downloads/medpsychology
  Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
  Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
  Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
  „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
  Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
  Індивідуальна психологія Адлера
  Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
  Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
  «Визначення ефективності психокорекції»
  Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»
  Тема Кількість годин
  Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю
  Неврози. Гострі невротичні реакції. Психічні порушення при вроджених та набутих вадах ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки
  Календарний план практичних занять з психіатрії та наркології для студентів V курсу медичного факультету №2 спеціальність «медична психологія» на осінній семестр 2014-2015 н р
  Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність -медична психологія)по підготовці і роботі на практичному занятті з патопсихології Тема: Патопсихологічна семіотика при межових
  Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність -медична психологія) по підготовці і роботі на практичному занятті з патопсихології
  Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Основи психотренінг» Тема: Оцінювання ефективності тренінгу. Актуальність теми
  Стандарти тренерської роботи та індивідуальний стиль тренера
  Патопсихологічні дослідження при розумовій відсталості. Патопсихологічні дослідження в геронтологічній практиці. (4 год.)
  Лекція 2 : психологія спілкування. (2 години) І. Науково-методичне обгрунтування теми
  Методична розробка практичного заняття
  Лекція 4 : психологія малих соціальних груп. (2 години) І. Науково-методичне обгрунтування теми
  Шизофренія. Основні клінічні симптоми, форми та типи перебігу
  Тема затримка психічного розвитку. Розумова відсталість. І. Актуальність теми
  Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з "Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці"
  Підсумковий модульний контроль 1
  Перелік питань до іспиту з психологічного консультування та психокорекції
  Методична розробка практичного заняття
  Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з медичної психології. Тема: Психологія медичних працівників та лікувально-діагностичного процесу. Спілкування в медичному середовищі (4 год)
  Методична розробка практичного заняття
  Методична розробка практичного заняття
  Тема 2: Психологічні закономірності аномального розвитку дитини. І. Актуальність теми
  Афективні розлади. Клініка, типи перебігу
  Патопсихологічне дослідження при екзогенно-органічних порушеннях. 4 год
  Предмет і задачі спеціальної психології та дефектології
  Методична розробка
  Методична розробка практичного заняття
  Планування та дизайн тренінгів
  Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини
  Лекція 5 : процес групового функціонування. (2 години) І. Науково-методичне обгрунтування теми
  Лекція 3 : соціальна психологія особистості. (2 години) І. Науково-методичне обгрунтування теми
  Методична розробка
  Особливості розвитку психології і поглядів на психіку людини в епоху Відродження
  Поняття про психічну норму і патологію
  „Психологічні особливості хворих з внутрішніми хворобами.”
  Календарно-тематичний план
  Психокотерапії та психокорекції в клінічній практиці
  Компоненти тренінгу
  Календарний план практичних занять з історії психології для студентів І курсу медичного факультету №2 (спеціальність: медична психологія) на осінній семестр 2013-2014 н р
  Календарно-тематичний план
  Психологія медичних працівників та лікувально-діагностичного процесу. Спілкування в медичному середовищі
  Методична розробка практичного заняття
  Методична розробка практичного заняття
  Тема : Методи обстеження сексологічних
  Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
  Календарно-тематичний план
  Методична розробка практичного заняття
  Методична розробка практичного заняття
  «Поняття супервізорство»
  Методична розробка практичного заняття
  Методична розробка практичного заняття
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Поняття про проективні техніки в психодіагностиці. Види проективних методик»
  Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність медична психологія) по підготовці і роботі на практичному занятті з патопсихології Тема: Патопсихологічні регістр-синдроми
  Перелік питань для підсумкового контролю – диференційного заліку з дисципліни «психологія особистості»
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Етапи психодіагностичного дослідження»
  2 год І. Актуальність теми
  Лекція 1 : вступ до соціальної психології. Психологія великих соціальних груп. (2 години)
  Психологія великих соціальних груп. (2 години) І. Актуальність теми
  2 год І. Актуальність теми
  Проф. Ю. Й. Гумінський " " 201 р
  Вивчення потреби в тренінгу
  Робоча програма з психотерапія та психокорекція у клінічній практиці найменування дисципліни Для спеціальності
  Методична розробка практичного заняття з «сімейної психології» по темі «Сім'я як цілісна система та соціальний інститут. Функціонально-рольова структура сім'ї»
  Календарний плаh лекцій з «Психологія особистості»
  Сугестивний напрямок у психотерапії. Еріксонівський гіпноз
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. Психодіагностика міжособистісних стосунків»
  Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Основи психотренінгу» Тема: Основні принципи та організаційні засади проведення психотренінгу. Актуальність теми
  Порушення мислення” для студентів 4 курсу стоматологічного факультет. Актуальність теми
  Соціальна психологія особистості. (2 години) І. Актуальність теми
  1. Кому належить термін «клінічна психологія»? а Кречмеру
  Патопсихологічні дослідження в дитячій і підлітковій психіатрії
  Перелік питань для підготовки до модуля 2
  «Порушення пам’яті при локальних ураженнях головного мозку. Проблема амнезій. Порушення уваги і мислення при пошкодженні головного мозку.»
  Патопсихологічні дослідження при ендогенно-органічних порушеннях. 4 год
  «Особливості складання психокорекційних програм»
  Психопатії та патохарактерологічний розвиток особистості
  Тема: Другий етап діагностики психічних хвороб. Визначення типу внутрішньої картини хвороби при психічних захворюваннях. Оцінка переважання ендогенного, екзогенно-органічного та психогенного типу реакцій
  Тема : Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у жінок. Первинні та вторинні порушення статевої функції, в тому числі при психічній та сомато-неврологічній патології
  Тема : Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у чоловіків. Первинні та вторинні порушення статевої функції, в тому числі при психічній та сомато-неврологічній патології
  Проф. Ю. Й. Гумінський „ 2015 р
  Питання, що відносяться на диференційний залік з дисципліни «психіатрія та наркологія», спеціальність стоматологія
  Тема 3: Розлади сприймання ( агнозії ). І. Актуальність теми
  Предмет та завдання психітрії та наркології
  Психологія здоров’я. Критерії психічного здоров’я. Системи класифікації психічних розладів
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Місце психодіагностики в системі наукових знань. Соціальні та етичні аспекти психодіагностики»
  Методична розробка практичного заняття з «сімейної психології» по темі «Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї. Проблема гендерних відмінностей та шлюбні стосунки»
  Психологічні особливості хворих в ендокринології
  Гештальт-терапія
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Експеримент як спільна діяльність досліджуваного та експериментатора. Етичні принципи в психологічному експерименті»
  Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений
  Арттерапія. Терапія мистецтвом та творчим самовиразом. Музико терапія. Бібліотерапія
  Психологічні складові акушерства. Психологічні особливості вагітних жінок. Психологічні аспекти пологів та післяпологового періоду
  Організація тренінгу
  Класичний психоаналіз З. Фрейда. Теоретичні основи психоаналізу
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Психодіагностика здібностей та інтелекту»
  «Психологічне консультування як особлива форма психологічної допомоги»
  Перелік питань для підготовки до модуля 1
  «Первинне психологічне інтерв’ю»
  Психотерапія та психокорекція в сексології та андрології
  Тема: „ Медико-психологічна допомога в сексології. Терапевтичні, корекційні та реабілітаційні заходи в сексології. Психологічне консультування, психокорекція та психотерапія у сексології та сексопатології. Диференційований залік”
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Тест як основний інструмент психодіагностики»
  „ Основні принципи будови головного мозку. Теорія динамічної локалізації вищих психічних функцій
  Тема: Психіатрична пропедевтика, її мета, завдання та принципи. Етичні норми психіатричного інтерв'ю. Критерії оцінки варіантів психічної норми
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Методи дослідження пам’яті»
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Проективні техніки в психодіагностиці. Тест Люшера, тат, сат, тест Розенцвейга»
  Особистість в медичній психології
  Календарний план практичних занять з медико-психологічної експертизи для студентів V курсу медичного факультету №2 спеціальність «медична психологія» на осінній семестр 2014-2015 навчального року
  Методична розробка практичного заняття з «сімейної психології» по темі «Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. Життєвий цикл сім’ї. Кризові періоди в розвитку сім'ї»
  «Процес професійного становлення психолога-консультанта»
  Психологія спілкування: стосунки та інтеракція. (2 години) І. Актуальність теми
  Календарний план лекцій з патопсихології для студентів 5 курсу медичного факультету №2 за спеціальністю «медична психологія»
  Предмет і завдання патопсихології. Особливості організації патопсихологічного дослідження. 4 год
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Дослідження акцентуацій за опитувальником Шмішека. Дослідження акцентуацій характеру у підлітків опитувальником пдо»
  Методична розробка практичного заняття з «сімейної психології» по темі «Вступ до сімейної психології. Поняття шлюбу та сім’ї. Еволюція шлюбно-сімейних стосунків в історії людського суспільства»
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Психодіагностика емоційно-вольової сфери особистості. Дослідження мотиваційної сфери особистості»
  Тема 1: Нейропсихологія, як наука. Предмет І методи нейропсихології
  Методична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Історія становлення експериментальної психології як науки. Наукове дослідження, принципи та структура»
  Стрес та копінг, як фактори впливу
  Психологія малих соціальних груп. (2 години) І. Актуальність теми
  Розвиток психології в епоху феодалізму. Середньовіччя
  „ Психогігієна, психопрофілактика, основи психотерапії.”
  4 год І. Актуальність теми
  Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров’я
directory downloads medpsychology  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка