bitstream/316497/19524/1
  ’27 Собецька Наталія (Тернопіль, Україна)
bitstream/316497/8119/1
  Марків Сергій Іванович викладач кафедри кримінального права та процесу Становлення та роль служби пробації в Україні
bitstream/316497/10100/1
  Навчально-методичний комплекс дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Тернопіль 2014
bitstream/316497/8031/1
  Актуальність теми дослідження
bitstream/316497/19519/1
  Наталія Собецька гендер І мова у сучасному лінгвістичному світі анотація. У статті різносторонньо розглянуто питання гендеру у мовній комунікації
bitstream/316497/7914/1
  Соціальна педагогіка
bitstream/316497/8033/1
  Психологічна оцінка якості професійної діяльності юриста
bitstream/316497/7897/1
  Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів до проблеми формування та збереження репродуктивного здоров’я анотація. С. В. Лукащук-Федик
bitstream/316497/8035/1
  Ребуха Лілія Зіновіївна (Тернопіль, Україна) Психологічні науки
bitstream/316497/8483/1
  Особливості адаптації першокурсників до навчання в вищому економічному навчальному закладі Анотація
bitstream/316497/19459/1
  Громова І. Ю., Началова Є
bitstream/316497/7742/1
  Лілія Ребуха, к психол н., доцент кафедри пср тнеу наталія Боршуляк, студентка ср-41 юф тнеу роль психодіагностики у вивченні властивостей особистості
bitstream/316497/8986/1
  + 343. 135 12. 00. 09- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза слідча етика: постановка та дослідження проблеми в україні
bitstream/316497/8460/1
  Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в україні
bitstream/316497/20035/1
  Ухач василь українське повстанське запілля в сучасній українській історіографії
bitstream/316497/4875/1
  Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники»
bitstream/316497/8007/1
  Активізація професійного саморозвитку та розвитку готовності до професійної діяльності майбутніх викладачів економічних дисциплін засобами інтерактивних методик в умовах аспірантури
bitstream/316497/19518/1
  Комунікативний клімат та типові тенденції спілкування у сучасній лінгвістиці анотація
bitstream/316497/19526/1
  Наталія Собецька проблема співвідношення гендеру й мови анотація. У статті різносторонньо розглянуто питання гендеру у мовній комунікації
bitstream/316497/8032/1
  Теоретичні основи діяльності соціального працівника анотація
bitstream/316497/8675/1
  Теодозія Буда к е. н.,доцент кафедри соціальної роботи тнеу станко Тетяна
bitstream/316497/15314/1
  К е. н., доцент Ніпіаліді О. Ю. Розвиток малого бізнесу в україні
bitstream/316497/19515/1
  Наталія Собецька типові тенденції, стилі та стратегії гендерного спілкування постановка проблеми
bitstream/316497/15316/1
  К е. н., доцент О. Ю. Ніпіаліді механізм антикризового фінансового управління підприємством в умовах ринку
bitstream/316497/19444/1
  Л. Штохман, канд філол наук, доцент Терн нац екон ун-т, Тернопіль
bitstream/316497/9958/1
  Блашків Ольга, Ковальчук Любов Тернопільський національний економічний університет формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань
bitstream/316497/10934/1
  Вплив педагогічного спілкування на формування комунікативної культури майбутніх економістів: виховний аспект
bitstream/316497/8040/1
  Якість вищої освіти в контексті європейської інтеграції
bitstream/316497/8126/1
  Психологія / Онтопсихологія: теорія та практика
bitstream/316497/19523/1
  Інтралігвальні процеси комунікативної лінгвістики
bitstream/316497/8021/1
  Бригадир м. Б
bitstream/316497/2898/1
  Пушкар З. М. кандидат географічних наук, доцент тнеу, м. Тернопіль Табака Р. О
bitstream/316497/2183/1
  Andrzej kolesnikow андрій колесніков
bitstream/316497/8485/1
  Педагогічний контроль за навчальними досягненнями студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання. Анотація
bitstream/316497/7912/1
  Соціально-педагогічні передумови формування культури між статевих відносин у студентському середовищі
bitstream/316497/7705/1
  Елеонора ященко
bitstream/316497/8493/1
  Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед учнівської молоді Анотація
bitstream/316497/7715/1
  +15 Оржеховська В. М
bitstream/316497/8029/1
  Актуальність теми
bitstream/316497/19511/1
  Н. Собецька Тернопільський національний економічний університет, кафедра іноземних мов та професійної комунікації мовні стереотипи гендерної ідентичності
bitstream/316497/3457/1
  М. А. Мудрак т 32 теоретичні засади творчого розвитку особистості: психолого-педагогічний аналіз
bitstream/316497/7121/1
  Правова природа групового порушення громадського порядку
bitstream/316497/16713/1
  Культура речи как элемент духовной культуры общества
bitstream/316497/10834/1
  Тематичний розділ: Гроші, фінанси і кредит
directory bitstream 316497  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка