Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка8/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Тема 4. Відомості з технічної механіки


Опір матеріалів. Абсолютно тверде тіло. Пружні та остаточні деформації. Зовнішні сили, їх види. Внутрішні сили пружності. Дійсні, гранично небезпечні і гранично допустимі напруження. Виявлення внутрішніх сил пружності. Проектні та перевірочні розрахунки на міцність. Основні види деформацій. Розподіл напружень при розтягу, стиску, різанні, крученні, зминанні. Особливості деформації вигину. Чистий та поперечний вигин. Розподіл нормальних напружень при вигині. Розрахунки на міцність. Виявлення небезпечного перерізу при вигині. Граничний вигін. Критичне напруження. Поняття про складний опір.
Учень повинен знати:

 • опір матеріалів;

 • основні види деформацій;

 • зовнішні сили, їх види.

Учень повинен уміти:

 • визначати внутрішні сили пружності;

 • проводити розрахунки на міцність;

 • виявляти небезпечні перерізи при вигині.Тема 5. Будова збірно-розбірної опалубки.

Типи опалубки, їх класифікація відповідно матеріалу. Види опалубних форм і їх застосування. Різноманітні типи розбірно-пересувної опалубки: засоби і правила її застосування для стрічкових фундаментів, для прямокутних башманів під колони, для пірамідальних башманів, для монолітних стовпів, колон, балок, перекриттів, склепіння, резервуарів та інше.

Встановлення лісів і кріплень опалубки. Встановлення ковзної опалубки, її будова і область застосування. Котючі опалубки: їх види, будова та область застосування. Зусилля і навантаження, які діють на опалубку та ліса.

Види та призначення інвентарних лісів і помостів, засоби їх збирання і розбирання. Вимоги до лісів і помостей у відношенні безпечності роботи. Організація робочого місця.

Нові прогресивні типи опалубки фірми „PASSIHAL”. Вимоги до якості стикових з’єднань. Вимоги при прийманні опалубки: відповідність форм і геометричних розмірів опалубки робочим кресленням, збіги осі опалубки з розбивочними осями конструкцій, точність відміток окремих опалубочних площин, вертикальність і горизонтальність опалубочних щитів, правильність встановлення прорізоутверджувачів закладних і дерев’яних пробок, щільність стикування щитів.

Технологічні карти. Порядок складання акту засвідчення прихованих робіт.

Виконання опалубочних робіт в зимовий період. Способи утеплення щитів опалубки.

Правила охорони праці при виконанні опалубочних робіт.


Учень повинен знати:

 • способи встановлення опалубки всіх видів;

 • організацію робочого місця;

 • вимоги до якості збирання опалубки.

Учень повинен уміти:

 • виконувати збирання, розбирання опалубки;

 • перевіряти правильність збирання опалубки;

 • виконувати розбивку по осям;

 • дотримуватись правил охорони праці.


Лабораторно-практична робота: Тема: „Виконання різних видів опалубки”
Учень повинен знати:

 • види опалубок та їх застосування;

 • порядок збирання щитів опалубки;

 • правильність встановлення по осям;

 • вимоги, які висувають до опалубки.

Учень повинен уміти:

 • збирати збірну опалубку;

 • встановлювати відповідно розмірам;

 • виконувати контроль якості;

 • складати акт приймання.Тема 6. Бетонування монолітних конструкцій споруд і будівель.

Подача бетонної суміші в конструкції. Способи переміщення бетонної суміші на будівельних об’єктах. Застосування роздаткових бадей, бункерів, віброковшів, лотків. Переміщення бетонних сумішей автобетононасосами. Міри попередження розшаровування бетонних сумішей. Прийоми подання готових бетонних сумішей в конструкції. Заходи по зниженню втрат бетонної суміші.

Проведення бетонних робіт. Поняття про проведення робіт з бетонування конструкцій з захватками.

Правила будови робочих швів при перерві в укладанні бетонної суміші в конструкції балок, плит, арок та інше.

Основні способи укладання бетонної суміші при безперервному бетонуванні, при короткочасних і тривалих перервах. Укладання легко бетонних сумішей з допомогою бетононасосних установок. Вимоги до шарової укладки високо рухомої легкобетонної суміші: висота вільного складання, термін укладання наступного шару.

Засоби ущільнення бетонної суміші. Механізований інструмент і обладнання для ущільнення бетонної суміші: вібратори глибинні, поверхневі, з електричним пневматичним приводом. Крок перестановки вібраторів, глибина занурення вібраторів в бетонну суміш, тривалість вібрування. Визначення моменту закінчення ущільнення бетонної суміші.

Догляд за бетоном. Технологічні правила бетонування фундаментів, основ масивів, стін. Правила будови підстилаючого шару і бетонних основ полів. Порядок будови цементної стяжки.

Залізнення поверхонь. Правила підготовки раніше укладеного бетону і основи до бетонування, нанесення насічок. Способи очистки бетонних поверхонь. Організація робочого місця при виконанні робіт. Правила охорони праці при виконанні бетонних робіт. Інструменти, які застосовуються для насічки бетонних поверхонь. Прийоми розбирання бетонних і залізобетонних конструкцій механізованим інструментом. Передовий досвід бетонних робіт за кордоном.


Учень повинен знати:

 • способи подачі бетону та суміші;

 • технологічні правила бетонування конструкцій;

 • способи ущільнення бетону;

 • порядок будови цементної стяжки.

Учень повинен уміти:

 • подавати бетонну суміш в конструкції;

 • ущільнювати бетон;

 • доглядати за бетоном;

 • виконувати контроль якості;

 • дотримуватись правил охорони праці


Лабораторно-практична робота: Тема: „Виконання бетонних робіт”
Учень повинен знати:

 • способи подавання бетону;

 • порядок ущільнення бетону;

 • догляд за бетоном;

 • будову підсилюючих шарів під стяжки.

Учень повинен уміти:

 • подавати бетон в опалубку;

 • ущільнювати бетон вібраторами;

 • залізнити бетонну суміш і стяжку;

 • виконувати стяжки.Тема 7. Бетонні роботи в зимових умовах.

Виконання бетонних робіт в зимовий час. Організаційні технологічні заходи, які допускають замерзання бетону. Приготування бетону, його транспортування і укладка в зимових умовах.

Методи прискореного твердіння бетону в зимових умовах: застосування утепленої опалубки, попередній електропідігрів бетонної суміші і її складових, електропрогрів, застосування хімічних прискорювачів затвердіння та інше. Різні добавки, умови їх застосування. Способи електропідігріву бетону. Догляд за бетоном в період електропрогріву. Правила охорони праці при роботі в зимовий час.
Учень повинен знати:


 • правила виконання бетонних робіт в зимовий час;

 • способи зігрівання бетону;

 • міри прискорення затвердіння бетону.

Учень повинен уміти:

 • виконувати прискорене твердіння бетону в опалубці;

 • застосовувати хімічні добавки;

 • дотримуватись правил охорони праці.Тема 8. Загальні відомості про залізобетонні конструкції та арматурні роботи

Поняття про залізобетон і залізобетонні конструкції. Призначення і робота арматури і конструкцій. Класифікація арматури по призначенню. Найпростіші розрахунки залізобетонних конструкцій. Конструкції арматури в залізобетонних збірних і монолітних виробах. Конструкції стиків арматурних стержнів, каркасів, сіток.

Технологічна схема виготовлення арматури на арматурно-зварювальних заводах або в цехах заводів залізобетонних конструкцій. Основні операції, які виконуються при виготовленні арматурних виробів: заготівельні, зварювальні, збірні. Обладнання заводів і цехів.

Загальні вимоги будівельних норм і правил до організації і виконання арматурних робіт.

Застосування індустріальних способів ведення арматурних робіт з максимальним використанням зварювальної арматури у вигляді зварювальних сіток, плоских і просторових каркасів, просторових блоків. Застосування завчасно приготовлених проволочених пучків, канатів, стержнів з анкеруючими кінцями і головками для завчасно напружених конструкцій.

Технічні вимоги до арматури, що виготовляється.


Учень повинен знати:

 • вимоги до конструкції;

 • операції з виготовлення армоконструкцій;

 • будівельні норми і правила.

Учень повинен уміти:

 • виконувати розрахунок конструкцій арматури;

 • читати схеми виготовлення;

 • застосовувати в роботі індустріальні методи ведення арматурних робіт.Тема 9. Механічна обробка арматурної сталі.

Технічні характеристики верстатів, які застосовуються для механічної обробки арматурної сталі. Кінематичні схеми верстатів. Прийоми регулювання верстатів. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при роботі на верстатах.

Заготівля дротяної арматури сталі, яка поступає в мотках (бухтах). Автоматичні верстати для правки і різання арматури: їх будова, обслуговування та принцип дії.

Заготівля стержневої арматури (діаметром від 10 до 40 мм.). Приводні верстати з шаблонами і упорами для мірного різання стержневої арматури: їх будова і принцип дії. Застосування при малих об’ємах робіт механізованих ножиць і ручних верстатів для різання дротяної арматури, катанки і стержневої арматури діаметром 6 і 8 мм.

Згинання арматурних стержнів, виробів. Будова і принцип дії приводних верстатів для згинання дротяної і стержневої арматури. Застосування для одночасного згинання декількох стержнів. Ручні верстати для згинання дротяної арматури: їх будова і прийоми роботи на них.

Поточні лінії з різання і згинання стержневої арматури. Будова і принцип роботи верстатів для згинання готових зварювальних сіток, монтажних петель і скоб.

Вимоги організації робочого місця і безпеки праці при механічній обробці арматури.
Учень повинен знати:


 • організацію робочого місця;

 • технічні характеристики верстатів;

 • правила охорони праці.

Учень повинен уміти:

 • читати креслення;

 • працювати на верстатах для різання арматури;

 • виконувати роботи з згинання арматури на верстатах і вручну;

 • дотримуватися вимог охорони праці.


Лабораторно-практична робота: вивчення будови і взаємодії вузлів верстатів на моделях (плакатах), які застосовуються для механічної обробки арматурної сталі.
Учень повинен знати:

 • види верстатів, їх технічну характеристику;

 • правила заготівлі арматури відповідно креслень;

 • правила згинання арматури.

Учень повинен уміти:

 • заводити арматуру в верстати;

 • виконувати різання арматури відповідно кресленню;

 • виконувати згинання арматури на верстатах та вручну;

 • оформлювати звіти з лабораторно-практичних робіт, користуватися довідковими матеріалами.Тема 10. Складання та в’язка арматурних сіток і каркасів.

Призначення і застосування арматурних сіток і каркасів. Види арматурних стержнів і в’язального дроту, який застосовується для в’язки сіток і каркасів у порівнянні з точковим зварюванням на одноточкових і багатоточкових зварювальних машинах.

В’язка вузлів з підтягуванням і без підтягування стержнів. Прийоми в’язки стержнів простим вузловим, дворядним, подвійним хрестиковим і мертвим вузлом. Приготування в’язального дроту.

Шаблони для збирання сіток. Конструкції шаблонів і пристосувань, які усувають перекладку сіток при в’язці. Організація робочого місця і прийоми збирання сіток. Поточне збирання сіток на декількох шаблонах. Збирання каркасів на шаблонах. Продуктивність праці передових робітників на збиранні сіток і каркасів, її порівняння з виготовленням аналогічних сіток і каркасів на високопродуктивних багатоточкових зварювальних машинах.

Вимоги будівельних норм і правил до виготовлення сіток і каркасів. Допустимі відхилення при виготовлені сіток і каркасів. Контроль якості і приймання арматури.

Ознайомлення з робочими кресленнями, ескізами і специфікаціями на виготовлення просторових (об’ємних) каркасів колон, балок та інших конструкцій. Пристосування, які застосовуються для збирання, в’язки каркасів прямокутних колон і балок.

Організація робочого місця при збиранні, в’язці прямокутних каркасів спеціальною арматурою. Прийоми в’язки арматури і виготовлення арматурно-опалубних блоків.

Збирання і в’язка каркасів, колон, балок, плит та інших конструкцій. Збирання і в’язка каркасів з застосуванням мірних лінійок. Збирання і в’язка каркасів балок і свай на спеціальних верстатах з гребінчастими шаблонами.

Правила організації робочого місця і безпеки праці при в'язці сіток і каркасів.
Учень повинен знати:


 • застосування арматурних сіток і каркасів;

 • в’язку сіток і каркасів з креслення;

 • призначення і застосування шаблонів;

 • передові методи праці;

 • організацію робочого місця;

 • будівельні норми на виготовлення сіток і каркасів.

Учень повинен уміти:

 • виконувати розрахунки необхідності матеріалу відповідно креслень;

 • читати креслення і схеми.


Лабораторно-практична робота: розбирання робочих креслень, ескізів і специфікацій на виготовлення просторових каркасів колон, балок, перекриттів та інше.
Учень повинен знати:

 • види шаблонів і їх практичні застосування;

 • прийоми в’язки стержнів вузлами;

 • способи поточного збирання сіток;

 • передові методи праці;

 • відхилення і допуски на виготовлення сіток і каркасів.


Учень повинен уміти:

 • розподіляти арматуру відповідно креслень;

 • читати креслення і схеми;

 • виконувати розрахунок арматури;

 • виконувати організаційні роботи;

 • виконувати контроль якості робіт;

 • оформлювати звіти з лабораторно-практичної роботи.Тема 11. Засоби обробки і натягування арматури завчасно напружених залізобетонних конструкцій.

Види сталі і арматурних виробів, які застосовуються для армування завчасно напружених конструкцій. Основні фізико-механічні властивості арматурної сталі.

Класифікація технології виготовлення завчасно напружених конструкцій по способу пружності арматури: на упори, на силові форми і на бетон. Обробка напруженої арматури перед напруженням: висадка головок, стикування дротяної і прядевої арматури, приварювання і встановлення анкерних пристосувань, напресування гільз, виготовлення арматурних дротяних пакетів і пучків. Технічна характеристика обладнання, яке застосовується. Способи стикування і анкерування за допомогою муфт, гайок, контргайок, стержневої арматури з гвинтовим профілем. Поняття про завчасно напружений залізобетон. Сумісна робота напруженої арматури і бетону в конструкціях. Ефективність застосування завчасно напруженого залізобетону у порівнянні із звичайним залізобетоном. Основні види попередньо напружених конструкцій, які застосовуються у промисловості, гідротехнічному, транспортному, житловому і сільськогосподарському будівництві.

Застосування завчасно напружених монолітних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій в будівництві. Засоби виготовлення завчасно напружених конструкцій.

Засоби виготовлення дротяної і стержневої напруженої арматури і вимоги, які висуваються до заготовок. Правила заготівлі анкерного обладнання і вимоги, які висуваються до них.

Засоби встановлення і натягування напруженої арматури. Встановлення каналоутворювачів для арматури. Встановлення гідродомкратів і укладання пучків і стержнів арматури. Правила користування гідродомкратами. Застосування електротермічного способу натягування арматури. Режим електротермічного натягування арматури. Правила натягування укладеної арматури.

Автоматичні установки для заготівлі, нагріву і установлення в формі стержнів при виготовленні завчасно напружених виробів.

Правила контролю величини натягування напруженої арматури. Допустимі відхилення величини контролюючого завчасного напруження арматури від проектних по будівельним нормам і правилам.

Вимоги організації робочого і місця і безпеки праці при армуванні завчасно напружених залізобетонних конструкцій.
Учень повинен знати:


 • фізико-механічні властивості арматури;

 • технологію виготовлення завчасно напружених конструкцій;

 • способи заготівлі напруженої арматури;

 • способи встановлення і натягування арматури;

 • правила контролю натягування арматури;

 • організацію робочого місця і міри безпеки.

Учень повинен уміти:

 • проводити обробку напруженої арматури;

 • встановлювати анкерні застосування;

 • виконувати стиковку арматури;

 • виконувати правила охорони праці.


Лабораторно-практичні роботи: вивчення технологічної документації на виготовлення завчасно напружених конструкцій різними способами.
Учень повинен знати:

 • способи встановлення і натягування арматури;

 • правила контролю;

 • правила анкерування арматури;

 • організацію робіт.

Учень повинен уміти:

 • виконувати підготовку арматури;

 • виконувати стиковку арматури;

 • встановлювати анкерні і натяжні пристосування;

 • виконувати контроль натягування;

 • складати акти приймання робіт;

 • дотримуватись вимог охорони праці;

 • оформляти звіти з лабораторно-практичної роботи.


Тема 12. Встановлення готових арматурних каркасів і укладання сіток.

Умови прийому, складання і зберігання арматури, арматурних конструкцій і виробів. Засоби транспортування і подачі арматурних каркасів і сіток до місця встановлення і укладання.

Робочі креслення і процеси монтажу арматурних сіток, плоских і просторових каркасів.

Способи приймання опалубки. Перевірка відповідності опалубки проектним розмірам.

Встановлення і способи кріплення легких каркасів колон. Монтаж важких несучих каркасів колон до установки опалубки.

Укладання каркасів балок і прогонів в опалубку. Укладання на опалубку між балками і прогонами готових арматурних сіток. Укладання плоских каркасів. Застосування пристосувань і підкладок для забезпечення захисного шару бетону. Укладання закладних частин.

Стикування сіток або плоских каркасів на місце установки. Довжина стиків зварювальних сіток і плоских каркасів внакладку без зварювання. Робочі стики зварних каркасів. Закладення зварних сіток на опорі залізобетонної плити.

Послідовність установлювання арматурних елементів відповідно схем.

Правила монтажу несучої арматури. Способи зварювання арматури при її монтажі. Покриття арматури антикорозійним захисним шаром.

Способи безперервного армування з застосуванням електронагріву.

Методи попередньої напруги арматури при укрупненому збиранні конструкцій на будівельній площадці і в готових конструкціях. Способи прочистки каналів і методи перевірки їх центрування в сітках. Способи затягування в канали окремих стержнів і арматурних пучків. Види анкерів, що застосовують для тимчасового і постійного закріплення арматури. Типи домкратів, що застосовуються для натягування арматури і способи їх установки. Підводка трубопроводів до гідродомкратів. Режим роботи натяжної станції в процесі створення попереднього натягування. Прилади контролю за натягуванням. Способи знаходження ковзання стержнів.

Методи контролю за величиною завчасного напруження (візуальний і за приладами).

Безпека праці при натягуванні арматури на об’єкті.

Будівельні норми і правила на установку готових каркасів і складування сіток. Правила контролю за вірністю установки арматури і забезпеченням величини захисного шару бетону. Прийомка встановленої арматури перед бетонуванням. Відхилення, які допускаються при установці арматури. Оформлення акту прийомки арматури і антикорозійного захисту. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при установці готових каркасів і укладці сіток.


Учень повинен знати:

 • правила приймання і складування виробів;

 • вимоги, які висуваються до опалубки;

 • правила укладання сіток і каркасів в опалубку;

 • довжину стиків сіток і каркасів;

 • правила монтажу несучої арматури;

 • методи попереднього напруження;

 • методи контролю;

 • організацію робочого місця.

Учень повинен уміти:

 • виконувати приймання і складання;

 • складувати сітки, каркаси в опалубку відповідно креслень;

 • виконувати контроль якості робіт;

 • дотримуватися вимог охорони праці.


Лабораторно-практичні роботи: вивчення технологічної документації на встановлення готових арматурних каркасів і укладку сіток.
Учень повинен знати:

 • правила встановлення і монтажу арматурних виробів;

 • вимоги, які висуваються до стикування робочої і монтажної арматури;

 • методи контролю і допуски ;

 • організацію робіт.

Учень повинен уміти:

 • читати креслення і схеми;

 • укладати сітки і каркаси в опалубку;

 • виконувати організаційну роботу;

 • виконувати підрахунок об’єктів і контроль якості;

 • складати акти приймання робіт;

 • оформлювати звіти з лабораторно-практичної роботи.Тема 13. Основи електрозварювання.

Відомості про ручне дугове зварювання.

Обладнання для ручного дугового зварювання. Зварювальні трансформатори, зварювальні випрямлячі, зварювальні перетворювачі.

Технічні характеристики і конструкції джерел живлення дуги.

Відомості про спеціалізовані джерела живлення.

Поняття про технології ручного дугового зварювання. Основні відомості про стальний зварювальний дріт. ДЕСТ на дріт, вимоги до зварювального дроту. Покриття електродів і їх призначення. Класифікація покриттів і покритих електродів. Відомості про електричну дугу; визначення, будова і класифікація зварювальних дуг.

Техніка і режими дугового зварювання.


Загальні відомості про зварювання, зварні з’єднання, шви.

Суть зварювання як технологічного процесу.

Види зварювання. Способи зварювання, які застосовуються у виробництві залізобетонних конструкцій, їх коротка характеристика.

Зварюваність металу. Технологічні фактори, які впливають на зварюваність.

Визначення зварювального з’єднання. Класифікація типів зварювальних з’єднань. Класифікація зварювальних швів. Конструктивні елементи зварювальних з’єднань. Вимоги позначення швів зварювальних з’єднань. Поняття про розрахунок зварювальних швів на міцність.
Відомості про машини контактного зварювання.

Призначення і принцип дії машин контактного зварювання. Класифікація, умовні позначення і область застосування. Електричні характеристики. Марки машин.

Основні вузли машин для контактного зварювання. Зварювальні трансформатори контактних машин, конструктивні особливості і основні параметри трансформаторів. Типи приводів, їх будова і робота.
Зварювання арматурних сіток і каркасів на машинах точкового зварювання.

Види зварювання, які застосовуються для сіток, каркасів, балок, плит і колон. Будова, схема, принцип дії і технологічна характеристика одноточкових (двоточкових) зварювальних контактних машин. Підготовка до пуску, прийоми роботи на цих машинах, регулювання режиму роботи.

Будова й характеристика одноточкових зварювальних контактних приводних машин з автоматичним управлінням.

Будова й технічні характеристики зварювальних машин з пневматичним управлінням і пересувної машини з пневматичним управлінням.

Режим зварювання арматурних стержнів різного діаметру.

Відомості про багатоточкові і спеціалізовані контактні машини для точкового зварювання арматури.

Вимоги будівельних норм і правил до застосування контактного точкового зварювання і до якості сіток і каркасів, виготовлених за допомогою контактного точкового зварювання.

Будова і технічна характеристика підвісних машин із зварювальними кліщами, прийоми роботи і встановлення режиму роботи.

Відомості про автоматичні і напівавтоматичні лінії для виготовлення сіток, двогілкових , тригілкових і чотиригілкових каркасів.

Електроди, які застосовуються для точкового зварювання. Точкове контактне зварювання стержнів арматури, що перетинаються. Збірно-зварювальні кондуктори і зварювальні столи.

Організація і прийоми роботи при зварюванні на точкових машинах і апаратах. Допустимі відхилення для зварювальних з’єднань арматури.

Правила організації робочого місця і безпеки праці при роботі на контактних точкових зварювальних машинах і апаратах.


Учень повинен знати:

 • обладнання для ручного дугового зварювання ;

 • відомості про зварювання, зварювальні з’єднання, шви;

 • принцип дії машин контактного зварювання;

 • будова і характеристика одноточкових зварювальних машин;

 • режим зварювання арматурних стержнів;

 • організацію робочого місця.

Учень повинен уміти:

 • визначати режим дугового зварювання;

 • працювати на машинах контактного зварювання;

 • визначити види зварювання для сіток і каркасів;

 • підбирати електроди для зварювання;

 • визначати якість зварювання;

 • дотримуватися вимог охорони праці.


Лабораторно-практичні роботи: вивчення карт технологічних процесів зварювання арматурних сіток на одноточковій (двоточковій) машині. Визначення режимів зварювання арматурних сіток із стержнів 1-2 діаметрів з рівним кроком повздовжньої арматури.
Учень повинен знати:

 • режими зварювання;

 • технологічний процес зварювальних робіт;

 • правила роботи на одноточковій (двоточковій машині);

 • методи контролю і допуски.

Учень повинен уміти:

 • організовувати процес виконання робіт;

 • визначати режим зварювання;

 • читати креслення;

 • виконувати контроль якості;

 • складати звіти з лабораторно – практичної роботи.Тема. 14 Допоміжні роботи при зварюванні арматурних сіток і каркасів на машинах контактного зварювання

Склад допоміжних робіт при зварюванні арматурних сіток і каркасів на машинах контактного зварювання.

Види підготовчих операцій при зварюванні арматурних сіток і каркасів.

Види шаблонів (кондукторів) для укладання в них арматурних стержнів перед зварюванням сіток і каркасів. Правила подавання шаблонів або кондукторів з важкими або довгомірними сітками під електроди і перевертання широких сіток для зварювання другої сторони. Порядок віднесення готових сіток в штабель або на вагонетку.

Відомості про пристосування для механізації допоміжних робіт при зварюванні (маніпуляторів, кантувателях, стендах).

Будова і правила користування необхідним підйомно-транспортним обладнанням.Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при виконанні допоміжних робіт.

Учень повинен знати:

 • організацію робіт;

 • види шаблонів (кондукторів);

 • підйомно – транспортні пристосування;

Учень повинен уміти:

 • виконувати підготовчі операції при зварюванні сіток і каркасів;

 • користуватися шаблонами при зварюванні важких сіток і каркасів;

 • користуватися вантажозахисними пристосуваннями і механізмами;

 • дотримуватися правил охорони праці.

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок


 1. Охорона праці при виконанні бетонних, арматурних робіт.

 2. Організація робочого місця при виконанні мулярних робіт.

 3. Приготування розчинів і бетонів під підлоги.

 4. Прийом і складування будівельних матеріалів.

 5. Будова опалубки під фундаменти, колони, балки, арки, зводи, перекриття стіни фірми “PASSHAL”.

 6. Виконання бетонних робіт.

 7. Виконання стяжки під підлоги.

 8. Підготовка матеріалу для виконання бетонних робіт і цегляної кладки.

 9. Підготовка пристосувань підмостя, лісів, інвентарю, майданчиків.

 10. Цегляна кладка стін товщ. 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 цегли.

 11. Цегляна кладка кутів.

 12. Цегляна кладка стовпів і колон.

 13. Кладка стін із великорозмірної цегли.

 14. Кладка стін із штучного природного каменю різної форми.

 15. Перевірка правильності виконання кладки відповідно до креслення.

 16. Контроль якості.

 17. Кладка стін із штучного природного каменю різної форми.

 18. Кладка бутових і бутобетонних фундаментів.

 19. Кладка підпорних стін із бутового каменю.

 20. Кладка ліфтових шахт.

 21. Кладка колодязів.

 22. Робота з ручними машинами і механізмами при виконанні бетонних і кам’яних робіт.

 23. Будова балконних, сходових та віконних огороджень.

 24. Декоративна кладка стін із цегли “ФАГОТ”.

 25. Установлення віконних і дверних склопакетів.

 26. Укладка тротуарної плитки.

 27. Утеплення зовнішніх і внутрішніх стін пінополістиролом.

 28. Будова покрівлі із металочерепиці і рулонних матеріалів.

 29. Будова примикань із покрівельної сталі.

 30. Кладка печей, кухонних плит і димових труб.

 31. Будова вентиляції в будівлях.

 32. Зварювання арматурних сіток і каркасів на машинах контактного зварювання.

 33. Підготовка основи під фундаменти і підлоги.

 34. Цегляна кладка арок і карнизів.

 35. Монтаж залізобетонних перемичок.

 36. Кладка цегляних стін полегшеної конструкції із застосуванням легких наповнювачів.

 37. Розбирання кладки при ремонтних роботах.

 38. Будова гідроізоляції фундаменту, стін, підземних споруд із матеріалу “Тефонд”.

 39. Армування стін, кутів, простінків, колон. Закладення балочних гнізд, технічних отворів, борозен матеріалами, що ущільнюють.

 40. Кладка сходових маршів, входів.

 41. Розмітка і будова борозен і каналів під технологічне устаткування.

 42. Устрій водостічного жолоба, ковпаків на димові і водостічні труби.

 43. Устрій фундаментів під печі. Ремонт кам’яних конструкцій печей.

 44. Кладка стін одночасно з лицюванням декоративною фасадною плиткою.

 45. Кладка стін, кутів і примикань полегшених конструкцій.

 46. Організація робочого місця при бутовій і бетонній кладці.

 47. Охорона праці при виконанні бутових і бетонних робіт.

 48. Охорона праці при виготовленні сумішей і мастил, а також при улаштуванні гідроізоляційного шару.

 49. Охорона праці при розбиранні та ремонті кам’яних конструкцій.

 50. Правила охорони праці при виконанні кам’яних робіт у зимових умов.


Рекомендована література та інформаційні матеріали 1. Іщенко І.І. „Технологія кам’яних і монтажних робіт”: Учеб. Для СПТУ, – 4-е изд. перераб. и доп.-М.: Высш.шк., 1998-335 с.

 2. Карапузов Е.К. „Матеріали і технології в сучасному будівництві” К.: Вища освіта 2004.

 3. Н.С. Львов “Автоматика і автоматизація зварювальних робіт”.

 4. Неелов В.А. „Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков”: проф.-техн. училище –2-е изд., испр. и доп.-М.: Стройиздат. 1998-270 с.

 5. Голеусов В.М. «Общестроительные работы, нормы, расценки и правила» - К.: „Будівельник” 1979.

 6. Клус Л.Я., «Охрана труда на строительной площадке» К.: „Будівельник” 1980.

 7. А.С. Торопов “Арматурні роботи”.


Методична література


 1. Лущенков В.Л., „Методичні основи навчання і пропаганди питань з охорони праці” Сімферополь „Бізнес – Інформ”, 2002.

 2. Б.С. Горелов “Викладання спеціальної технології електрозварником на автоматичних і напівавтоматичних машинах”.

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка