaniya
  Програма додаткового вступного випробування з дисципліни Історія Київського університету
files/docs/2015
  Національна ідея. Суспільно – політичний рух в Україні у др пол ХІХ ст І варіант
files/doc
  Лекц. Останнім часом все більше говорять про те, що від ефективного менеджменту залежить успіх роботи організацій, їх ефективність, виживання організації в умовах становлення ринкових відносин
assets/files/docs/vstup/2015
  Фахове випробування для вступу
  Освітні рівні "спеціаліст" І "магістр"
files/doc
  Положення про цивільну оборону Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
files/documents
  Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє
sites/default/files/Docs
  Педагогічна Конституція Європи Преамбула
files/docs
  Розпорядження від 31 жовтня 2012 р. №867-р Київ Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки Схвалити
files/doc
  Методична розробка для проведення практичного заняття Навчальна та виховна мета
files/docs
  Положення про веб-сайт бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр» у мережі Інтернет Загальні положення
files/documents
  Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства інформаційної політики України
files/Docs
  Методичні рекомендації з питань організації діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах
files/docs/2016
  Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2016 №86/2016-р Інформація про підсумки роботи органів управління районної ланки цивільного захисту у 2015 році та завдання на 2016 рік
files/docs
  «Трудові правовідносини з неповнолітніми»
files/doc
  Науково-методична комісія з безпеки життєдіяльності науково-методичної ради міністерства освіти І науки україни
files/docs/2014
  Урок № Тема. Мова найважливіший засіб пізнання, спілкування І впливу. Культура усного й писемного мовлення
uploads/editor/1806/92680/sitepage_241/files
  Учень факел, який треба запалити
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Та роботи з талановитою молоддю погоджено
files/docs/2015
  Уолт Уїтмен. Збірка Листя трави
  Банки. Послуги банків
  Тема: Ринок
sites/default/files/documents
  Сучасні освітні технології. Типи та види уроків, методика їх вибору
files/docs/2015
  Пам’ять не стерти роками Лінійка пам’яті за загиблими у Голодоморі в Україні
informacijno-resursnij-centr/naukovo-metodichni-materiali.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  З талановитою молоддю
sites/default/files/docs
  Програма вступного випробування та співбесіди
files/docs/2015
  Чорнобиль – страшна сторінка нашого життя
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Та роботи з талановитою молоддю погоджено
files/documents
  Програма з досліджень та інновацій (2014-2020) Україна, з однієї сторони, та
files/docs/2015
  Тема. Кожна дитина має право
sites/default/files/documents
  Наказ №380 Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції національно патріотичного виховання дітей і молоді
sites/default/files/document/14/12
  Розпорядженням голови районної державної адміністрації від " " 2014 року
files/doc
  Теми доповідей «во та Болонський процесс» Модуль Біопсихічні властивості людини Література
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Та роботи з талановитою молоддю погоджено
files/docs
  Та конституційно-правові аспекти
  Департамент охорони здоров’я Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики
system/files/documents/files
  Кодекс поведінки для партнерів, які працюють з дітьми: Національний Кластер захисту дітей, Україна
files/docs
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
templates/files/docs
  Міністерство праці та соціальної політики україни довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я
files/docs
  Моніторинг дотримання соціально – економічних прав засуджених у закладах Донецької області на контрольованих Урядом України територіях в умовах проведення антитерористичної операції Донецька область Маріуполь
files/document_samples
  Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров’я України
files/docs
  Концепція гуманітарного розвитку україни на період до 2020 року (проект) київ 2012 зміст
files/docs/2015
  День Соборності (день Злуки) України
sites/default/files/documents/librarys/[site-date-dd]-[site-date-mm]-[site-date-yy]/[user-id]
  Питання для іспиту з історії слов’янських народів курс 2 семестр.
sites/default/files/docs
  Рішення 05 квітня 2016 №4/5 Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23. 01. 2015 №45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки»
files/Docs
  Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24. 02. 2007 №119 Проект обласна програма
naprjami-pozashkilnoji-osviti/doslidnicko-eksperimentalnij/sumske-teritorialne-viddilennja-man-ukrajini/navchalni-materiali.html?file=files/docs/Napryam_pozash_osvity/Doslidn_exsperement_viddil
  Сумське територіальне відділення малої академії наук україни
uploads/editor/4916/588714/sitepage_156/files
  Фізична підготовка учнів на уроках захисту вітчизни та в позаурочний час
files/docs
  Методологія дослідження
files/doc
  Розділ 6 проектування систем «людина —машина» Основні підходи
  Засоби відображення інформації та їх інженерно-психологічна оцінка
files/docs/2017
  Як навчитися жити спокійно, відкинувши непотрібні хвилювання і страхи
files/docs/2015
  Організаційний комітет
files/docs/2017
  Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дворічанського району Харківської області (пункт 4) функції
files/docs/2016
  Законів України «Про освіту»
files/doc
  Вступ актуальність теми
  Інженерно-психологічні основи організації праці режим праці й відпочинку
files/docs
  Концепція удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськи Х
files/documents
  Наказом ректора від 25. 11. 2011 р. №761
sites/default/files/docs
  Державна фіскальна служба україни загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс "зір" запитання-відповіді
sites/default/files
  Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»
files/docs/2017
  Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»
  Рішення сесії Чугуївської міської ради скликання № Міський голова
sites/default/files/documents
  Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 24 Закону України «Про теплопостачання»
directory files doc  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка