Дідик Валентина ІванівнаСкачати 210.71 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір210.71 Kb.
Анкетні дані автора:

Дідик Валентина Іванівна,

вихователь дошкільного навчального закладу №30 «Сонечко»

Жукова, 29

м. Кам’янець-Подільський

Хмельницька область

т. 0978641585

e-mail: super.sonechko@yandex.ua

«Школа Їжачка-Звуковичка»

Корекційна робота з дітьми логопедичної групи в другу половину дня

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку є однією зі стрижневих проблем сучасної дошкільної лінгводидактики. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт з довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. А порушення мовленнєвого розвитку негативно впливають на формування особистості дитини, що позначається на процесах її соціальної адаптації.

Гра є одним із найважливіших засобів розвитку мовлення дітей: в іграх діти використовують всі форми усного мовлення: розмовне мовлення, монолог, пояснення, опис, міркування, розповідь. Тому, проводячи у другу половину дня корекційні заняття за завданнями вчителя-логопеда з дітьми, які мають вади мовлення, використовую різні види ігор: дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові, ігри-драматизації. Засвоєння навчального матеріалу потребує багаторазових варіативних вправ, але дитині для цього не вистачає вольових зусиль. Тому, використовуючи різні види ігрової діяльності, забезпечую необхідну кількість повторень на різному матеріалі при збереженні емоційно-позитивного відношення до завдання.

Використання ігрових прийомів створює сприятливий психологічний

клімат на заняттях, наближає процес навчання до реальних умов спілкування. Адже гра, як складна і захоплююча діяльність, вимагає великої концентрації уваги, тренує пам’ять, розвиває мислення і мовлення, сприяє процесу соціалізації особистості. Гра захоплює навіть пасивних дітей та дітей з низьким рівнем підготовки, завдяки чому їх навчальні досягнення значно покращуються. Для зацікавлення дітей роботою в логопедичному куточку розробила систему занять школи «Іжачка-Звуковичка», побудовану на ігровому матеріалі. Добираючи систему ігор та ігрових вправ, спрямованих на коригування мовлення дошкільників дотримувалася принципу індивідуально-диференційованого підходу, який спрямований на якомога доцільніше використання можливостей дитини, її сил і здібностей.

На моє переконання, позитивних результатів у коригуванні мовлення дітей можна досягти лише за наступних умов: • комунікативна спрямованість коригувально-мовленнєвої роботи з дітьми старшого дошкільного віку;

 • зіставлення і порівняння результатів мовленнєвої діяльності (різних типів висловлювання) із запропонованими еталонами (зразками розповіді, планом, вимовою звуків, вимогами);

 • включення елементів контролю і оцінки (елементарних оцінно-контрольних дій) результатів мовленнєвих висловлювань в ігрову діяльність дітей;

 • усвідомлення дітьми нормативності – ненормативності мовлення однолітків і свого власного;

 • перенесення сформованих мовленнєвих дій оцінки і контролю з ігрової діяльності в навчально-мовленнєву та повсякденне спілкування.


Мета корекційних занять в другу половину дня

Закріплення правильної вимови поставлених логопедом у дітей звуків (у складах, словах, фразах, чистомовках, реченнях, зв’язній мові).

Розвиток просодичних елементів мовлення (через ігри та вправи).

Розвиток процесів мислення, уваги, пам'яті, фонематичного сприймання та інших психічних процесів.

Формування лексико-граматичних категорій, актуалізація словника (за певною лексичною темою).

Повторення, вивчення скоромовок, віршів, мовних ігор.

Вправляння у звуко-складовому аналізі слів.

Розвиток міміки, пантоміми, загальної та дрібної моторики для загального формування артикуляційної бази звуків.

Види корекційних занять.Індивідуальні заняття вихователя за завданнями

логопеда проводяться за індивідуальним зошитом дитини. В п’ятницю логопед видає батькам зошити для виконання домашніх завдань.

Вдома батьки разом із дітьми вклеюють до них

відповідні малюнки, вписують загадки, скоромовки, а у понеділок повертають їх вихователям

логопедичної групи


Книга

взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групиПідгрупові заняття

Логопед щодня записує у «Книгу взаємозв’язку між

вчителем-логопедом і вихователями групи» завдання вихователю для роботи з дітьми.

Вихователь проводить рекомендовані логопедом

вправи, ігри з дітьми та у розділі «Наші успіхи» позначає, як діти їх засвоїли, які труднощі

виникали в процесі засвоєння (дуже добре,

добре, слабенько).Групові заняття
Школа

Їжачка-Звуковичка


Вихователь проводить одне групове заняття на тиждень на закріплення пройденої теми.

Заняття насичене ігровим моментами, дидактичними іграми і вправами.Лексична тема

"Іграшки"

Артикуляційні вправи: "Гірка", "Гойдалка", "Годинник".

Дихальна вправа: "Надуй повітряну кульку".

Пальчикова гра: "Музичні іграшки"

Грає кізонька на скрипці

Ось так, ось так.

На сопілці грає киця –

Ось так, ось так.

На баяні грає зайчик –

Ось так, ось так.

Вовчик б'є у барабанчик –

Ось так, ось так.

Браво, браво вам, звірята!


Ігри на коригування мовлення:

Дидактична гра:"Опиши іграшку"

Мета: вчити дітей складати описову розповідь про іграшки (картка-схема).

Дидактична гра:"Магазин іграшок"

Мета: збагачувати словник словами-назвами іграшок, назвами їхніх властивостей.

Рухлива гра: "Каруселі"

Мета: розвивати у дітей вміння узгоджувати рухи зі словами.

Сюжетно-рольова гра: "Крамниця іграшок"

Мета: стимулювати дітей до спілкування, вправлятись у вмінні вести діалог.

Вправляти у правильному узгодженні слів у роді і відмінку.
Лексична тема

"Овочі"Артикуляційна гра: "Скоромовку вимовляємо".

На ложку та покоштуй горошку.Дихальна вправа: "Хитрі горошинки".(дмухати на горошинки сильним

струменем повітря, щоб вони розкочувались).Пальчикова гра: "На городі"

На город ми підемо

І врожай там зберемо:

Буряків натягаємо,

І картоплі накопаємо,

Зріжемо качан капусти,

Вирвемо всі по морквині,

Додому підемо по стежині.Ігри на коригування мовлення:

Дидактична гра: "Мій, моя, мої"

Мета: вчити дітей вживати займенники (моя капуста, мої огірки, мій буряк).

Дидактична гра:"Порівняй"

Мета: вчити порівнювати овочі, складати описові розповіді за планом:

Рухлива гра: "Дрібу, дрібу, дрібушечки"

Мета: розвивати у дітей вміння узгоджувати рухи зі словами.

Сюжетно-рольова гра "Овочевий ринок"

Мета: вправляти дітей в узгодженні прикметників з іменниками.

(продається морква – червона голівка, зелені листочки).
Лексична тема:

"Фрукти"
Артикуляційна гра: "Чистомовки".

Ко-ко-ко – спіле яблуко.

Ша-ша-ша – жовта груша.

Хи-хи-хи – міцні горіхи.

Си-си-си – люблю я абрикоси.
Дихальна вправа: "Яблучка"(дути на яблучка, що висять на ниточках).
Пальчикова гра: "У садку"

У садок ми підемо

Врожай фруктів там зберемо:

Яблучка позриваємо,

Грушки поскладаємо,

Сливки позбираємо,

Врожай фруктів зберемо

І матусі віднесемо.


Ігри на коригування мовлення:

Дидактична гра: "Чарівний мішечок"

Мета: закріпити словник з теми, вчити розрізняти фрукти на дотик.

Дидактична гра:"Що є? Чого не стало?"

Мета: вчити вживати іменники в родовому і називному відмінках однини.

(є яблуко. Не стало яблука).Українська народна гра: "І рву, і рву, горішечки"

Мета: збагатити словник дітей українською лексикою, пестливими словами: анітрішечки, жупан, сарафан, горішечки.

Сюжетно-рольова гра "Фруктовий магазин"

Мета: вправляти дітей у розвитку діалогічного мовлення.
Лексична тема:

"Взуття"Артикуляційна гра: "Чистомовки":

Чики-чики-чики-чики! Чищу, чищу черевики.

Исті-исті-исті. Черевики взув я чисті.

Дихальна вправа: "Чоботи ходять".
Пальчикова гра: "Чобітки" :

Стукав, грюкав молоток,

Танцювало шило.

Вийшов перший чобіток –

Подивитись мило!

Стукав, грюкав молоток,

Танцювало шило.

Вийшов другий чобіток –

Подивитись мило!

Раз удар, два удар –

Чоботарить чоботар.

Ігри на коригування мовлення:

Дидактична гра: "Склади розповідь"

Мета: вчити складати розповідь про види взуття за планом.


 • Назва. Колір. З яких частин складається? З якого матеріалу виготовлене? В яку пору року використовується? Кому належить.

Дидактична гра: "Великі – маленькі"

Мета: вживати слова на позначення розміру взуття (черевики – черевички)

Народна гра: "Шевчик"

Мета: збагатити словник дітей словами: шевчик, гвіздки.

Сюжетно-рольова гра "Взуттєвий магазин"

Мета: вправляти дітей у розвитку діалогічного мовлення.


Лексична тема:

"Одяг"
Артикуляційна вправа: "Голочка".

Дихальна вправа:

"Ой, ой, ой – укололи палець,

Ой, ой, ой – подуємо на палець".

(дути на клубочки ниток)Пальчикова гра: "Молодці" :

Раз, два, три, чотири, п’ять

Будем одяг розглядать:

Ось сорочка для Іванка,

Гарна сукня для Тетянки,

А як знайдемо штанці,

Будем просто молодці. (застібання і розстібання ґудзиків).

Ігри на коригування мовлення:

Дидактична гра: "Один - багато"

Мета: вчити називати речі, які є у шафі. (сорочка – сорочки, хустка – хустки)

Дидактична гра: "Скажи: який, яка, які?"

Мета: вчити добирати слова-ознаки до кожного предмета одягу.

(Пальто (яке?) – чорне, довге, тепле, шкіряне, осіннє, зимове.)Дидактична гра: "Склади речення"

Мета: вчити вживати слова-дії у теперішньому, майбутньому, минулому часі.

( Я одягав светр. Я буду одягати светр. Я вдягнув светр.)

Інсценізація казки Ш. Перо "Червона Шапочка"
Хороводна гра: "Галя по садочку ходила"
Сюжетно-рольова гра "Крамниця одягу"

Мета: вправляти дітей у правильному вживанні граматичних форм іменників і прикметників однини і множини в називному та родовому відмінках, в узгодженні роду.


Лексична тема:

"Золота осінь.

Дерева і кущі."Артикуляційна вправа: "Голос осені".

Мета: вчити чітко, виразно вимовляти голосні звуки.

А-а-а, а-а-а! – Осінь в наш край прийшла.

І-і-і, і-і-і – часто йдуть дощі грибні.

У-у-у, у-у-у – затіває осінь гру.

И-и-и, и-и-и – прохолодні дмуть вітри.

Е-е-е, е-е-е – всюди листя золоте.Дихальна вправа: "Здуй листочок"
Пальчикова гра: "Чарівні палички"

Мета: вчити викладати з паличок дерева, кущі; малювати паличкою на піску (дерева, кущі)

Ігри на коригування мовлення:

Дидактична гра: "Ліс"

Мета: закріпити назви: дерево, кущ, стовбур, гілка, кора, листя, коріння, плоди.

Дидактична гра: "Осіннє листя"

Мета: вчити правильно вживати іменники в родовому відмінку.
Дидактична гра: "Добери слова-дії"

Мета: активізувати словник дітей дієсловами.

(восени листя (що робить?) – червоніє, жовтіє, в’яне, сохне, спадає, шарудить).Рухлива гра: "Вітер у лісі"

Мета: вправляти у вимові звуків [ф] і [ш]; узгоджувати рухи зі словами.

Гра-драматизація "Де ти зайчику, живеш?"


Лексична тема:

"Сім’я. Родина"Артикуляційні вправи:

 • "Смачне варення" "Маляр"

Хто зварив смачне варення? Я піду і подивлюсь,

Це моя матуся-неня. Як мій тато і дідусь

Пригощайтеся, прошу! Дуже вправно малярують.

Навіть губки оближу. І паркан разом фарбують.


Дихальні і голосові вправи: Дуття на бабусині клубочки з ниток.

- Заколисування ляльки (а-а-а - тихо, а-а-а - голосно).


Пальчикові вправи:

 • Вправа "Сім'я "

Розіжми свій кулачок

Подивись швиденько:

В кулаці в тебе живе -

Славная сімейка.

Оцей пальчик - наш дідусь,

Оцей пальчик - баба,

Оцей пальчик - наш татусь

Оцей пальчик - мама,

Оцей пальчик - хлопчик наш,

А зовуть його Тарас.


Ігри на коригування мовлення:

 • Дидактична гра "Ми - репортери".

 • Дидактична гра "Мамина торбинка"

Мета: Учити визначати заданий звук у словах.


Лексична тема:

"Дикі тварини"Артикуляційна вправа:

Вовк-вовцюг вівцю волік

Вона вовку вила в бік

Як завив же вовк-вовцюг

Миттю випустив вівцю.

Дихальна вправа: "Вовчик"

Посилення- послаблення сили голосу без паузи на одному видиху:

У-у-у-у.

Пальчикова гра: "Зайці", "Їжачок"
Ігри на коригування мовлення:

 • Дидактична гра "Назви одним словом"

Мета: Збагачувати словник словами-назвами тварин, активізувати в словник узагальнюючі слова: "дикі тварини".

 • Дидактична гра "Скажи: Який? Яка?"

Мета: Вчити добирати і називати якнайбільше слів-ознак тварин.

 • Дидактична гра "У кого хто?"

Мета: Закріпити знання назв тварин та їхніх дитинчат, формувати граматично правильне мовлення.

 • Будівельно-конструктивна гра "Хатка для зайчика"

Мета: Вчити аналізувати взірець споруди: виділяти основні частини й розрізняти їх за величиною та формою.

 • Українська народна гра "У вовка"

Мета: Збагатити словник дітей словами: коцюба, щітка, гребінка, трійця.


Лексична тема:

"Дитячий садок"

Артикуляційні вправи:"Хоботок","Жабка","Кулька"
Дихальні і голосові вправи:

 • Вправа "Повітряна кулька"

(повільний і глибокий вдих через ніс - затримка дихання - повільний видих) (3-4 рази)

- Гра "Скажи тихо, голосно"(сонечко, дзвіночок, вихователь, діти)


Пальчикові вправи:

Викладання з паличок дитячого садка.


Ігри на коригування мовлення:

 • Мовна гра "Кожний ім'я своє знає!"

Мета: Коригувати вживання зменшувально-пестливих суфіксів в іменах дітей (Ганнуся, Петрик, Сергійко, Дашуня).

 • Вправа "Дай відповідь на запитання":

- на якій вулиці розташований дитячий садок?

- як він називається?

- скільки поверхів має будівля?

- які приміщення є садочку?

- як звати вихователів? Няню? Дітей групи?

- чи любиш ти свій садочок? • Дидактична гра "Назви працівників дитячого садка"

 • Дидактична гра "Один-багато" (Кімната - кімнати,Спальня - спальні, Майданчик - майданчики, Роздягальня – роздягальні).

Лексична тема:

"Золота осінь.

Дерева і кущі."Лексична тема:

"Золота осінь.

Дерева і кущі."Лексична тема:

"Транспорт"Артикуляційні вправи:

- "Усмішка" "Хоботок""Покусаємо язик"

Усміхнутися, відкрити рот і покусати кінчик язика.

Дихальна вправа:

 • "Дму на лопатку"

Усміхнутися, відкрити рот, покласти широкий кінчик язика на нижню губу, спокійно подути по середині язика.
Пальчикові вправи:

По шосе спішать машини,

Шелестять, шепочуть шини.

Мчать машини в дальню путь

То шофери їх ведуть.

Ігри на коригування мовлення:

 • Дидактична гра "На воді, в повітрі, на землі "

Мета: Закріпити уявлення дітей про різні види транспорту, їх призначення, особливості пересування.

 • Дидактична гра "Додай слово"

Автобусом керує ... (водій)

Поїзд веде... (машиніст)

Корабель веде... (капітан)

Літак веде... (пілот) • Дидактична гра "Який? Яка? Які?" (Колесо з гуми - гумове; Кермо з пластмаси - пластмасове; Рейки з заліза - залізні).


Лексична тема:

"Гігієна тіла"

Артикуляційні вправи:

 • "Парканчик","Голочка","Годинник"
Дихальні і голосові вправи:

- Видування бульбашок у воді.

- Голосно вимовляти звуки: і-и-і-и-і.

Пальчикові вправи:

 • Вправа "Мочалка"

Ось іде мала Наталка,

В неї у руках мочалка!

Їй прийшлося забруднитись,

Значить добре треба вмитись.

З чого ж це миття почати,

Мабуть з ручок-рученяток.

Мийтесь, руки, мийтесь милі

Не лінись, духмяне мило!


Ігри на коригування мовлення:

 • Дидактична гра "Скажи правильно"

Мета: Вчити правильно змінювати слова в місцевому відмінку

(рука - на руці, щока - на щоці, ніжка - на ніжці, шийка - на шийці). • Дидактична гра "Назви пестливо"

Тіло - тільце, Рука - ручка, Вухо - вушко,

Ніс - носик, Рот – ротик. Око – очко.

Лексична тема:

"Мистецтво українського

народу"


Артикуляційні вправи:

"Барабан", "Електричка", "Покусаємо язик"

Торкаючись широким язиком альвеол, вимовляючи: т-т-т.


Дихальна вправа:

Рубання дров - з видихом промовляти: "ух-ух"


Пальчикові вправи:

- Тесляре, тесляре, збудуй мені хижку,

В зеленім садочку, в квітучім затишку.

- Муляре, муляре, змуруй піч рівненько,

Щоб взимку у хаті було всім тепленько.

- Столяре, столяре, справ двері, віконця,

Двері від дороги, а вікна від сонця.

- Ковалю, ковалю, зроби мені ключик

І сильні завіси й замочок блискучий.

Ігри на коригування мовлення:

 • Фонематична гра "Склади слова у пари "

Мета: Вчити дітей об'єднувати слова у пари так, щоб у кожній парі були слова-рими (швець - кравець, шиє - латає)

 • Гра з м'ячем "Навпаки"

Мета: формувати вміння розрізняти звуки на слух і у вимові:

Дза-дзя, дзо-дзьо, дзу-дзю, дзи-дзі, дзе-дзє. • Логічна гра "Назви майстрів"

Хто не обійдеться без кольорових ниток? (вишивальниця)

Хто пошиє взуття? (чоботар). Хто пошиє сукню? (кравець)
Лексична тема:

"Емоції і

почуття"
Артикуляційні вправи:

- "Бармалей"

Рот напіввідкритий і "грізно" рухати щелепами в різні сторони.- "Усмішка", "Поросятко"

Губами, витягнутими вперед трубочкою, рухати по колу, вправо - вліво.


Дихальні і голосові вправи:

Здування з долоні маленьких клаптиків паперу.


Пальчикові вправи:

У цій країні почуття живуть,

І кожен з них свій колір має:

Суворою цю сіру хмару звуть,

Любов - як жовте сонечко палає,

Злість - наче ніч, глуха й чорнюща,

А щедрість - біла, чиста,

Як ромашка на зорі,

Та з - поміж почуттів найяскравіша -

Це радість - що зібрала всі веселки кольори.


Ігри на коригування мовлення:

 • Дидактична гра "Мої почуття"

Мета: вчити закінчувати речення

 • Дидактична гра "Радісні та сумні кольори"

Мета: Закріпити назви кольорів:

 • Образотворча робота "Веселий клоун"

Лексична тема:

"Космос"

Артикуляційна вправа:

 • "Гойдалка"

Небо - земля,

Небо - земля -

Свій язик гойдаю я.

Тож і ти часу не гай,

Язичок свій погойдай.

Та дивись не лінись,

Вгору - вниз, вгору - вниз.

Дихальні і голосові вправи:

Підтримування повітряних кульок у повітрі, дуттям на них.


Пальчикові вправи:

Чекають нас ракети,

Чекають нас планети.

На яку я захочу,

На таку і полечу!

Таємниця лиш одна:

Хто спізнився – місць нема.

Ігри на коригування мовлення:

 • Дидактична гра "Докажи слівце"

(Кос ... (Космос, космонавт), Зем ... (Земля, земний, земляни)

Сон ... (Сонце, сонечко, сонячний), Міс ... (Місяць, місячна) • Дидактична гра "Земля і космос"

(У Всесвіті дуже багато ... (зірок, планет). Наша планета називається ... (Земля). Нашу планету оточує ... (Космос)…


Висновки. Система коригування звукової культури мовлення в ігровій діяльності сприяла усунення у дітей нечіткої вимови звуків, оволодіння виразністю мовлення. Діти легко, правильно і в заданому темпі промовляють скоромовки, регулюють силу голосу і логічні наголоси.

Позитивні зміни відбулися в дітей щодо коригування лексичної правильності. Діти розуміють семантику слів ( однозначних, багатозначних та фразеологічних зворотів) і нормативність уживання лексики.

У процесі коригування зв’язного мовлення в ігровій діяльності діти вони навчилися виокремлювати композиційні структурні частини розповіді, розповідати логічно і послідовно відповідно до запропонованого чи самостійно складеного плану, у процесі розповіді використовували різні типи зв’язку між реченнями, зникли довгі паузи і повтори.

Використання ігрових прийомів створює сприятливий психологічний клімат на заняттях, наближає процес навчання до реальних умов спілкування, допомагає дітям розкрити свій інтелектуальний потенціал і сприяє ефективній корекції мовлення.Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти -//Вихователь-методист дошкільного закладу. Спецвипуск, 2012.

2. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. - Х.: Вид-во "Ранок", 2011.

3. Богуш А.М., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. - К.: Вид-во Дім "Слово", 2008.

4. Гайван Т. Я, Макарова С. М. Логопедична робота з дітьми - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2008.

5. Жильцова О. Л. Виховання правильної звуковимови у дітей старшого дошкільного віку. - К.: Рад. шк, 1971.

6. Крутій К.Л., Котій Н.І., Письменна Л.М, Щербань Л.І. Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку. - Запоріжжя ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2007.

7. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. - К.: Освіта, 1992.8. Тищенко В., Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти: Від народження до 5 років: Поради батькам. - К.: Літера ЛТД, 2006.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка