Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістраСторінка8/10
Дата конвертації26.04.2016
Розмір2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДОДАТОК Н


Таблиця Н.1 – Основні заходи підвищення кваліфікації спеціалістів з маркетингу в Україні та Росії у 2012 р.

Назва семінара/практичного курсу з маркетингових досліджень та місце проведення

Вартість навчання

(грн.)


Для яких фахівців присвячений

Програма курсу

Семінар:
Управління Маркетингом. Поглиблений Курс

(Moscow Business School, Москва)


8250

 • директор з реклами

 • директор з PR

 • директор з маркетингу

 • керівник відділу маркетингу

 • комерційний директор

 • Світ, що змінюється і цифрова революція. Вплив на маркетингові комунікації

 • Маркетингові комунікації

 • Аналіз великих змін в маркетингу, продажах, роботи з покупцями

 • Інновації та співтворчість - майбутнє всіх продуктів і розвитку установ

 • Цінова політика в нових економічних умовах

 • Комплексний підхід до маркетингових досліджень

 • Контроль і маркетингові дослідження: Як ми дізнаємося, що досягли успіху?

 • Контроль і маркетингові дослідження: Як наш успіх вплине на ринок?

Семінар:

ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ

(Moscow Business School, Москва)


9975

 • керівник служби маркетингу

 • комерційний директор

 • провідний спеціаліст відділу маркетингу

 • Сучасні питання розвитку маркетингу

 • Підрозділ маркетингу і персонал

 • Маркетингові дослідження в роботі директора з маркетингу

 • Сучасна сегментація та оцінка потенціалу ринку

 • Просування

 • Нова маркетингова стратегія

 • Продуктова стратегія

Семінар:

Маркетинг. Досвід західноєвропейських компаній у створенні конкурентних переваг. (Німеччина-Швейцарія-Франція)


26750


- керівник або власник компанії
- директор з маркетингу
- керівник або співробітник маркетингового департаменту
- експерт в області маркетингу та менеджменту

 • Профілі бажань суспільства та створення конкурентної переваги маркетинговими методами

 • Принципи і методи створення комунікативної стратегії компанії

 • Діловий візит на пивоварний концерн Фельдшлесхен

 • Діловий візит на емментальську сироварню

 • Діловий візит на завод Liebherr

Практичний курс з маркетингових досліджень

(Moscow Business School, Москва)


8250

- директор з маркетингу
- маркетолог
- спеціаліст з маркетингових досліджень чи аналітик служби

маркетингу
- brand-або product-менеджер

 • Основні аспекти аналітичної функції маркетингу.

 • Розробка системи маркетингової інформації в компанії

 • Проведення маркетингового дослідження

 • Методи розрахунку обсягу та структури вибірки

 • Обробка й первинний аналіз маркетингової інформації

 • Польові дослідження корпоративних споживачів і конкурентів

 • Практикум по SPSS

 • Аналіз кількісних даних
Продовження таблиці Н.1

Назва семінара/практичного курсу з маркетингових досліджень та місце проведення

Вартість

навчання


(грн.)

Для яких фахівців присвячений

Програма курсу

Очно-заочний курс підвищення кваліфікації:
Технології проведення маркетингових досліджень (Практичний курс з маркетингових досліджень)

(Moscow Business School, Москва)

11100

- директор з маркетингу
- маркетолог
- спеціаліст з маркетингових досліджень чи аналітик служби маркетингу

Курс «Маркетингові дослідження: знання для розробки та контролю»

Курс «Практичний курс для маркетолога. Аудит системи маркетингу на підприємстві»

Очно-заочний курс підвищення кваліфікації:
Управління маркетингом на підприємстві (ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ)

(Moscow Business School, Москва)

13175

- керівник служби маркетингу
- комерційний директор
- провідний спеціаліст відділу маркетингу

 • Сучасні питання розвитку маркетингу

 • Підрозділ маркетингу і персонал

 • Маркетингові дослідження в роботі директора з маркетингу

 • Сучасна сегментація та оцінка потенціалу ринку

 • Просування

 • Нова маркетингова стратегія

 • Управління збутовими каналами

Практичний курс «Маркетолог – аналітик» (Київ)

4200


маркетолог-аналитік

 • Пошук, збір і аналіз маркетингової інформації

 • Характеристики ринку, товару, послуг компанії

 • Обсяг продажів, сегментування.

 • Цілі маркетингу

 • Підготовка плану маркетингу

Практичний курс з маркетингових досліджень (Київ)

5900


-директор з маркетингу
-маркетолог
-спеціаліст з маркетингових досліджень чи аналітик служби маркетингу

- Розробка системи маркетингової інформації в компанії
- Якісні дослідження ринку

- Проведення маркетингового дослідження


- Методи розрахунку обсягу та структури вибірки

- Обробка й первинний аналіз маркетингової інформації


- Оцінка місткості ринку та ринкової частки

- Аналіз програмного забезпечення в допомогу маркетологуСемінар: Конкурентне середовище нафтосервісної галузі. Бенчмаркінг. Розробка маркетингової стратегії (Москва)


-

- керівник служби маркетингу
- провідний спеціаліст

- спеціаліст служби маркетингу нафтосервісної компанії

- Аналіз ринку нафтосервісних послуг
-
Конкурентна середу нафтосервісної галузі
-
Досвід розробки бренд-стратегії міжнародними нафтосервісної компанії в Росії
- Розвиток і
нновацій та управління якістю як одновна з функцій маркетолога
-
Ціноутворення на послуги
-
Участь в тендерах

Круглий стіл "В2В маркетинг" - Ефективні кампанії в В2В

(Київ)


500


 • керівники маркетингу підприємств В2В

 • директори з маркетингу начальники відділів маркетингу

 • маркетинг-менеджери

- Інтегровані кампанії - В2С vs B2B

- Створення інтегрованих маркетингових комунікацій у великій міжнародній компанії

- Вимірювання ефективності кампаній

ДОДАТОК П


Таблиця П.1 – Перелік основних нормативно-законодавчих актів і документів з охорони праці на СП ТОВ «Моквелд Маркетинг»

п.п.


Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відміт-ка про наяв-ність

Відмітка про відповід-ність чинному законодав-ству

Висновки/Коментарі

1

Закон України «Про охорону праці»

+

+

Знаходиться у розпорядженні генерального директора підприємства

2

Положення про систему управління охороною праці (СУОП)

-

+

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати особи з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом. Дані функції виконує головний спеціаліст відділу сервісного обслуговування. Це зафіксовано у посадовій інструкції

3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

-

-

В даниймомент відсутня потреба звертатися до даного положення, адже за останні 5 років нещасних випадків не відбувалось

4

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

+

+

Знаходиться у розпорядженні виконуючого функції служби охорони праці

5

Типове положення про навчання з питань охорони праці

+

+

Знаходиться у розпорядженні виконуючого функції служби охорони праці. Норми даного Положення використовуються для проведення інструктажів

6

Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

+

+

Використовується виконуючим функції служби охорони праці та всіма співробітниками

7

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

-

-

Відсутня потреба звертатися до даного документу

8

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій.

+

+

Медичні огляди на підприємстві проводяться регулярно

9

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві.

+

+

Використовується керівником підприємства

10

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

+

+

Нормами даного Положення керуються для забезпечення співробітників відділу сервісного обслуговування спецодягом на об’єктах, що пов’язані із забрудненням

11

Типове положення «Про кабінет охорони праці».

-

-

На підприємстві немає кабінету охорони праці

12

Типове положення про комісію з питань охорони праці

+

+

Необхідне на підприємстві у випадку появи необхідності формування комісії з питань охорони праці
Продовження таблиці П.1

п.п.


Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відміт-ка про наяв-ність

Відмітка про відповід-ність чинному законодав-ству

Висновки/Коментарі

13

Текст вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

+

+

Використовується для проведення інсттруктажів під час прийняття на роботу, а також співробітниками відділу сервісного обслуговування

14

Положення про систему управління охороною праці (СУОП), що включає:

- Перелік професій:

а) працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів;

б) з підвищеною небезпекою;

в) виконавці яких мають право на забезпечення засобами індивідуального захисту з визначенням конкретних видів засобів для них;

г) для виконання яких необхідний професійний відбір;

д) на яких забороняється застосування праці жінок;

е) працівників, які повинні проходити попередній або періодичні медичні огляди;

ж) на яких забороняється застосування праці неповнолітніх;

- Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою.

- Перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з питань охорони праці.

- Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.


-


-

+

-


-
-

-
-


+

-


-

-

+-
-
-

-
-


+

-


Зазначені документи відсутні на підприємстві, крім тих, що стосуються забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, а також осіб, що забов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці.

Також, щодо медичних оглядів, то вони проводяться співробітниками підприємства регулярно, відповідно до норм чинного законодавства, але окремого документа СУОП не має.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка