Діагностика готовності дітей до школиСкачати 114.54 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір114.54 Kb.
#283
ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ
Мій багаторічний досвід переконує, що шестирічний учень зберігає деякі своєрідні фізіологічні та психологічні особливості, які повинні враховувати як вчителі, так і батьки. Але це визнання не виключає того, що дитина почала жити й поводити себе за законами школи. Про ці особливості дітей – шестиліток, треба мати на увазі в перший рік навчання та виховання.

До на йголовніших особливостей належить – навчальна діяльність дитини. Важливим є той факт, що шестирічна дитина стає учнем, людиною навчання. Це дає новий відбиток на все життя першокласника, на його поведінку.

Шестирічна людина починає вчитися навчанню. У школяра змінюється характер мислення, його уява та пам’ять. Нове становище першокласника – становище людини, що починає виконувати важливу роботу, яка оцінюється суспільством. Навчання змінює відношення учня з іншими дітьми, вчить оцінювати себе та своїх товаришів. Формується світогляд, створюється коло моральних, ідейних, політичних уявлень та понять, адже школярик – повноцінний громадянин незалежної України. Збагачується його світ почуттів, естетичних хвилювань, ширшими стають захоплення трудові, художні, спортивні.

Здається неможливим, що цю “програму” учень вивчає в перші роки навчання в школі. Та кожне нове покоління переконує в тому, що енергія дитинства невичерпана, слід лише правильно направити її.

Та якими б відкриттями не збагачувалась наука, які б роздуми і таланти не народжувались, школа з її елементарними знаннями, з її азбукою і першим читанням, з її вчителем і наставником назавжди залишаться у душі учнів як перше джерело їх розуму, здібностей, благородства й високої вихованості душі.

Так, у школі учать не тільки читати, писати і лічити, а й думати, пізнавати навколишній світ, багатства науки. У школі учаться жити. І це не просто діти, що зібралися в одно місце.

Д. Б. Ельконін під час першого „експерименту” з навчання дітей говорив про особливу роль дошкільного дитинства, тому що саме в цей період „відбувається” інтенсивне орієнтування дитини в соціальних стосунках між людьми, у трудових функціях людей, суспільних мотивах і завданнях їхньої діяльності. На цій основі до кінця названого періоду у дітей виникає тенденція до здійснювання серйозної, суспільно значимої діяльності, що оцінюється. Саме це має визначальне значення для готовності дитини до шкільного навчання: соціальна зрілість, а не технічне вміння (читання, лічба) створює таку готовність”.

Слід переконатися в тому, що дитина має достатню психологічну зрілість, щоб навчатися у школі.

Що собою являє шкільна зрілість (або психологічна готовність до школи?)

Традиційно виділяють три аспекти цієї зрілості: інтелектуальна, емоційна, соціальна.

Інтелектуальна зрілість для дітей 6 – 7 років – це вміння виділити певну фігуру з багатьох, сконцентрувати увагу, встановити зв’язок між явищами та подіями, можливість логічного запам’ятовування, вміння створювати певний образ, а також розвиток тонких рухів руки та їх координація.

Емоційна зрілість - це послаблення безпосередніх імпульсивних реакцій та вміння повільно виконувати дуже захоплюючу роботу.

Соціальна зрілість - має на увазі необхідність в спілкуванні з товаришами, вміння рахуватися з законами поведінки інших в групі, здібність приймати роль учня, вміти слухати і виконувати вказівки вчителя.

За основу готовності до школи приймається необхідний рівень розвитку дитини без якого він взагалі не може успішно навчатись.


Шкільна зрілість так як і весь розвиток дитини підлягає закону нерівномірності психічного розвитку. Кожна дитина має свої сильні сторони і зони найбільших недоліків. Для того, щоб самим дати оцінку підготовки до школи пропоную короткий тест:

Чи готова ваша дитина до школи?


Тест для батьків

 1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу?

 2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает и в ней будет интересно учиться?

 3. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор)?

 4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?

 5. Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?

 6. Умеет ли ваш ребёнок составлять рассказы по картинке не короче чем из пяти предложений?

 7. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?

 8. Умеет ли он изменять существительные по числам?

 9. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно?

 10. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы?

 11. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку? Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?

 12. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?

 13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать аппликации)?

 14. Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту?

 15. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?

 16. Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом "овощи" помидоры, морковь, лук)?

 17. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно - рисовать, собирать мозаику и т.д.?

 18. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции?

Результати можуть бути й не зовсім радісними. Та слід пам’ятати, що всі ми – учні в школі життя. Дитина не народжується першокласником. Готовність до школи – це комплекс здібностей, що піддаються вправам. Вправи, завдання, ігри, що вибрали для розвитку дитини, легко і весело можна виконувати з мамою, папою, бабусею, дідусем, старшим братом чи сестрою – всі ми, хто має вільний час і бажання займатись з меншими.

Але слід пам’ятати декілька простих правил: • Заняття повинні бути добровільними;

 • Проводьте їх не більше 35 хвилин;

 • Не пропонуйте завдання, коли дитина перевтомилася;

 • Намагайтесь, щоб заняття з дитиною мали регулярний характер.

Треба намагатися створити здоровий настрій у дитини перед школою. Настрій, за якого дитина прагнула б до знань і була впевнена в тому, що вона обов’язково оволодіє ними.

Поняття „готовності до школи” закріпилось в педагогічній психології порівняно недавно. Це зумовлено появою зразу декількох варіантів вступу дошкільнят в шкільне життя – шести чи семи років, по трьох чи чотирьохрічній програмі навчання в початковій школі, а також відносна свобода шкіл при виборі програми навчання в початковій школі, так як і при виборі дітей. Це зробило актуальним завдання розробки окремих критеріїв, за котрими для кожного учня персонально повинні вирішуватись питання, приймати його до школи чи ні та по якій програмі навчати. Для визначення цього кола проблем і було введене загальне поняття „готовності до школи”. Готовність дитини до навчання в школі визначає лікар дитячих дошкільних закладів або дитячої лікарні, виходячи з медичних і психофізіологічних критеріїв. Психофізіологічні обстеження дають можливість виявити в дітей відставання функцій, потрібних для навчання в школі: моторики, аналітичних і синтетичних функцій кори головного мозку за тестами.ТЕСТ „Готовність дітей до навчання в школі”

Тест № 1

Спрямування:

Тест використовується для діагностики вираженості витонченої координації рухів (третє завдання тесту А. Керена – І. Їрасека)


Матеріал:

Бланк тесту і ручка або олівець. Група точок, зображена у певному просторовому положенні (Додаток № )


Інструкція для дорослого:

Покажіть дитині рисунок і зачитайте інструкцію.


Інструкція для дитини:

Тут нарисовані точки. Спробуй нарисувати їх так само


(Додаток № 6)

. .

. .

. . . .

. .
Оцінювання результатів:

Для оцінювання треба провести якісний аналіз рисунка.5 балів – повна схожість, можливе тільки невеличке відхилення окремих крапок. Загальний малюнок крапок не повинен бути зменшеним або збільшеним більше ніж удвічі.

4 бали – кількість і розміщення крапок повинна відповідати зразкові. Допускається відхилення трьох крапок на 0,5 ширини пробілу між рядками чи стовпчиками.

3 бали – зберігається загальна схожість, кількість крапок не відповідає зразку, але їх не більше 20 і не менше 7. Допускається поворот зображення на 180 градусів.

2 бали – схожість відсутня, зображення складається з окремих крапок, але певний пордок зображення відбито. Розмір і кількість крапок не відповідають зразку. Лінії не допускаються.

1 бал – сумбурне зображення, каракулі.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

З 1 завдання: З 2 завдання:

5 бал – 20 учнів; 5 бал – 10 учнів;

4 бали- 5 учнів; 4 бали- 9 учнів;

3 бали- 2 учні; 3 бали- 6 учнів;

2 бали - 2 учні. 2 бали - 2 учні;

1 балів - 1 балів 2 учні;Розвиток мови важливий критерій готовності дітей до шкільного навчання. У дітей, які мали середній та низький рівень психічного розвитку мова недостатньо зв’язна, багато граматичних помилок, структура речення спрощена.

Такі діти потребують найбільшої уваги вчителя. Учням пропонувались завдання на розвиток мовлення, моторики.

Перед багатьма шестирічними першокласниками виникають певні труднощі у вимовлянні слів, речень з деякими звуками. Вчитель пропонує своїм учням декілька вправ на вірне вимовляння звуків типу /л/, /л’/, /м/, /м ‘/, /с/, /с’/, /ш/, /ш’/. Назвемо ми ці вправи “Щоб ротик був слухняний”.

Пропоную декілька добірок дидактичного матеріалу на подолання мовних недоліків.

Скоромовка належить до перлин народної творчості. Ігрові ефекти базуються на навмисному утрудненні вимови тексту (римований або римований), відповідає розташування звуків. Така розвага має і виразне практичне значення.

Цінність скоромовок в тому, що вони потребують певних зусиль і сприяють виробленню дикції, правильної артикуляції, а це підвищує культуру усного мовлення.

Завдяки скоромовкам прищеплюється увага і повага до кожного вимовленого звука, слова, до якості та чистоти мовлення.

Скоромовки використаються не тільки для вироблення мовленнєвих умінь в позаурочний час, а й на різних етапах уроку мови та читання. Психологічна готовність дитини до школи означає відповідальність її психічного розвитку календарному (паспортному) вікові.

Спостерігається і такий розвиток дитини, коли календарний вік випереджає психічний розвиток. В такому разі йдеться про затримку психічного розвитку і неготовності дитини до школи.

Психологічна готовність дитини до школи характеризується у першу чергу рівнем розумового розвитку.
ТЕСТ „Розумовий розвиток”

ТЕСТ № 2

Цей тест складається з питань, які даються майбутнім першокласникам. 1. Чи хочеш ти йти до школи? Чому?

 2. Як ти готуєшся до школи?

 3. Що тобі більше подобається в школі?

 4. Де тобі більше подобається в школі чи дитячому садку?

 5. Чи хочеш ти стати вчителем?

 6. Чому кожна дитина повинна вчитись?

 7. Якби тобі запропонували відкласти вступ до школи на деякий час, ти б згодився?

 8. На який час ти хотів би мати «відпустку» – на місяць, тиждень, рік чи більше від шкільних занять?

Якщо дитина позитивно відповідає на якусь кількість запитань дається рівень готовності її до навчання в школі.

ТЕСТ „Розвиток мислення”
Мислення дитини характеризується центрацією, коли дитина сприймає все тільки зі своєї позиції. Вміння узагальнювати визначаю за допомогою гри „Четвертий зайвий”.

Тест № 3
Дитині послідовно пропонується розглянути 10 карток: на кожній зображено 4 знайомих предмети, три з яких можна об’єднати одним поняттям, а четвертий предмет представляє інше поняття. Дитина повинна визначити, який предмет на картці зайвий і пояснити чому.

Приклади малюнків: 1. Ніж, миска, каструля, лопата.

 2. Кіт, миска, собака, корова.

 3. Кінь, лев, людина, віз.

 4. Яблуко, груша, слива, морква.

 5. Пальто, сорочка, майка, шапка.

 6. Вовк, тигр, лисиця, кіт.

 7. Береза, ялинка, клен, троянда.

 8. Ластівка, горобець, сорока, півень.

 9. Стіл, стілець, шафа, вікно.

 10. Ручка, зошит, книжка, стіл.ТЕСТ „Визначення рівня пам’яті”

Тест № 4

Уміти розмірковувати, шукати причини явищ, встановлювати залежності, логічно мислити, а також запам’ятовування можна перевірити за допомогою зв’язного тексту. Учневі читають невелике оповідання, попередивши, що треба буде переказати його.

Почула галка, що голубів добре годують зерном. Пофарбувала своє чорне пір’я в білий колір і полетіла на голуб’ятню. Голуби подумали, що вона голубка, і прийняли як свою, нагодували, але галка не стрималась і від радощів закричала по-галчачому. Голуби зрозуміли, що вона їх обдурила, і пргнали її. Тоді галка полетіла до своїх, до галок, але вони її не прийняли, бо вона була білою. Залишилася галка сама.

Запитання:

 1. Чому голуби прогнали галку?

 2. Чому галки її не прийняли?

 3. Чи гарно вчинила галка?

 4. Чому ви так вважаєте?

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Високий рівень пам’яті – учень весь текст передає без запинок, не упускає важливих його деталей.

атній рівень – учень передає весь текст, але деякі деталі не згадує.

Низький рівень – учень передає текст не точно, а приблизно, або зовсім не може його передати.ТЕСТ „Рівень логічного мислення”

ТЕСТ № 5

Логіка мислення виявляється і в умінні складати антонімічні пари, вирішувати малюнки та задачі з логічним навантаженням.(Додаток Б.5)

Високий рівень логічного мислення – складання 5-6 антонімічних пар.

Достатній рівень – складання 3-4 антонімічних пар.

Низький рівень – складання 1-2 антонімічних пар.

Список використаної літератури

 1. Закон України “Про освіту”, 1996. – 44 с.

 2. Зязюн И. А. Основы педагогического мастерства.-М.: Просвещение,

1989.- 302 с.

3. Эльконин Д.Б. Как научить детей. – М., 1976. – 110 с..

4. Мижериков. Психолого-педагогический словарь. “Феникс.”Ростов-на Дону: 1998.-658 с.

5. Мухіна В.С. Шестирічна дитина в школі. М., 1986. – 115 с.

6. Матюхина М.В. Возрастная и педагогическая психология.-М.: Просвещение 1984.-256 с.

7. Мороз О.Г., Омельяненко В.Л. Перші кроки до майстерності.- К.: Педагог., 1992.-120 с.

8. Навчання і виховання шестирічних першокласників. – К., Радянська школа, 1990.- 295 с.

9. Навчання та виховання дітей шестирічного віку. – М., 1985.- 117 с.

10. Навчання та виховання шестирічних першокласників. Збірник статей-К.:

Радянська школа, 1990.- 256 с.

11. “Освіта України” (газета) // Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів- № 42, 2001.- 6 с.

12. “Освіта України” (газета) // Освітіть душу добротою і правдою – і не матимете клопоту з вибором засобів виховання”.- № 22, 2001.- 8 с.

13. Початкова освіта” (газета) № 10, 2002.- 3 с.

14. «Розкажіть онуку” газета № 37, 2001 р. – 114 с. . Сухомлинський В.О. об умственном воспитании. – К., 1983. – 131 с.

15. Сухомлинський В.О. об умственном воспитании. – К., 1983. – 131 с.

16. Шмелева В.И. Основы психодиагностики.-М.: Просвещение, 1969. – 336 с17. Хрипкова А.Г. Младший школьник.-М.: Педагогика, 1988.-272 с.
Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів
version -> Будуємо шлях до успіху

Скачати 114.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка