Дипломних робіт з психології, спеціалізація практичний психологСкачати 84.43 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір84.43 Kb.


Тематика

дипломних робіт з психології, спеціалізація - практичний психолог


 1. Психологічний супровід управлінської діяльності менеджера організації.

 2. Стиль керівництва колективом організації та соціально-психологічні напрями його вдосконалення.

 3. Соціально-психологічне діагностування мікроклімату в трудовому колективі.

 4. Взаємодія соціального психолога з керівником організації.

 5. Діяльність психолога щодо оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі.

 6. Роль соціального психолога в гуманізації міжособистісних стосунків у організації.

 7. Діяльність практичного психолога з вирішення проблем соціальної адаптації співробітників організацій.

 8. Зміст роботи психолога з вирішення проблем трудової мотивації.

 9. Соціально-психологічні вимоги до особливості менеджера виробничої (невиробничої) сфери.

 10. Психодіагностична діяльність соціального психолога в організації.

 11. Соціально-психологічний клімат організації та діяльність психолога з його оптимізації.

 12. Конфлікти в організації та діяльність психолога з їх попередження та розв'язання.

 13. Сімейні конфлікти та діяльність психолога з їх попередження та розв'язання.

 14. Стиль керівництва в трудовому колективі та психологічне забезпечення його вдосконалення.

 15. Соціально-психологічне забезпечення управління організацією.

 16. Діяльність практичного психолога з підвищення дієвості реклами.

 17. Психологічні умови підвищення ефективності діяльності менеджера.

 18. Зміст роботи психолога-експерта в пенітенціарній системі.

 19. Психологічне забезпечення профілактики девіантної поведінки.

 20. Реалізація психологом системи освіти розвивальної функції.

 21. Діяльність психолога в лікувальній установі психічно хворих людей.

 22. Діяльність психолога в руслі психодинамічної психотерапії.

 23. Соціально-психологічна служба підприємства та шляхи підвищення її дієвості.

 24. Практика психологічної допомоги в службовій сфері.

 25. Психодіагностична діяльність психолога організації.

 26. Психокорекційна функція в діяльності практичного психолога.

 27. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини.

 28. Профорієнтаційна робота психолога організації.

 29. Зміст діяльності психолога в сфері спорту.

 30. Особливості роботи психолога в збройних силах.

 31. Соціально-психологічні особливості діяльності менеджера в організації.

 32. Теорія і практика психологічного забезпечення ефективної діяльності в сфері бізнесу.

 33. Психолого - управлінське консультування в діяльності психолога.

 34. Діяльність психолога в вищій школі.

 35. Психотерапевтична функція в діяльності психолога.

 36. Теорія і практика психологічного тренінгу.

 37. Діяльність психолога з розвитку комунікативних вмінь особистості.

 38. Діяльність психолога в сфері політики.

 39. Діяльність психолога з проблем сім'ї та шлюбу.

 40. Психокорекційна робота практичного психолога.

 41. Психотерапевтична діяльність практичного психолога в напрямку клієнт - центрованої терапії К.Роджерса.

 42. Психолого-у правлінське консультування та шляхи його вдосконалення.

 43. Психодрама та її використання в діяльності практичного психолога.

 44. Робота психолога з корекції психологічних девіацій.

 45. Система роботи соціального психолога в організації.

 46. Діяльність психолога з попередження суїцидів.

 47. Теорія і практика оптимізації міжособистісних стосунків в колективі організації.

 48. Теорія і практика роботи психолога у вищій школі.

 49. Теорія і практика тренінгової діяльності психолога стосовно особистісного зростання людини.

 50. Використання психофізіологічної діагностики в діяльності практичного психолога.

 51. Особливості психологічної допомоги подружжю з попередження соціально-рольових конфліктів.

 52. Особливості психологічної готовності до материнства у вагітних жінок.

 53. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів підлітків.

 54. Діяльність психолога з оптимізації взаємних стосунків батьків і дітей в неповних сім'ях.

 55. Розвиток комунікативних умінь у студентів-майбутніх професіоналів.

 56. Конфлікти батьків з дітьми юнацького віку та діяльність психолога з їх розв'язання.

 57. Використання нейролінгвістичного програмування та сугестивних текстів у діяльності практичного психолога.

 58. Використання методу гештальт-терапії в розв'язанні подружніх конфліктів.

 59. Використання релігійних положень в діяльності психолога служби довіри.

 60. Стиль управління комерційною організацією та діяльність психолога щодо їх вдосконалення.

 61. Психологічний супровід управлінської діяльності менеджера комунальної організації.

 62. Робота практичного психолога у Вищій школі з адаптації студентів - першокурсників до нових умов навчання.

 63. Особливості роботи практичного психолога з підготовки студентської молоді до сімейного життя.

 64. Зміст діяльності психолога у сфері спорту.

 65. 0птимізація комунікативної діяльності співробітників державної організації засобів телекомунікацій.

 66. Робота соціального психолога в організації маркетингового типу.

 67. Особливості психологічної допомоги подружжю з попередження соціально-рольових конфліктів.

 68. Особливості психологічної готовності до материнства у вагітних жінок.

 69. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів підлітків.

 70. Особливості розвитку самосвідомості особистості.

 71. Особливості діяльності психологічної служби.

 72. Діяльність психолога з професійного відбору (на транспортно - експедиторської компанії "Автологістика").

 73. Сімейні конфлікти та діяльність психолога з їх розв'язання.

 74. Психологічний аналіз розвитку ціннісних орієнтацій особистості старшокласника.

 75. Робота практичного психолога у Вищій школі з адаптації студентів - першокурсників до нових умов навчання.

 76. Особливості роботи практичного психолога з підготовки студентської молоді до сімейного життя.

 77. Емоційне вигорання у студентів вищого методичного навчального закладу та діяльність психолога з його попередження.

 78. Особливості становлення та розвитку професійної самосвідомості майбутніх психологів.

 79. Діяльність психолога з проблем корегування сімейних відносин батьків і дітей.

 80. Розвиток комунікативних здібностей у старшокласників-майбутніх студентів-психологів.

 81. Діяльність психолога щодо корекції агресивної поведінки підлітків.

 82. Діяльність психолога з розвитку навичок спілкування у дітей дошкільного віку, як головної умови становлення особистості.

 83. Психологічна сумісність спортивної команди.

 84. 0собливості діяльності практичного психолога з розвитку професійної Я-концепції майбутнього психолога.

 85. Розвиток культури спілкування у молодших підлітків.

 86. Діяльність психолога з активізації творчих здібностей дітей дошкільного віку.

 87. Теорія і практика оптимізації подружніх стосунків.

 88. Теорія і практика тренінгової діяльності психолога ( на матеріалі тренінгу особистісного зростання).

 89. Діяльність психолога з подолання агресивної поведінки в підлітковому віці.

 90. Особливості професійного та особистісного росту студентів.

 91. Становлення Я-образу в акцентуйованих підлітків.

 92. Трансформація соціальної ідентичності особистості як фактор еміграції.

 93. Особливості роботи психолога з оптимізації трудової мотивації.

 94. Виявлення та розвиток комунікативних умінь працівників в сфері торгівлі.»

 95. Зміст роботи психолога з формування трудової мотивації працівників.

 96. Особливості трудової мотивації у медичних працівників станції швидкої медичної допомоги.

 97. Діяльність психолога з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку.


Теми випускних робіт.


 1. Індивідуально-типологічні особливості особистості та їх врахування у трудовому процесі.

 2. Вплив емоційно-вольової сфери особистості спеціаліста на виконання трудових обов’язків.

 3. Психологічні умови формування іміджу професіонала.

 4. Психологія способу життя та професійне самовизначення особистості.

 5. Діяльність професіонала з попередження і розв’язання конфліктів.

 6. Психологічні особливості культури ділового спілкування.

 7. Психологічний портрет особистості та його характеристика.

 8. Роль здібностей спеціаліста в процесі трудової діяльності.

 9. Психологічні проблеми самореалізації професіонала.

 10. Проблема особистості у психології.

 11. Шляхи підвищення працездатності спеціаліста.

 12. Спрямованість особистості та фактори, що впливають на її формування.

 13. Соціально-психологічні явища та процеси у малій групі.

 14. Самоактуалізація особистості, її соціальна активність, особистісний ріст.

 15. Основні напрямки та тенденції розвитку особистості.

 16. Психологічні умови здорового способу життя особистості.

 17. Психічне здоров’я особистості та умови його підтримання.

 18. Основні види діяльності та їх характеристика.

 19. Роль професійної діяльності у особистісному зростання особистості.

 20. Акцентуація характеру. Особливості роботи з людьми з різними акцентуаціями характеру.

 21. Професійна самосвідомість фахівця.

 22. Стиль лідерства та проблеми ефективності групової діяльності.

 23. Соціально-психологічний клімат організації.

 24. Психологічні особливості публічних виступів.

 25. Можливості управління конфліктами, етапи управління.

 26. Психологічні особливості попередження сімейних конфліктів.

 27. Групи особистісних якостей іміджу професіонала.

 28. Критерії вибору соціальної поведінки професіонала.

 29. Роль іміджу в міжособистісному спілкуванні.

30.Шляхи попередження та подолання професійної деформації та вигорання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка