jspui/bitstream/123456789/481/1
  Євген Бойко, Володимир Шпортій
jspui/bitstream/123456789/1154/1
  Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8
jspui/bitstream/123456789/214/1
  Змістовий Модуль 4
jspui/bitstream/123456789/383/1
  Марія Олійник ббк 74. 100. 53: 62. 4
jspui/bitstream/123456789/864/1
  С. С. Доскач аналіз психологічних передумов становлення внутрішньої позиції дорослого у підлітків постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/812/1
  Психологічні особливості акмеологічних здобутків зрілої особистості анотація
jspui/bitstream/123456789/249/1
  Етнокультурна варіативність соціалізації особистості: теоретичний аспект
jspui/bitstream/123456789/838/1
  А. Е. Пасніченко Психологія пізнавальної сфери особистості: відчуття, сприймання, мислення Курс лекцій
bitstream/edoc/22497/4
  Планы семинарских занятий для студентов дневной и заочной форм обучения
jspui/bitstream/123456789/823/1
  Струннікова д.І
jspui/bitstream/123456789/833/1
  Формування пізнавального інтересу у майбутніх фахівців у процесі професійного навчання
bitstream/edoc/19281/7
  Рефератов по дисциплине «Психология рекламы»
jspui/bitstream/123456789/641/1
  Олена Цинтила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/835/1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет журат юлія василівна
bitstream/edoc/1882/2
  Учебная программа для магистров по специальности: 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность»
jspui/bitstream/123456789/495/1
  Мирослав Мельничук, Роман Рошкулець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
bitstream/123456789/867/1
  Здоров`я населення україни: вплив навколишнього середовища на його формування
jspui/bitstream/123456789/695/1
  Наталія Каралаш Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/914/1
  Навчальний посібник І хрестоматія чернівці Чернівецький національний університет 2012 (075. 8) Ббк 87. 7я7
bitstream/edoc/20683/1
  Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1- 23 01 04 «Психология» 2015 составитель
jspui/bitstream/123456789/842/1
  Полікультурна особистість як виклик для сучасної психотерапії анотація
bitstream/edoc/19195/4
  Темы рефератов по учебной дисциплине «психология конфликта»
jspui/bitstream/123456789/813/1
  Основи диференціальної психології Історія створення диференціальної психології
jspui/bitstream/123456789/368/1
  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою «Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів їх мотивації» (Заключний) №0111U010203 Науковий керівник науково
bitstream/edoc/17309/13
  Темы рефератов вопросы для письменных контрольных работ по дисциплине «социальное проетирование бизнес-структур»
jspui/bitstream/123456789/628/1
  Світлана Мудра Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/862/1
  Явище соціальної толерантності: конструктивний та деструктивний аспекти проблема
jspui/bitstream/123456789/270/1
  Розвиток українського шкільництва на Буковині
bitstream/edoc/19267/3
  Темы рефератов по учебной дисциплине «психодиагностика»
jspui/bitstream/123456789/822/1
  Вплив розвитку рефлексії на особистісне становлення майбутніх практичних психологів
jspui/bitstream/123456789/595/1
  Issn 2224-0306 Засновано у 2008 році
jspui/bitstream/123456789/615/1
  Ігор Руснак Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
jspui/bitstream/123456789/245/1
  Топалова С. О. к політ н., доц кафедри соціально-гуманітарних дисциплін хібс убс нбу
jspui/bitstream/123456789/1068/1
  Навчальний посібник Видавничий дім «родовід» Чернівці 2013 ббк 65. 9 (4 Укр) 28 я 73 а 663
jspui/bitstream/123456789/484/1
  Психологічні кризи у спортсменів перед змаганнями ключові слова
jspui/bitstream/123456789/865/1
  Гаркавенко Н. В., Цуркан О. О. Ситуативна агресивність у діяльності спортсменів Постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/483/1
  В. чну ім. Федьковича педагогічні технології у професійно прикладній фізичній підготовці ключові слова
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону
jspui/bitstream/123456789/786/1
  Чаплак Ян Васильович кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології чну імені Юрія Федьковича психологічний вплив у науковій психології
bitstream/edoc/19126/1
  Психология поведения человека в экстремальных условиях
jspui/bitstream/123456789/632/1
  Віталій Мудраков Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/819/1
  Ян Чаплак, Ірина Солійчук підготовка майбутніх психологів-консультантів до діяльності в різних моделях психологічної служби постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/797/1
  Усю історію людства, історію будь-якої держави й біографію окремої людини можна уявити як історію пошуку образів можливого кращого майбутнього, свого особистісного сенсу з метою їх актуалізації
bitstream/edoc/19033/3
  Конспект лекций тема «итория развития «конфликтологии»» Вопросы для обсуждения
bitstream/edoc/20135/3
  Учебно методическое пособие Минск 2013 содержание Тема Социальная философия в динамике культуры
jspui/bitstream/123456789/817/1
  Я. В. Чаплак, Н. В. Гаркавенко, І. І. Солійчук формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшокласниками, схильними до правопорушень
jspui/bitstream/123456789/699/1
  І. освітньо-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник професійного становлення майбутніх гувернерів а Постановка проблеми у загальному вигляді
jspui/bitstream/123456789/432/1
  Михайло Гончерюк дослідницька діяльність учителя фізичного виховання як показник його професіоналізму
jspui/bitstream/123456789/703/1
  Професійно-особистісне становлення майбутніх гувернерів у процесі фахової підготовки: теоретичне обгрунтування постановка проблеми у загальному вигляді
jspui/bitstream/123456789/698/1
  Богдана Манчул, Михайло Марчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/453/1
  Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2010 (075. 8) Ббк 65. 9(4Укр)248. 95я73
jspui/bitstream/123456789/1072/1
  Гігієна праці І здоров’Я: медичний, соціальний, економічний аспекти
jspui/bitstream/123456789/499/1
  Борис Починок Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича емпіричне І теоретичне в гуманітарному пізнанні
jspui/bitstream/123456789/876/1
  Петро Брицький, Євгенія Юрійчук
jspui/bitstream/123456789/265/1
  Законом України «Про освіту»
jspui/bitstream/123456789/556/1
  Київський національний університет імені тараса шевченка кравець вячеслав іванович
jspui/bitstream/123456789/99/1
  Організаційно-правовий механізм забезпечення виконання конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України Білоскурська Олена
jspui/bitstream/123456789/1067/1
  Навчальний посібник xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii
bitstream/edoc/19876/6
  Семинарских, практических занятий и методические материалы для их проведения раздел теоретические основы финансов тема социально-экономическая сущность и функции финансов план: Понятие и объективная необходимость финансов
bitstream/edoc/17668/6
  Планы семинарских занятий по дисциплине «финансы и финансовый менеджмент» раздел теоретические основы финансов тема социально-экономическая сущность и функции финансов план: Понятие и объективная необходимость финансов
jspui/bitstream/123456789/1079/1
  Науковий журнал. Том 10 (Вып. 2). Кримський науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України. Сімферополь. 2014. С. 704-708
jspui/bitstream/123456789/1077/1
  О. С. Смик Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/1074/1
  Значення мінеральних вод І лікувальних грязей у вивченні механізму їх дії на організм людини
jspui/bitstream/123456789/1066/1
  Андрусяк Н. С. к б. н., доцент
jspui/bitstream/123456789/685/1
  Микола Шкрібляк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/837/1
  Аксіологічний аспект самоактуалізації та смисложиттєвих орієнтацій особистості
jspui/bitstream/123456789/345/1
  Особливості стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємства анотація
jspui/bitstream/123456789/1149/1
  Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості
jspui/bitstream/123456789/732/1
  Наталія Куб’як
jspui/bitstream/123456789/735/1
  Наталія Куб’як м. Чернівці
jspui/bitstream/123456789/184/1
  Валеологія з методикою викладання: конспект лекцій до друку Декан (підпис, дата) Зав кафедри
jspui/bitstream/123456789/619/1
  Олена Цинтила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/640/1
  Михайло Марчук Руслана Слухенська
jspui/bitstream/123456789/488/1
  Методичні рекомендації Чернівці 2005 ббк 65. 497. 58я7 Т878 (07) Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради
jspui/bitstream/123456789/1081/1
  Present Situation and Prospects for the Development of Recreational and Tourism Nature Management Within the Territory of Ivano-Frankivsk Region
jspui/bitstream/123456789/1080/1
  С. М. Павлюк // «Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму» : [Текст] : Зб матер міжнар наук практ конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.) / Міністрество освіти і науки України, Львівський інститут економ
jspui/bitstream/123456789/1084/1
  С. М. Павлбюк // Регіон 2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського нац
jspui/bitstream/123456789/226/1
  Гончар В.І. асистент кафедри маркетингу економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тенденції розвитку аптечного ринку України
jspui/bitstream/123456789/266/1
  І „мета навчання
jspui/bitstream/123456789/84/1
  Населення межиріччя верхнього пруту
jspui/bitstream/123456789/385/1
  Марія Комісарик, Інна Тютюнник
jspui/bitstream/123456789/816/1
  Психолога-консультанта
jspui/bitstream/123456789/83/1
  Імені юрія федьковича чучко Михайло Костянтинович
jspui/bitstream/123456789/86/1
  Хvііі початку ХІХ століття
jspui/bitstream/123456789/306/1
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
jspui/bitstream/123456789/701/1
  Лілія Кобилянська
jspui/bitstream/123456789/820/1
  Професійна культура практичного психолога ключові слова
jspui/bitstream/123456789/251/1
  Закон України «Про освіту»
jspui/bitstream/123456789/631/1
  Наталія Бойчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/644/1
  Ігор Омельчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/123456789/81/1
  Щодо шляхів сполучення на північному сході монархії
jspui/bitstream/123456789/913/1
  Релігійна мережа Буковини: соціологічний зріз
jspui/bitstream/123456789/875/1
  Українські національні збройні формування в період Другої світової війни
jspui/bitstream/123456789/828/1
  Марія Олійник ббк 74. 100. 53: 62. 4
jspui/bitstream/123456789/1106/1
  Навчальний посібник Чернівці Чернівецький національний університет 2012 удк [338. 487: 338. 5] (075. 8) Ббк 65. 497. 58 861я7
jspui/bitstream/123456789/617/1
  Синтез наук як умова станолення
jspui/bitstream/123456789/295/1
  Методичні рекомендації до практичних занять / Укл.: Пивоваров С. В., Воротняк І. Д. Чернівці, 2009. 63 с. Для студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин
jspui/bitstream/123456789/101/1
  О. В. Білоскурська
jspui/bitstream/123456789/94/1
  О. В. Білоскурська олена
bitstream/123456789/293/1
  Буковинська проект
jspui/bitstream/123456789/756/1
  Марченко Т. В., 2006 Кафедра міжнародної економіки економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича пріоритетні шляхи розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва в контексті європейського вибору
jspui/bitstream/123456789/967/1
  Книга «Формування особистості при вивченні рідної мови»
jspui/bitstream/123456789/949/1
  Самовизначення на уроках трудового навчання
bitstream/123456789/632/1
  Тлумачення індивідуальності людини та процесу індивідуалізації в психоаналітичному напрямі зарубіжної психології
jspui/bitstream/123456789/1241/1
  М. П. Організація роботи шкільного психолога Методичні рекомендації
bitstream/123456789/124/1
  Тема Порушення особистості
jspui/bitstream/123456789/847/1
  3 + 821. 161. 2 – 3] 091 Крук А. А. Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка
jspui/bitstream/123456789/354/1
  Камінний господар” Лесі Українки як українська інтерпретація світової теми
bitstream/PoltNTU/2029/1
  Марчишинець О. В., к е. н. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, доцент
bitstream/123456789/252/1
  В. О. Шишенко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна мотивація як складник розвитку особистості вчителя
jspui/bitstream/123456789/556/1
  Поплавський В.І
bitstream/123456789/125/1
  Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. и др. Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение
bitstream/123456789/144/1
  У сучасному англомовному медичному дискурсі марина бєлова (васильєва)
jspui/bitstream/123456789/1244/1
  М. П. Матвєєва довільність діяльності як головна характеристика становлення особистості учня
jspui/bitstream/123456789/88/1
  Вплив негативних емоцій на стан м’язів у процесі фізичного виховання методичні рекомендації
bitstream/PoltNTU/1806/1
  О. М. Тур, м. Полтава, Україна професійна комунікація фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: сутність І структура
jspui/bitstream/123456789/550/1
  Мотивація трудової діяльності: теоретичні та прикладні аспекти розглянуто сутність поняття «мотивація трудової діяльності»
jspui/bitstream/123456789/964/1
  Формування компетентнісно−світоглядних обізнаностей майбутнього вчителя фізики у вищих навчальних закладах i−ii рівнів акредитації
jspui/bitstream/123456789/934/1
  О. Б. Розумовська, старший викладач система задач як засіб формування професійно значущих знань студентів
jspui/bitstream/123456789/1239/1
  Сучасні підходи до викладання психології у внз педагогічного профілю марія Матвєєва
bitstream/PoltNTU/1808/1
  Тур О. М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності
bitstream/PoltNTU/1801/1
  Оксана тур
bitstream/PoltNTU/1781/1
  Оксана Тур
bitstream/PoltNTU/2028/1
  Професійна компетентність менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі
directory bitstream  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка