doc/files/news/82/8252
  Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
zachody-wychow
  Методична розробка виховної години допоможе класним керівникам озброїти своїх учнів не тільки знаннями про природу стресу, а й способами його подолання
uploads/editor/3458/396709/blog_/files
  Агресія у дітей: причини та шляхи подолання
krok2012/Ak
  Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «крок м» з спеціальності «Акушерська справа» Частина ІІ внутрішня медицина
doc/files/news/294/29475
  Era – Європейська дослідницька асоціація
jspui/bitstream/123456789/249/1
  Етнокультурна варіативність соціалізації особистості: теоретичний аспект
Tekst/Psihologiya/14_11_2013/Korekciyna
  Методи корекційної роботи з агресивними дітьми
res/ftf
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Спеціаліст
books
  Реферат підготувала: Булах Марина Василівна, практичний психолог Технолого-економічного коледжу бнау
res/geo/robociprog/ryden
  Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
fk_mv/resources/lectures/246
  Лекція 6 Комунікації та спілкування в міжнародному менеджменті
Res/Blanks/Stat/formats
  Положення Ці роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №85-к
BIBLIOTEKA/SAIT/BULLETEN2012
  Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
nav-metodichna/2014
  Профілактика правопорушень. Правове виховання
metodoser/pochkl
  Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів
book/practic_psychology/stress_sh
  Щербатых Ю. В. Щ61 Психология стресса и методы коррекции. — Спб.: Питер, 2006. — 256 с.: ил. — Серия «Учебное пособие»
res/geo/robociprog
  Робоча навчальна програма
res/history/111
  Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»
res/geo/infpack
  European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
resources/Psy-3
  Тема: Патопсихологічні методи дослідження порушень особистості 2год. Мета: оволодіння вміннями застосовувати методики дослідження порушень особистості, аналізувати синдроми дисгармонійного складу особистості і невротичних розладів
uploads/files/press
  Програма методологічного семінару «Особистість в умовах кризових викликів сучасності»
themes/history/resources
  Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
foto/veresen
  Методичні рекомендації щодо складання портфоліо вчителя мови і літератури навчального закладу освіти
resources/Psy-program
  Реферат за однієї з тем: Змінені стани свідомості та можливі механізми їх пояснення
1132/1
  Навчальний посібник Х арків хнамг 2006 Берещук М. Я., Бархаєв Ю. П., Стадник Г. В
res/ftf
  Програма фахового іспиту для вступників за освітньо‒кваліфікаційним рівнем " Бакалавр"
data/uploads/lectures
  Мова і суспільство. Соціолінгвістика
wp-content/uploads/2014/06
  Советская Республика и капиталистический мир. Часть I. Первоначальный период организации сил
userfiles/education2_0
  Інститут вищої освіти кнеу імені Вадима Гетьмана Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного навчання Укладачі
research/vestnik
  Заседание 23 апреля (среда), 14. 30 Ломоносов c

  Затверджую Т. О. Приступенко, голова нмр іж
data/uploads/lectures
  Це певна впорядкованість взаємопов'язаних елементів, які становлять єдине ціле
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з методика соціально-виховної роботи в сучасній школі
res/ftf
  Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр
Res/Blanks/Strax/formats
  В редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. №42
files
  По курсу История отечественной журналистики
data/uploads/lectures
  6. Мова та історія. Порівняльно-історичне мовознавство
Ekonomika
  Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання овф методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання предмету у вищій школі для напрямку підготовки
resources/Psy-3
  Методичні рекомендації щодо виконання завдань професійно-психологічної практики в середніх загальноосвітніх закладах
Files/downloads
  Погоджено затверджено
download
  Психологіяагресі ї
lectures/psyhology/berezinturusova/petuhov-otis1
  Петухов валерий викторович план курса

  Міністерство охорони здоров‘я україни національна медична академія
res/ftf
  Ректор ­ С. В. Мельничук
themes/history/resources
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Регіональної економічної І соціальної географії для спеціальності
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Туристського країнознавства для напрямку підготовки
pluginfile.php?file=/56524/mod_resource/content/1
  Методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці»
Res/Other
  Державна служба статистики україни
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з предмету Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
res/geo/robociprog/ushenko
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу Основи геоекології Для спеціальностей 6
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
downloads/crime_pravo
  Навчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2008 Укладачі
Res/Blanks/Stat/formats
  Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/24
fk_mv/resources/lectures/247
  Міжнародне ціноутворення
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з н п. «Корпоративне управління готельно-курортною сферою»
sites/default/files
  Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 липня 2002 р. N 369
wordpress/wp-content/uploads/2012/03
  Національний стандарт україни колісні транспортні засоби
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
  Робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» напрям спеціальності 1401 Сфера обслуговування для спеціальності
site/microushi-odessa/files/library
  Методологія та форми взаємодії суспільства з природним середовищем в умовах індустріального і пост індустріального періодів розвитку цивілізації
ROOT/res
  Програмний комплекс «Єдина Державна Електронна База з питань Освіти»
file
  Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси"
content/press_releases
  Прес-реліз Біоекономіка, біотехнології та їжа майбутнього – новими проектами вітчизняних науковців може зацікавитися єс дводенний інформаційний захід за участю
publication/upload/31/182
  Від Брестської Унії 1596 року до Переяславської ради 1654 року
Res/Zakoni/NalCode/formats
  Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України
images/stories/PK/2012/aspirantura_vstup
  Земельне право загальна частина науково-методолог

  Страви українсько європейської кухні Холодні закуски
files/2015/5/21
  Прес – бюлетень
Res/Blanks/Stat/formats
  Роз'яснення від 30. 11. 2012 р. №18/1-12/20 щодо реєстрації цін на міському ринку
  Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
  Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Res/Spravochniki
  Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації нака з
Res/Blanks/Stat/formats
  Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/34
  Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності"
Res/Blanks/GNI/formats
  Положення > Подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
Res/Blanks/Stat/formats
  Роз'яснення від 20. 11. 2013 р. №18. 1-12/28 щодо заповнення окремих показників форми державного статистичного спостереження №11-заг
  Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
  Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
res/geo/robociprog/kryl
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу
Res/Zakoni/Proekti/formats/pku
  Розділ VІ. Акцизний податок
Res/Blanks/Stat/formats
  Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці
userfiles/d-26.006.04/2005
  Терещенко Олег Олександрович Антикризове управління фінансами підприємств
Res/PSBO/formats
  Інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти діяльності бюджетних установ (далі установи). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою схемою
dwfuploads
  Рішення від 06. 11. 2013 №602 м. Дружківка Про стан виконання Комплексного плану заходів щодо попередження заносу І поширення інфекційних
res/geo/robociprog/yavkin
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

  Большой театр
wp-content/uploads/2013/09
  Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»
Res/Blanks/Stat/formats
  Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок
fk_mv/resources/lectures/107
  Навчальна програма
Files/downloads
  Хрещенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хрещенівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області
fk_mv/resources/lectures/383
  Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом підготовки «журналістика»
/robociprog/ryden
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog/kilin
  Робоча програма з курсу Туристсько-рекреаційного потенціалу території напряму підготовки 14010301
edu/library/Electronic_library/Internet-resursy/Jornals/kompas/12/22
  Программа шоу, которого Франция ждала два года, до последнего момента держалась в секрете. Репертуар Холлидея, чья звезда взошла на французском музыкальном Олимпе в начале 1960-х, насчитывает ныне более тысячи песен
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Files/downloads
  Міністерство освіти і науки України Мала академія наук України Нововоронцовське районне наукове товариство секція “ Географічне краєзнавство” Сучасний підхід до картографування території України. Краєзнавчий атлас Нововоронцовщини
res/geo/robociprog/syx
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
res/geo/robociprog
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
  Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Res/Blanks/Stat/formats
  Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/26
  Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" Зі змінами, затвердженими наказом Державного комітету статистики України 06
Files/downloads
  Довідка вивчення стану навчально-виховної роботи в початкових класах Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Res/Spravochniki
  За спеціальне використання лісових ресурсів
res/geo/robociprog/kilin
  Навчально методичний комплекс дисципліни «географія туризму світу»
themes/irtb/resources
  Програма комплексного державного екзамену за фахом «Туризм» для студентів напряму підготовки 140103
Res/Spravochniki
  За спеціальне використання води
files
  Відповіді на зауваження Європейської Бізнес Асоціації
fk_mv/resources/lectures/99
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
forest/document/150508;jsessionid=6CDC85C509F5CC077C7B97EA97F40308.app1;
  Застосовне законодавство з питань лісозаготівель україни
assets/nauka
  Програма вступного іспиту за спеціальністю 11. 00. 11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»
upload
  Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень із літератури в системі Малої академії наук України київ 2006
Res/Zakoni/Proekti/formats/pku
  Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб
wordpress/wp-content/uploads/2011/12
  Вводяться вперше
images/stories/rezult2013
  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Res/Zakoni/MetodRek
  Рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)
fk_mv/resources/lectures/120
  Лекція Маркетингове середовище Мікросередовище, його основні фактори Основні чинники функціонування макросередовища фірми
Res/stbuxgos
  Інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності
  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі
metodoser/matem/Zalevska
  Формування комунікативних компетентностей на уроках математики

  Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
Icons
  Тематичний план
Res/Other
  Статистичний класифікатор органів державного управління (скоду) передмова
Res/Spravochniki
  2. Класифікація органів державного управління
doc/PMPK
  Інтернет-ресурси для батьків дітей з особливими потребами шановні батьки!
Res/Blanks/Stat/formats
  Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
fk_mv/resources/lectures/246
  Тема Стратегічне планування та організаційна структура міжнародних компаній
content/Новини/2015/12/03
  Інформаційний день Програми Еразмус+ (ПроектЄС) для вищих навчальних закладів (19. 11. 15)
uploads/files/resursi/normativ
  1. загальна частина
fk_mv/resources/lectures/246
  Лекція 3: Середовище
Res/PSBO/formats
  Інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти діяльності бюджетних установ (далі установи). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою схемою
Res/Other
  Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28
ESPRESO
  Чи може фоп платник єп здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі за межами території України?
Res/Spravochniki
  Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (24. 09. 2013 №287) 5-зез місячна
resources
  ! 1 Предмет метод, джерела принципи трудового права №1, 0, 1, 1, 1, 120
Res/Blanks/Stat/formats
  Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
books
  Конспект лекций по дисциплине «Мировые информационные ресурсы» для студентов спец. 351400 «Прикладная информатика в экономике»
Res/Blanks/Strax/formats
  Договір № про подання електронних документів до Фонду
Res/Blanks/GNI/formats
  Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
Files/downloads
  Теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з активізації пізнавальної діяльності учнів
  Урок 15 Тема. Взаємозв'язок музики І мистецтва слова

  Любко Дереш Культ
wp-content/downloads/vykhovni-zakhody/konspekty-do-1-veresnya
  Звучать фанфари Ведучі говорять по черзі
Documenti
  Пересопницьке Євангеліє Дата створення: 1556-1561
document/pressa/Shkolyar/2015
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей
files/resources
  Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя
200000045-ef378f12e7
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи

  Урок розвитку зв'язного мовлення у 5 класі Тема: Лист. Адреса
  Урок розвитку комунікативних умінь та навичок
server/physics_astronomy/lessons/8
  Тема. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску
wp-content/uploads/2014/04
  Воскресіння Христове
resources
  Сценарій фестивалю «без верби І калини нема україни»
Files/downloads
  План роботи Метод-об'эднання Класних керівників «Творчість» На 2014-2015 н р. Проблема
books/download/rtf/250606
  Сюзан Коллiнз Переспівниця
metodoser/pochkl
  Виховна година ти наше диво калинове, кохана материнська мово!
Files/downloads
  Сценарій шкільного свята Звучать позивні свята. Вед Дівоча краса це весна, Дівоча краса це натхнення
1_veresnja_2012
  Звіт директора Козинського навчально виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ііі ступенів колегіум» Радивилівської районної ради Рівненської області за 2012 2013 навчальний рік
denmiry/page_1
  Сценарій свята День знань 2013 в Маковищанському нво лунає музика
Files/downloads
  Сценарій шкільної лінійки з ранку в шкільній їдальні, в кутку, на вишитому рушнику стоїть стакан з водою, кусочок хліба, свічка
foto/veresen
  Використання
_ld/0
  Урок №1 камерно-вокальний жанр (пісня) Мета уроку
document/pressa/Zaklik/2015
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
vihovna
  Здійснення виховного процесу. Організаційно – педагогічна діяльність, правове виховання
old/portal/Library/ogliad presy
  Скульптури на стежці

  Сценарій фізкультурної розваги «Мандрівка з Незнайком»
rescentre/slavic/ukr/1412
  Книга адресована студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться українським словом
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Виховна година
sites/default/files/preschool_education/Змінити Дошкільна освіта На допомогу вихователю/dokument
  О. С. Панько методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації
pub/ZI_OS_mer_SKBD/Labs
  Програма WireShark 3 Інсталяція Wireshark 5 Інтерфейс користувача Wireshark 6 Тестовий запуск Wireshark 7 Завдання 11
Files/downloads
  Оазис південного степу
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Рекомендації для батьків та вчителів щодо формування мотивації до навчання
uploads/files
  Конфлікт інтересів
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
resources
  Назва дисципліни Сучасні комунікативні стратегії і тактики
wordpress/wp-content/uploads/2014/08
  Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів. Розробки сценаріїв виховних заходів

  План проведення семінару Мозковий штурм «Що таке агресія»
data/uploads/lectures
  Методи лінгвістичних досліджень
files/gromad_osvita/resursy
  Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Громадянська освіта»
Psiholog
  Урок 2 Мої професійні інтереси та здібності. Професіограма. Професійна придатність. План поняття
wp-content/uploads/2017/06
  Львівський національний університет імені Івана Франка
dokument
  Хід тренінгу Привітання. «Дерево очікувань»
uploads/images/articles/philolog/2016-2017
  Комунальна установа «Міський методичний кабінет» Центр практичної психології та соціальної роботи Ψ
Psiholog
  Ранком я почуваю себе краще ніж завжди
cp2cms/weceem_uploads/cntu/File
  Науковці виділяють такі види стресу
psixol2015
  У сучасному бурхливому житті
pluginfile.php?file=/56523/mod_resource/content/1
  Особистість як об’єкт наукового аналізу в самоменеджменті
data/ukr/Filologiya
  Поняття про психіку. Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу І наукового вивчення. Історія питання
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Та роботи з талановитою молоддю погоджено
_ld/0
  Навчальний посібник. Львів: ну"ЛП", 2002
files/news
  Звіт про здачу списків для хрестоматій на 06. 2017 р. Поступило хрестоматій 121 з них: Виставлені хрестоматії 63 в роботі (сканування) 26 в роботі (пошук електронних версій) 32 22. 05. 2017
files/press-centre/2013/n081013
  Програма заходу: Реєстрація учасників: 30 30
authors/Roman_Skakun
  Роман Скакун «пацифікація» польські репресії 1930 року в Галичині
sites/default/files/imce/resultat/Vakansi/DONESK
  До Наказу Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства
Probacia
  Звіт про результати візиту для вивчення досвіду створення пробації в республіці Румунія
sites/bdpu.org/files/inf
  Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
files/gromad_osvita/resursy
  Володимир Уруський, заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
wp-content/uploads/2015/02
  Співвідкупителька, Заступниця, Посередниця
files
  Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
gfx/news/files
  Верховна рада україни VIII скликання
resources
  Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста на тему «Взаємозв’язок самооцінки та навчальної мотивації молодших школярів»
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay
  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
pluginfile.php?file=/60370/mod_resource/content/1
  Психічна підструктура особистості
wp-content/uploads/2015/04
  Шляхи формування пізнавального інтересУ студентів-медиків на заняттях з курсу «Українська мова
Kursi
  До наказу управління освіти, молоді та спорту
ESPRESO
  Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіренності та паспорта

  Відділ освіти Маневицької райдержадміністрації нвк загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
public/kpk
  Кодекс україни розділ I загальні положення
content/Діяльність/УЛАН/Ваучери
  Перелік навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти
Librarydocument
  Психологія стресу рекомендаційний список літератури (25 джерел інформації за 1983-2009 рр.) Укладач: О. А. Садохіна
files/news
  Звіт про здачу списків для хрестоматій за 06. 2017 р. Філософія в системі культури (Гайналь Т. О.) Соціологія сім’ї (Гайналь Т. О.) Соціологія масових комунікацій
directory Res  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка