Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
_ld/0
  Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
  Вступне слово
sites/default/files/old_uploads/15/5587
  Основні течії сучасної ісламської думки. Термінологічний дискурс Проблема правильного використання термінів одна з ключових у світовому ісламознавстві. Якщо для 19 ст
_ld/0
  Програма навчальної дисципліни для студентів ІІІ курсу всіх факультетів
olderfiles/1
  Образовательная программа начального основного образования
work_folder
  «Поліграф – Терція» 2012 [82’0+159. 9] Ббк 83. 3(4Укр)6 м 69 Михида С. П
uploads/posts/_ld/0
  Про традиційні та інноваційні технології у вирішенні проблеми соціалізації учнівської молоді в умовах гуманізації освіти
_ld/0
  Підготовка документознавців для сфери державного управління в україні
olderfiles/1
  Александр Иванович Доронин Бизнес разведка
dld/blog
  Психология в этой области никто не знает слишком много. Внутренние пружины человеческой жизни по-прежнему в основном скрыты от нас
_ld/0
  Конспект лекцій Дніпропетровськ 2008 міністерство фінансів україни
_ld/1
  Виктор Михайлович Кандыба Сверхвозможности человека
olderfiles/1
  25. Общие представления о личности в гуманистической психологии Гуманистическая психология
files/ck/file/quick-folder
  Лингвистическая школа
olderfiles/1
  Лекция №3 Физиология труда и ее задачи Вопросы. Классификация тяжести и напряженности труда Работоспособность
_ld/0
  -
incoming_old/work
  Реферат по философии науки
olderfiles/1
  Міністерство освіти та науки україни
  I. общая характеристика психической деятельности животных 20
_ld/1
  Тема 1: Предмет, система, методи та історичний розвиток юридичної психології
_ld/4
  Бороздина Г. В. Психология делового общения
olderfiles/1
  11. Гештальт-психология: основные положения, понятия, области исследования
Files/politology
  Пятые байкальские международные социально-гуманитарные чтения
olderfiles/1
  Дидактическая игра как средство активизации познавательной деятельности школьников как условие успешности обучения
Files/politology
  Материалы
olderfiles/1
  Книга открытое сознание открытое общество
_ld/2
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів полтава 2004
olderfiles/1
  Кодекс складається з 2 х частин
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
_ld/14
  Положення про самостійну, індивідуальну, самоосвітню роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки
olderfiles/1
  Экономическое содержание концепции управления стоимостью компании
  А. Л. Анисин принцип соборного единства в истории философской мысли монография
uploads/news/2014/09/18
  Демократичне врядування в школі
work_folder
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка обслуговування молоді публічними бібліотеками м. Кіровограда
_ld/0
  Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в україні
studentam/Golovancikova/ld
  Составитель: Голованчикова И. А
olderfiles/1
  Приказ по школе № 2011год образовательная программа
  -
  Теми рефератів по політології
work_folder
  Пропонуємо
olderfiles/1
  Курс лекцій «основи економічної науки»
_ld/0
  Нам не за что каяться! Серия: Война и мы Издательства: Яуза, Эксмо 2008 г
_ld/1
  Закон україни про вищу освіту
_ld/0
  В. Дрозденко, науковий співробітник Інституту світової економіки І міжнародних відносин нан україни Інформаційні технології та інформаційні війни
  Бородаєв денис Владиславович
Files/about/organizationalstructureofcollege/trainingdivision
  Квалификация: фельдшер Форма обучения
olderfiles/2
  Правила приема ингаляций. Причины возникновения гемофилии, фенилкетонурии и синдрома Марфана. Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней. Вред мобильных телефонов
_ld/2
  Показання до видалення постійного зуба
server/world_literature/lessons/7class
  Два брати дві долі
pages/file/attention/lecture_sessions
  Клас: 9-й. Тривалість: 45 хв. Кількість учнів
_ld/0
  1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання
  Внеклассная работа по биологии
  Інформаційно-комунікаційні технології Суть
books
  Тема Предмет та основні поняття Поняття та предмет юридичної деонтології
olderfiles/1
  Джон Колеман Комитет 300
_ld/0
  План навчального процесу Курс (або курси, на яких викла-дається дис-ципліна) Семестр
text/lessonn_plan
  Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Джерела з історії V -хv ст
files/builders/1388/documents/7971
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
olderfiles/1
  «История российской науки и техники»
  Курсовая работа Философско-математические учения нового времени
_ld/2
  Донецька спецілізована загальноосвітня шола І-ІІІ ступенів №135 із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу донецької міської ради донецької
_ld/0
  Карчевський микола віталійович
_ld/1
  Юрій шевельов історична фонологія української мови
_ld/0
  Київський національний економічний університет Г. О. Пухтаєвич аналіз національної економіки тексти лекцій київ 2002
uploads/posts/_ld/0
  Підготувала та провела
files/komintern-rda/folder
  Експрес-випуск
files/builders/2892/emitents/1518/reports_year/2012
  Мошківський Микола Анатолійович
sites/default/files
  Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
books
  Дипломної освіти Програма з курсу "Кримінально-процесуальне право" для студентів за спеціальністю 060. 101 "
_ld/1
  План Вступ Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування. Належність і допустимість доказів. Джерела доказів. Висновок. Список використаної літератури вступ
archive/2005
  Вибори до місцевих Рад 2006 р.: Що необхідно знати для проведення успішної кампанії?
olderfiles/2
  Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
files/docs
  «Газ небезпечна речовина»
Files/kal'yanova
  Исторический факультет
olderfiles/1
  Тема Суть та функції грошей
  Iv. Клиническая анатомия и физиология слуховой сенсорной системы
upload/iblock
  Основні терміни та визначення
  Державні будівельні норми україни споруди транспорту вулиці та дороги населених пунктів дбн в 3-5-2001
  Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні дороги дбн в 3 4 2000
server/world_and_people/konspektu
  Тема. Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму
uploads/posts/_ld/1
  Наказ директора
_ld/0
  Наказ №117 Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальність між адміністративними працівниками гімназії та допоміжним персоналом на 2011-2012 н р
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Правила оформлення доповідей і наукових праць. Рекомендована література
_ld/1
  Галина Черненко професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування природничих понять у молодших школярів
olderfiles/1
  Довідка про стан викладання навчального курсу «Я і Україна» Згідно з річним планом школи у жовтні-листопаді 2012 року вивчався стан викладання курсу «Природознавство»
files/komintern-rda/folder
  827 вибухопожежно небезпечні
ckfinder/userfiles/files
  Міністерство освіти і науки України Херсонський обком профспілки освіти і
_ld/0
  Мова суспільство. Постколоніальний вимір
server/world_history/training materials
  Тема Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки
  Тема Велика Французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн
olderfiles/1
  Конкурсных заданий третьего этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 2006/2007 учебный год
_ld/0
  Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"
200000351-99b679ab23
  Революція в Туреччині. М. Кемаль
olderfiles/3
  Романов а. А., Саакянц р. Г. География туризма
_ld/0
  ІІ. Підсумки фенологічних спостережень
  Зміст уроку природознавства Загальнонавчальні
_ld/2
  Вогнепапальні та невогнепальні пошкодження кісток лицевого скелету
_ld/0
  Мета: Виховання духовності, становлення моральних орієнтирів; формування емоційного комплексу особистості, зокрема розвиток таких рис, як співчуття, доброта, справедливість, совісність, терпимість. Оформлення
  1. 1 Загальне поняття про професію
_ld/1
  До проблеми фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку в сім'Ї
_ld/0
  Номер уроку Дата уроку Тема уроку Орієнтовний зміст навчального матеріалу Примітка
files/docs
  Методичні рекомендації з безпеки життєдіяльності в допомогу учасникам навчально виховного процесу
i
  Литература для учащихся 6-7 лет Фольклор Поэзия
olderfiles/1
  Л. Д. Беднарская синтаксис романа а. С. Пушкина «евгений онегин»
_ld/3
  Погоджено Затверджено Заступник директора з нвр директор Серпневого нвк
200000348-7cbad7db82
  Всесвітня історія
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Заняття та його план
libri
  К. В. Угольников Американский бульдог
jspui/bitstream/123456789/12638/1
  Система валютного регулювання в контексті фінансової нестабільності економіки
jspui/bitstream/123456789/12639/1
  Українська академія банківської справи національного банку україни
olderfiles/1
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
  Макаренко Алена Вітальївна Док Каф адміністративного права Курс Адміністративного права України На іспиті питання тестові і теоретичні На консультації принести кодекс
sites/bdpu.org/elearning/sgf/world_history
  Тема: Греція в XI ix ст до н е
old/doc
  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від №
_ld/11
  Закон УкраЇни Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель
wp-content/uploads
  Тип модуля: вибірковий Семестр: 1 Обсяг модуля
  Назва модуля: Українська мова Код модуля
  Тип модуля: обов’язковий Семестр: 5 Обсяг модуля
work_folder
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка досвід! Запровадьте у себе! Молодь обирає здоров’я
_ld/12
  Українська література. 10 клас
_ld/0
  Чутівський районний методичний кабінет
_ld/1
  Конкурс «Краса і сила мистецтва слова»
_ld/2
  Пз №1. Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поезія
_ld/1
  Методичні рекомендації до самостійного вивчення історії української літератури
_ld/4
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2012р
work_folder
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка у житті, творчості, спогадах
  Чорнобиль: рана І біль планети (До 20-річчя аварії на Чорнобильській аес) Веб-бібліографічний покажчик Кіровоград
_ld/0
  Сценарій свята Першого дзвоника-2013-2014
  Я і Україна. Громадянська освіта
RIZNE
  Урок у 6 класі Тема. Погода
images/Exampldocumcivil
  Ліцензійний договір №
work_folder
  Пропонуємо
yrok
  Конкурс конспектів уроків за творчістю Т. Шевченка Вчитель української мови й літератури
_ld/0
  Сценарій звітного концерту Круглоозерського сбк районного фестивалю аматорської народної творчості
work_folder
  Пропонуємо
_ld/0
  Урок № Образний зміст музики. Характер людини в музичному образі Мета: ознайомлення з поняттями полі стилістики та стилізації
  Творчість І. Котляревського в контексті розвитку нової української літератури
  Урок № озветься в музиці душа
_ld/2
  10 клас ( станд) 52 год. (1,5 год на тиждень, 4 год резервні)

  Програма для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальностей: 03050801 «Фінанси І кредит»
olderfiles/1
  Вступ Постійно розвивати в дітей позитивне
server/world_literature/lessons/7class
  Історія і доля людини: Айвенго, його відданість, чесність
_ld/0
  1. Про сутність та актуальність особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі
_ld/11
  Інноваційні підходи до викладання біології
_ld/1
  № уроку Дата Тема уроку При-мітка 1 семестр (32 години)
server/world_and_people/training_materials
  Урок Вступ до курсу «Людина і світ». Поняття «людина як біосоціальна істота»
_ld/0
  Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для внз
wp-content/uploads/2014/12
  Загадковий світ лісу
work_folder
  Управління культури І туризму облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
_ld/0
  Сценарій свята матері «мати-берегиня»
work_folder
  Кіровоград 2008

  Завідувач лднз №3 Сіліна В. М
_ld/0
  Свят та конкурсно-розважальних програм
  Сценарій інтелектуальної гри "Найрозумніший "
  План проведення тижня математики (14. 18. 11 18. 11. 11) Понеділок Лінійка «Математика цариця наук»
work_folder
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
  Бібліопульс
  Вебліографічний покажчик Кіровоград 2007 у конституції України, прийнятій Верховною Радою України 28 червня 1996 року засвідчено
_ld/0
  Сценарій свят природа. Екологічне виховання
u/a0/dd26da149611e3987bcf036f6b2996/-
  Урок пам’яті Підготувала класний керівник 6 класу Герасименко В. М кривий Ріг
_ld/2
  Опис досвіду Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури
_ld/15
  Олександр Довженко (1894 1956)
wp-content/uploads/2015/02
  Програма тренінгу «базові навички медіатора шкільної служби розв’язання конфліктів»
  Тренінг «базові навички медіатора шсрк» посібник тренера вступ тренінг «Базові навички медіатора шкільної служби розв’язання конфліктів»
_ld/0
  Урок №1 камерно-вокальний жанр (пісня) Мета уроку
work_folder
  Управління культури І туризму облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
  Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
  У житті, творчості, спогадах пізнаймо в слові рідний край
  Пропонуємо
  Управління культури І туризму облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
  Кіровоградської обласної державної адміністрації
_ld/0
  Сценарій свята до дня Перемоги „Знов білим цвітом вкрилися сади, І знов приходить свято Перемоги ”
uploads/posts/_ld/1
  Наказ директора
_ld/0
  Вічна казка кохання (на фоні музики) Ведуча: Доброго вечора, шановні друзі! Ведучий
  Бал ввічливості
work_folder
  Управління культури І туризму облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
2015-16nr/worddocs/schooldoks
  До наказу від 16. 12. 2015 №289
wp-content/uploads/2014/12
  Період 2005-2015 рр оголошений Генеральною асамблеєю ООН міжнародним десятиліттям дій
_ld/4
  Практичні заняття практичне заняття №1
work_folder
  Бібліопульс
olderfiles/1
  1. Громадські політичні рухи: типологія та функції
_ld/2
  Короткий словник політологічних термінів
_ld/0
  Крок Стоматологія
_ld/1
  Психологія візуального мислення
_ld/0
  Слово до читача
  Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
_ld/5
  Метою рецензії рукопису зазвичай є рекомендація твору до друку. Мета рецензії опублікованого твору
sites/default/files/files
  Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
_ld/0
  Упорядник: Блащук Л. С. педагог-організатор Бронницької зош І-ІІ ступенів Рівненського району, Рівненської області
  План вступ
_ld/1
  Методичні рекомендації з курсу «сучасні напрями літературознавчих досліджень» для магістрів спеціальності «Українська мова І література»
_ld/3
  У творчості видатного українського письменника Олеся Гончара, чиє ім'я шанується в усьому світі, роман «Собор» посідає особливе місце
_ld/2
  Тема. Інформаційна система пк. Розвиток інформатики як науки
_ld/0
  Реферат з соціальної педагогіки на тему: „Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
  Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Сучасна освіта м. Житомира – 2015»
olderfiles/1
  1. Релігієзнавство в системі гуманітарного знання. Релігієзнавство
_ld/3
  Урок інформатики. Типи уроків. Вимоги до уроку інформатики. Розвиток i виховання учнiв у процесi навчання iнформатики
_ld/6
  Василь Сухомлинський
files/s/ss1
  Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби
_ld/2
  Фази спілкування
dwnld
  Чистилище І молитви за померлих (ІI частина)
wp-content/uploads
  1. Назва модуля: Соціологія Код модуля: сд 6 ге 03 2 Тип модуля
_ld/0
  1. Проблеми неповнолітніх в юридичній психології
wp-content/uploads
  2. Код модуля: сд 6 онд. 02 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
zakon_op
  З а к о н у к р а ї н и про колективні договори І угоди
_ld/0
  Л. М. Самошкіна, В. І. Лазаренко психодіагностика дніпропетровськ
sites/default/files/1_nmz/prog_vstup_vuprob/1_kurs
  Програма вступного іспиту з географії
_ld/0
  Форми методичної роботи у лгт
wp-content/uploads
  Методичні рекомендації до семестрового іспиту з педагогіки та державного екзамену з теорії І практики навчання та виховання
_ld/0
  Програма обласного науково-методичного проекту "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості"
  Інформації про предметну область за допомогою функції приналежності. Існує 5 методів асоціації: Метод мозкового штурму
work_folder
  Програма м. Кіровоград 2014 р. Розробник програми О. Прядко Відповідальний за випуск Л. Савенко
_ld/1
  Питання до державного іспиту з дисципліни «Історія української літератури та методика її викладання»
_ld/0
  Навчальний посібник для студентів всіх форм навчання з дисципліни "Політична економія" розроблений згідно з освітньо-професійною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України у 2002 р. і навчальним планом
  Директорія унр
text/programms
  Шуканова Анжела Анатоліївна ( Підпис ) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації
directory ld  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка