Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка9/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАТехнологія камяних _і монтажних робіт

(назва навчальної дисципліни)Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти _______370__________

ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього годин

У т.ч. на ЛПР

1.

Загальні відомості про кам’яну кладку

10
2.

Технологія цегляної кладки

70

2

3.

Бутова та бутобетонна кладка

10

1

4.

Кладка із штучного та природного каміння правильної форми

10
5.

Лицева кладка та облицювання стін

17
6.

Гідроізоляція надземних і підземних споруд

15
7.

Ремонт та відновлення кам’яних конструкцій

19

2

8.

Кам’яні роботи у зимовий період

20
9.

Технічна документація на виконання будівельних робіт

10

2

10.

Організація праці на будівництві

12
11.

Охорона праці, електробезпека, пожежна безпека на будівництві. Умови праці.

10
12.

Підготовчі роботи при зведенні будівель

10

2

13.

Елементи геодезичних робіт на будівництві

10
14.

Такелажні та монтажні пристосування та улаштування

15

1

15.

Загальна технологія монтажних робіт

50
16.

Монтажні роботи при зведенні цегельних будівель

15
17.

Монтаж повнозбірних будівель

15
18.

Особливості монтажних робіт у зимовий період

15
19.

Перевірка якості робіт у процесі їх виконання

20
20.

Стандартизація і контроль якості будівельних конструкцій

17Всього:

370

13ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема 1. Загальні відомості про кам’яну кладку

Види кладок і кам’яних конструкцій із різних видів каміння та цегли. Система перев’язки і область її використання. Елементарні відомості про міцність і стійкість кладки. Основні характеристики кам’яної кладки. Правила розрізки кам’яної кладки. Міцність і стійкість кам’яних конструкцій. Напружений стан кам’яної кладки. Несуча здібність розчинів. Вплив товщини та щільності швів кладки на її міцність. Розміри горизонтальних і вертикальних швів цегельної кладки. Вплив послаблень в місцях вертикальних швів на міцність кладки.

Фактори, що впливають на міцність кам’яної кладки. Вплив перев’язки рядів, зчеплення розчину з цеглою і заповнення вертикальних швів на міцність кладки.
Учень повинен знати:


 • види кладок і кам’яних конструкцій;

 • системи перев’язки цегельної кладки;

 • розміри горизонтальних і вертикальних швів цегельної кладки.

Учень повинен уміти:

 • виконувати різні види кладок і кам’яних конструкцій;

 • дотримуватися розмірів швів.

Тема 2. Технологія цегельної кладки

Організація робочого місця. Риштування, їх види і улаштування. Засоби установки риштувань. Інструменти, пристосування і інвентар при виконанні цегельної кладки. Вибір інструменту по міцності і зручності в роботі. Використання порядовок і причалок. Види порядовок, їх установка. Способи натягу причалок. Способи розстелення і рівняння розчинів при цегельній кладці під тичкові та ложкові ряди і під забутку. Способи цегельної: „вприсик”, „вприсик з підрізкою розчину”, „вприжим”, „напівприсик”. Розкладка в пустошовку і розшивкою швів. Призначення, способи і види розшивки швів в кладці. Особливості і область використання кожного із способів цегельної кладки. Послідовність виконання цегельної кладки по однорядній (ланцюговій) системі перев’язки швів. Кладка стін, простінків, кутів, примикань і перехрещень при однорядній системі перев’язки швів. Послідовність виконання цегельної кладки по багаторядній системі перев’язки швів. Послідовність виконання цегельної кладки по трьохрядній системі перев’язки швів. Основні види кам’яних стін полегшених конструкцій. Кладка стін, кутів і примикань полегшених конструкцій. Армування цегельної кладки. Кладка цегельних колодязів. Поняття про кладку перемичок, зводів, арок, карнизів, печей, димових труб, вентиляційних каналів, ліфтових шахт. Улаштування осадових і температурних швів. Виконання цегельної кладки ланками: двійкою, трійкою, четвіркою, п’ятіркою. Потоково–кільцевий метод цегельної кладки, метод поперечних захоплювачок. Виявлення ділянок і захоплювачок при виробництві цегельної кладки. Вимоги до якості кладки, способи перевірки якості. Будівельні норми та правила виробництва та прийняття робіт. Охорона праці при виконанні цегельної кладки. Ознайомлення з організацією робіт, технічною документацією і досвідом передових методів робіт.


Учень повинен знати:

 • організацію робочого місця муляра;

 • види і улаштування риштування;

 • способи розстелення і рівняння розчинів;

 • способи цегельної кладки;

 • види розшивки швів в кладці;

 • основні види кам’яних стін полегшених конструкцій;

 • охорону праці при виконанні цегельної кладки.

Учень повинен уміти:

 • виконувати риштування;

 • дотримуватись вимог при організації робочого місця;

 • виконувати розстелення, рівняння і підрізку розчинів;

 • виконувати розшивання швів;

 • використовувати порядовки і причалки;

 • застосовувати системи перев’язування цегельної кладки;

 • читати креслення.


Лабораторно-практична робота. Тема: "Виконання різних видів цегельної кладки з моделей цегли"
Учень повинен знати:

 • види кладок і кам’яних конструкцій;

 • системи перев'язки цегельної кладки;

 • розміри горизонтальних і вертикальних швів цегельної кладки;

 • види штраб.

Учень повинен уміти:

 • розрізняти види кладок;

 • застосовувати схеми перев'язування швів;

 • дотримуватись розмірів швів;

 • виконувати контроль якості;

 • розподіляти інструмент в залежності від виду кладки.

Тема 3. Бутова та бетонна кладка

Інструменти і пристосування для бутової і бетонної кладки. Види і способи бутової кладки: "під лопатку; "під залив", різновиди цієї кладки. Бутова кладка "під скоби", “приколкою лицевої поверхні" та ін. Виконання бутової кладки з вібруванням. Бутобетонна кладка. Організація робочого місця при бутовій і бутобетонній кладці. Кладка бутових фундаментів і стін. Розташування матеріалів при кладці бутових фундаментів у траншеях з відкосами, без відкосів і у котлованах. Кладка в розпір. Улаштування горизонтальної та вертикальної гідроізоляції. Інструмент і інвентар, що використовується при улаштуванні гідроізоляції. Вимоги до якості бутової і бутобетонної кладки. Улаштування і види опалубок для бутобетону. Охорона праці при виконанні бутових і бутобетонних робіт.


Учень повинен знати:

 • інструменти і пристосування;

 • види і способи бутової кладки;

 • організація робочого місця при бутовій і бутобетонній кладці;

 • вимоги до якості кладки.

Учень повинен уміти:

 • виконувати бутову кладку різними способами;

- виконувати бутову кладку з вібруванням, кладку бутових фундаментів і стін;

- розташовувати матеріал; • улаштовувати горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію;

 • дотримуватись правил охорони праці.


Лабораторно-практична робота. Тема: "Визначення об'єму робіт і розрахунок необхідних матеріалів: каменю, розчину, опалубки".
Учень повинен знати:

 • як визначити об'єм робіт;

 • розрахунок необхідного матеріалу;

 • правила та послідовність виконання робіт;

 • вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Учень повинен уміти:

 • визначати об'єм робіт;

 • виконувати розрахунок необхідного матеріалу;

 • визначати витрати матеріалу;

 • оформляти звіти з лабораторно-практичних робіт, користуватися довідковими матеріалами.

Тема 4. Кладка із штучного та природного каміння правильної форми

Види і способи кладки конструкцій з керамічного пустотілого каміння. Види і способи кладки конструкцій з бетонного і природного каміння правильної форми. Поняття про змішану кладку, її використання і різновиди. Кладка перегородок із цегли, гіпсових плит, легкобетонного і керамічного каміння. Улаштування перегородок і заповнення прорізів склоблоками. Інструменти та пристосування, які використовуються при кладці з штучного і природного каміння правильної форми. Вимоги до якості кладки з штучного і природного каміння правильної форми. Організація робочого місця та охорона праці при виконанні кладки з штучного і природного каміння правильної форми.


Учень повинен знати:

 • види і способи кладки конструкцій з керамічного пустотілого каміння;

 • види і способи кладки конструкцій з бетонного і природного каміння;

 • вимоги до якості кладки;
 • організацію робочого місця та охорону праці при виконанні кладки.

 • Учень повинен уміти:

 • розрізняти види кладки;

 • застосовувати способи кладки;

 • застосовувати в залежності від кладки системи перев'язування;

 • використовувані знання па практиці.

Тема 5. Лицева кладка та облицювання стін

Декоративна кладка, її призначення та використання. Способи декоративної кладки стін. Порядкова розкладка цегли при виконанні декоративної кладки. Варіанти декоративної кладки та профілі обробки швів. Види облицювання фасадів будівель. Монтажні та маркіровані креслення на облицювання фасадів. Лицева кладка із цегли. Облицювання керамічними, бетонними, природними та іншими матеріалами. Обробка основних вузлів фасаду будівель: цоколя, стін, прорізів, кутів будівель, пілястр, колон та ін. Кладка зовнішніх стін з використанням облицювальної цегли. Ознайомлення з облицюванням попередньо викладених стін із цегли. Підготовка поверхонь стін під облицювання. Підготовка облицювальних виробів для установки на місце. Типи кріплень облицювальних виробів. Облицювання стін разом з кладкою. Організація праці та робочого місця, охорона праці при кладці фасадів будівель з облицюванням. Будівельні норми і правила на виконання та прийняття робіт з кладки стін з облицюванням. Вимоги до якості робіт.Учень повинен знати:

 • призначення та використання декоративної кладки;

 • способи декоративної кладки стін;

 • порядкову розкладку цегли;

 • види облицювання фасадів будівель;

 • вимоги до якості робіт та охорону праці.

Учень повинен уміти:

 • виконувати лицьову кладку;

 • підготувати поверхні стін під облицювання;

 • облицювати стіни разом з кладкою;

 • виконувати декоративну кладку різними способами;

 • дотримуватись правил охорони праці;

 • виконувати контроль якості зовнішнім оглядом та вимірюванням.

Тема 6. Гідроізоляція наземних і підземних споруд

Види та призначення гідроізоляції, її використання в будівництві. Інструменти, інвентар, що використовуються при улаштуванні гідроізоляції. Виготовлення асфальтової суміші. Виготовлення бітумних мастик. Улаштування горизонтальної гідроізоляції. Улаштування вертикальної гідроізоляції. Правильність забивки стиків. Види рулонних матеріалів для улаштування гідроізоляції. Технічні вимоги до улаштування гідроізоляції. Охорона праці при виготовленні сумішей і мастик, а також при улаштуванні гідроізоляційного шару. Організація робочого місця.


Учень повинен знати:

 • види та призначення гідроізоляції;

 • інструменти, інвентар, що використовуються при улаштуванні гідроізоляції;

 • виготовлення асфальтової суміші та бітумної мастик;
 • види рулонних матеріалів.

Учень повинен уміти:

 • виготовити асфальтову суміш та бітумну мастику;

 • улаштувати горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію;

 • виконувати забивку стиків.

Тема 7. Ремонт та відновлення кам'яних конструкцій

Інструмент та ручні машини і механізми для розробки та ремонту кам'яної кладки. Пробивання різних наскрізних та наскрізних отворів, гнізд, борозден та ін. Способи пробивання та шарування різних наскрізних та наскрізних отворів, гнізд, борозден. Зашпаровування в стінах кінців балок та ін. Укладення у кам'яні конструкції металевих зв'язків та анкерів при ремонтних роботах. Підведення та зашпаровування металевих балок. Розбирання цегельної та бутової кладки. Утеплення зовнішніх і внутрішніх стін пінополістиролом. Способи підведення фундаментів. Облицювання частин стін, що вивітрювались, цеглою. Зашпарування наскрізних тріщин у стінах. Ремонт та очищення облицювання. Охорона праці при розбиранні та ремонті кам’яних конструкцій. Організація робочого місця.


Учень повинен знати:

 • інструмент та роботу з ручними машинами й механізмами нового покоління;

 • способи пробивки та зашпарування різних наскрізних та ненаскрізних отворів, гнізд, борозден;

 • способи підведення фундаментів;

 • організацію робочого місця та охорону праці.

Учень повинен уміти:

 • виконувати пробивку різних наскрізних та ненаскрізних отворів, гнізд, борозден при допомозі електрифікованого інструменту;

 • укладати у кам’яні конструкції металевих зв’язків та анкерів;

 • розбивати цегельну та бутову кладку;

 • виконувати ремонт та очищення, облицювання і утеплення стін.


Лабораторно-практична робота: Тема: „Складання інструкційно-технологічної карти для ремонту цегельної кладки та утеплення стін”.
Учень повинен знати:

 • послідовність виконання операцій;

 • способи виконання ремонтних робіт;

 • вимоги охорони праці при ремонті цегельної кладки та утеплення стін.

Учень повинен уміти:

 • визначати витрати матеріалу;

 • використовувати різні способи при ремонті та відновленні кам’яних конструкцій;

 • виконувати розрахунки по результатам лабораторно-практичних робіт;

 • оформляти звіти по лабораторно-практичних роботах, користуватися довідковими матеріалами.

Тема 8. Кам’яні роботи у зимовий період

Особливості кам’яних робіт при температурі нижче нуля. Способи кам’яної кладки у зимових умовах, їх перевага та недоліки. Кладка способом заморожування. Кладка на розчинах з хімічними добавками. Кладка з електро- та паропідігріванням. Кладка у тепляках. Особливості зимової кладки з облицюванням. Особливості виготовлення та транспортування розчинів у зимових умовах. Заходи, що проводяться у період розморожування кладки. Правила охорони праці при виконанні кам’яних робіт у зимових умовах. Організація робочого місця.


Учень повинен знати:

 • особливості кам’яних робіт при температурі нижче нуля;

 • способи кам’яної кладки;

 • особливості виготовлення та транспортування розчинів;

 • особливості зимової кладки з облицюванням.

Учень повинен уміти:

 • виконувати кладку способом заморожування;

 • виконувати кладку на розчинах з хімічними добавками;

 • виконувати кладку з електро- та паропідігріванням;

 • виконувати кладку у тепляках.

Тема 9. Технічна документація на виконання будівельних робіт

Проектна документація. Розробка проектів кошторисів. Робочі креслення об’єкта. Монтажні схеми збірних конструкцій. Специфікація збірних елементів до монтажних схем. Проект організації будівництва. Проект виконання робіт. Технологічні карти та карти трудових проектів. БНІП. Стандарти. Єдина модульна система в будівництві. Уніфікація, типізація та стандартизація збірних деталей та конструкцій. Виробничо-технічна документація.


Учень повинен знати:

 • проектну документацію;

 • специфікацію збірних елементів до монтажних схем;

 • виробничо-технічну документацію.

Учень повинен уміти:

 • розбирати проектну документацію;

 • читати робочі креслення об’єкта;

 • користуватися БНІП, виробничо-технічною документацією.


Лабораторно-практична робота: Тема: „Знаходження потрібних вузлів та деталей у складі проекту, визначення розмірів елементів конструкцій. Складання ескізів деталей по кресленню”.
Учень повинен знати:

 • знаходження потрібних вузлів та деталей у складі проекту;

 • визначення розмірів елементів конструкцій;

 • державні стандарти БНІП.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • оформляти звіти по лабораторно-практичних роботах, користуватися довідниковими матеріалами;

 • складати ескізи деталей по кресленню.

Тема 10. Організація праці на будівництві.

Переваги, види, принципи організації виробничих бригад, основні напрямки їх розвитку. Бригадні форми організації праці. Типові положення про виробничу бригаду. Планування та організація виробничої діяльності госпрозрахункових бригад. Оплата праці, матеріальне та моральне стимулювання членів бригади. Наукова організація праці у бригадах.


Учень повинен знати:

 • переваги, види, принципи організації виробничих бригад;

 • бригадні форми організації праці;

 • типові положення про виробничу бригаду;

 • наукову організацію праці у бригадах.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • розраховувати бригадні форми праці.

Тема 11. Охорона праці, електробезпека, пожежна безпека на будівництві. Умови праці

Пільги та компенсації за особливі умови праці робітників будівельних професій. Державний нагляд та громадський контроль за додержанням вимог безпеки праці, безпечної експлуатації устаткування, установок та споруд. Система стандартів безпеки праці. Відповідальність керівників за додержанням норм та правил охорони праці. Відповідальність робітників за порушення правил безпеки праці та трудової дисципліни. Додержання правил безпеки праці, виробничої санітарії та трудової дисципліни як один з заходів попередження виробничого травматизму, профзахворювань, нещасних випадків на виробництві. Вимоги безпеки праці на підприємстві. Розміщення виробництв (об’єктів) на території будівництва. Транспортні засоби, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території будівництва. Попередження травматизму. Значення огороджувальної техніки, захисних улаштувань та пристосувань, попереджувальних написів. Дозвіл на проведення робіт. Правила допуску до виконання робіт. Вимоги безпеки праці на ділянках підприємства та на робочому місці. Інструктаж та вимоги з обслуговування робочих місць та безпечного виконання робіт. Вимоги безпеки до виробничого середовища, виробничого процесу, обладнання. Засоби захисту робітників. Механізація та автоматизація як засоби забезпечення безпеки робіт на будівництві та скорочення об’ємів важкої ручної праці. Правила поведінки на робочому місці. Основні правила використання інструменту, машин, пристосувань; пуску та зупинки машин; складування матеріалів, виробів та обладнання; проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Основні причини травматизму на будівництві. Засоби індивідуального захисту. Заземлення обладнання. Правила безпечної роботи електрифікованими інструментами, переносними електросвітильниками і приладами. Електрозахисті засоби та правила користування ними. Протипожежний режим на будівництві. Правила поведінки при пожежі. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні зварних та монтажних робіт.


Учень повинен знати: основні положення законодавства про охорону праці та заходи з їх реалізації на об’єктах базового підприємства.

Учень повинен уміти: використовувати знання на практиці.

Тема 12. Підготовчі роботи при зведенні будівель

Інструктаж з охорони праці. Склад підготовчих робіт, що попереджують кам’яну кладку та монтаж конструкцій. Улаштування постійних та тимчасових доріг. Розміщення тимчасових будівель та споруд на будівельному майданчику.

Доставка на будівельний майданчик обладнання та механізмів. Прокладення підземних мереж водопроводу, каналізації, теплофікації, газу, силових та освітлювальних кабелів та ін. Організація складів на монтажному майданчику. Способи укладення конструкцій на складах. Прийняття збірних залізобетонних конструкцій та виробів відповідно з вимогами будівельних норм і правил. Завезення на приоб’єктні склади необхідного для монтажу запасу конструкцій та будівельних матеріалів.
Учень повинен знати:


 • склад підготовчих робіт;

 • улаштування постійних та тимчасових доріг;

 • розміщення тимчасових будівель та споруд;

 • організацію складів;

 • способи укладання конструкцій на складах.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці.


Лабораторно-практична робота: Тема: „Розробка варіанта схеми будівельно-монтажного майданчика”.
Учень повинен знати:

 • улаштування, розміщення постійних, тимчасових доріг, будівель та споруд;

 • прокладення підземних мереж водопроводу, каналізації, теплофікації, газу, силових та освітлювальних кабелів та ін.;

 • організацію складів.

Учень повинен уміти:

 • розробляти варіанти схем будівельно-монтажного майданчика відповідно до вимог БНІП;

 • використовувати знання на практиці;

 • оформляти звіти з лабораторно-практичних робіт, користуватися довідниковими матеріалами.


Тема 13. Елементи геодезичних робіт на будівництві

Поняття про геодезію, її роль у будівництві. Основні геодезичні креслення. Масштаби, умовні позначення. Позначення й закріплення відміток крапок. Вимірювання ліній. Прилади для вимірювання ліній: стрічки, рулетки. Вимірювання відстаней в горизонтальній, вертикальній й нахилених поверхнях. Нівелювання. Нівеліри, їх типи, улаштування. Правила використання. Вибір станції та установлення нівеліра в робоче положення. Відлік за допомогою рейки. Ведення журналу. Обчислювання відміток. Теодоліт, його улаштування й правила його використання. Установлення теодоліта в робоче положення. Ведення журналу. Вимірювання та обчислення вертикальних кутів. Геодезичні роботи на будівництві. Розбивка будівель. Поняття про осі будівель й споруд: головні, основні й допоміжні. Розбивка осей, їх закріплення. Поняття про нульовий й монтажний горизонт. Закріплення на місцевості нульового горизонту. Перенесення відміток на будівлю і споруду. Геодезичний контроль якості будівельно-монтажних робіт. Охорона праці й організація робочого місця при геодезичних роботах на будівництві.


Учень повинен знати:

 • основні поняття про геодезію, її роль у будівництві;

 • основні геодезичні прилади та інструменти;

 • геодезичний контроль якості будівельно-монтажних робіт.

Учень повинен уміти: використовувати знання на практиці.
Лабораторно-практична робота. Тема: "Робота з геодезичними інструментами".
Учень повинен знати:

- масштаби, умовні позначення;

.- нівеліри, їх типи, улаштування, правила використання;


 • теодоліт, його улаштування й правила його використання;

 • прилади вимірювання ліній.

Учень повинен уміти:

 • установлювати нівелір, теодоліт в робоче положення;

 • вимірювати відстані горизонтальних, вертикальних та нахилених
  поверхонь;

 • виконувати відлік за допомогою рейки;

 • вимірювати куги теодолітом;

 • оформляти звіти за лабораторно-практичних робіт, користуватися довідниковими матеріалами.

Тема 14. Такелажні й монтажні пристосування та улаштування

Ознайомлення з вимогами охорони праці при виконанні такелажних робіт. Монтажне устаткування і його класифікація. Канати. Види канатів, їх характеристика. Правила використання канатів. Вибір сталевого каната. Запаси міцності. Випробовування канатів. Періодичний огляд та змазка канатів. Блоки. Їх конструкція, характеристика й застосування. Залежність діаметра ролика блока від діаметра каната. Блоки вантажопідйомні й відвідні. Коефіцієнт корисної дії блоків. Їх призначення й принцип дії. Конструкція. Число робочих ниток. Несправності поліспастів, канатів, блоків; причини їх виникнення та способи усунення. Правила охорони праці при користуванні поліспастами, канатами й блоками. Талі й тельфери. Їх призначення на виробництві робіт з монтажу, демонтажу та ремонту будівельних машин й обладнання, а також вантажно-розвантажувальних роботах. Правила безпеки праці при використання талей й тельферів. Домкрати. Призначення домкратів в будівництві. Види домкратів. Конструкція та вантажопідйомність гвинтових, рейкових, гідравлічних уніфікованих домкратів. Застосування домкратів й способи їх установлення. Догляд за домкратами. Випробовування домкратів. Безпека праці. Ручні та електричні лебідки. Призначення й область застосування будівельних лебідок. Класифікація лебідок за родом приводу й конструктивною схемою. Правила управління лебідками. Змазування частин лебідок, що труться. Несправності лебідок. Причини їх виникнення й способи усунення. Правила охорони праці при роботі на будівельних лебідках. Крани. Види будівельних кранів. Операції, що використовуються краном під час роботи. Основні технічні характеристики кранів: вантажопідйомність, довжина стріли, виліт й висота підіймання стріли, швидкість пересування кранів, потужність силового улаштування, продуктивність крана. Противаги. Самохідні стрілові крани. Ознайомлення з залізничними, гусеничними, автомобільними кранами. Їх застосування, переваги й недоліки. Баштові крани. Їх призначення й класифікація. Крани легкі, середні, важкі. Принцип роботи й вибір кранів. Використання маніпуляторів при зведенні будівель й споруд. Правила Держнаглядохоронпраці з прийняття й експлуатації кранів. Правила безпеки праці при застосуванні кранів. Транспортне обладнання. Його пристосування для перевезення елементів сталевих й залізобетонних конструкцій. Транспортування конструкцій автомобільним краном. Автомашини різної вантажопідйомності: трактори, автомобільні причепи й причепи – важковози, трейлери, спеціальне транспортне обладнання (панелевози, фермовози).

Монтажний інструмент: кувалди, молотки, ломики, збірні ключі, оправки, пробки й скребки, келемер, ключі гайкові, струбцини, рашпілі, надфілі, шабери, слюсарні зубила. Вимірювальний інструмент: лінійки, рулетки, виски, рівні. Технічні вимоги до інструментів, правила їх утримання. Призначення й область використання ручного й механізованого інструменту. Класифікація інструменту зо родом енергії, що підводиться, характером руху робочого органа, призначенням.

Монтажні пристосування для підйому елементів конструкцій: стропи – універсальні, полегшені чотирьохліткові (павуки), фрикційні, напівавтоматичні; захвати – напівавтоматичні, кліщові, спеціальні. Пристосування для тимчасового закріплення й вивірки елементів: кондуктори одиночні й групові. Гвинтові стяжки, скоби для причалки, струбцини для тимчасового закріплення конструкцій. Інвентарні підмости, майданчики, колиски, навісні огорожі, приставні сходи.


Учень повинен знати:

 • основні поняття про такелажні й монтажні пристосування;

 • монтажне устаткування, його класифікація;

 • види будівельних кранів;

 • монтажні пристосування для підйому елементів конструкцій.

Учень повинен уміти:

 • розрізняти такелажне й монтажне пристосування;

 • виконувати вибір необхідного інструменту, пристосування та крану для даного виду робіт;

 • дотримуватись вимог з охорони праці.


Лабораторно-практична робота: Тема: „Запасовка канатів у блоках, талях, поліспастах”.
Учень повинен знати:

 • види канатів, вантажозахватних пристосувань, їх характеристику;

 • призначення блоків, талів, поліспастів, їх конструкція і застосування;

 • несправності поліспасів, канатів, блоків, способи їх усунення.

Учень повинен уміти:

 • запасовувати канати у блоки, талі, поліспаси різними видами;

 • виконувати контроль якості;

 • розрізняти якісні канати від дефектних;

 • підбирати канати для запасовки;

 • оформлювати звіти за лабораторно-практичних робіт, користуватися довідниковими матеріалами.

Тема 15. Загальна технологія монтажних робіт

Класифікація методів монтажу в залежності від ступеня збільшення конструкцій, що монтуються (монтаж конструктивними елементами або їх частинами; монтаж конструктивно-технологічними блоками; спорудами у цілому виді); від послідовності установлення конструкції у межах ділянки або захватки (диференційний, комплексний, комбінований); від зборки конструкцій по вертикалі (нарощування або підйомі на ваді; обертання або повороту;) ковзання; насування; підрощування). Способи монтажу будівель й споруд та монтаж з попередньою розкладкою елементів. Монтаж з транспортних засобів.Підготовчі та основні операції монтажу збірних конструкцій й деталей: підготовка місць установлення конструкцій. Підготовка елементів до підйому, строповка. Підйом та встановлення. Тимчасове закріплення, вивіряння, кінцеве закріплення у проектному положенні, контроль якості змонтованих конструкцій. Підготовка місць встановлення конструкцій. Очищення й вивіряння опор під монтувальні елементи. Перевірка геометричних форм та якості збірних деталей і конструкцій. Перевірка розташування арматури, надійності закріплення закладних частин й монтажних петель. Очищення елементів від сміття. Нанесення поділок, необхідних для точного установлення. Строповка. Основні вимоги до строповки збірних конструкцій та деталей. Способи строповки: за монтажні петлі, охоплюванням, за монтажні отвори. Залежність способу стропування від форми, розмірів, маси збірних елементів. Вибір вантажозахватних пристосувань для строповки. Строповка фундаментних блоків, стінових крупних блоків, панелей стін й перегородок, панелей перекрить і покрить, сходових маршів, площадок, колон, балок та інших конструкцій. Піднімання, переміщення і встановлення збірних конструкцій. Піднімання конструкцій за допомогою кранів та інших монтажних механізмів. Основні способи піднімання, переміщення і встановлення конструкцій. Сутність кожного способу та його застосування. Утримання конструкцій від обертання під час підйому. Правила підйому елементів, маса яких близька до граничної вантажопідйомності крана. Тимчасове закріплення встановлених елементів. Призначення тимчасового кріплення конструкцій і вимоги до його виконання. Пристосування для тимчасового кріплення: кондуктори, струбцини, розтяжки, розпірки, клинові вкладиші та ін. Способи тимчасового закріплення панелей стін і перегородок, балок та інших конструктивних елементів. Вивіряння встановлених елементів. Перевірка вертикальності елементів за допомогою виска і теодоліта. Перевірка установлення елементів конструкцій по висоті за допомогою нівеліра. Регулювання установлення елементів конструкцій у процесі вивіряння. Антикорозійний захист сталевих закладних деталей і зварювальних з'єднань. Вимоги будівельних норм і правил на антикорозійний захист стикових закладних деталей і зварювальних з'єднань. Правила прийняття антикорозійного захисту заводських конструкцій на будівництві. Поняття про послідовність виконання робіт на антикорозійному захисту зварювальних з'єднань: перевірка якості і прийняття з'єднань, зачистка зварювальних швів і прилягаючих місць від сміття та іржі. Антикорозійний захист закладних деталей і зварювальних з'єднань. Види антикорозійного захисту. Способи нанесення цинкового покриття. Збільшення довготривалості поліпшення захисної дії оцинкованих закладних деталей і зварювальних з'єднань шляхом нанесення прожекторного ґрунту та інших антикорозійних обмазок. Очищення і підготовка оцинкованих закладних деталей і зварювальних з'єднань до бетонування. Виконання робіт з антикорозійного захисту сталевих закладних деталей і зварювальних конструкцій у зимових умовах. Способи контролю якості антикорозійного захисту. Охорона праці при виконанні антикорозійного захисту. Заповнення стиків і швів. Вимоги до стиків і швів: міцність бетону (розчину) у стиках, жорсткість конструкцій, монолітність бетону (розчину) у стиках і швах, морозостійкість, опір швів теплопередачі, повітряно- і паровологонепроникність, звукоізоляція, стійкість стиків проти корозії. Типи і конструкції стиків. Стики між блоками стін підземної частини. Стики стін надземної частини. Конопачення стиків. Замонолічування стиків. Ізоляція стиків мастиками за допомогою ущільняючих прокладок. Ізоляція швів мастиками, що не твердіють.

Замонолічування стиків залізобетонних конструкцій. Стики збірного перекриття та покриття. З’єднання колон з фундаментами. Стики колон багатоповерхових будівель. Підготовка стиків і швів до заповнення бетонною сумішшю і розчином. Нагнітання бетонної суміші і розчину в стик і в шов. Вимоги будівельних норм і правил до заповнення стиків і швів. Вимоги будівельних норм і правил на виробництво і прийняття монтажних робіт. Охорона праці і організація робочого місця при виконанні монтажних робіт.


Учень повинен знати:

 • класифікацію методів монтажу;

 • способи монтажу будівель й споруд;

 • підготовку елементів до підйому;

 • вимоги до строповки збірних конструкцій;

 • способи строповки.

Учень повинен уміти:

 • піднімати конструкції;

 • виконувати строповку вантажів;

 • подавати сигнали під час монтажу конструкцій;

 • заповнювати стики і шви.

Тема 16. Монтажні роботи при зведенні цегельних будівель.

Інструменти, пристосування, механізми, матеріали, що застосовуються. Організація робочого місця. Монтаж фундаментів і стін підвалів. Попередня розмітка місць установлення блоків, підготовка ліжка з готового розчину, укладення на розчин з вивірянням гравійної або піщаної основи, з заповненням швів. Монтаж стін з крупних блоків з розміченням місць установлення, підготовкою постелі з розчину, укладення блоків за допомогою кранів і заповненням вертикальних і горизонтальних швів. Перевірка вірності кладки.Монтаж вентиляційних блоків і блоків сміттєводів з улаштуванням постелі з цементного розчину, з вивірянням, закріпленням і замазкою швів. Монтаж санітарно-технічних блоків з розміткою місць установлення, підготовкою постелі з розчину, з вивірянням і заповненням швів. Монтаж збірних деталей. Укладення (разом з кладкою стін) залізобетонних балок, вкладишів, плит перекриття, перемичок, інших збірних деталей з розміткою місць укладення, з приготуванням постелі з розчину, підгоном, вивірянням і без заповнення швів. Монтаж металевої, залізобетонної декоративної огорожі. Охорона праці і організація робочого місця при виконанні монтажних робіт при зведенні цегельних будівель.
Учень повинен знати:

 • інструменти, пристосування, механізми, матеріали;

 • виконання монтажних робіт при зведенні цегельних будівель;

 • дотримуватись вимог з охорони праці.

Учень повинен уміти:

 • виконувати монтаж;

 • виконувати перевірку вірності кладки і монтажу;

 • дотримуватись послідовності виконання операцій при монтажу.

Тема 17. Монтаж повнозбірних будівель

Інструктаж з охорони праці. Технологія монтажу каркасно-панельних будівель. Особливості монтажу конструктивних елементів каркасно-панельних будівель. Карти робочих процесів. Розділення будівель на монтажні ділянки (захватки і яруси). Забезпечення просторової жорсткості конструкцій у процесі монтажу. Технологія монтажу елементів каркасу. Підйом і установка колон. Застосування кондукторів для закріплення та вивіряння колон. Стропування, підйом і монтаж балок, форм, ригелів, прогонів. Кондуктори для закріплення і вивіряння горизонтальних елементів. Остаточні закріплення елементів і законопачування стиків. Монтаж елементів стін каркасних будівель, лист „Ранілла” (алюмінієвої фасадної системи). Особливості монтажу балконів. Монтаж елементів покрівлі житлових будинків. Монтаж дерев’яних конструкцій, покрівель. Вимоги до якості монтажу. Охорона праці і організація робочого місця при монтажу із каркасно-панельних будівель. Монтаж безкаркасних великопанельних будівель. Розбивання будівель на захватки. Послідовність монтажу збірних елементів великопанельних будівель. Забезпечення просторової стійкості будівель у процесі монтажу. Технологічні карти і карти робочих процесів при монтажі великопанельних будівель: фундаментів, стін, сходів, перекриттів тощо. Геодезичне проведення осей і відміток опорних плоскостей. Способи стропування, підйому, установлення і вивіряння панелей стін, перегородок, перекриттів сходових майданчиків, маршів, балконів. Тимчасове і постійне закріплення конструктивних елементів. Зварювання, антикорозійний захист закладених деталей і заповнення стиків конструкцій. Улаштування гідроізоляції швів зовнішніх панелей. Контроль якості змонтованих конструкцій. Поетапне завдання для робіт. Складення актів прийому виконаних робіт. Вимоги БНіП до виконання і прийому робіт з монтажу великопанельних конструкцій. Правила охорони праці при монтажі великопанельних будівель. Організація робочого місця. Технологія монтажу великоблочних будівель. Розподілення монтажу великоблочного будинку на два етапи: монтаж підземної і монтаж надземної частини будівлі. Комплекс монтажних робіт, що виконуються на кожному етапі. Поточний метод будівництва. Підготовка котловану і основи під монтаж. Перевірка і розбивання осей і висотних відміток фундаментів. Перевірка якості деталей і підготовка їх до монтажу. Розкладення деталей для монтажу. Монтаж стрічкових фундаментів і стін технічного підпілля: установлення маячних блоків, вивіряння положення блоків, заповнення горизонтальних і вертикальних швів. Організація робіт при монтажі наземної частини будівель. Розбивання будівель на захватки. Послідовність монтажу конструкцій наземної частини будівель. Монтаж стін і порядок його виробництва. Заповнення швів на фасаді. Граничне відхилення змонтованих блоків від проектного положення. Вимоги БНіП до монтажу блоків від проектного положення. Вимоги БНіП до монтажу великоблочних будівель. Контроль якості змонтованих конструкцій. Охорона праці при монтажі великоблочних будівель і організація робочого місця. Технологія монтажу будівель із об'ємних блоків. Сутність монтажу будівель з об'ємних елементів. Переваги і недоліки цього методу. Типи об'ємних блоків. Підготовка майданчиків для монтажу будівель з об'ємних елементів (блоків). Технологія монтажу будівель з об’ємних блоків на монтажний майданчик. Способи стропування, підйому і установлення блоків в проектні положення. Вивіряння блоків. З'єднання сантехнічних і електротехнічних комунікацій. Заповнення стиків. Механізми, інструменти і пристосування, що використовуються при монтажі будівель з об'ємних блоків. БНіП на виробництво і прийом робіт при монтажі будівель з об'ємних блоків. Правила охорони праці при монтажі будівель з об'ємних блоків, організація робочого місця. Технологія монтажу будівель підвищеної поверхні. Основні принципи монтажу. Особливості монтажу підземної частини будівель. Контроль якості монтажу. Вимоги БНіП до виробництва і прийом робіт з монтажу конструкцій, антикорозійного захисту і заповнення швів. Технологія монтажу будівель методом підйому поверхів. Зведення будівель з монтажного бетону і залізобетонну. Призначення, склад бетонних, залізобетонних, опалубних і арматурних робіт. Метод зведення будівель і споруд в ковзаючій опалубці. Метод зведення будівель в об'ємно-пересувній опалубці фірми PASSHAL.
Учень повинен знати:

 • технологію монтажу каркасно-панельних будівель;

 • розділення будівель на монтажні ділянки;

 • способи стропування, підйому конструкцій;

 • технологічні карти і карти робочого процесу.

Учень повинен уміти:


 • дотримуватись технологій і послідовності монтажу повнозбірних будівель;

 • виконувати контроль якості;

 • дотримуватись вимог БНіП при виконанні і прийому робіт.

Тема 18. Особливості монтажних робіт у зимовий період

Вимоги до конструкцій. Особливості монтажу конструкцій в зимових умовах. Очищення снігу й льоду. Визволення збірних елементів, які примерзли до початку підйому. Підготовка стиків і вузлів під законопачування. Відігрів стиків і вузлів. Пристосування для підготовки стиків елементів і заповнених стиків, вузлів і швів. Хімічні добавки у бетони і розчини, підігріваюча опалубка, метод "термосит". Вимоги БНіП до виробництва монтажних робіт у зимовий період. Вимоги охорони праці до ведення монтажних робіт у зимовий період, організація робочого місця.


Учень повинен знати:

 • вимоги до конструкції;

 • особливості монтажу конструкцій в зимових умовах;

 • підготовку стиків і вузлів під законопачування;

 • хімічні добавки у бетони і розчини.

Учень повинен уміти:

 • виконувати підготовку стиків і вузлів під законопачування;

 • використовувати хімічні добавки у бетони і розчини;

 • дотримуватись вимог БНіП до виробництва монтажних робіт у зимовий період.

Тема 19. Перевірка якості робіт у процесі їх виконання

Приймання виконаних арматурних і бетонних робіт, що попереджають кам'яні і монтажні. Відмітка закладки під фундаменти. Відмітка гідроізоляції під цегельну кладку, монтажних гнізд і основи для елементів збірних залізобетонних конструкцій. Перевірка якості робіт по перев'язці швів; заповненню конструкцій; додержанням вертикальності і горизонтальності поверхонь; товщини і горизонтальності швів цегельної кладки; правильності розташування і якості швабровки димарів, вентиляції і монтажу потайної проводки комунікацій. Перевірка вірності установлення закладених деталей кріплення збірних залізобетонних елементів архітектурного оформлення фасадів. Перевірка якості зварювання і металізації закладених частин і випусків для утворювання стиків; заповнювання зварювальних стиків і обробка поверхонь заповнення; якості розшивки швів (кладка "під розшивку").

Способи перевірки якості будівельних і монтажних робіт, що виконуються.
Учень повинен знати:

- перевірку якості робіт по перев'язці швів, заповненню конструкцій; • перевірку вірності установлення закладених деталей;

 • перевірку якості зварювання і металізації закладених частин;

 • способи перевірки якості будівельних і монтажних робіт, що виконуються.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • виконувати контроль якості змонтованих конструкцій зовнішнім оглядом і вимірюванням.

Тема 20. Стандартизація і контроль якості будівельних конструкцій

Стандартизація, її роль у підвищенні якості будівельних робіт, прискоренні науково-технічні процеси. Задачі стандартизації. Категорії стандартів і об'єкти стандартизації. Види стандартів і їх характеристики. Стандарти з безпеки праці. Порядок затвердження і впровадження стандартів. Організація Держнагляду і контролю за впровадженням стандартів і якістю будівельних робіт, що виконуються. Відповідальність за якість робіт, які не відповідають БНіП. Метрологія. Завдання метрологічної служби по створенню й удосконаленню еталонів і зразків вимірювальних засобів. Значення забезпечення єдності мір і методів вимірювань. Основні метрологічні терміни і визначення. Системи одиниць. Міжнародна система одиниць СІ. Основні одиниці фізичних величин, що використовуються в галузі. Методи вимірювань. Засоби вимірювань. Міри. Вимірювальні пристрої. Перевірка мір і вимірювальних пристроїв, їх призначення. Вимірювання, з якими зустрічаються робітники даної професії. Їх призначення і коротка характеристика. Базові стандарти єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Система управління якістю робіт, що виконуються. Форми й методи контролю якості. Оцінка рівня якості продукції. Планування та підвищення якості продукції. Атестація виробів. Організація контролю на базовому будівельно-монтажному об'єкті. Економічна ефективність підвищення якості робіт, що виконуються. Засоби заохочення за підвищення якості.Учень повинен знати:

 • завдання стандартизації, категорії стандартів;

 • види стандартів і їх характеристику;

 • порядок затвердження і упровадження стандартів,

 • відповідальність за якість робіт, які не відповідають БНіП;

 • організацію контролю на базовому будівельно-монтажному об'єкті.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці,

 • планувати підвищення якості продукції.


Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок


 1. Геодезичні роботи при монтажних роботах.

 2. Охорона праці при виконанні монтажних робіт.

 3. Організація робочого місця.

 4. Монтаж збірних залізобетонних елементів фундаментів.

 5. Монтаж колон.

 6. Монтаж балок і ригелів.

 7. Монтаж ферм.

 8. Монтаж великорозмірних плит залізобетонного покриття.

 9. Монтаж стінових панелей.

 10. Монтаж вентиляційних труб і лотків.

 11. Вивірка і кріплення збірних елементів.

 12. Монтаж об’ємних дверних та віконних блоків в промислових, житлових і громадських приміщеннях. Монолітні арки та опорні конструкції із залізобетону. Виконання покрівельних робіт із рулонного матеріалу “Уніфлекс”.

 13. Робота з ручними електропневматичними машинами і механізмами при монтажі.

 14. Монтаж каркасно-панельних будівель.

 15. Монтаж нових видів лицювальних стінових панелей. Лист Раннила (алюмінієво-фасадної системи).

 16. Монтаж у зимовий час.

 17. Будова дерев’яної і металевої опалубки фірми „PASSHAL”.

 18. Арматурні і зварювальні роботи.

 19. Виконання бетонних робіт.

 20. Монтаж підвісних стель.

 21. Монтаж металевих залізобетонних декоративних елементів.

 22. Підготовчі роботи при зведенні будівель.

 23. Прийом і складування будівельних конструкцій.

 24. Монтаж світлоераційних ліхтарів.

 25. Монтаж водонапірних ємностей і опор.

 26. Монтаж крупноблочних будівель.

 27. Монтаж будівель із об’ємних елементів.

 28. Перевірка якості робіт і підрахування об’ємів.

 29. Гідроізоляція конструкцій і підземних споруд мембрани “Тюфонд”.

 30. Монтаж дорожніх плит покриттів.

 31. Монтаж деревоконструкцій.

 32. Прийом і складування будівельних конструкцій.

 33. Вибір і підготовка монтажно-такелажного устаткування.

 34. Підготовка збірних елементів до підйому, їх стропування і переміщення. Організація робочого місця.

 35. Монтаж металічних колон.

 36. Монтаж металічних балок і ригелів.

 37. Монтаж ферм.

 38. Монтаж великорозмірних плит залізобетонного покриття.

 39. Монтаж стінових панелей.

 40. Монтаж вентиляційних труб і лотків.

 41. Кріплення збірних елементів.

 42. Монтаж дверних та віконних об’ємних блоків в промислових, житлових та громадських приміщеннях.

 43. Антикорозійний захист закладних деталей і конструкцій.

 44. Зварювальні роботи при монтажі конструкцій. Монтаж нових видів лицювальних стінових панелей. Лист Ранніла (алюмінієво-фасадної системи). Монтаж у зимовий час.

 45. Ремонтні роботи з відновлення конструкцій.

 46. Устрій огороджень і перехідних майданчиків.

 47. Риштовка сталевої опалубки.

 48. Устрій дерев’яної опалубки під балки.

 49. Устрій опалубки під балки фірми “PASSHAL”.

 50. Вимоги охорони праці до ведення монтажних робіт у зимовий період, організація робочого місця.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка