depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Роль навчання у психічному розвитку дитини
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
depart/oksana.poiasyk/resource/file
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Предмет і основні категорії педагогіки
depart/oksana.poiasyk/resource/file
  Педагогічний процес як цілісна система
depart/Chemistry/resource/file
  Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система
  Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів
depart/oksana.dolishniak/resource/file
  Основи валеології навчально-методичний комплекс Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
depart/Chemistry/resource/file
  Студент як об'єкт — суб'єкт педагогічної діяльності
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  О. В. Федик психологічні основи сексуальності: Матеріали для самопідготовки до семінарських занять
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Першоджерела до іспиту Равич-Щербо И. В. Исследование природы индивидуальных различий методом близнецов
depart/Educatework/resource/file
  1 Організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних та виробничих практик
uploads/editor/1517/151751/sitepage_128/files
  Червонотоківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів «Роль заступника директора з навчально – виховної роботи у розвитку креативності педагогічного колективу»
student/faculty/department/humanist
  Физиология; 03. 03. 04. Клеточная биология, цитология, гистология; 14. 03
depart/Chemistry/resource/file
  Форми і методи контролю знань, поточної успішності
Departments/Slavs
  А. Раевская (Истфак мгу) Польская шляхта в XVI xviii вв.
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Предмет І методи етнопсихології. Тем Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології. (8год.)
text/departments/doc
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
depart/Educatework/resource/file
  Комплексний план виховної роботи прикарпатського національного університету імені василя стефаника на 2013 – 2014 навчальні роки пояснювальна записка
obrazovatelnaya_deyatelnost/dean_39_s_office_internships_and_employment/department_of_internal_medicine_internship_and_residency
  1. Диагностика поражения органа зрения при инфекционных заболеваниях
authorities/executive-agencies/departments/health/Документы/Статистические данные о состоянии и динамике развития здравоохранения Приморского края
  Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения на территории Приморского края
depart/Educatework/resource/file
  Програма актуалізації морально-етичного напряму виховання Виховати людину інтелектуально
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Програмові вимоги з курсу «Основи наукових досліджень»
departments/constitutional_and_municipal_law/information_for_students/27.12.13
  Кафедра менеджмента, государственного и муниципального управления
Departments/Slavs
  Спецсеминар: Религиозные традиции в истории Европы
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Курс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
depart/Historical/resource/file
  Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart/Chemistry/resource/file
  Навчальний план факультету як державний документ, який регламентує і направляє формування спеціаліста
departments/constitutional_and_municipal_law/information_for_students/27.12.13
  Кафедра менеджмента, государственного и муниципального управления
the-faculty-of-humanitarian-and-natural-science-disciplines/department-of-philosophy-
  Министерство сельского хозяйства РФ
ua/text/educational_services/departments
  European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  2006 Семак О. О. “Основи інженерної психології”
faculty-of-biotechnology-and-veterinary-medicine/the-department-of-humanities/work-programs
  Министерство сельского хозяйства РФ
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/kaf ukr mov
  І. А. Ярошевич Українська мова як іноземна
departments/constitutional_and_municipal_law/information_for_students/27.12.13
  Контрольная работа Карпенко Е. В., канд социол наук, доцент кафедры
depart/Chemistry/resource/file
  Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі Термін
depart/EconomicTheory/resource/file
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
ua/text/educational_services/departments
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет
depart/EconomicCybernetics/resource/file
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Суть процесу виховання
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування Теоретичний блок Тема Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє
fddownload.php?download=departments/zagalna_gigiena
  Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
depart/liubomyra.iliichuk/resource/file
  Предмет і завдання дидактики
depart/olha.dudka/resource/file
  Інформаційне суспільство
fddownload.php?download=departments/zagalna_gigiena
  Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовки
depart/roksolana.stefurak/resource/file
  Короткий термінологічний словник
depart/Chemistry/resource/file
  Корозія. Загальні положення. Класифікація. Види
images/department/kdpd/stories
  Тема 13. Міжнародне екологічне право
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
faculty-of-biotechnology-and-veterinary-medicine/the-department-of-technology-of-production-and-processing-of-milk/files
  Рабочая программа дисциплины инженерная этика
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/OOP/Zaochna_forma
  Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи Для студентів
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508"Фінанси І кредит"
  Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами»
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/OPG
  Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
departments/fapu/suvt/toporkova
  Практикум по дисциплине «информационные технологии» для направлений подготовки 230100. 62 «Информатика и вычислительная техника»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  ІV. Навчально-методична карта дисципліни „Основи наукових досліджень” (рік підготовки – 4, семестр – 7) Разом: 72
  Тема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
  Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
Departments/Slavs
  Программа курса «История Польши до 1795 г.»
assets/files/department/54.02.01
  Учебной дисциплине «История мировой культуры» для студентов I курса по специальности
depart/Historical/resource/file
  Основні питання з дисципліни
images/department/ksgd/stories/pdf
  Питання до іспиту з історії України
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/Ekologia/Lekcijni
  Лекція наукові засади раціонального природокористування
depart/Chemistry/resource/file
  Основні екологічні закони Закон мінімуму
images/department/management/articles/ekologia
  1.Історичний нарис розвитку екології
Departments/Slavs
  Польша в средние века и раннее новое время
images/department/banking/discip/marketing
  Лекція 4 Дослідження та прогнозування ринку банківських послуг
images/department/kdpd
  Тема Номер, назва та ключові питання лекції
images/department/kdpd/stories
  2. Тематичний план курсу “Політологія» для напряму підготовки «Економічна кібернетика»
depart/Chemistry/resource/file
  Пестициди як забруднювачі біосфери
images/department/kdpd
  Конституційного права
depart/tetiana.slobodian/resource/file
  Слободян тетяна зіновіївна (438) трансформація виборчої системи до органів місцевого самоврядування в республіці польща
depart/AnathPhysiology/resource/file/zag_cyt/physiologsa
  Організм І його фізіологічні функції
images/department/kdpd/stories
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи І теми курсових робіт Суми двнз «уабс нбу» 2014 вступ
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні рекомендації до переддипломної практики для студентів V курсу спеціальності
fddownload.php?download=departments/zagalna_gigiena
  Робоча програма навчальної дисципліни гігієна у фармації напрям підготовки
depart/AnathPhysiology/resource/file/zag_cyt/anatomia
  Лекція тема: анатомія шкіри план вікові особливості будови І функції шкіри. Придатки шкіри
depart/AnathPhysiology/resource/file/zag_cyt/gistologia
  Предмет і методи гістологічних досліджень
images/department/vmi/stories/Informatics/Files_to_lab/word
  Законі України «Про інформацію»
fddownload.php?download=departments/intmed3
  Тестові базові завдання «Крок 2» кафедри внутрішньої медицини №3 Тестові завдання з банку даних «Крок 2» (2002-2007 рр.) з кардіології
downloads/depart5
  Бібліографія кафедри (назва та вихідні дані на мові наукової публікації) 1996
depart/iryna.babii/resource/file
  Література з української мови за професійним спрямуванням
  Рекомендована література
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни "податкова система" для студентів 4 курсу
depart/FrancePhilology/resource/file
  «Друга іноземна мова (французька)» (ІІІ курс, спеціальність «англійська мова та література») Вступ
fileadmin/departments/istfak/dokumenty
  Тесты для самоконтроля и задания для самостоятельной работы студентов
depart/nataliia.ivanyshyn/resource/file
  Методика І техніка лат лат як окрема комплексна лінгводисципліна
depart/yaroslava.atamaniuk/resource/file
  Соціально-економічні чинники формування рекреаційного потенціалу івано-франківської області
depart/Chemistry/resource/file
  `Структура природного середовища. Природне середовище
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Законодавчі та нормативно-стильові ознаки професійного спілкування
institutions-and-departments/institute-of-management-and-organization-of-production/student/teaching_practice_management
  Рабочая программа по дисциплине математика I часть "Основы алгебры и начала анализа" II часть "Теория вероятностей и элементы
fddownload.php?download=departments/ortoped_stomatology
  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическому занятию
fddownload.php?download=departments/pharm_chemistry
  Правила Трутона c правила фаз Гіббса d рівняння Менделєєва-Клапейрона e законів Коновалова 2 Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою
images/department/kdpd
  Програма навчальної дисципліни змістовий модуль Політологія та політика. Тема політологія як наука І навчальна дисципліна
uploads/files/Doc
  Піб здобувача Теми
depart/AnathPhysiology/resource/file/vikova fiziologia
  Лекція. Лекція №1 Тема. Вікова фізіологія головного мозку. Мета. Вивчити структурно-функціональні особливості головного мозку та його
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
depart/liubov.zelisko/resource/file
  Лекція Тема. Вступ до курсу «Історія української культури»
depart/Chemistry/resource/file
  Відходи як фактор деградації довкілля та небезпеки для населення
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
depart/Finances/resource/file/методичні матеріали
  Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з курсу «фінансовий менеджмент»
  Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного бакалавра напряму підготовки 030508
depart/ForeignLanguagesTourism/resource/file
  Статті, опубліковані викладачами кафедри в наукових виданнях України ( за 2012 р.)
  Острозька академія
fddownload.php?download=departments/int_family_med
  Тема №9: ”Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур”.
fddownload.php?download=departments/ortoped_stomatology
  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
lti/departments/kezl/literatura
  Методические указания к практическим и лабораторным занятиям Архангельск 2011
depart/Historical/resource/file
  Основні питання з дисципліни найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України
  Основні питання з дисципліни
fddownload.php?download=departments/zagalna_gigiena
  Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовки
depart/iryna.dzhochka/resource/file
  Практичне заняття 1
  Програмові вимоги до екзамену з сучасної української літературної мови морфологія (5 семестр)
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Міністерство освіти І науки україни київський міський педагогічний університет імені б. Д. Грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання
  Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/TO/Denna_forma
  Лекція №1 Предмет, методологія, завдання теорії організації
  Зміст навчальної дисципліни Змістовий модуль 1 «Загальна теорія організації»
  Методичні вказівки щодо організації практичних занять
depart/Chemistry/resource/file
  Захисні антикорозійні покриття металеві покриття
Departments/Ancient
  Вопросы к курсу «история древнего востока» для I курса Исторического факультета мгу, отделения искусствоведения (д/о). Понятие «древний Восток»
images/department/kdpd/stories
  Правовий інститут банківської таємниці є обов’язковим атрибутом правової системи будь-якої економічно розвинутої країни
downloads/departments/biophysics
  Методичні вказівки до практичних занять по темі "Елементи статистичної обробки даних за допомогою електронних таблиць"
depart/iryna.dzhochka/resource/file
  Програмові вимоги до екзамену з сучасної української літературної мови морфологія
  Програмові вимоги до заліку із сучасної української літературної мови морфологія
images/department/kdpd/stories
  Конституційне право україни

  Навчально –виховний комплекс №16 Методичний кабінет «Затверджено»
depart/iryna.dzhochka/resource/file
  Практичне заняття №1 дієслово. Загальна характеристика
depart/Educatework/resource/file
  Комплексний план виховної та психолого-педагогічної роботи двнз «прикарпатський національний університет імені василя стефаника» на 2014 – 2015 навчальний рік пояснювальна записка
depart/Educatework/resource/file/nakazy_mon
  Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/pohatkove
  Повідомлення про зв'язок курсу з педагогікою, психологією, методикою розвитку музичного сприймання, творчих музичних здібностей ( 1год.)
text/departments/doc
  Журналістика, філологія та медіаосвіта”
uploads/editor/1517/151748/sitepage_115/files
  «учитель року-2015» в номінації
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Інструкції та схеми, які допоможуть студентові краще зрозуміти й досконало підготувати індивідуальну роботу. Увага! Оцінюючи індивідуальну роботу, враховуємо якість виконання
  Додаток 2 містить інструкції та схеми, які допоможуть студентові підготувати індивідуальні завдання. Мета індивідуальних завдань
depart/iryna.dzhochka/resource/file
  Практичне заняття №1 іменник. Загальна характеристика. Лексико–граматичні розряди менника
lmrdownloads/Zvity
  Звіт департаменту розвитку за 2015 рік
fddownload.php?download=departments/in_mov
  1. Ознайомлення з організацією навчального процесу курсу "Латинська мова та основи медичної термінології"
depart/olha.dudka/resource/file
  Методичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу засобами ікт
depart/nataliia.poslavska/resource/file
  Робоча програма навчальної дисципліни українська мова за професійним спрямуванням напрям підготовки 0304 Право
depart/zoia.yurchenko/resource/file
  Сім’я — територія без насильства науково-методичний збірник
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Орієнтовна тематика курсових робіт з диференціальної психології
departments/sgf/wp-content/uploads/2016/07
  Анотації навчальних дисциплін
depart/Educatework/resource/file
  Спеціальність – «психологія»; термін проходження практики
depart/liubov.zelisko/resource/file
  Програма дисципліни «Історія української культури»
depart/ForeignLanguages/resource/file
  Н. М. Микитюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології [Збірник наукових праць №3(29)2012]. Луганськ, 2012. 314 с. С. 209-215
depart/halyna.bilavych/resource/file
  Наукові публікації Білавич Галини Василівни
depart/Iryna.Malynovska/resource/file
  Кондор 2006 ¶ ббк 67. 2(4 Укр)я73
ua/text/educational_services/departments
  Природничого факультету
depart/oksana.tsiuniak/resource/file
  Програма навчальної дисципліни вдпп. 04 Практична психологія в початковій школі
depart/olha.dudka/resource/file
  1. 4 Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства
  Тема Можливості застосування сіт у роботі класного керівника початкових класів Мета
depart/Educatework/resource/file/2
  Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказую
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  3 Чинники інноваційного розвитку підприємства Різновиди ефектів при оцінці інноваційного розвитку
images/department/tpe/Site_2016/Soc_pol
  Лекція Сутність соціальної політики Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/KafMM/Conferences
  Наукові та науково-практичні, науково-методичні конференції, семінари, круглі столи
depart/Educatework/resource/file
  Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Вступ
images/department/tpe/Site_2016/Econom_teoriya
  М. І. Синюченко політична економія навчальний посібник
depart/Educatework/resource/file/2
  Лекція: «Національна символіка України»
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS
  Сучасні технології виховання дітей у родині
images/department/tpe/Site_2016/Economica_pidpr
  Робоча програма навчальної дисципліни економіка підприємства Освітньо-кваліфікаційний рівень/Ступінь: бакалавр
images/department/tpe/new2014/Navchalno-metodychni-materialy2014/Innovaz_rozvyt_ekon
  Тема Національні інноваційні системи Сутність національної інноваційної системи
depart/ExperimentalPsychology/resource/file
  Перелік основних нормативно – правових документів практичного психолога закладу освіти
images/department/management/stories/gallery/Metod_zab/Konflictologya/Denna_forma
  План семінарських занять таблиця 1 Теми та зміст практичних
  Лекція Причини конфліктів, їхні функції та профілактика
images/department/tpe/Site_2016/Soc_pol
  Робоча програма навчальної дисципліни соціальна політика Освітньо-кваліфікаційний рівень/Ступінь: магістр
  Тема нормативно-правове забезпечення соціальної політики в україні
depart/EconomicTheory/resource/file
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини Для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчання
images/department/tpe/Site_2016/Economica_pr
  Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально трудові відносини»
  Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально трудові відносини»
depart/Educatework/resource/file
  Інститут кураторів: методичні засади діяльності Школа кураторів університету: організація та прогнозування ефективності роботи
depart/Educatework/resource/file/nakazy_mon
  Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту
depart/Educatework/resource/file/2
  Рішення колегії міністерства освіти І науки україни
depart/Educatework/resource/file
  Інформаційний моніторинг проведених заходів за листопад 2016 року
images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/vubirkovi
  Назва дисципліни (курсу) Загальний обсяг
userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme
  Заняття №3, 4, 11, 12. Публічний виступ
depart/anna.zharovska/resource/file
  В. Стефаника збагачення словника молодших школярів засобами народознавчої лексики
depart/tamara.tkachuk/resource/file
  Тамара Ткачук Експресіоністська образність у малій прозі Станіслава Пшибишевського і Василя Стефаника
depart/vasyl.krechuniak/resource/file
  Рефератів навчальної дисципліни «Історія України»
depart/EconomicCybernetics/resource/file
  Методичні вказівки та завдання для самопідготовки з з курсу „Інформатика для студентів денної форми навчання
images/department/tpe/stories/Navchalno-metod materialy/Navch-metod mater Zaochn/macroeconom
  Тема Ринок праці
directory depart  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка