Дипломної освіти кафедра психіатрії та психотерапії " Затверджую " Голова Вченої Ради фпдо декан фпдо доц. Січкоріз О.Є. "Сторінка1/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького


Факультет післядипломної освіти

КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ
Затверджую

Голова Вченої Ради ФПДО

Декан ФПДО доц. Січкоріз О.Є.

“ “ 20 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
циклу інтернатури з спеціальності
ПСИХІАТРІЯ”Методичне засідання кафедри Засідання методичної комісії

08.09.2009 р. протокол №105 __.__.2009 р. протокол №___
Завідувач кафедри Голова методичної комісії
Професор Фільц О.О. доц. Січкоріз О.Є.

Пояснювальна запискаІнтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форм власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху.
Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній підготовці до самостійної лікарської роботи.

Основним завданням інтернатури із спеціальності «Психіатрія» є удосконалення професійних навичок з основних розділів психіатрії, вивчення клініки та діагностики психічних розладів, методів лікування.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров’я. Підготовка лікарів-психіатрів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Під час навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання а магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються відповідними директивними документами.

Типовим навчальним планом лікаря-інтерна за спеціальністю «Психіатрія» протягом 1,5 років інтернатури передбачено: на першому році – 5 місяців навчання на кафедрі психіатрії та суміжних кафедрах (780 год.) і 6 місяців на базі стажування (936 год.).) та на другому році – 4 місяці навчання на кафедрі психіатрії (624 год.) і 2 місяці на базі стажування (312 год.)


ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Рік

Місяць

1-й рік навчання

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XIIВ

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

В

Б

Б

К

К

К

2-й рік навчання

(6 міс.)

К

Примітка: Б – стажування на базі;

К – навчання на кафедрі психіатрії та суміжних кафедрах;

В – відпустки.

Виконання курсів навчальної програми інтернами на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів у спеціалізованих відділеннях, згідно навчального плану, у якому вказано орієнтовану кількість годин, що виділяються для освоєння певного розділу програми, та число тижнів роботи лікаря-інтерна у кожному з відділень бази стажування. При відсутності в базовій лікувально-профілактичній установі деяких спеціалізованих відділень, зазначених в навчальному плані, необхідно використати відповідні відділення інших лікувально-профілактичних установ.

За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певним переліком практичних навичок. В даному переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) – ознайомлення з даним питанням; 2-й (++) – уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих; 3-й (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання і навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих.

Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної та активної участі молодих-лікарів у діагностичній і лікувальній роботі, обходах, клінічних розборах, інших видах практичної діяльності відділення.

Лікар-інтерн повинен здійснювати діагностично-лікувальний процес прикріплених за ним хворих (4-5 пацієнтів). Для вказаних хворих лікар-інтерн виконує увесь обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на правах лікуючого лікаря. Він зобов’язаний брати участь у додаткових дослідженнях, що проводяться цим хворим (патопсихологічних, електроенцефалогічних, рентгенологічних, лабораторних, тощо) і лікувальних маніпуляціях.

Керівник повинен приділити особливу увагу підбору хворих, зокрема, з урахуванням ознайомлення інтерна з їх патологією, тематика якої підлягає вивченню в даний період проходження інтернатури, його можливості самостійно виконувати необхідні діагностичні та лікувальні маніпуляції. Однак, інтерну не слід обмежуватися роботою з закріпленими за ним хворими. Він повинен знати усіх хворих у відділенні, бути ознайомленим з динамікою захворювання та лікування важких хворих, із затрудненнями в діагностиці, незалежно від того, хто є їх лікуючим лікарем. Для підвищення активності інтерна у їх лікуванні необхідно доручити виконання різноманітних маніпуляцій, надавати допомогу в організації додаткових досліджень, стежити за виконанням відповідальних призначень. Особливо необхідно підкреслити, що обмеження діяльності інтерна до рамок прикріплених за ним хворих – груба помилка навчання в інтернатурі.

Розрахунок учбових годин на циклі інтернатури

з спеціальності «Психіатрія»

Тривалість навчання 1,5 роки.

Кількість навчальних годин - 1560

Розрахунок учбових годин 1-го року навчання

(очна частина інтернатури, 5 місяців):

936 годин (з них на кафедрі – 708 годин, на суміжних – 42 години, на додаткових – 186 годин)


Код курсуНАЗВА КУРСУ

Кількість учбових годин


Нормативні матеріали

Лекції

Семінари

Практичні заняття

Всього

01

Організація психіатричної допомоги населенню

0

18

34

52

Закон України № 1372-ХІV від 11.01.2000 р
Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
(Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом № 1372 –ХІV від 11.01.2000 р.)

Закон України № 1489-ІІІ від 22.02.2000 р.


Про психіатричну допомогу.

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.


Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.


Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Наказ МОЗ та МВС України № 346/877 від 19.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 р. за № 100/5291.
Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади.

Наказ МОЗ України № 363 від 26.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2001 р. № 12/5203.
Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та інструкції про порядок його заповнення.

Наказ МОЗ України № 304 від 24.07.2001 р.


Про затвердження окремих форм документів з питань психіатричної допомоги.

Наказ МОЗ України № 397 від 08.10.2001 р.


Про затвердження положень та інструкцій щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади.

02

Загальна психопатологія

20

26

74

120

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.
Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.


Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).03

Методи дослідження осіб з психічними розладами

0

10

20

30

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Наказ МОЗ та МВС України № 346/877 від 19.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 р. за № 100/5291.
Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади.

Наказ МОЗ України № 363 від 26.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2001 р. № 12/5203.
Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та інструкції про порядок його заповнення.

04

Шизофренія, шизотипові та маячні розлади

4

18

38

60

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Наказ МОЗ та МВС України № 346/877 від 19.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 р. за № 100/5291.
Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади.

Наказ МОЗ України № 363 від 26.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2001 р. № 12/5203.
Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та інструкції про порядок його заповнення.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).05

Афективні розлади

4

8

22

34

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).06

Епілепсія

2

10

28

40

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).07

Симптоматичні психічні розлади

0

4

8

12

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).08

Психічні розлади при ендокринних захворюваннях

0

2

6

8

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).09

Психічні розлади при черепно-мозкових травмах

0

2

6

8

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).10

Психічні розлади при сифілітичних ураженнях головного мозку

0

4

8

12

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).11

Психічні розлади при пухлинах головного мозку

0

2

6

8

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).12

Психічні розлади при енцефалітах

0

2

6

8

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).13

Функціональні психози інволюційного періоду

0

4

8

12

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).14

Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку

0

10

12

22

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).15

Психічні розлади при атрофічних процесах в головному мозку

0

10

22

32

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).16

Розумова відсталість

2

8

14

24

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).17

Непсихотичні розлади психіки та поведінки

2

14

32

48

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).18

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю

2

8

22

32

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).19

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії)

2

8

20

30

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10).20

Лікування психічних захворювань

4

22

62

88

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.
Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Закон України № 1372-ХІV від 11.01.2000 р


Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
(Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом № 1372 –ХІV від 11.01.2000 р.)

Закон України № 1489-ІІІ від 22.02.2000 р.


Про психіатричну допомогу.

Наказ МОЗ України № 147 від 08.08.1995 р.


Про гематологічний контроль при лікуванні лепонексом (клозапіном).

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.


Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей. ВИТЯГ.

Наказ МОЗ України № 271 від 27.10.2000 р.


Про затвердження Критеріїв діагностики і лікування психічно хворих та розладів психіки.

Наказ МОЗ та МВС України № 346/877 від 19.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 р. за № 100/5291.
Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади.

Наказ МОЗ України № 363 від 26.12.2000 р.


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2001 р. № 12/5203.
Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та інструкції про порядок його заповнення.

Наказ МОЗ України № 397 від 08.10.2001 р.


Про затвердження положень та інструкцій щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади.


21

Етика й деонтологія в професійній діяльності лікаря

0


4

12

16

Закон України № 1489-ІІІ від 22.02.2000 р.
Про психіатричну допомогу.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка