1777/1
  Становлення І розвиток шкільної літературної освіти
bitstream/0564/188/1
  Агенти становлення ґендерної ідентичності особистості анотація
bitstream/0564/196/1
  У статті викладено результати емпіричного дослідження особливостей становлення глибинного компонента ґендерної ідентичності хлопців у неповній сім’ї в порівнянні з хлопцями із повних
library/gost/umk
  Преподаватель Алыпов Профил Дисциплина Комп. Текст комп. Знать Уметь Владеть
bitstream/0564/308/1
  Міністерство освіти І науки україни криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет»
Library/Учебники/Общие гумманитарные и социально-экономические дисциплины/ЭКОНОМИКА
  Кризис глобальной экономики
swap/Library/Fiction/Психология
  Практикум по гештальттерапии от переводчика Введение ориентирование исходная ситуация контакт с окружающим
11890/1
  Ковбасенко Юрій Іванович, професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури робоча програма
4244/1
  Міністерство освіти І науки україни київський міжнародний університет інститут телебачення, кіно та театру Кафедра театрального мистецтва Денис Шариков мистецтвознавча
Library/Учебники/Общие гумманитарные и социально-экономические дисциплины/ПРАВО
   Понятие предпринимательства и предпринимательской
12925/1
  Програма навчальної дисципліни психологія кольору
12924/1
  Програма навчальної дисципліни кольорознавство галузь знань 0202 «Мистецтво» для спеціальності 02020701 Дизайн
bitstream/0564/179/1
  Майбутнього психолога як наукова проблема
4377/1
  Інститут проблем виховання напн україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут перлини наукового пошуку
bitstream/0564/255/1
  Наукова бібліотека інноваційні методи навчання математики науково-допоміжний бібліографічний покажчик
1837/1
  Електронний навчальний курс
bitstream/0564/290/1
  Правильне харчування при фізичній активності
13177/1
  Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина ІІ)
bitstream/0564/134/1
  Бурдіян Валетина Андріївна провідний бібліотекар Криворізького державного комерційно-економічного технікуму Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу бібліотекою Криворізького державного комерційно-економічного технікуму на основі абіс
bitstream/0564/36/1
  Н. М. Малюга Мовознавство: упровадження результатів пізнання
library_files
  Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог
Library/Учебники/Спец. Строительство/ДОУ
  Эффективное делопроизводство Введение
4244/2
  Іністерство освіти І науки україни київський міжнародний університет інститут телебачення, кіно та театру Кафедра театрального мистецтва Денис Шариков мистецтвознавча
file/p/deps/library/new
  Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
5970/1
  Шариков Денис Ігорович (043. 3) Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття
library_science/publishing
  Бібліографічний покажчик
2871/1
  Титаренко В. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт дискурс-аналізу. Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету. Зб наук пр за ред А. Колодного та О. Горкуші//Українське релігієзнавство
img/all
  Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
library/literature/loadliterature/filename
  Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів, університетів та педагогічних інститутів
12641/7
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки «молодший спеціаліст»
bitstream/0564/284/1
  Ефективність вольових, індивідуально-дозованих навантажень в практиці фізичного виховання школярів
6218/1
  Методичні вказівки з фахової ознайомчої практики для студентів Інституту суспільства
11587/1
  Державний вищій навчальний заклад «запорізький національний університет»
bitstream/0564/265/1
  Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека науково–методичний відділ

  У книзі також пропонуються методичні поради щодо учнівського самоврядування. Додатки містять довідковий матеріал. Для класних керівників, методистів і творчих учителів
library/literature/loadliterature/filename
  Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва
bitstream/0564/256/1
  Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека
17565/1
  Програма з дисципліни «Психологія проектної діяльності»
13238/1
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
jspui/bitstream/0564/257/1
  Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека
12923/1
  Національна академія педагогічних наук україни інститут психології імені Г. С. Костюка краєва оксана анатоліївна
10004/1
  Формуванння навичок спілкування у дітей з особливими освітніми потребами як одна з умов успішної інтеграції дітей в соціумі
bitstream/0564/552/1
  Репрезентація родинних зв’язків у паремійному корпусі українців
bitstream/0564/467/1
  ′243 : 159. 9 З. П. Бакум, О. О. Пальчикова психологічні чинники формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови
17403/1
  Опис навчальної дисципліни
bitstream/0564/551/1
  Михайла стельмаха
bitstream/0564/484/1
  Мова змі як один із виявів культурної свідомості містян (на матеріалі міської періодики) / Т. С. Гарлицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб наук праць. – Вип. 10 / гол ред. М. Є
16354/3
  Кафедра інформатики «затверджую»
18182/2
  Пояснювальна записка 4 Структура програми навчальної дисципліни 7
18180/2
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра фізичної культури та спортивної майстерності
17559/1
  Програма з дисципліни «Організаційна культура та поведінка особистості»
bitstream/0564/486/1
  Лексико-фразеологічне розмаїття мови сучасного міста : соціолінгвістичний аспект
16743/1
  Пояснювальна записка робоча навчальна програма «Теоретико-методологічні проблеми психології» визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент
17967/1
  Найменування показників Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
5743/1
  В процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
13388/4
  Програма «Історіографія всесвітньої історії»
jspui/bitstream/0564/386/1
  Навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності 01010201 «Початкова освіта») Кривий Ріг 2015 Міністерство освіти і науки України
16791/1
  Робоча програма навчальної дисципліни практикум з консультування (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки
11066/1
  Теоретико-методологічні підходи до вивчення наукового дискурсу Зубченко Олена Сергіївна
bitstream/0564/534/1
  Лілія Сушенцева, доктор педагогічних наук
4397/1
  Анотація. У статті проаналізовано та теоретично обґрунтовано умови підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи. Ключові слова
bitstream/0564/495/1
  Розвиток умінь креативного письма на заняттях з іноземної мови (07): 378. 147
17693/1
  Методика викладання
17134/1
  Пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни
19962/1
  Кафедра філософії
jspui/bitstream/0564/192/1
  В.І. Верндаського маскулінність І чоловічність як критерії досягнення чоловічої ґендерної ідентичності анотація
13062/1
  Програма етика (частина II) «затверджую»
11654/1
  Програма методика викладання етики та естетики «затверджую»
bitstream/0564/532/1
  Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійна мобільність як соціологічна категорія Сушенцева Лілія Леонідівна Національний університет «Львівська політехніка»
bitstream/0564/541/1
  Ж. В. Колоїз гра слів як стилістичний прийом остапа вишні літературна мова в житті кожного народу, як відомо, – це «надійна опора в його духовному й матеріальному розвиткові»
bitstream/0564/500/1
  Граматичні перетворення при перекладі прикметників
bitstream/0564/548/1
  Жанна Колоїз стилістичні ресурси власне пареміологічних одиниць
directory Library  
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка