Діагностика психологічної готовності 6 – річних дітей до навчання в школиСкачати 77.08 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір77.08 Kb.
Діагностика психологічної готовності 6 – річних дітей до навчання в школи
Проблема, з приводу якої давно і довго ведеться полеміка: що саме діагностувати на етапі вступу шестирічної дитини до школи і як саме це робити ? Необхідно одразу розділити поняття педагогічної і психологічної готовності дитини до школи. Педагогічна готовність це запас знань, умінь і навичок, наявний у дитини на момент вступу до школи. Під цим, як правило, мається на увазі уміння читати, рахувати, переказувати, однак це не дає змоги спрогнозувати успішність навчання навіть на найближчий час.

Психологічна готовність це якісна своєрідність інтелектуального розвитку дитини і деяких особливостей її особистості, без яких неможливо успішно навчатися в масовій школі. Сформованість цього рівня надзвичайно важлива. Хотілося б зазначити, що метою діагностики готовності дитини до школи повинен бути не відбір дітей у спеціальні класи чи школу, а насамперед надання вчителю інформації про психологічні особливості його майбутніх учнів. Такого роду інформація завжди корисна вчителю, що вміє мислити, тому що дозволяє йому знати сильні сторони своїх учнів і розуміти природу їхніх проблем.

Виділяють три основні групи труднощів, з якими зустрічаються не готові до школи діти. Перша група належить до системи стосунків і взаємодії з однолітками (невміння слухати товариша і стежити за його роботою, змістовно спілкуватися з однолітками, погоджувати з ними свої дії), друга - до сфери спілкування з дорослим (нерозуміння умовності запитань учителя, його особливої позиції, специфічності навчальних ситуацій і навчального спілкування), третя - до сфери самосвідомості дитини (завищена оцінка своїх можливостей і здібностей, необ'єктивне ставлення до результатів діяльності, неправильне сприйняття оцінок учителя). Ці три групи труднощів відбивають основні сторони психологічної готовності дитини до школи і шкільного навчання. Відповідно і показники психологічної готовності до школи розподіляються за цими самими групами.

Діагностуючи психологічну готовність до школи шестирічної дитини, пропонуємо керуватися наступними науковими і загальногуманітарними положеннями.

1. Дошкільний період дитинства - надзвичайно важливий етап розвитку людини, що має самостійну цінність незалежно від майбутнього шкільного навчання дитини.

2. На етапі прийому дитини до школи (так само, як і на початок навчання) доцільно діагностувати рівень психологічної зрілості дитини, але не шкільної, а дошкільної, тому що саме зрілий дошкільник готовий до успішного навчання в початковій школі (і з погляду соціальної адаптації, і з погляду успішності засвоєння знань і навичок).

3. Діагностика дошкільної зрілості повинна здійснюватися в контексті діяльності, яка найбільшою мірою відповідає особливостям і можливостям дошкільному періоду розвитку - грі.

Що ми розуміємо під словами "зрілий дошкільник"? "Дошкільну зрілість" можна визначити як цілісний психічний стан дитини дошкільного віку, що характеризується високим ступенем розвитку тих якостей і процесів, що переживають свій розквіт саме в дошкільний період дитинства і для яких цей період

є сенситивним. Для шестирічних дітей з високим рівнем психічного розвитку найбільш типовий кооперативно-змагальний рівень спілкування з однолітками, довільність у сфері спілкування з дорослим і відкриття дитиною своїхпереживань у сфері самосвідомості. Крім того, принципово важливим є:

• сформовані прийоми ігрової діяльності;

• розвинені соціальні емоції і високий (для даного періоду) рівень морального розвитку;

• розвинена уява;

• високий рівень наочно-образного мислення, пам'яті, мовлення.

В основу пропонованого нижче методичного прийому покладено ідею комплексної діагностики дошкільної зрілості як головної умови успішного навчання дитини в початковій школі.

Діагностичний набір складається з двох частин. Перша частина - це тести і завдання, що традиційно використовують при прийомі до школи і виявляють рівень педагогічної і психологічної готовності дитини до школи. Крім того, запропонований логопедичний тест, що виявляє відхилення в розвитку мовлення і дозволяє прогнозувати та коректувати можливі труднощі під час навчання письма і читання.

Визначити рівень розвитку спілкування дитини з однолітками можна, спостерігаючи за її поведінкою у колективі, за її спільною з іншими дітьми діяльністю і грою. Звичайно, це завдання неможливо розв'язати в ситуації тестового обстеження під час запису до школи. Тому пропонуємо провести спеціальну діагностичну гру (сюжетно-рольову із правилами), що становить другу частину діагностичного набору.Субтест 1. Нісенітниці

Основним результатом є здатність малюка емоційно відгукуватися на " безглуздість " малюнка й уміння пояснити значеннєві помилки зображення.Критерії оцінювання

26. - реагує на картинку жваво, безпосередньо, без втручання

дорослих. З легкістю вказує на всі" безглуздості";

16. - реакція менш спонтанна, самостійно або з допомогою

1-2 питань знаходить безглузді місця;

Об. - ніяк не реагує, знаходить невідповідність тільки за допомогою педагога.Субтест 2 Просторово-арифметичний диктант

Основним завданням є уміння орієнтуватися вправо, вліво, вниз, вверх. Наприклад, дівчинка рухається на 1 клітинку вверх, вправо. Кого вона зустріла ?Критерії оцінювання 2

6. - дитина виконала 5-6 дій з 6 можливих;

16. - дитина виконала 3-4 дії з 6 можливих;

Об. - дитина виконала 1-2 дії з 6 можливих.Субтест З Послідовні картинки

Мета: виявити рівень сформованості в дитини причинно-наслідкові, просторово-часові, логічні зв'язки, уміння побудувати зв'язну послідовну розповідь.Критерії оцінювання

26. - самостійно, правильно, логічно визначає послідовність картинок;

16. - помиляється в послідовності, але виправляє помилку;

Об. - порушує послідовність, його розповідь зводиться до описування

окремих деталей картинок.

Субтест 4 Геометричні фігури, розрізні фігури

Мета: рівень образного мислення. Завдання: скласти фігуру з окремих частин.Критерії оцінювання

26. - правильно, самостійно зібрав усю фігуру;

16. - правильно, з допомогою (незначною) вчителя зібрав усю фігуру;

Об. - фігура зовсім не вийшла.

Субтест 5

Мета: виявити рівень сформованості довільності в малюка, а також розвиток його мовлення і загальної поінформованості.

" Я пропоную тобі пограти гру " Так і ні ", але є одна умова: кольору не називати. На мої питання потрібно відповідати "так" чи "ні".

1. Кішки живуть у воді ?

2. Влітку небо яке ?

3. Вода мокра ?

4. Щенята люблять гратися ?

5. Ти хлопчик ?

6. Які ти любиш яблука ?

7. Які у мами (тата) очі ?

8. Крокодили літають ?

9. Яка влітку трава ?

10. Яка морква ? Лимон ?

Критерії оцінювання

26. - правильно відповідає на 9 - 10 питань;

16. - правильно відповідає на 4 - 8 питань;

Об. - правильно відповідає на 1 - 3 питання.

Субтест 6 Аналогії

Мета: дослідити мислення дитини, ступінь сформованості робити умовисновки за аналогією.

Слова (картинки), наприклад:

> Окунь - риба, а ромашка -... (квітка).

> Морква - город, а гриби -... (ліс).

> Годинник - час, а градусник - ... (температура).

> Око - зір, а вухо -... (слух).

> Голуб - птах, а ромашка - ... ( квітка).

> Морква - грядка, а жолуді - ... (ліс ).

> Літак - пілот, а машина -... (водій, шофер).

> Ліхтар - світити, а олівець -... (малювати).

> Лікар - лікарня, а вчитель -... (школа).

> Зірка - небо, а камінь -... (земля).

Критерії оцінювання

26. - правильних 5-6 відповідей із 6 можливих;

16. - правильних 3-4 відповіді із 6 можливих;

Об. - правильних 1-2 відповіді із 6 можливих.

Субтест 7. Доповни "квартет".

Мета: визначити рівень мислення дитини, узагальнення предметів.Критерії оцінювання

26. - уміння дитини самостійно дібрати квартет 2-х малюнків із двох можливих;

16. - уміння дитини самостійно дібрати квартет 1 малюнка із двох можливих;

Об. - дитина не може самостійно дібрати квартет жодного малюнка із двох можливих.Узагальнення

1) Назвати одним словом:

> Яблуко, груша, вишня, банан - це ...

> Шафа, стіл, ліжко, крісло - це ...

> Ластівка, ворона, горобчик, синиця - це ...

2) Що таке:

> Овочі-це ..., ..., ...

> Посуд-це ..., ..., ...

> Одяг-це ..., ..., ...

3) Назвати зайве слово:

> Корова, ведмідь, порося, теля.

> Ромашка, ялина, дуб, береза.

> Олівець, ручка, прапорець, фломастер.

Критерії оцінювання

26.-дитина правильно виконує по 3 завдання з 3-х запропонованих;

16.-дитина правильно виконує по 2 завдання з 3-х запропонованих;

Об. - дитина правильно виконує по 1 завданню з 3-х запропонованих.Субтест 8 Лічба

Мета: виявити рівень обчислювальних навичок учнів.

Учневі дається завдання на додавання ( віднімання ) чисел в межах 10, лічбу предметів.

Критерії оцінювання

26. - дитина знає лічбу пряму і зворотню в межах 10, додає (віднімає)3-4 приклади з 4-х можливих;

16. - дитина знає лічбу пряму і зворотню в межах 10, додає (віднімає)

1-2 приклади з 4-х можливих;

Об. - дитина знає лічбу пряму і зворотню в межах 10, додає (віднімає) 0 прикладів з 4-х можливих.

Субтест 9 Читання

Мета: виявити рівень володіння грамотою дітей, що йдуть до школи.Критерії оцінювання

36. - дитина читає швидко, словами;

26. — дитина читає по складах, розуміючи прочитане;

16. - дитина знає хоча б 10 з показаних букв;

Об. - дитина знає менше 10 букв.

Субтест 10 Розкажи казку. Прочитай вірш

Мета: виявити рівень комунікативних навичок, правильність вимови, розвиток пам'яті; інтонаційність та виразність під час декламування.Критерії оцінювання

46. - у дитини чітка вимова, послідовний виклад казки; виразність та інтонаційність декламування;

36. - дитина знає декілька казок, але зміст пам'ятає урив часто; знає і добре декламує вірш;

26. - дитина знає декілька казок, але зміст пам'ятає урив часто; не знає, або недостатньо знає вірш;

16. - розповідає казку по опорних картинках; вірш не пам'ятає або з мамою;

Об. - не знає казок, вірш згадує уривками. Казки: " Колобок ", " Ріпка "," Курочка Ряба "," Вовк і семеро козенят ", " Пан Коцький ", " Зайчикова хатка ", " Котик і Півник "," Кіт у чоботях ",

" Соло­м'яний бичок ", " Рукавичка ".

Субтест 11 Англійська мова. Вимова

Мета: виявити уміння дитини відтворювати звуки [ г ], [сі ], [ і ], [у ],

[ в ], [ ], слів гесі, сіекк, Іпіп£, Лік, іЬаі, гіуєг.

Критерії оцінювання

26. - дитина правильно відтворює 5-6 звуків із 6;

16. - дитина правильно відтворює 3-4 звуки із 6;

Об. - дитина правильно відтворює 0-2 звуки із 6.Субтест 12

Мета: виявити рівень короткочасної пам'яті.

Із 5 запропонованих малюнків показати їх якомога більше.

Критерії оцінювання

26. - запам'ятав 4-5 назв із 5 можливих;

16. - запам'ятав 2-3 назви із 5 можливих; Об. - запам'ятав 0-1 назву із 5 можливих.

Додаткові завдання

16. - лічба від 1 до 10; 16. - вірш;

1-26. - знання окремих слів (назв тварин, кольорів);

1-26. - розповідь про себе.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка