docs
  Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
  Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs
  Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
  Програма розроблена на кафедрі психології і затверджена рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
  Психологічні особливості формування девіантної поведінки у підлітковому віці
  Дети Индиго
  Справочник практического психолога Ирина Малкина-Пых Техники транзактного анализа и психосинтеза
files/docs
  Громадянська
docs
  Структура та зміст особистісно орієнтованого навчання
public/docs/oth-sc/psycho/istu-theor
  Б. Ф. Ломов проблема социального и биологического в психологии
docs
  Кафедра українознавства І гуманітарної підготовки
docs/oop
  Направление подготовки
ecology/files/docs
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
docs
  В. Г. Короленка кафедра природничих та математичних дисциплін клінічні основи дефектології (Нервові хвороби) Полтава 2004 ббк 56. 8р 30+56. 1р 30+74. 30р30 (073) Навчальний посібник
  Тема Учитель професіонал – потреба часу
Docsource/metodrob/pedrada
  «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»
netcat_files/userfiles/images/docs/OOP
  1 Квалификация выпускника – Специалист по связям с общественностью. Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки по специальности Связи с общественностью при очной форме обучения – 5 лет
docs
  Рецензенти: С. Д. Максименко, д-р психол наук, проф
  Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет
  Методичний комплекс з курсу „державотворчі процеси в новітній історії україни
web_docs/1/2015/09/docs
  Концепція патріотичного виховання громадян
htdocs
  1. Целевой раздел 3
docs1
  Про стан додержання законодавства щодо забезпечення прав дітей на життя і здоров’я, виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню дітьми самогубства, визначення шляхів подолання цього негативного явища
docs/psiholog
  Особистісні і професійні настанови при взаємодії Недостатнє знання індивідуальних особливостей партнера Невміння надавати і приймати підтримку
web_docs/1/2014/04/docs
  Інформація про стан соціально-трудових відносин, їх ускладнення чи загострення на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівської області за перший квартал 2014 року
web_docs/1/2013/01/docs
  Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні»
docs
  Вступ до трудового права
web_docs/1/2014/05/docs
  Шведсько-український проект «Вирішення трудових спорів в Україні» нова модель вирішення трудових спорів в україні
docs
  Психологічні основи здійснення профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю мета
  В умовах формування постіндустріальної економіки
  Р. С. Немов Психология в трех книгах

  Рабочей программы учебной дисциплины
images/stories/docs
  Вербальные и невербальные коммуникации
docs
  Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
Portals/0/Docs/ru/doc_ru
  Тема 3 Социально-психологические последствия аварии на Чернобыльской аэс
files/docs
  Програма курсу "мистецтво жити в громаді"
docs/psiholog
  Критерії (ознаки) визначення неблагополуччя сімей

  Федеральный государственный образовательный стандарт
docs
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу Загальна психологія
  Філологічні студії збірник наукових праць
  Полтава 2012 ббк 74. 58л0 удк
docs/dip
  Реферат Данные, база данных, экспорт, импорт, soap сервер, soap клиент. Дипломный проект представлен в виде пояснительной записки объемом 72 страниц. Графическая часть состоит из 4 листов формата А1 четыре чертежа: «soap сервер
docs
  Фізичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
  Духовно-моральний аспект у змісті благодійних практик жінок в освіті України хvіі–хvііі ст
  Програма Для студентів 1 2 курсу, факультету фізичного виховання 0102 для спеціальності 6010201
  Український фольклор як основа всієї української літератури
  Програма Державного екзамену для студентів V курсу вищих навчальних закладів
  Дем’янко Н. Ю. Василь верховинець. Музично-етнографічна творчість митця
images/docs
  Інформація про державну реєстрацію емітента; X в) банки, що обслуговують емітента; X г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
docs/psiholog
  Методи дослідження
docs
  Робоча програма дисципліни "адміністративне право україни"
  Соціоекологія та її завдання
  Програма фахового випробування для вступників
web_docs/1/2014/02/docs
  Перелік суб’єктів господарювання області
docs/3kurs
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Техноекологія»
docs
  Зміст Розділ І поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
files/docs
  «Газ небезпечна речовина»
4/docs/bezp
  Дніпропетровське вище професійне училище будівництва інструкція з охорони праці № під час стругання деревини
Docs/PROGS/19052014
  Програма "Менеджмент державних фінансів". Київ 2015 зміст програми 1
docs
  Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
sites/default/files/Docs
  Автономна Республіка Крим Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова
docs
  Розділ І поняття І система кримінального права. Наука кримінального права
Docs/asp
  Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет
  Київський університет імені тараса шевченка економічний факультет
Docs/magistr
  "фінанси І кредит" (спеціалізована програма "Корпоративні фінанси")
docs
  Кримінальне право України Загальна частина
  Фріс П. Л. Ф88 Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
  План Вступ. Крах Сельджуцького султанату в Малій Азії. Виникнення держави турків-османів
  Господарське право : підручник / В. С. Щербина. К. Юрінком Інтер, 2003. 480 с
  Життя та діяльність митрополита Петра Могили
web_docs/1/2013/06/docs
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації 11 січня 2013 року №20 положення
image_uploads/docs/distant
  Урок №22-23. Василь Королів-Старий «Потерчата», українська література 5 клас I. Перевірка домашнього завдання
docs
  Програма навчальної дисципліни «дитяча література з основами літературознавства»
web_docs/13/2012/09/docs
  Статут комунального закладу «Варвинський клуб-кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка» Варвинської районної ради Чернігівської області
files/docs
  Методичні рекомендації з безпеки життєдіяльності в допомогу учасникам навчально виховного процесу
docs
  Байка у світовій літературі
  Питання до екзамену з дитячої літератури
images/docs
  Баліна К. Н. Українська література. Підручник для 9 кл загальнооствітніх навчальних закладів і навчальними мовами національних меншин
web_docs/969/2015/02/docs
  Рекомендації щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях
docs
  Навчальний посібник для студентів історичних факультетів та вчителів історії Полтава 2007
  Навчально-методичний посібник для студентів та вчителів Полтава 2012
  Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
  Методичні рекомендації до виконання самостійної і індивідуальної роботи з навчальної дисципліни „ Соціальна психологія для студентів
sites/default/files/Docs
  Педагогічна Конституція Європи Преамбула
web_docs/1/2014/08/docs
  Погоджено національне агентство України з питань державної служби
web_docs/27/2013/03/docs
  Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада 2008р. №435 положення про фінансове управління районної державної адміністрації далі
docs
  Організаційна структура, місії, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності чернівецької обласної державної телерадіокомпанії
images/docs/rob.progr
  Робоча програма навчальної дисципліни «Державне управління»
resources
  ! 1 Предмет метод, джерела принципи трудового права №1, 0, 1, 1, 1, 120
docs
  Множеству различных людей и организаций. Это объединение является децентрализованным, и единого общеобязательного свода правил
  Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
web_docs/1/2014/06/docs
  Розпорядження 12 червня 2014 року м. Чернігів №328
image_uploads/docs/distant
  Урок №7-8 Тема: стилі мовлення Опрацювати (письмово)
  Опрацювати теоретичний матеріал, вивчити, записати в конспект: 1 Загальне значення. Сполучник
images/docs
  Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова
web_docs/1/2015/01/docs
  Орієнтовний щорічний графік проведення святкових ярмаркових заходів в районах та містах області у 2015 році
image_uploads/docs/distant
  Вступ Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі
images/docs
  Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
  Урок №5 Тема уроку. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови
image_uploads/docs/distant
  Урок №2: Періодизація укр літ-ри. Перекладна світська літ-ра. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Повість врем’яних літ»
docs
  Проблеми сучасної біології тематичний план
image_uploads/docs/distant
  Правила укладання словників) 8) Стилістика. ( Стилі мовлення) 9) Фразеологія. ( Стійкі сполучення слів) 10) Пунктуація.
  Контрольна робота 11 урзм №3 Твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему 12
  Урок №1 Тема: Мова-найважливіший засіб пізнання,спілкування і впливу. Теорія (записати в конспекти) Функції мови
  Урок №12 урзм №5: Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації. Розділові знаки в діалозі
web_docs/1/2012/07/docs
  Розпорядженням голови облдержадміністрації 2012 року №
web_docs/1730/2015/05/docs
  Рішення Чернігівської районної ради 2015 року «Про звіт комунального позашкільного навчального закладу «Центр туристично краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради Чернігівської області»
docs
  Програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
newsite/download_docs
  Рішення " " 2014 року № Про роботу Дубенського міського центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді з сім"ями, які потребують соціальної підтримки Заслухавши інформацію директора центру соціальних служб для сім"ї
docs
  Відділ освіти здолбунівської районної державної адміністрації дошкільний навчальний заклад «малятко» мізоцької селищної ради здолбунівського району рівненської області впровадження сучасних форм
web_docs/2141/const/docs
  Перелік міжрегіональних і регіональних виставок і ярмарків, які проводитимуться у 2016 році
docs
  Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу заочного відділення психолого-педагогічного факультету полтава-2007
2015-16nr/worddocs/schooldoks
  До наказу від 16. 12. 2015 №289
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
data/docs
  Причини внутрішньо сімейних конфліктів та шляхи їх подолання зміст вступ. 2 – 3 Розділ Сім’я, як складний соціальний феномен
blind/web_docs/969/2016/02/docs
  Про допомогу учасникам антитерористичної операції та діяльність Центру допомоги учасникам ато в Чернігівській області
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Контрольні питання
Docsource/MO/gumancikl
  Робота методичного об`єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Мета
web_docs/967/2017/03/docs
  Інформація про виконання програми за 2016 рік Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації квкв найменування головного розпорядника коштів програми
docs
  Сборник статей ( Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка І психологія. Ялта: рвв кгу, 2011. Вип. 32. Ч. 236 с.) вошли следующие публикации участников научно-практического семинара
  Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного екзамену з соціальної педагогіки та технологій соціальної роботи з курсу «Соціальна педагогіка»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Завдання №1 Психологія як наука: предмет, об’єкт, завдання. Принципи психології як науки. Походження музики як психологічна проблема. Завдання №2
docs
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
  Програма та методичні рекомендації (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів 2 курсу
docs/2016/06/history
  Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
docs/2016/05
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» розширений план лекцій навчальної дисципліни «музична педагогіка вищої школи»
Docsource/metodrob/seminar
  Професійний стрес та професійне «вигорання» у педагогічній діяльності
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
docs
  Методичні рекомендації Київ 2016 Як підготувати шкільний рій до участі у Першому районному (міському) етапі гри
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни філософія Рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
docs
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
docs/2016/05/ПРАКТИКУМ З ПУБЛІЦИСТИКИ ТА РЕДАГУВАННЯ
  Практикум з публіцистики та редагування спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація «Музикознавство»
docs
  Адреса для покликань
  Структура музичної культури майбутнього вчителя
  Дем'янко Н. Ю. Українська пісенна лірика у спадщині в. М. Верховинця
web_docs/1/2013/04/docs
  Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні»
web_docs/1/2013/11/docs
  Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні»
web_docs/1/2013/12/docs
  Інформація щодо прогнозу можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у першому півріччі 2014 року
files/docs/2017
  Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дворічанського району Харківської області (пункт 4) функції
docs/2016/05/ФАХ
  Методичні рекомендації до виконання тестових завдань Студентам пропонується 40 питань, по 20 в кожному з двох варіантів
files/docs/2017
  Рішення сесії Чугуївської міської ради скликання № Міський голова
Docsource/psih
  Програма практичного психолога кз чернігівська зош інтернат I-III ступенів зор
docs
  Соки фруктові та овочеві. Визначення співвідношення стійкого вуглецевого ізотопу (13С/12C) в м’якоті фруктових соків. Метод масспектрометрії
eudocs
  Текст доречний для Європейського Економічного Простору (єеп))
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
docs/2016/06/protection
  Законодавча та нормативна база України з охорони праці в галузі
  Питання для підсумкового контролю знань і вмінь
  Завдання комплексної контрольної роботи завдання 1
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Методичні рекомендації до виконання тестових завдань з дисципліни «Історія виконавського мистецтва»
docs
  Вступ. Поняття комунікативної лінгвістики
directory docs  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка