Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка5/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
#10180
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Учень повинен знати:


 • поняття про струм та щільність струму;

 • призначення резисторів, величину їх опору і його залежність від температури;

 • поняття про теплову дію струму;

 • закони Ома і Джоуля-Ленца;

 • поняття про нагрівання проводів;

 • види кіл постійного струму;

 • закон Ома для повного кола;

 • закони Кірхгофа;

 • основні методи розрахунку кіл постійного струму з одним джерелом;

 • поняття про втрату напруги у проводах;

 • поняття про нелінійні кола постійного струму.Тема 4. Електромагнетизм.

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Електромагніти.

Провідник із струмом в магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор).
Учень повинен уміти:


 • вказувати на схеми магнітного кола, його елементи.

 • знаходити параметри магнітного кола по їх характеристикам.

Учень повинен знати:

 • види магнітних полів та основні характеристики магнітного поля;

 • поняття про парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали;

 • поняття про намагнічування тіл;

 • поняття про електромагніти;

 • поняття про провідник із струмом в магнітному полі;

 • сутність явища електромагнітної індукції, поняття про трансформатор;Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму.

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота, фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Поняття активного та реактивного навантаження. Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором, індуктивним опором та ємністю; графіки і векторні діаграми струму та напруги; закон Ома. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З'єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при з'єднанні зіркою і трикутником. Рівномірне й нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.Лабораторно-практична робота № 2

Лабораторна робота по дослідженню з’єднання приймачів електрики в двокімнатній квартирі та розрахунок запобіжників.


Учень повинен уміти:

 • визначати повний опір і провідність кола.

 • будувати векторні діаграми струму і напруги.

 • визначати активну, реактивну, повну потужність і коефіцієнт потужності в колах змінного струму.

 • вказувати способи підвищення коефіцієнту потужності.

 • пояснювати принцип сполучення струмів і напруг в трьохфазній системі.

 • використовувати відношення для струмів, напруг і потужності з’єднання обмоток трьохфазного генератора „зіркою” і „трикутником”.


Учень повинен знати:

 • поняття про синусоїдальний змінний струм, способи отримання змінного струму;

 • поняття про період і частоту, кутову частоту, фазу, зсув фаз;

 • поняття про векторне зображення змінного струму та напругу;

 • поняття про активний опір провідників;

 • поняття про трикутники опорів і векторні діаграми, активну, реактивну та повну потужності в колі змінного струму;

 • поняття про трикутник потужностей та коефіцієнт потужності;

 • поняття трифазної системи змінного струму;

 • поняття про рівномірне й нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу;

 • поняття активної, реактивної й повної потужності у трифазній мережі.Тема 6. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади.

Значення й роль електричних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітноелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.

Вимірювання потужності у три- та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.Лабораторно-практична робота № З

Лабораторна робота по знаходженню опору приймача по показникам амперметру та вольтметру


Учень повинен уміти:

 • пояснювати принцип дії електровимірювальних приладів різних систем.

 • пояснювати за схемою способи включення амперметрів, вольтметрів і ватметрів в електричне коло.

 • знаходити параметри додаткових резисторів для розширення кордонів вимірювання.

 • вказувати методи вимірювання опору в електричних колах.

 • пояснювати за принциповими схемам способи вимірювання параметрів електричного кола.

 • пояснювати особливості вимірювання температури електричними методами.

 • Учень повинен знати:

 • значення й роль електричних вимірювань;

 • методи й похибки вимірювання;

 • клас точності приладів;

 • класифікацію електровимірювальних приладів;

 • схеми включення амперметра і вольтметра;

 • будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, та інших систем, шкали приладів та лічильників;

 • поняття про вимірювальні мостові схеми та омметри;

 • поняття про частотоміри.Тема 7. Трансформатори.

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.
Учень повинен уміти:


 • пояснювати будову і принцип дії трансформатора;

 • визначати головні параметри трансформатора;

 • пояснювати принцип дії і призначення автотрансформатора;

 • пояснювати роботу трансформатора як перетворювача струму і напруги;

 • знаходити параметри трансформатора за результатами дослідів холостого ходу та короткого замикання;

 • пояснювати принцип дії і призначення трьохфазного трансформатора;

 • пояснювати особливості паралельної роботи трансформатора.

Учень повинен знати:

 • принцип дії та будову трансформаторів;

 • поняття про коефіцієнт трансформації;

 • режим роботи трансформатора;

 • поняття про коефіцієнт корисної дії трансформатора;

 • принцип використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані;

 • поняття про вимірювальні трансформаторів при передачі

електроенергії на великі відстані;

 • поняття про групи зєднання обмоток;

 • поняття про зварювальні трансформатори.Тема 8. Електричні машини.

8.1. Електричні машини змінного струму.

Призначення та принцип дії електричних машин. Перетворювання електричної та механічної енергії в електричних машинах. Основні конструктивні частини електричних машин.

Електричні машини змінного струму. Синхронні генератори, робота в режимі двигуна. Будова та принцип дії асинхронного двигуна, галузі застосування. Ковзання. Пуск, реверсування та регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Заземлення та зануління електричних машин. Обертове магнітне поле. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

8.2. Електричні машини постійного струму.

Принцип дії та будова машини постійного струму. Електрорушійна сила, реакція якоря, електромагнітний момент та потужність машини. Втрати та коефіцієнт корисної дії. Генератори постійного струму, засоби збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.


Учень повинен уміти:

 • пояснювати принцип перетворення електричної і механічної енергії в електричних машинах;

 • пояснювати оберненість електричних машин;

 • пояснювати принцип дії генераторів постійного струму;

 • складати схеми включення обмотки збудження;

 • пояснювати принцип дії двигунів постійного струму;

 • пояснювати особливості роботи двигунів постійного струму;

 • пояснювати особливості роботи двигунів постійного струму за їх механічними і робочими характеристиками ;

 • пояснювати принцип дії асинхронних двигунів;

 • знаходити ковзання, обертовий момент асинхронного двигуна по механічній характеристиці;

 • вказувати галузі застосування синхронних двигунів малої потужності.

Учень повинен знати:

  • принцип дії та будову асинхронних двигунів;

  • принцип дії та будову синхронних електричних машин змінного струму;

  • принцип дії та будову генератора постійного струму.Тема 9. Електричні апарати.

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.


Учень повинен уміти:

 • пояснювати будову і призначення апаратури ручного і автоматичного керування;

 • складати принципові електричні схеми переключення електричних котлів за допомогою апаратури керування;

 • пояснювати будову і принцип дії електромагнітних реле;

 • пояснювати принцип дії і призначення магнітнокеруємих і безконтактних реле.

Учень повинен знати:

 • поняття про обертове магнітне поле;

 • принцип дії та будову асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами;

 • механічну характеристику асинхронного двигуна;

 • засоби реверсування;

 • регулювання швидкості обертання асинхронних машин;

 • галузь застосування асинхронних електричних машин;

 • поняття індуктору та якоря;

 • принцип дії та будову синхронних електричних машин змінного струму;

 • принцип дії й будову генератора постійного струму;

 • принцип використання машин постійного струму.Тема № 10. Основи електроніки.

10.1Фізичні основи електроніки.

Електровакуумні прилади. Приймально-підсилюючі лампи. Діоди, тріоди, тетроди, пентоди. Комбіновані та багатосіткові лампи. Їх будова, призначення.

Генераторні лампи.. Конструктивні особливості та область застосування генераторних ламп.

Електронно-променеві трубки (ЕПТ). Їх класифікація, будова та принцип роботи. Осцилографічні ЕПТ, кінескопи, передавальні ЕПТ, їх маркування та область застосування.

Електричні явища та носії заряду в газах. Тліючий та дуговий розряд, їх використання в газорозрядних приладах. Основні види газорозрядних приладів; неонова лампа, тиратрон, стабілітрон тощо. Лампи розжарювання, газорозрядні джерела світла, їх будова, принцип роботи, призначення та правила газорозрядних приладів, маркування.

10.2. Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова електропровідність.

Напівпровідникові діоди, транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Біполярні та польові транзистори.

Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, області застосування.

10.3. Визначення оптоелектроніки.

Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення.. Сила фотоструму. Питома чутливість фоторезистора. Основні характеристики.

Фотоелементи з зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення. принцип дії. Основні параметри та основні характеристики фотоелементів.

Фотоелектронні помножувачі (ФЕП). Фотодіоди, фототранзистори, фототиристори. Будова, принцип дії. Основні характеристики та параметри.

10.4. Визначення інтегральних мікросхем. Елементи ІМС, компоненти ІМС. Основні параметри ІМС.

Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми. Їх призначення.

10.5. Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності.

Схеми випрямлення: однонапівперіодна, двонапівперіодна (з середньою точкою, мостова) трифазна. Графічне зображення випрямленого струму. Згладжувальні фільтри: їх схеми та принцип дії.

Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів. Основні показники стабілізаторів.

10.6. Призначення підсилювачів. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють.

Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення

Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотного зв’язку. Структурна схема підсилювача зі зворотнім зв’язком. Порівняння амплітудно-частотних характеристик без негативного зворотного зв’язку та з негативним зворотним зв’язком. Фактор зворотного зв’язку.


Учень повинен уміти:

 • пояснювати принцип дії електровакуумних приладів;

 • пояснювати принцип дії іонних ламп;

 • пояснювати принцип дії напівпровідникових діодів і транзисторів;

 • знати маркування напівпровідникових приладів.

 • пояснювати конструкції ІМС, напівпровідникових ІМС, великих інтегральних схем

 • пояснювати призначення підсилювачів.

- пояснювати принцип дії випрямлячів.

Учень повинен знати:

 • фізичні основи електроніки;

 • основні типи приймально-підсилюючих ламп, їх маркування, цокольовка;

 • генераторні лампи їх конструктивні особливості та область застосування;

 • електронно-променеві трубки (ЕПТ). Їх класифікація, будова та принцип роботи.

 • основні види газорозрядних приладів; неонова лампа, тиранерон, стабілітрон;

 • електричні властивості напівпровідників;

 • елементи ІМС;

 • призначення та принцип дії випрямляча;

 • знати основні параметри підсилювачів.Тема 11. Основи електроприводу

Визначення та основні поняття про електропривод. Класифікація


електроприводів, засоби керування електроприводом. Режими роботи
електроприводів. Електроприводи з кроковими двигунами. Електроприводи маніпуляторів.

Електрообладнання будівельних механізмів ( електробетонозмішувачів, електророзчинозмішувачів, вібратори для ущільнення бетону, стаціонарні станки для обточування каменю, підйомні механізми, тощо ).

Електроінструменти (електродрилі, перфоратори, пили для обробки цегли, тощо ), безпечні засоби роботи з ними.

Учень повинен знати:


 • загальні відомості про електропривод;

 • види електроприводів та засоби керування;

 • режими роботи електроприводів;

 • електрообладнання бетонозмішувачів;

 • електрообладнання вібраторів для ущільнення бетону;

 • електрообладнання станків для обточування каменю;

 • будівельні механізми - підйомники з електроприводом;

 • ручний електроінструмент та безпечні засоби роботи з ним.

Учень повинен уміти:

- використовувати отриманні знання на практиці.Тема 12. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії.

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідравлічних і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

Учень повинен уміти:


 • порівнювати техніко-економічні характеристики теплових, гідравлічних, атомних електростанцій;

 • визначати категорії споживачів електроенергії.

Учень повинен знати:

 • знати переваги і недоліки кабельних і повітряних ліній електропередач.Тема 13. Основні відомості про електробезпеку.

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.Поняття про ПТБ та ПТЕ.

Учень повинен уміти:

 • надати першу долікарську допомогу при враженні електричним струмом;

 • проводити аналіз небезпеки електричної мережі;

 • уміти використовувати засоби захисту від ураження електричним струмом.

Учень повинен знати:

 • дії електричного струму на організм людини.

 • призначення заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів роздільних трансформаторів.

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок


 1. Поняття джерела струму, навести приклади.

 2. Поняття приймача електрики, навести приклади.

 3. Що таке електрична схема та навести приклади схематичного зображення елементів.

 4. Поняття електричного струму, щільність струму, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання струму, підключення приладу.

 5. Напруга, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання напруги, підключення приладу.

 6. Електричний опір, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання опору. Від яких величин залежить опор провідника. Поняття резистора.

 7. Поняття про теплову дію струму. Закон Джоуля – Ленца.

 8. Основні закони електротехніки (закони Ома та Кірхгофа)

 9. Розрахунок кола постійного струму з одним джерелом та послідовним з’єднанням резисторів.

 10. Розрахунок кола постійного струму з одним джерелом та паралельним з’єднанням резисторів.

 11. Поняття про електромагніт, його застосування.

 12. Провід зі струмом в магнітному колі.

 13. Сутність явища електромагнітної індукції. Принцип дії трансформатора та генератора.

 14. Поняття про синусоїдальний змінний струм, способи отримання змінного струму. Поняття про період, частоту, фазу, зсув фаз.

 15. Активні та реактивні споживачі змінного струму.

 16. Поняття трифазної системи змінного струму.

 17. З’єднання „зіркою” по трифазній системі.

 18. З’єднання „трикутником” по трифазній системі.

 19. Принцип дії та застосування електронно-променевих приладів.

 20. Будова та призначення діодів.

 21. Будова та призначення транзисторів.

 22. Призначення та принцип дії випрямлячів.

 23. Призначення та принцип дії підсилювачів.

 24. Класифікація електровимірювальних приладів.

 25. Схеми підключення амперметру та вольтметру.

 26. Схеми включення ватметрів та лічильників.

 27. Призначення та підключення шунта до амперметру.

 28. Призначення та підключення додаткового резистора до вольтметру.

 29. Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

 30. Класифікація трансформаторів за призначенням та будовою.

 31. Будова та принцип дії трансформаторів.

 32. Режими роботи трансформаторів та їх основні параметри.

 33. Поняття про зварювальні трансформатори.

 34. Класифікація електричних машин.

 35. Будова та принцип дії асинхронного двигуна змінного струму.

 36. Галузь застосування асинхронного двигуна змінного струму.

 37. Поняття про будову асинхронного двигуна з короткозамкненим та фазним ротором.

 38. Засоби пуску та реверсування асинхронного двигуна.

 39. Засоби регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна.

 40. Загальні відомості про електричні апарати управління та захисту, їх застосування.

 41. Загальні відомості про рубильники, вимикачі, перемикачі, їх призначення.

 42. Застосування електромагнітних контакторів.

 43. Будова та призначення запобіжників, та токових автоматів.

 44. Безконтактні пристрої.

 45. Поняття про загальну систему електропостачання.

 46. Види електричних станцій.

 47. Загальні відомості про електропривод, види електроприводів.

 48. Режими роботи та засоби керування електроприводів.

 49. Застосування електроприводу в малої механізації кам’яних та бетонних робіт (лебідки з електричним приводом, електровібратори ручні та площадочні).

 50. Будівельні механізми – підйомники з електроприводом.

 51. Електрообладнання станків для обточування каменю.

 52. Джерела постійного та змінного струму для електричного зварювання.

 53. Конструкція та принцип дії ламп освітлення.

 54. Прилади електронагрівання та їх безпечне використання.

 55. Ручний електричний інструмент для ремонту кам’яної кладки.

 56. Застосування електрики для прогріву кладки в зимових умовах.

 57. Особливості ураження людини електричним струмом. Поняття шагової напруги.

 58. Дія електричного струму на організм людини. Заходи першої допомоги при враженні людини електричним струмом.

 59. Принцип проведення аналізу небезпеки електричних мереж.

 60. Види технічних засобів захисту від враження електричним струмом.

 61. Індивідуальні електрозахисні засоби.

 62. Загальні відомості про захисні заземлення, зануління, вирівнювання потенціалів, тощо.

 63. Накреслити схематичне зображення джерел струму.

 64. Намалювати схематичне зображення приймачів струму.

 65. Розрахувати опор стального проводу по заданій величині його довжини L = 5м та перерізу S = 0,25мм2

 66. Задача на електричний опір. (Є дві шини: перша довжиною 100см по площиною перерізу 10 см2; друга довжиною 10см та площиною перерізу 1 см2. Чи буде струм в цих шинах однаковий, якщо до їх кінців прикладена однакова напруга? Якщо ні, то в якій більша?)

 67. Питання на теплову дію струму. (Чому при контактному зварюванні зварювальна крапка утворюється між сталлю та сталлю, а не між сталлю та бронзою?)

 68. Питання на закон Джоуля-Ленца. Опір провідника, знайденого за Законом Ома (за допомогою амперметра та вольтметра) дорівнює R. Яким буде опір, якщо напруга стане рівною 0 ?)

 69. Задача на закон Ома (Знайти силу струму, якщо резистор опором 2,2кОм підключений до напруги 220 В.)

 70. Задача на Закон Ома (Чому дорівнює опір приймача електрики, якщо при напрузі 220 В через нього проходе струм 11 А ?)

 71. Задача на закон Ома та розрахунок опору. (Знайти довжину дроту виготовленого з алюмінію, який має S = 5мм2, підключений до напруги U = 220 В, сила струму, яка проходе крізь дріт I = 22А.)

 72. Як з’єднати чотири резистори опором 5 Ом кожний, щоб опір усієї ділянки кола був теж 5 Ом ?

 73. В якому разі А) чи Б) стальний стержень намагнітиться від підковоподібного магніту сильніше ?

 74. При виготовленні моделі підйомного крана для навантаження металолому виявилося, що вантажопідйомність електромагніту набагато менше розрахункової. Знайдіть причину?

 75. Ялинкову гірлянду було включено в мережу 220 В. Скільки лампочок в гірлянді?

 76. Де краще поставити вимикач, в первинній обмотці трансформатора або у вторинній?

 77. Що покаже вольтметр магнітоелектричної системи підключений до джерела змінної напруги?

 78. Обмотка 3-х фазного асинхронного
  двигуна замкнута як показано на схемі. Чому рівний струм, що протікає по обмотці двигуна?

 79. Чому трансформатори гудуть?

 80. Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатору, якщо первинна має 400 В, первинна напруга дорівнює 380 В, вторинна - 19 В?

 81. Намалювати хвильову діаграму змінного струму, яка має 2,5 періоди.

 82. Визначити частоту змінного струму якщо період дорівнює 02.

 83. Чи зміниться режим роботи асинхронного двигуна, якщо збільшити частоту струму в обмотці статору?

 84. Накреслити з’єднання обмоток трифазного трансформатору „зіркою”.

 85. Накреслити з’єднання обмоток трифазного трансформатору „трикутником”.

 86. Замалювати схеми включення амперметру та вольтметру.

 87. Як замкнені між собою клеми асинхронного двигуна на малюнках А) та Б)?

 88. Який запобіжник треба підібрати, якщо напруга до якої підключені приймачі дорівнює 220 В, а сумарна потужність їх складає 1,1кВт?

 89. Замалювати схеми включення ватметру та лічильника.

 90. Дати технічну характеристику приладу, на шкалі якого є такі позначки.Рекомендована література та інформаційні матеріали

 1. А.М.Гуржій, А.М.Сільвестров, Н.І.Поворознюк „Електротехніка з основами промислової електроніки” – Київ: „Форум”, 2002

 2. В.М.Бондар “Практична електротехніка” - Київ: „Веселка”, 1999.

 3. В.Є.Кітаєв “Електротехніка з основами промислової електроніки” М.ВШ, 1985р.

 4. А.С.Касаткин „Основы электротехники” - Москва : Высшая школа, 1982

 5. Бечева М.К. “Электротехника и электроника”- М.: Высшая школа, 1991

 6. П.М.Новиков “Задачник по электротехнике” - М.: Высшая школа, 1985

 7. М.И.Кузнецов “Основы электротехники” - М.: Высшая школа,1978

 8. Ю.М.Борисов и т.д. “Электротехника” - М.: Высшая школа, 1990

 9. А.Я. Шихін А.Я. “Електротехніка” - К. :Освіта,1990.

 10. В.Л.Поляков “Електротехніка” – К.: Освіта, 1992

 11. А.А.Иванов “Справочник по электротехнике”- М.: Высшая школа, 1985

 12. А.А.Иванов “Лабораторные работы” - К.:Техническая литература., 1961

 13. А.С.Кривошея „Поясни, узнай, зроби сам” - К.: „Радянська школа”, 1969

 14. М.В.Анисимов „Освітлення та силове устаткування”, лабораторний практикум, посібник – К.: Либідь, 1997

 15. В.В.Ефимов „Светомузыка? Это интересно!” – К.: Рад. школа, 1985

 16. Н.В.Никулин «Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям» - М.: Высшая школа, 1989

 17. А.Н.Старостин, С.И.Васильев, В.В.Пинаев «Электронные приборы и устройства» - учебное пособие для ПТУ – М.: Высшая школа, 1989

 18. Т.Ю.Деревенко, Н.А.Лавринов, В.П.Рубцов, М.М.Соколов «Производство, распределение и потребление электроэнергии» - учебное пособие для ПТУ – М.: Высшая школа, 1989

 19. В.Г.Сергеев «Электроизмеритеольные приборы и их применение» - учебное пособие для ПТУ – М.: Высшая школа, 1989


Методична література

 1. Н.М.Белоусова и т.д. “Преподавание электротехники”- М.: Научно-методический центр, 1988

 2. Н.М.Белоусова “Примерное перспективное планирование предмета “Электротехника”- М.: Н-м ц, 1990

 3. В.М.Грамматикати “Преподавание электротехники с основами электроники” М.: Высшая школа, 1982

 4. В.С.Браун “Контрольно-тренировочные карточки” - М.: Высшая школа, 1982

 5. В.И.Васильев Дидактический материал по электротехнике” - К.: Выс. школа, 1979

 6. Б.М.Кудрявцев “Программированное обучение на уроках электротехники” - М.: Высшая школа, 1968

 7. В.С.Браун “Составление карточек для программируемого обучения” - М.: Высшая школа, 1978

 8. Г.М.Владимирский“ Преподавание в ПТУ курса электротехники” - М.: Высшая школа 1968

 9. М.И.Гольдин “Методические рекомендации для проведения лабораторно-практических занятий”- М.: Высшая школа, 1984

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка