Державної служби зайнятості україниСторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.07 Mb.
#1358
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ

В.В. СИНЯВСЬКИЙ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ
Київ 2011


УДК. 159.9


ББК. 74.58

С 38

Рецензенти:


О.Л. Кононко, доктор психологічних наук, професор

В.В. Рибалка, доктор психологічних наук, професор

Рекомендовано до друку Вченою радою


Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

протокол № 1 від 15 лютого 2011 рокуСинявський В.В.

С 38 Психологічні основи професійної консультації безробітних: навч. – метод. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 90 с.

Навчально-методичний посібник присвячений практиці професійного консультування особистості. У посібнику висвітлено основні завдання, принципи, функції та психологічні засади організації і проведення професійної консультації безробітних. Значна увага приділена вимогам до особистості профконсультанта, можливим помилкам у його роботі та шляхам їх усунення, питанням професійної етики в профконсультаційній роботі.

Призначений для профконсультантів служби зайнятості, практичних психологів шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.


УДК 159.9

ББК 73.58

© Cинявський В.В., 2011

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

України (ІПК ДСЗУ), 2011

© Інститут педагогічної освіти і

освіти дорослих НАПНУ

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………………………….

4

1.

Професійна консультація та її місце в системі профорієнтаційної роботи……………

7

2.

Професійне консультування особистості в ситуації безробіття………………………..

23

3.

Психологічні особливості проведення професійної консультації безробітних………

28

4.

Психотехнологія проведення клієнтно-оорієнтованої бесіди в процесі

профконсультаційної роботи……………………………………………………………..


38


5.

Місце і роль психодіагностики в системі профконсультації…………………………...

63

6.

Тести і тестування в системі професійної консультації безробітних………………….

68

7.

Основні професійно-етичні принципи професійної консультації безробітних……….

77

8.

Висновки та рекомендації………………………………………………………………...

81

9.

Список рекомендованої літератури………………………………………………………

84

10.

Додатки…………………………………………………………………………………….

86


ПЕРЕДМОВА

В умовах кризового стану економіки України все більшої гостроти набуває проблема безробіття, яка неодмінно підвищує актуальність професійної орієнтації, що є одним з дійових засобів профілактики безробіття, актуальної психологічної підтримки незайнятого населення. Тому найбільш важливим завданням профорієнтаційної роботи є сприяння професійному самовизначенню та професійній самореалізації безробітних, зокрема тих, які тривалий час перебувають на обліку в державній службі зайнятості. Специфіка та складність профорієнтації з цією категорією безробітних полягає у виникненні ситуації негативної адаптації їх до ситуації бездіяльності, низькій активності в пошуку роботи, зниженні відповідальності за власний професійний розвиток. У зв’язку з цим постає завдання розробки спеціальних технологій профорієнтаційної роботи, які б сприяли осягненню безробітними свого життя, сформованості у них психологічних утворень і механізмів, що сприяють прийняттю ними раціонального рішення щодо вибору чи зміни професії, профілю навчання чи перенавчання, працевлаштування. Саме ця категорія безробітних є проблемною в службі зайнятості і потребує особливої уваги.

В умовах соціально економічних перетворень, що відбуваються в структурі нашогго суспільства, підвищуються вимоги до особистості людини, яка знаходиться на ринку прац. Сьогодні суспільство потребує компетентних фахівців, здатних до цілеспрямованого саморозвитку і самореалізації в праці, прийняттю відповідальних рішень і їх реализацію.

Умови ринкової економіки надали широкі можливості для розкриття творчих ресурсів людини, але і внесли невизначеність у її світогляд, ціннісні орієнтації, установки, Труднощі процесу соціалізації в індивідуалізації людини полягає в тому, що втрачені попередні орієнтири соціального життя, а нові ще не затвердилися. Це в певній мірі обмежує можливість людини у прийнятті обгрунтованих рішень щодо вибору чи зміни професії, профілю професійного навчання чи перенавчання, працевлаштування і викликає необхідність їй профконсультаційної допомоги. У цьому зв”язку необхідно створити умови для розкриття потенційних можливостей людини, що сприяли б її успішній адаптації до умов, що змінилися. Профконсультанти можуть врахувати вплив конкуренції і можливого безробіття на ринку праці, можуть допомогти людині у самопізнанні, мобілізації потенційних ресурсів у прийнятті обгрунтованих рішень щодо професійного самовизначення. Життя свідчить, що найбільш ефективно рпрацюють ті люди, які здійснюють професійну діяльність оптимально відповідну їх природним задаткам, спрямованості мотивів, нахилам, індивідуально-психологічним особливостям, рисам характеру, способам сприйняття і перероблення інформації.

Професійна консультація через своїх функціонерів (профконсультантів) намагається розібратися в психологічній структурі особистості, яка прийшла на консультацію, щоб знайти й оцінити в ній професійно важливі якості, а також її інтереси, потреби, прагнення, ціннісні орієнтації, професійну спрямованість, їх глибину і обгрунтованість. І якщо ця частина професійної консультації успішно виконана, тоді розкривається можливість для конкретних рекомендацій людині щодо можливих напрямів і способів вибору чи зміни професії, профілю навчання (перенавчання), працевлаштування.

Виходячи з концепції професвйної орієнтації, ми розглядаємо професійну консультацію як психолого-педагогічну допомогу людині з питань самопізнання, саморозвитку і професійної самореалізації. Профконсультація виступає як спеціально оргагізований процес спілкування, спрямований на актуалізацію ресурсів особистості (прагнення до найбільш повного виявлення і розвитку можливостей особистості). Специфіка нашщого підходу до професійної консультації полягає не тільки в допомозі особистості в актуалізації особистісних ресурсів, але й в пошуку індивідуальних способів їх самовираження і самореалізації у певній трудовій діяльності. Вона спрямована на допомогу особистості у попередженні та подоланні кризово-деструктивних явищ професійного розвитку особистгості, допомогає їй оперативно та конструктивно усунути значну кількість проблем щодо вибору чи зміни професії, профілю професійного навчання (перенавчання), працевлаштування. Ці проблеми носять ситуативний характер, бо ще не встигли під дією психотравмуючих чинників трансформуватися в глибинні хронічні проблеми (як у довготривалих безробітних). Вирішуються такі проблеми на рівні свідомості шляхом обговорення з подальшою рефлексією проблемної ситуації, тобто у цьому випадку, функція професійного консультування превентивна, попереджувальна. Профконсультант допомагає людині професійно самовизначитися, звузити або розширити (узалежності від ситуації) коло пошуку місця прикладення своїх сил, визначити сферу своїх можливостей і нахилів, з одного боку, и потреб ринку праці – з другого.

Професійна консультація протікає не завжди легко. Особливо вона ускладнюється психологічними труднощами професійної переорієнтації людини на інший, незвичний вид діяльності. У людей, які вже працювали, виробляється індивідуальний стиль поведінки, відповідний даній професійній діяльності, формуються певні навички і риси характеру, складаються певні стереотипи мислення, які можуть ускладнити людині професійну переорієнтаці. У цьому випадку неабияку роль відіграє особистість профконсультанта, рівень його кваліфікації. Підтвердженням тому є досить високі показники працевлаштування після професійної консультації там, де працюють висококваліфіковані профконсультанти.


Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку
downloads -> Інститут підготовки кадрів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка