dfiles
  Федоренко Олена Іванівна
  М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
  Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
  На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
  Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
  Інститут педагогіки апн україни
  Прикарпатський університет імені василя стефаника на правах рукопису гасюк мирослава Богданівна
  Київський міжнародний університет на правах рукопису рева олена Миколаївна
  Інститут законодавства верховної ради україни
  Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни на правах рукопису
  Житомирський державний університет імені івана франка на правах рукопису
  Національна академія внутрішніх справ україни
  На правах рукопису Карабин Тарас Васильович
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького На правах рукопису Харенко Сергій Григорович
  Апн україни На правах рукопису боднар марія Богданівна Індекс
  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису Бушай Ігор Михайлович
  Кальницька Юлія Сергіївна
  Черкаський національний університет імені богдана хмельницького на правах рукопису Бондаревська Людмила Леонідівна
  Академія педагогічних наук україни інститут психології ім. Г. С. Костюка На правах рукопису Зазимко Оксана Володимирівна
  Національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Васильєва Ганна Вікторівна
  Голод Роман Богданович
  Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису рудакевич олег Михайлович
  Класичний приватний університет на правах рукопису попова олена Петрівна
  Міністерство освіти І науки україни національний Університет “Києво-Могилянська Академія”
  Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля мон україни
LoadedFiles
  Адиз кусаев о себе
dfiles
  Нститут педагогіки академії педагогічних наук україни на правах рукопису воробйова ірина Анатоліївна
  Волинський державний університет імені Лесі Українки На правах рукопису
  Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису Попова Марта Ігорівна
  Харківський національний університет внутрішніх справ
  Полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. Короленка
  Марковець Олена Леонідівна
  Рівненський державний гуманітарний університет на правах рукопису павелків роман Володимирович
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики На правах рукопису Розумний Максим Миколайович
  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника На правах рукопису
  Інститут соціальної та політичної психології напн україни
  Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університет імені олеся гончара
  Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології
  Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису лисенко ірина Павлівна
  Дрогобицький державний педагогічний університет
  Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на сайте
  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника На правах рукопису Бенько Ліана Степанівна
  Уваркіна олена василівна націотворчий потенціал української освіти в умовах глобалізації
  Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на сайте
  Національний університет внутрішніх справ мвс україни на правах рукопису Ващенко Ірина Володимирівна
  Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте
  Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису мельник олександр Миколайович
  Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте
  Прикарпатський університет імені Василя Стефаника На правах рукопису Федик Оксана Василівна
  Г. С. Костюка апн україни На правах рукопису
  -
  Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни на правах рукопису
  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова на правах рукопису булах ірина Сергіївна
  Міністерство освіти І науки україни донецький державний університет управління
  Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці
  Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни на правах рукопису данченко ганна володимирівна
  ЧОл аОко національний педагогічним університет імені М. П. Драгоманова на правах рукопису черевко валентина петрівна
  Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
  Класичний приватний університет на правах рукопису Сватьєв андрій Вячеславович
  Класичний приватний університет на правах рукопису Чернікова Людмила Антонівна
  Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка На правах рукопису Дроздов Олександр Юрійович
  Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ
  Обґрунтування вибору його методичного забезпечення
  Педагогічні умови формування
  Міністерство освіти І науки україни Донецький державний університет управління На правах рукопису черниш олена іванівна
  Волинський державний університет імені Лесі Українки На правах рукопису Мушкевич Мирослава Іванівна
  Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису харлан ольга дмитрівна
  Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
  Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису Ковальова Оксана Юріївна
  Хавронюк Микола Іванович
  Розділ І. Загальна характеристика права 5 Поняття та ознаки права 5
  Міністерство освіти І науки україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»
  Херсонський державний університет
LoadedFiles
  Адиз Кусаев На обложке Город Грозный Страница Первая
sites/default/files/loadfiles/tenders/plans2015/veselovsky
  Додаток до річного плану закупівель на 1 квартал 2015 року ку «Веселівський психоневрологічний інтернат»
dfiles
  Зміст Вступ
  Ктіторов Максим Олександрович
sites/default/files/loadfiles
  Додаток 1 до Програми Заходи
dfiles
  Вступ Особливістю моєї курсової роботи є майже цілковита відсутність фундаментальних розробок юридичної природи, конституційних витоків та еволюції, значення конституційних обов'язків людини і громадянина в умовах розбудови в Україні правової
  Вступ Актуальність теми дослідження
  Вступ Актуальність теми курсової роботи
  Розділ 1 Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму санації
sites/default/files/loadfiles
  Рішення обласної ради 08. 08. 2013 №8 обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки м. Запоріжжя 2013 рік Зміст Програми № з/ п
dfiles
  -
  07. 30, 08. 30 Деловая жизнь. 08. 35 Земельный вопрос. 09. 10, 19. 55
  Вступ Актуальність курсової роботи
  Класичний приватний університет на правах рукопису кіктенко оксана Володимирівна (477)
  Кардаш Ірина Миколаївна
  Парламентсько-президентською республікою
  Для заказа доставки данной работы сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
  На правах рукопису бакум зінаїда павлівна
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка На правах рукопису Погорецький Василь Антонович
  Інститут законодавства верховної ради україни на правах рукопису скомороха тарас вікторович
  1 Загальна характеристика підстав виникнення права приватної власності громадян с
  Академія правових наук україни Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
  Національна академія державного управління при президентові україни
  Коменіана в українській педагогічній історіографії
  Інститут педагогіки національної академії педагогічних наук україни
  Транскордонні злиття І поглинання як сучасна форма консолідації та концентрації капіталу тнк
  Г. С. Костюка апн україни на правах рукопису пухно світлана валеріївна
  Пархоменко ольга петрівна
  Національний педагогічний університет
  На правах рукопису
  Шамриленко ірина григорівна
  Троян Ірина Валеріївна
  Кучинська ірина олексіївна
  Миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського на правах рукопису савінова наталія володимирівна
  Тараса шевченка
  Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни
  Національна академія внутрішніх справ України
  Задача проектування аналогових нелінійних електронних
  На правах рукопису
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові україни на правах рукопису губа олександр Петрович
  Битяк юрій Прокопович
  Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису козаков володимир Миколайович
  Розділ І. Загальне розуміння трудових правовідносин
  Савицький Володимир Тадеушович
  Зміст вступ Розділ Загальна характеристика правового регулювання електронної комерції в Україні
  Міністерство освіти та науки україни кіровоградський державний педагогічний університет імені володимира винниченка на правах рукопису Мариненко Юрій Васильович
  Система методів навчання украЇНської мови в основній школі
  Об’єднаний інститут при Національній академії оборони України На правах рукопису Храбан Ігор Анатолійович (477) Конфігурація європейської безпеки в контексті реалізації національних інтересів України
Image/Psuholog/Wordfiles
  «Система психологічного супроводу профільного навчання в Любарській гімназії №1 як засіб формування соціально компетентної особистості випускника»
sites/default/files/loadfiles/trud/soc_dialog
  Територіальна угода між Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок на 2014-2016 роки
directory dfiles  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка