downloads/attachments
  План роботи на літній оздоровчий період
attachments
  М. Донецьк-2012. Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості
  Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
  Управлінська діяльність щодо організації системи роботи з обдарованими учнями
prihodkos/attachments/article/13
  Формування природничо-наукової компетентності студентів педагогічного училища майбутніх вчителів початкових класів приходько С. В
attachments
  Соціально-економічне виховання учнів на уроках інформатики
  Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. Семаков Г. С, Гель А. П., Київ, 2000
  Методичні поради для педагогів днз розробила: Віннікова Е. Л. – завідуюча днз №51
attachments/article/8
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
attachments
  Методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
attachments/category/20
  Основная образовательная программа основного общего образования
prihodkos/attachments/article/9
  Конспект лекцій з курсу Вікова фізіологія для студентів спеціальності 01010201 «Початкова освіта»
attachments
  Програма курсу «основи психології та педагогіки»
attachments/article/545
  Пояснительная записка Планируемые результаты основного общего образования и система их оценивания
attachments/article/69
  Навчальний посібник Загальна редакція Б. П. Ковальського Частина І київ 2003 Історія України. Соціально-політичні аспекти
Lists/2/Attachments/1773
  Рішення. Соціально-економічна система (суспільна формація, фірма, підприємство) мають дві тенденцій свого існування: функціонування і розвиток
attachments
  Уроків з теми «Жуль Верн.
  "Доповідь (Реферат)"
prihodkos/attachments/article/22
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фізіологія внд» для студентів спеціальності 01010601
attachments/article/277
  Рабочая программа объединения дополнительного образования Музей «История лицея»
attachments
  Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
attachments/article
  Деятельность муниципальных библиотек Ярославской области в 2013 году
attachments/article/534
  Закону України "Про судову експертизу"
attachments/article/124
  Міністерство юстиції національна академія україни педагогічних наук україни головне управління юстиції інститут психології у дніпропетровській імені г. С. Костюка області заочний семінар-тренінг на тему: “Загальні засади здійснення
attachments/article/342
  Звіт про роботу «Школи молодого викладача» в 2013-2014 н р
attachments
  І. Модель діяльності класного керівника Класний керівник у загальноосвітньому закладі
  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання
attachments/article/134
  Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
attachments/article/353
  Учебно-методические комплекты и принципы их выбора в условиях введения фгос
system/ckeditor_assets/attachments/317
  Название работы: «Почему я решил служить в Пограничных органах фсб россии»
attachments/article/7
  Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
attachments
  Ворона Вікторія Юріївна, практичний психолог дошкільного навчального закладу №18
  Рівне „Перспектива” 2007
  Тєрянік Н. С. Формування культури здоров′я в умовах рухової діяльності дошкільника
attachments/article/20
  Психологічна характеристика темпераменту
attachments/category/72
  Рабочая программа «Развитие стрессоустойчивости»
attachments
  Т. 050-63-54-096 Урок теоретичного навчання з предмету: фізична культура Тема уроку : урок теоретичних знань з волейболу. Мета уроку
  Характер і здоров;я
attachments/article/18
  Щоденник вибору профілю навчання: колект наук метод посіб. [для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] // О. В. Мельник, І. І. Ткачук, Л. А. Гуцан, О. Л. Морін. К., 2010. 72 с
attachments/article/258
  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования
Lists/Announcements/Attachments/178
  Рішення Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові
attachments/article/445
  Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
attachments
  Вчитель біології вищої категорії
attachments/article/334
  Програма «Школа як осередок розвитку громади»
attachments
  Мовчан Тамара Василівна
files/attachments
  Глосарій термінів в університеті з навчальної роботи: Абітурієнт
  Методичні рекомендації до підготовки навчальних планів всіх напрямів підготовки та спеціальностей
attachments
  Лекція що таке етика? Етос І мораль 15 Етика як філософська наука
  4. плани семінарських (практичних) занять заняття Предмет, структура та завдання логіки
  Предмет дисципліни: форми, структури і закони правильного мислення. Основний зміст дисципліни
  Застосування технології діяльнісного навчання – як засобу підвищення інтересу учнів до оволодіння новими знаннями
prihodkos/attachments/article/16
  «Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку» для студентів спеціальності 01010201 «Початкова освіта»
attachments/article/71
  Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Миколаївський регіональний центр Інституту обдарованої дитини напн україни Методика «Таблиці Шульте» Шкали
attachments/article/72
  Практикум «Підготовка вчителя до психодіагностики обдарованості»
uploads/attachments
  Учебно-методический комплекс Направление подготовки мфк квалификация (степень) выпускника: бакалавр/магистр Москва 2015
attachments
  Виховний захід «Всі професії хороші – вибирай на смак»
prihodkos/attachments/article/23
  Вікова фізіологія (конспект лекцій) для студентів спеціальності 01010601 «Соціальна педагогіка»
attachments
  9 "Перший" позитивізм: феноменалізм, утилітаризм, еволюціонізм Емпіріокритицизм Е. Маха і Р. Авенаріуса Неопозитивізм
attachments/article/75
  БД. 01. Русский язык область применения рабочей программы
attachments
  Політична соціологія
  Тема сутність міжнародних фінансів
  Фізика як природнича наука
  Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації
  Програма тема Інформаційні системи та їх роль в управлінні народним господарством
  Методичні вказівки щодо їх виконання
attachments/article/36
  Тема 1 Предмет біотехнології, завдання, методи й перспективи розвитку
attachments/article/3069
  Миколаївська обл м. Вознесенськ 3856 грн
prihodkoi/attachments/article/35
  Характеристика типу Хордові
attachments
  Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Організаційна частина ІІ. Актуалізація опорних знань учнів Добрати відповідники (країна – подія, діяч, явище) Робота в парах
  Тема початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст
attachments/article/17
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. 01. 27. 00-2013
hc/uk/article_attachments/201527061
  Наказ №503 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 р за №785/21098
attachments/article/69
  Програма курсу "історія україни" соціально-політичні аспекти. Для студентів бакалаврського циклу «нтуу
attachments
  Національний банк України Українська академія банківської справи
  Конспект лекцій передмова
  Зміст розділ І. Предмет І завдання курсу
attachments/article/36
  Пояснювальна записка до програми спецкурсу «Біотехнологія наука майбутнього»
attachments
  Урок-суд у 8 класі «Суд над тепловими двигунами»
  Тема: Закономірності, принципи
  Рішення про санацію. Поняття та порядок проведення досудової санації 5 Класична модель фінансової санації 8 Антикризовий фінансовий менеджмент 9 Тема Контролінг : сутність, завдання, методи та роль у санації підприємств 11
  Закономірності розміщення продуктивних сил.  Принципи розміщення суспільного виробництва
attachments/article/787
  Програма вступних випробуваннь «Математика»
  Програма вступних випробувань «фізика» (Магістр)
attachments/article/883
  З міст адамук В. В
attachments/article/48
  Інформаційні технології у торгівлі, ресторанному господарстві та сфері послуг
files/attachments
  Программа фахового випробування на навчання для здобуття окр спеціаліста (магістра) за спеціальністю
attachments
  Розділ глобальні комп’ютерні мережі
  Конспект лекцій з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності"
  Частина концептуальні засади інноватики
attachments/article/9293
  Розпорядження від 2015 р. № Київ Про схвалення Концепції державної економічної програми розвитку малого І середнього підприємництва на період до 2020 року
attachments/biblioteka
  В помощь юному исследователю Примерная тематика научно- исследовательских работ Физика
prihodkoi/attachments/article/24
  Зоологія. Екологія тварин
attachments/article/201
  Рабочая программа по информатике и икт 8 9 класс Программа: Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы/
prihodkoi/attachments/article/18
  Географічне положення і рельєф України
attachments
  Уроку. Дослідження Всесвіту
  Зміст розділ І. Випадкові події
  Уроку для 6-го класу з інтегрованого курсу «Всесвітньої історія. Історія України»
  Методичні вказівки Основними питання даної теми є: сутність та призначення аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
  Методичні вказівки Основними питання даної теми є: сутність і призначення аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
attachments/article/276
  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
media/attachments
  Закон україни «про велосипедний транспорт»
downloads/attachments
  План роботи садового методичного об’єднання вихователів Квасилівського днз (ясла-садок) на 2015-2016 н р. Проблема Організація освітнього процесу в днз
prihodkos/attachments/article/8
  Робоча програма навчальної дисципліни «Вікова фізіологія» Напрям підготовки «Педагогічна освіта»
attachments
  Відділ освіти. Широківська райдержадміністрація Калинівська середня загальноосвітня школа
attachments/article/10625
  Рішення "03" 11. 2015 р. №382 м. Лисичанськ Про затвердження Положення про спеціалізованіслужби цивільного захисту м. Лисичанськата внесення змін
prihodkos/attachments/article/18
  Запитання до екзамену з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія» для студентів спеціальності 01020101 «Фізичне виховання»
attachments/article/246
  1. Вступ. Гострота проблеми
attachments/article/1032
  Навчальний рік 5-9 класи Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури
prihodkos/attachments/article/15
  Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
attachments/article/17
  Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00-2015
demo/attachments/article/54
  Діяльнісний підхід та формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
prihodkos/attachments/article/17
  Запитання до білетів для екзамену з навчальної дисципліни «анатомія людини» для студентів спеціальності 01020101 «Фізичне виховання»
attachments
  V. філософія епохи відродження 51. Основні риси антропоцентризму Ренесансу Натурфілософія І пантеїзм
  Методичні вказівки до вивчення теми Актуальність теми обумовлюється особливістю і багатопрофільністю діяльності щодо забезпечення безпеки підприємництва, суттєвим впливом на неї різноманітних факторів політичного, економічного
attachments/article/34
  Ноосфе́ра (від грец. νους в значенні «розум») сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства
attachments/article/187
  Операційна система: призначення та основні функції
attachments
  Конспект уроку Урок№6 1) Тема уроку. Загальні
attachments/article/187
  Структура програмного забезпечення. Системне й прикладне програмне забезпечення
attachments/article/246
  Управління юстиції здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів
attachments
  Інституту держави і права ім. В. М
attachments/article/11278
  Рішення " " 2016 р. № м. Лисичанськ Про затвердження Положення
upr_fundament_doslidzhen/rada/Lists/Events/Attachments/13
  Тематичний план науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування» у Національній академії державного управління при Президентові України на 2011 рік
attachments
  Розділ 12. Телеконференції
  Програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», спеціальність "Інформаційні технології проектування"
attachments/article/787
  Програма вступних випробувань «Інформатика»
attachments/article/188
  Апаратне забезпечення мережі
attachments/article/859
  Закон україни про електронну комерцію
attachments
  Навчальний посібник для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
  Типова програма 8 Тематика дисципліни 8 Вступ 8 Тема Засади загальної теорії систем 8 Тема Основні етапи та методи системного аналізу 8
attachments/article/62
  Правила здорового способу життя. Вибір способу життя. Складання індивідуального плану здорового способу життя 4\3
attachments
  Підсумковий урок за темою
attachments/article/2773
  Картка учасника Проекту Ксенофонтова Оксана Валеріїна
attachments
  Письмо рядкової букви е,складів,слів з нею
  Українська мова За програмою – 140 год На тиждень – 4 год ІІ семестр – 70год ІІ семестр
attachments/article/776
  № уроку Тема уроку №№ завдань Дата Повторення матеріалу 2 класу. Ознайомлення з рівнянням
attachments
  … а за віру ся умріте і вольностей бороніте!
attachments/article/15
  Сценарій свята до 8 березня «Любій матусі найкращі побажання»
attachments
  «Права свої знай та про правила й обов’язки свої не забувай»
attachments/article/835
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
attachments
  Тема. Рідний край на території України
  Посібник призначений для вчителів
attachments/article/3402
  Уроку: Осадча Інна Володимирівна, вчитель історії та правознавства Катеринківського нвк первомайської районної ради. Тема: ти споживач мета
attachments/article/39
  Розвивальне навчання це спосіб організації процесу освіти, в якому основний акцент робиться на потенційні можливості дитини
attachments
  Тема Новий рік в країнах світу. Мета
  Зв'язок прикметників з іменниками в реченнях
attachments/article/119
  В. О. Сухомлинський Перше вересня це особливе свято, тому що 1 вересня це день знань. Якщо забути про стереотипи та штампи, то це свято змін, свято позитивного розвитку, свято пізнання нового та невідомого, водночас
attachments
  «Єдине, що важливо, це бути людиною»
  Тема. Через віки з любов’ю. Захист учнівських проектів Мета
  Урок №5 Конспект інтегрованого уроку алгебри та інформатики для 11 класу
attachments/article/81
  «Конституція України в моєму житті», який проходив в рамках Всеукраїнського тижня права
attachments/article/145
  Урок географії в 6 класі розробила вчитель Меліхова Лариса Іванівна Тридуби 2013 Тема уроку: Літосфера. Внутрішня будова Землі
attachments/article/913
  Світова література 5-9 кл
attachments/article/977
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Вид дім «Освіта», 2013
attachments
  Урок-заочна подорож сторінками усного журналу література рідного краю Тема Краса природи це краса життя за збіркою оповідань Сергія Лукича Носаня "Сонячний ранок"
  Урок 1 Тема. Микола Вороний. Короткі біографічні
  Урок Тема уроку: Де ж того євшану взяти, щоб у край свій повертав?
  Відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Валківський ліцей імені Олександра Масельського Валківської районної ради Харківської області Виховні години, свята у початковій школі
attachments/article/505
  № уроку Тема уроку Дата Звуки мовлення, букви якими вони позначаються
attachments
  Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа
  Урок зв’язного мовлення; засвоєння нових знань. Обладнання: підручник, конверти, мультимедійна презентація
  Плани-конспекти уроків фізичної культури в 5 класі Урок №1 Тема уроку. Гімнастика Мета уроку: Провести інструктаж по техніці безпеки на уроках гімнастики
attachments/article/179
  Поспішай творити добро₺
attachments
  Конспект уроку зі світової літератури
  Урок мужності «Вклоняємось доземно всім солдатам»
  Тема. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Дія множення. Розв’язування задач
  Тема Послідовність чисел від 0 до 10. Порівняння чисел у межах 10. Складання та розв’язування задач на знаходження суми та остачі
attachments/article/827
  Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. К. Видавничий дім «Освіта», 2013
attachments
  Інтегрований урок з геометрії та інформатики у 8 класі Тема Чотиририкутники Вчителі Отдатчикова Л. М. Хоменко Є. В. 2012-2013н р
attachments/article/911
  Програма: Підручник: № п\п № уроку в темі Дата Тема уроку
attachments/article/973
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи
attachments
  Тестові завдання «Оповідання»
attachments/article/151
  Майстер-клас Бак Вікторії Федорівни Устремління до пошуку істини надихає на творчість
attachments
  Урок (математика, фізика) (11 клас) Використання поняття інтеграла для розв’язування деяких задач з фізики
  Конкурс екологічного плакату, газети Вчитель образотворчого мистецтва, учні 3
attachments/article/33
  Сценарій свята «Свят Вечір» Мета: ознайомити учнів з культурою та традиціями рідного краю
attachments/article/517
  Міністерство освіти І науки України Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумду «Великодні дзвони»
  Сценарій до Дня працівника освіти 2010 Позивні які сповіщають про вихід ведучих
attachments
  Виховний захід «Свято казки»
  Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Класовод: Кіслінгер О. Г. Чернівці 2012/2013 н р. Виховний захід «Подорож у давню українську хату»
attachments/article/2875
  Тема. Ти наше диво калинове, Кохана українська мово! Мета
attachments/article/2786
  Гра-подорож «у країні рідної мови» Мета
attachments
  В країну «Ввічливості» разом сьогодні ми мандруєм класом
attachments/article/21659
  Пі конкурс "Домашнє завдання"
attachments/article/517
  Cценарій, присвячений 8 Березню для мешканців гуртожитку 2012 Лунає музика Вихід ведучих
attachments
  Сценарій родинного свята: «Родинні ремесла»
attachments/article/3274
  Інформація відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради «Про хід виконання Програми розвитку культури, та охорони культурної спадщини в м. Старокостянтинові на 2011-2015 роки»
attachments
  «Нам щастя дарують легені Землі, тож будемо разом їх берегти»
  Сценарій конкурсу знавців рідної мови, присвячений Дню української писемності та мови розробили
attachments/article/517
  Сценарій святкової лінійки, присвяченої початку нового 2010-2011 навчального року 2010
attachments/article/965
  Вступ (1 година)
attachments
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ " Вища школа"
  Опис досвіду роботи класного керівника
attachments/article/221
  Метод проектів Сутність, вимоги до використання, етапи роботи Сутність проектної технологи та її значення
attachments
  Проект Запальний танок букв 1 клас
  Сценарій свята Мета
  Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу Людмила Шипелюк, вихователь Київського обласного ліцею-інтернату
  Сценарій виступу агітбригади ’’ Молодь обирає здоров’я Девіз: Ми хочемо щасливе майбуття! Тому ми за здоровий спосіб нашого життя! Ведучий: Стан здоров’я людини залежить: 1 учень: На 20%
  Сценарій вечора-реквієму вшанування пам ’ яті жертв Голодомору 1933 1933 рр. Мета: Навчальна
  Сценарій спортивного свята Мета. Вчити дітей вести здоровий спосіб життя
  Математика За програмою – 140 год На тиждень – 4 год ІІ семестр – 68 год ІІ семестр
attachments/article/978
  Погоджено: затверджено
attachments
  Спортивне свято «Веселі забави» для учнів 3-4 класів Мета
  Чарівні двері Доброти, Справедливості, Ввічливості
attachments/article/3402
  Сценарій лінійки «Права дитини»
attachments
  «Олімпійський рік-рік дитячого спорту»
attachments/article/35
  План проведення тижня молодшого школяра в Серпневому навчально-виховному комплексі
attachments/article/517
  Конкурсу художньої самодіяльності «Студентська весна»
attachments/article/23
  Карта схема
attachments/article/1988
  Кафедра дошкільної та початкової освіти актуальні питання дошкільної освіти робота на ІІ етапі (організаційно-моделюючому) обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізаціі особистості громадянського суспільства»
attachments/article/103
  Соціальний тиск і депресія в підлітковому віці
attachments/article/534
  Закону України "Про судову експертизу"
attachments/article/62
  Підготувала та провела тренінг практичний психолог ліцею Стариченко Оксана Анатоліївна
downloads/attachments
  План роботи практичного психолога Квасилівського днз (ясла-садок) Павлусь Марини Миколаївни на 2016-2017 навчальний рік Квасилів 2016 Науково-методична проблема днз
attachments
  „Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування фахове видання
attachments/article/101
  Визначення поняття «обдарованість»
attachments
  Комунальний заклад «Богодухівський спеціальний навчально – виховний комплекс» Харківської обласної ради
attachments/article/1122
  Електронний підручник як засіб підвищення якості знань з фізики студентів Політехнічного технікуму
attachments/article/20
  Визначення типу темпераменту. Методика Айзенка
attachments/article/122
  Організаційно-педагогічні умови розвитку обдарованості
attachments/article/3833
  Орієнтовне календарно-тематичного планування з основ здоров'я (7 клас)
attachments/article/9
  Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
attachments/article/124
  Міністерство юстиції о о пннаціональна академія
attachments
  Задачі на знаходження відстані за швидкістю і часом. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
  Форми та методи організації самостійної роботи студентів при викладанні економічних дисциплін
files/attachments
  Інноваційні технології в навчальному процесі інформаційний бюлетень випуск 7 Серія «Основні форми організації навчання»
attachments
  1. Поняття девіантної поведінки в психології
attachments/article/149
  Досвід роботи Рижака Василя Валерійовича
attachments/article/20
  Визначення рівня самооцінки. Методика „Моя самооцінка”
  2. Тест самооцінки властивостей характеру. Обладнання: текст методики «Моя самооцінка»
directory attachments  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка