Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка12/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Тема 23. Оволодіння прийомами монтажу збірних елементів споруд.


Інструктаж за змістом, організація робочого місця та охорона праці при монтажу збірних елементів споруд. Правила сигналізації при монтажу. Ознайомлення з призначенням та правилами використання монтажних механізмів, інструментів та пристосувань. Монтаж стрічкових фундаментів. Перевірка за допомогою геодезичних інструментів осей будинків на обноску. Розбиття кутів та сполучень стін. Перевірка вертикальних відміток фундаменту. Натягування дроту по осях фундаменту. Нанесення рисок осей на поверхні блоків. Монтаж кутових блоків та натягування шнурів. Установка проміжних блоків, підготовка постелі з розчину, стропування, подача блоків краном та установка на розчинну постіль. Вивіряння укладених блоків, розстропування. Замазування вертикальних швів розчином. Укладання вирівнюючого шару з розчину на поверхні фундаменту для наклеювання гідроізоляції із рулонних матеріалів. Монтаж збірних залізобетонних фундаментів стандартного типу. Підготовка постелі із піску. Нанесення установлювальних рисок. Створювання, підйом та встановлення на піщану постіль. Вирівняння фундаменту на плані відносно повздовжніх та поперечних осей будинку. Перевірка відмітки для стакану фундаменту за допомогою нівеліру. Монтаж стінових блоків підвалу. Перевірка осей та вивіряння відміток на поверхні фундаменту за допомогою геодезичних інструментів. Установка кутових та маячних блоків. Натягування шнура. Стропування, підйом та установка маячних та проміжних блоків на розчинну постіль. Вивіряння блоків на плані та по вертикалі, їх розстропування. Замазування вертикальних пазів між сусідніми блоками. Монтаж панелей стін та перегородок. Розчистка та розмітка місць установки панелі. Розстилання розчину, стропування, підйом (за допомогою крана) та установка панелі на розчинну постіль. Установка панелі в проектне положення. Вивіряння та тимчасове закріплення панелі інвентарними зв’язками струбцинами, підкосами із стяжними муфтами, розпірками та іншими пристосуваннями. Закріплення панелі в проектному положенні. Розстропування панелі. Монтаж сходів. Розмітка взаємного розташування сходів, площадок та маршів. Створення постелі розчину під площину обпирання площадок. Стропування, підйом та установка площадки сходів. Вивіряння правильності положення площадок за допомогою шаблону. Стропування, підйом та установка, вивіряння та закріплення сходових маршів. Монтаж плит та панелей перекриття. Перевірка за допомогою геодезичних інструментів вертикальних відміток на рівні площин обпирання плит перекриття. Зарівнювання плит та панелей перекриття. Замазування торців пустот у плитах настилу. Стропування, підйом та установка плит та панелей перекриття на місце. Вивіряння укладених плит та їх розстропування. Анкерування плит між собою та із стінами. Замазування швів між плитами перекриття. Монтаж залізобетонних колон. Очистка стакану фундаменту та опорної площі колон. Вивіряння та розмітка осей колон. Стропування, підйом та установка колон. Монтаж прогонів (балок). Вивіряння висотних відміток. Перевірка розмірів прогонів (балок) та надійність петель. Стропування, підйом та установка прогону (балки) за допомогою кранів. Вивіряння закріплення та розстропування встановленого прогону (балки). Установка тимчасових огороджень та настилів. Установка інвентарних риштовань та підмостків, необхідних для виконання монтажних робіт. Розбирання змонтованих конструкцій. Очистка деталей від розчину та укладення їх в штабеля.

Учень повинен знати:

 • організацію робочого місця при монтажу;

 • правила сигналізації при монтажу;

 • призначення та правила використовування монтажних механізмів, інструментів, пристосувань;

 • стропування та підйом збірних елементів споруд.

Учень повинен уміти:

 • виконувати монтаж стрічкових фундаментів;

 • виконувати монтаж збірних залізобетонних фундаментів старанного типу;

 • виконувати монтаж великих стінових блоків підвалу;

 • виконувати монтаж панелей стін та перегородок, монтаж сходів;

 • виконувати монтаж плит та панелей перекриття, монтаж залізобетонних колон;

 • виконувати монтаж прогонів (балок);

 • виконувати розбирання змонтованих конструкцій.

Тема 24. Кладка конструкцій із цегли

Інструктаж за змістом занять, організація робочого міста та охорона праці. Ознайомлення з інструментами, пристосуваннями, механізмами та матеріалами, які використовуються при кладці конструкцій із цегли. Кладка стін, перегородок та стовпів із цегли: стін – по однорядній та багаторядній системі перев’язки швів, стовпів по трьохрядній системі з укладкою арматурної сітки та розшивкою швів. Замазування балочних гнізд, улаштування каналів. Укладання залізобетонних перемичок. Армування кутів стін, простінків, примикань. Кладка стін полегшеної конструкції. Перевірка правильності кладки за допомогою рівня. Кладка стін із цегли з обличкуванням. Установка порядовок. Натягування шнурів. Навчання безпечним прийомам роботи ручними машинами. Пробивка гнізд та отворів у цегляній кладці вручну та ручними машинами. Розбирання стін, фундаментів та опор вручну та ручними машинами. Контроль якості кладки та прийомка робіт.


Учень повинен знати:

 • прийоми та способи кладки стін, перегородок та стовпів із цегли – по однорядній, багаторядній та трирядній системі перев’язки швів;

 • армування цегельної кладки;

 • виконання кладки полегшеної конструкції;

 • безпечні прийоми ручними машинами;

 • послідовність виконання операцій.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • дотримуватись вимог охорони праці;

 • виконувати різні види кладок конструкцій з цегли різних товщин.

Тема 25. Ознайомлення з будівництвом, інструментом, охорона праці та пожежної безпеки на будівельному об’єкті.

Інструктаж з охорони праці. Планування виробничої діяльності базового підприємства (контрольні цифри, державне замовлення, довготривалі нормативи, прямі замовлення та ін.).

Шляхи інтенсифікації будівництва, втілення ресурсозберігаючої технології. Система управління охорони праці, інструктажі з охорони праці на підприємстві.

Учень повинен знати:


 • планування виробничої діяльності підприємства;

 • шляхи інтенсифікації будівництва, втілення ресурсозберігаючої технології;

 • систему управління охороною праці.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці.

Тема 26. Кладка кам’яних конструкцій із штучного та природного каміння правильної форми

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці. Ознайомлення з інструментом, пристосуванням, механізмами та матеріалами, що використовуються при кладці кам’яних конструкцій із штучного та природного каміння правильної форми.

Ознайомлення із кресленням конструкцій із штучного та природного каміння правильної форми.

Ознайомлення з вимогами БНіП на виробництво та прийняття робіт. Кладка стін із керамічного, бетонного, шлакобетонного та природного каміння правильної форми з виконанням допоміжних операцій (установка порядовок, натягування шнурів тощо). Кладка стін одночасним обличкуванням або керамічного каміння, замазування балочних гнізд, укладка залізобетонних перемичок. Перевірка якості виконаних робіт. Оволодіння методами та прийомами роботи передовиків виробництва.


Учень повинен знати:

 • прийоми та способи кладки кам’яних конструкцій із штучного та природного каміння правильної форми різних товщин;

 • вимоги БНіП на виробництво та прийняття робіт.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • володіти прийомами та способами кладки кам’яних конструкцій з виконанням допоміжних операцій;

 • дотримуватись вимог охорони праці та організації робочого місця.

Тема 27. Кладка бутових фундаментів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці. Ознайомлення з інструментом, пристосуванням, механізмами та матеріалами, що використовуються при виконанні фундаментів із бутової кладки. Перевірка правильності розмітки споруд. Натягування дроту для розмітки осей на обноску майбутніх бутових фундаментів, до кладки яких приступають учні. Виконання робіт з улаштуванням бутових фундаментів (стрічкових та під окремі опори), кладка бутового фундаменту “під залив”, укладання першого шару товщиною 15-20 см на суху основу без розчину, врозпір із стінами траншеї, трамбування та заливання укладеного шару рідким розчином, укладення наступних шарів горизонтальними рядами висотою 15-20 см врозпір, вирівнювання верхнього шару розчином. Очистка толю або руберойду від захисного шару слюди чи пісчаної присипки, заготовка його по ширині та скручування в рулони. Улаштування горизонтальної рулонної гідроізоляції по підготовці із розчину: розстилання першого шару ізоляції, нанесення на нього мастики та наклеювання другого шару ізоляції, покриття другого шару мастикою. Перевірка правильності виконання робіт. Ознайомлення з нормуванням робіт з виконання бутової кладки. Підрахунок виконаної роботи за робочу зміну. Вивчення передових прийомів роботи.


Учень повинен знати:

 • прийоми і способи виконання кладки бутових фундаментів;

 • нормування робіт з виконання бутової кладки;

 • передові прийоми роботи.

Учень повинен уміти:

 • виконувати роботи з улаштуванням бутових фундаментів;

 • улаштувати горизонтальну рулонну гідроізоляцію;

 • зробити підрахунок виконаної роботи за робочу зміну;

 • виконувати перевірку правильності виконання робіт.

Тема 28. Монтаж збірних залізобетонних елементів у цегляних спорудах.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці. Ознайомлення з інструментом, пристосуванням, механізмами та матеріалами, що використовуються при монтажу збірних залізобетонних елементів у цегляних спорудах. Виконання робіт з монтажу: монтаж стрічкових фундаментів, кутових та маячних блоків, установка проміжних балок, монтаж збірних залізобетонних фундаментів скатаного типу під колони та стовпи, монтаж великих стінових блоків підвалу, монтаж панелей стін та перегородок, плит та панелей перекриття: монтаж залізобетонних колон вагою до 5 т; монтаж прогонів (балок) прольотом до 6 м; монтаж ригелів.


Учень повинен знати:

 • організацію робочого місця при монтажі;

 • обладнання, пристосування, інструменти, що використовуються при монтажі;

 • стропування та підйом збірних залізобетонних елементів.

Учень повинен уміти:

 • виконувати монтажі стрічкових фундаментів;

 • виконувати кутові та маячні блоки;

 • виконувати установку проміжних балок;

 • виконувати монтаж збірних залізобетонних фундаментів старанного типу;

 • виконувати монтаж великих стінових блоків підвалу;

 • виконувати монтаж панелей стін та перегородок, плит та панелей перекриття;

 • виконувати монтаж прогонів (балок);

 • виконувати монтаж регелів.

Тема 29. Монтаж повнозбірних споруд

Інструктаж з охорони праці. Монтаж фундаментів. Ознайомлення вимог щодо лінійних розмірів та геометричної форми збірних елементів фундаментів. Ознайомлення з обладнанням, пристосуванням та інструментами, що використовуються при монтажі збірних елементів фундаментів. Ознайомлення з проектом виконання робіт (ПВР) з монтажу фундаментів і картами трудових процесів. Ознайомлення з правилами перевірки якості збірних деталей перед монтажем. Перевірка надійності схилів, котлованів, кріплень, вертикальних стінок. Вправи на перевірку осей споруд по обноску за допомогою геодезичних інструментів. Розбиття кутів, сполучення стін, перевірка вертикальних відміток. Монтаж стрічкових фундаментів. Натягування дроту по осях фундаментів. Нанесення рисок осей на поверхні блоків. Монтаж кутових та маячних блоків та натягування шнурів. Схропування та подача блоків за допомогою крана. Установка блоків на приготовлену розчинну постіль. Перевірка правильності положення блоків, виправлення знайдених відхилень. Розстропування блоків. Монтаж фундаментів старанного типу. Перенесення на дно котловану положення осей, їх фіксація. Нанесення основних рисок на поверхні блоків. Схропування та подача стакану під колону. Установка стакану. Перевірка правильності установки фундаменту. Монтаж стін підвалу. Перевірка осей та відміток на поверхні фундаменту, підготовка до підйому. Стропування, підйом, установка та вивіряння блоків та панелей. Тимчасове та постійне кріплення елементів. Замазування стиків. Монтаж перекриття над підвалом. Геодезична перевірка опорних площин. Стропування, підйом та установка плит та панелей перекриття. Замазування швів. Монтаж наземної частини споруди. Ознайомлення із монтажними схемами та технологічними картами на побудову наземної частини споруд; БНіП на монтаж збірних елементів споруд, з правилами контролю змонтованих конструкцій за допомогою геодезичних інструментів. Ознайомлення з пристосуваннями та обладнанням, що використовуються при монтажі наземної частини великоблочних та великопанельних споруд. Монтаж великоблочних стін. Визначення монтажного горизонту за допомогою геодезичних інструментів. Улаштування гідроізоляції стін, підготовка площин під ізоляцію. Перевірка осей споруд на поверхні фундаменту. Перевірка геометричних розмірів, надійності кріплення закладних деталей, міцності монтажних петель та якості стінових блоків. Стропування, підйом та встановлення стінових блоків: простінкових, підвіконних, перемичних, блоків з вентиляційними каналами. Вивіряння та закріплення стінових блоків. Монтаж великопанельних стін. Стропування, підйом та установка панелей стін і перегородок згідно з технологічною картою, з тимчасовим кріпленням за допомогою інвентарних зв'язків, підкосів із стягуючими муфтами, струбцин, розпірок та інших пристосувань для кріплення. Вивіряння та закріплення вивірених панелей. Перевірка правильності змонтованих стін із великих блоків та панелей. Замазування швів та стиків. Монтаж площадок сходів та маршів. Перевірка проектної відмітки опорної поверхні площадок сходів. Підготовка розчинної постелі. Стропування, підйом та встановлення площадки сходів. Перевірка її горизонтальності та вертикальності. Перевірка опорних площин та рознесення розчину. Стропування, підйом та встановлення маршів сходів. Перевірка точності обпирання та полиці площадок та горизонтальності сходів. Розстропування конструкцій. Звіряння розкладних деталей та замазування стиків розчином. Монтаж перекриття. Геодезична перевірка та підготовка площини обпирання плит та панелей перекриттів згідно з монтажною схемою. Вивіряння та остаточне закріплення змонтованих деталей. Замазування стиків. Контроль якості. Монтаж балконних плит з установкою огородження. Монтаж карнизів та сполучуваних покриттів різної конструкції. Монтаж елементів каркасу споруд. Перевірка геометричних розмірів монтованих деталей. Установка колон з вивірянням та тимчасовим кріпленням за допомогою кондукторів, розтяжок та клинів. Установка колон із застосуванням пересувних групових кондукторів. Антикорозійний захист зварювальних з'єднань. Перевірка якості зварювання з очищенням закладних деталей від корозії, шлакових утворень. Приготування антикорозійних обмазок. Нанесення антикорозійної обмазки на закладні деталі. Замазування стиків. Улаштування гідроізоляції стиків зовнішніх панелей. Приймання розчину з транспортних засобів. Заповнення горизонтальних швів блоків і зварювальних стиків різних конструкцій розчином. Замазування швів у стінах, плитах та панелях перекриттів. Зарівнювання стиків герметизатором типу "шприц". Ущільнення зовнішніх швів між елементами збірних конструкцій за допомогою еластичних прокладок або герметизуючих мастик. Обладнання тимчасових огороджень і настилів. Установка інвентарних риштовань, підмостків, необхідних для виконання монтажних робіт.
Учень повинен знати:

 • правила перевірки якості збірних деталей перед монтажем;

 • вправи на перевірку споруд по обноску за допомогою геодезичних інструментів;

 • стропування та підйом повнозбірних споруд;

 • вимоги охорони праці при монтажу.

Учень повинен уміти:

 • виконувати монтаж фундаменту:

 • виконувати монтаж стін підвалу;

 • виконувати монтаж перекриття над підвалом наземної частини споруди;

 • виконувати монтаж великопанельних та великоблочних стіп;

 • виконувати монтаж сходових маршів та площадок;

 • виконувати монтаж перекриття;

 • виконувати монтаж балконних плит з установкою огородження;

 • приготовляти та наносити антикорозійні обмазки па закладні деталі.

Тема 30. Ремонт та відновлення кам'яних конструкцій.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці. Ознайомлення з різновидами ремонтних робіт при відновленні кам'яних конструкцій. Інструмент, обладнання та пристосування для розбирання та ремонту кам'яної кладки. Пробивання наскрізних та ненаскрізних отворів, гнізд, борозен у кам'яній кладці. Замазування наскрізних та ненаскрізних отворів гнізд, борозен у кам'яній кладці. Укладання в кам'яні конструкції металевих зв'язків та анкерів. Підводка та замазування металевих балок. Підведення фундаментів. Обличкування частин стін, що вивітрилися, цеглою. Ремонт та очищення обличкування. Контроль якості виконаних робіт.

Пробні кваліфікаційні роботи.

Учень повинен знати:


 • різновиди ремонтних робіт при відновленні кам'яних конструкцій;

 • інструмент, обладнання, пристосування для розбирання та ремонту кладки;

 • вимоги охорони праці та організації робочого місця.

Учень повинен уміти:

 • виконувати ремонт та відновлення кам'яних конструкцій;

 • пробивати наскрізні та ненаскрізні отвори, гнізда, борозни у кам'яній кладці;

 • укладати в конструкції металеві зв'язки та анкери;

 • виконувати обличкування частин стін, що вивітрилися.

Тема 31. Виконання комплексу кам’яних, монтажних та зварювальних робіт сіток і каркасів

Інструктаж з організації робочого місця та охорони праці. Ознайомлення з нормами будівництва та правилами на виробництво, прийняття робіт та їх нормування. Проведення робіт із зведенням конструкцій із цегли та супровідні операції (укладання перемичок, замазування гнізд тощо). Виконання робіт із кладки бутових та бутобетонних фундаментів, стін та стовпів під штукатурку, з розшивкою швів по ходу кладки, кладка стін з одночасним обличкуванням. Виконання робіт по замуруванню цеглою гнізд, отворів та борозни, розбивці кладки та пробивання гнізд, борозни та отворів ручними машинами. Монтаж різноманітних збірних елементів споруд. Виконання зварювальних робіт при монтажу та закріпленні конструкцій. Виконання кам’яних, монтажних та зварювальних робіт по технологічних картах, картах трудових процесів із застосуванням методів праці, інструментів, інвентарю та пристосувань.


Учень повинен знати:

 • виконання кам’яних, зварювальних, монтажних робіт по технологічним картам;

 • картам трудових процесів із застосуванням методів праці;

 • інструменти, інвентар та пристосування.

Учень повинен уміти:

 • виконувати роботи із зведенням конструкцій із цегли та супровідні операції;

 • виконувати роботи із кладки бутових та бутобетонних фундаментів стін під штукатурку з розшивкою, з обличкуванням;

 • виконувати монтаж різноманітних збірних елементів споруд з виконанням зварювальних робіт.


Виробнича практика

на робочих місцях будівництва
В ході виробничої практики учні повинні:

 • виконувати роботи на основі технічної документації, яка застосовується на виробництві, з виходом, як правило, в кінці навчання на норми кваліфікованих робітників відповідного розряду;

 • застосовувати передові високопродуктивні прийоми і способи праці, а також інструменти, пристосування, оснастку, яка використовується новаторами виробництва;

 • самостійно розроблювати і виконувати заходи з найбільш ефективного використання робочого часу, підвищення якості продукції, економному використанню сировини і матеріалів;

 • виявляти технічні неполадки обладнання і приймати міри для їх усунення;

 • кладка стін середньої складності цегли та дрібних блоків під штукатурку або розшивку швів одночасно з кладкою;

 • кладка стін простої складності з одночасним облицюванням;

 • кладка стін простої складності полегшеної конструкції;

 • кладка стін і фундаментів з бутового каменю під лопатку, колодязів постійного перерізу та колекторів прямокутного перерізу, конструкцій із склоблоків;

 • улаштування в кам’яних будовах заповнень прорізів та перегородок із склопрофіліту;

 • улаштування перегородок з цегли, гіпсошлакових та інших плит;

 • укладання сталевих елементів і деталей у кладку;

 • установлення віконних та дверних балконних коробок і блоків, підвіконних дошок і плит;

 • розшивання швів кладки, що виконана раніше;

 • ремонт поверхні цегляних стін з виламуванням непридатних цеглин і замуровування новою цеглою з дотриманням перев’язки швів із колишньою кладкою;

 • розбирання цегляних склепінь усіх видів;

 • монтаж збірних бетонних і залізобетонних фундаментних блоків масою до 8 т., оголовків і блоків пальового ростверку;

 • монтаж збірних залізобетонних балок прольотом до 12 м (крім підкранових), монтаж збірних підвісних стель, їх гіпсових панелей на металевому каркасі;

 • монтаж збірних залізобетонних панелей і плит перекриттів і покриттів, у тому числі перекриттів монтажних площадок ГЕС;

 • монтаж збірних залізобетонних пасажирських платформ, монтаж сходових маршів і площадок, рядових великих блоків стін і балконних блоків;

 • установлення шпильок для навішування панцирної сітки, монтаж армованої та панцирної сіток у конструкціях;

 • монтаж сталевих каркасів промислових печей масою до 5т., теплообгороджувальних конструкцій печей із блоків масою до 1т.;

 • монтаж металоконструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів, а також сталевих канатів з висотою споруд 30 м., монтаж труб висотою до 30м. з блоків жаростійкого бетону;

 • укладання збірних залізобетонних плит та мостів;

 • облицьовування плитами каналів і скосів гребель;

 • закладання стиків балок, прогонів і регелів з колонами;

 • влаштування заповнень створів і перегородок із склоблоків;

 • конопачення, заливання та розшивання швів і стиків перегородок збірних та залізобетонних конструкцій;

 • монтаж простих сталевих конструкцій: сходів, площадок, загорож, опорних стояків, кронштейнів, риштування тощо, а також конструкцій середньої складності масою до 5 т.: балок, прогонів, елементів фахверка, зв’язки тощо;

 • укладання сталевого настилу на площадках, гальмових фермах, тощо;

 • обшивання листовою сталлю сталевих і бетонних конструкцій;

 • монтаж сталевого настилу покрівлі. Кріплення постійних болтових з’єднань.

 • брати участь в раціоналізаторській роботі, змаганнях робочих і колективу підприємства;

 • визначати міру трудового вкладу робітника в досягненні кінцевих результатів праці первинного трудового колективу в умовах самоуправління, госпрозрахунку, самооплатності і самофінансування;

 • строго виконувати норми і правила безпеки праці, електробезпеки і пожежної безпеки;

 • приймати участь у суспільному житті підприємства;

 • готуватися до випускних кваліфікаційних екзаменів.

Детальна програма виробничої практики, яка враховує конкретні умови базового підприємства і спеціалізацію учнів, оволодіння учнями сучасною технікою і технологією, прийомами і засобами роботи передовиків і новаторів виробництва, розроблюється в ПТНЗ за участю базового підприємства. Розглядається методичною комісією і затверджується директором або заступником директора з навчально-виробничої роботи.

В програмі первинної виробничої практики повинні знайти відображення вказані нижче основні види робіт.

Кладка простих стін із цегли та мілких блоків під штукатурку з розшивкою по ходу кладки. Заповнення каркасних стін кладкою. Улаштування цементної стяжки. Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаменту рулонними матеріалами. Замурування кінців балок, борозни, гнізд та отворів цеглою та бетоном. Пробивання прорізів в цегляних та бутових стінах за допомогою ручних машин. Пробивання гнізд та отворів ручними машинами. Кріплення монтажних болтових з’єднань. Тимчасове кріплення конструкцій. Герметизація стиків спеціальними герметиками з нанесенням їх щіткою або шпателем. Ручне електродугове зварювання простих будівельних конструкцій (стояки, перехідні площадки, сходи, поручні огородження, трапи, пастили тощо). Електродугове зварювання закладних деталей та арматури, сіток і каркасів залізобетонних конструкцій. Зборка і установка переставної опалубки. Армування і бетонування конструкцій.


Учень повинен знати: правила виконання кам’яних, монтажних, арматурних і бетонних робіт відповідно 4 розряду.

Учень повинен уміти: виконувати кам’яні, монтажні, арматурні, бетонні роботи відповідно 4 розряду.

Випускний кваліфікаційний екзамен.Рекомендована література та інформаційні матеріали


 1. Іщенко І.І. „Технологія кам’яних і монтажних робіт”: Учеб. Для СПТУ, – 4-е изд. перераб. и доп.-М.: Высш.шк., 1998-335 с.

 2. Карапузов Е.К. „Матеріали і технології в сучасному будівництві” К.: Вища освіта 2004.

 3. Неелов В.А. „Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков”: проф.-техн. училище –2-е изд., испр. и доп.-М.: Стройиздат. 1998-270 с.

 4. Голеусов В.М. «Общестроительные работы, нормы, расценки и правила» - К.: „Будівельник” 1979.

 5. Клус Л.Я., «Охрана труда на строительной площадке» К.: „Будівельник” 1980.


Методична література
Лущенков В.Л., „Методичні основи навчання і пропаганди питань з охорони праці” Сімферополь „Бізнес – Інформ”, 2002.
Перелік завдань на кваліфікаційну пробну роботу.
Бетонні роботи


Завдання № 1.


Бетоняру необхідно виконати збирання бетонної опалубки. Індивідуальна нероз’ємна.

 • Для окремо розташованих фундаментів:

 • Для ліфтових шахт:

 • Для стін житлових приміщень:


Завдання № 2.

Бетоняру необхідно виконати збирання універсальної опалубки „Альцвек” фірми „Гюннебек”; „PASSHAL”. • Двоступінчаті фундаменти:

 • Колони:

 • Стіни:


Завдання № 3.

Бетоняру необхідно виконати збирання універсальної опалубки під монолітне перекриття.

Площа опалубної поверхні - 40 м2. Індивідуальна: на 5-6 типорозмірів

Площа опалубної поверхні - 20 м2. Індивідуальна: на 10 типорозмірів

Площа опалубної поверхні - 40 м2. Індивідуальна: на 20 типорозмірів
Завдання № 4.

Бетоняру необхідно виконати збирання універсальної опалубки фірми „Тежбуд - 78”під монолітні конструкції.

Під двоступеневі фундаменти:

Колони:


Стіни:

Арматурні роботи:
Завдання № 5.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами


Варіант 1

Арматурні роботи: Виконати підготовку арматури d =4мм під зварювальну сітку згідно ескізу. Матеріал: 4ВІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів: Виконати зварювання на контактній машині арматурної сітки згідно ескізу. Матеріал: 4ВІ
Варіант 2

Арматурні роботи: Підготувати арматурні стержні d = 10мі пластини S = 4мм згідно ескізу Матеріали: АІІ, Б Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання закладних деталей таврового з’єднання згідно ескізу. Матеріали: АІІ, Б .Ст3.
Завдання № 6.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами


Варіант 1

Арматурні роботи: Виконати підготовку арматуру d = 8 мм та пластину для закладних деталей згідно ескізу. Матеріали: АІІІ, В Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання закладних деталей напускним з’єднанням на контактній машині згідно ескізу. Матеріал: АІІІ, В Ст3.
Варіант 2.

Арматурні роботи: Підгодовувати арматуру d = 5мм під зварювальну сітку згідно ескізу. Матеріал: 5 ВІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурної плоскої сітки на точечній контактній машині. Згідно ескізу. Матеріал: 5 ВІ.
Варіант 3.

Арматурні роботи: Підгодовувати арматуру d = 6,10,16 мм полосу 40х8 мм під каркас згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 10 АІІІ, - 40х8 Ст.3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурного каркасу на контактній машині згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 10 АІІІ, Ст.3.
Завдання № 7.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами


Варіант 1

Арматурні роботи: Підготовка арматури d = 8 мм та пластину S = 6 мм для закладних деталей згідно ескізу. Матеріал: АІ, Б. Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання РДС закладних деталей типу “Закритий столик”. Матеріал: АІ,Б. Ст3.
Варіант 2.

Арматурні роботи: Підготовка арматури d = 8,10,22 мм та полоси 60х12 мм під каркас згідно ескізу. Матеріали: 22 АІІІ, 8 АІ, 10 АІІІ, Ст. 3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання на контактних машинах арматурного каркасу згідно ескізу. Матеріали: 22АІІІ, 8 АІ, 10АІІІ, Ст3.
Варіант 3.

Арматурні роботи: Підготовка арматури d = 5 мм під зварювальну сітку згідно ескізу. Матеріал: 5 ВІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання на контактній машині арматурної сітки згідно ескізу. Матеріал: 5ВІ.
Завдання № 8.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами


Варіант 1.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d – 4 та 8 мм під зварювання арматурної сітки згідно ескізу. Матеріал: 8 АІІІ, 4 ВІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів.

Виконати зварювання на контактній машині арматурної сітки згідно ескізу. Матеріал: 8 АІІІ, 4 ВІ.


Варіант 2.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d – 6 мм та пластину S = 3мм під закладні деталі згідно ескізу. Матеріали: 6 АІІІ, Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурного каркасу на контактній машині згідно ескізу. Матеріали: 6 АІІІ, Ст3.
Варіант 3.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 8,10,25 мм та полоси розміром 70х14 мм згідно ескізу. Матеріали: 25 АІІІ, 8 АІ, 10 АІІІ, -70х 14.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурного каркасу на контактній машині згідно ескізу. Матеріали: 25 АІІІ, 8 АІ, 10 АІІІ, -70х 14.
Завдання № 9.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами


Варіант 1.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 6,8,16 мм S =- 60х12 згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 8 АІІІ, - 60х12 Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурного каркасу на контактній машині згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 8 АІІІ, - 60х12 Ст3.
Варіант 2.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 14 мм пластини розміром 380х300х10 мм. Відстань між стержнями 200 та 100 мм., висота стержня 280 мм згідно ескізу. Матеріали: АІІ, БСт3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання закладних деталей згідно ескізу. Матеріали: АІІ, БСт3.
Варіант 3.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 6 мм під сітку згідно ескізу. Матеріали: 6АІІІ, 6АІІІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурної сітки на контактній машині згідно ескізу Матеріали: 6АІІІ, 6АІІІ..
Завдання № 10.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами

Варіант 1.

Арматурні роботи: Виконати підготовку арматуру d = 6 мм та 4 мм під арматурну сітку згідно ескізу. Матеріал 6 АІІІ, 4 ВІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурної сітки на контактній машині згідно ескізу. Матеріал 6 АІІІ, 4 ВІ.
Варіант 2.

Арматурні роботи: Виконати підготовку арматуру d = 8,10,22 мм та пластину розміром 70х14 під зварювальний каркас згідно ескізу. Матеріали: 22АІІІ, 8АІІІ, - 70х14 Ст3

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурної сітки на контактній машині згідно ескізу. Матеріали: 22АІІІ, 8АІІІ, - 70х14 Ст3.
Варіант 3.

Арматурні роботи: Виконати підготовку арматуру d = 22 мм та пластини розміром 400х350х20 мм., hст – 350мм., відстань між ст..- 200 згідно ескізу. Матеріал: АІІІ, Ст3

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання закладних деталей згідно ескізу. Матеріал: АІІІ, Ст3.
Завдання № 11.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами

Варіант 1.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 6,8,16 мм S =- 60х12 згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 8 АІІІ, - 60х12 Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурного каркасу на контактній машині згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 8 АІІІ, - 60х12 Ст3.
Варіант 2.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 14 мм пластини розміром 380х300х10 мм. Відстань між стержнями 200 та 100 мм., висота стержня 280 мм згідно ескізу. Матеріали: АІІ, БСт3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання закладних деталей згідно ескізу. Матеріали: АІІ, БСт3.
Варіант 3

Арматурні роботи: Підготувати арматурні стержні d = 10мі пластини S = 4мм згідно ескізу Матеріали: АІІ, Б Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання закладних деталей таврового з’єднання згідно ескізу. Матеріали: АІІ, Б .Ст3.
Завдання № 12.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами


Варіант 1

Арматурні роботи: Виконати підготовку арматуру d = 8 мм та пластину для закладних деталей згідно ескізу. Матеріали: АІІІ, В Ст3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання закладних деталей напускним з’єднанням на контактній машині згідно ескізу. Матеріал: АІІІ, В Ст3.
Варіант 2.

Арматурні роботи: Підгодовувати арматуру d = 5мм під зварювальну сітку згідно ескізу. Матеріал: 5 ВІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурної плоскої сітки на точечній контактній машині. Згідно ескізу. Матеріал: 5 ВІ.
Варіант 3.

Арматурні роботи: Підгодовувати арматуру d = 6,10,16 мм полосу 40х8 мм під каркас згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 10 АІІІ, - 40х8 Ст.3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання арматурного каркасу на контактній машині згідно ескізу. Матеріали: 16 АІІІ, 6 АІ, 10 АІІІ, Ст.3.
Завдання № 13.

Арматурнику пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами


Варіант 1.

Арматурні роботи: Приготувати арматуру d = 10,28 мм. полосу розміром 70х14 мм. під зварювальний каркас згідно ескізу. Матеріал: 28 АІІІ, 10 АІ, 10 АІІІ, - 70х14.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання на контактній машині арматурного каркасу згідно ескізу. Матеріал: 28 АІІІ, 10 АІ, 10 АІІІ, - 70х14.
Варіант 2.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 4 та 6 мм під зварювальну сітку згідно ескізу. Матеріал:6АІІІ, 4 ВІ.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати зварювання на контактній машині арматурної сітки. Згідно ескізу. Матеріал:6АІІІ, 4 ВІ.
Варіант 3.

Арматурні роботи: Підготувати арматуру d = 6 мм та плоского елементу пластини розміром 200х200х4 мм. для закладних деталей згідно ескізу. Матеріал: АІІІ,ВСт3.

Електрозварювання арматурних сіток та каркасів. Виконати рельєфну контактну зварювання таврового зєднання стержня з плоским елементом закладної деталі. Згідно ескізу.

Матеріал: АІІІ, БСт3.Каменярні роботи
Завдання № 14.

Муляру необхідно виконати кладку кутів товщиною в 2 цегли за однорядною системою перев’язки швів.

- з повним заповнення швів під розшивку.

- “в пустошовку”.

- способом “в присик”.
Завдання № 15.

Муляру необхідно виконати кладку кутів товщиною в 2,5 цегли за однорядною системою перевязки швів.

- з повним заповнення швів під розшивку.

- “в пустошовку”.

- способом “в присик з підрізкою розчина”.
Завдання № 16.

Муляру необхідно виконати кладку стін товщиною в 2 цегли за однорядною системою перевязки швів.

- способом „вприжим”.

- з повним заповнення швів під розшивку.

-” в пустошовку”.
Завдання № 17.

Муляру необхідно виконати кладку кутів товщиною в 1,5 цегли за мнорядною системою перевязки швів.

- з повним заповнення швів під розшивку.

- “в пустошовку”.

- способом “вприжим”.
Завдання № 18.

Муляру необхідно виконати кладку кутів товщиною в 2 цегли за мнорядною системою перевязки швів.

- “в пустошовку”.

- з повним заповнення швів під розшивку.

- способом “вприсик з підрізною розчину”
Завдання № 19.

Муляру необхідно виконати кладку примикання стін товщиною в 2 х 2,5 цегли за трьохрядною системою перевязки швів.

-” в пустошовку”

- з армуванням

- з повним заповненням швів під розшивку
Завдання № 20.

Муляру необхідно виконати кладку стін полегшеної конструкції товщиною в 2 цегли за трьохрядною системою перевязки швів.

- з повним заповненням під розшивку

- ”в пустошовку”.

- способом “вприсик”.
Завдання № 21.

Муляру необхідно виконати кладку стовпів перетином в 2х2 цегли за трьохрядною системою перев’язки швів.

- ”з повним заповненням під розшивку”

- ”в пустошовку”.

- з армуванням.
Завдання № 22.

Муляру необхідно виконати кладку стовпів 1,5х2 цегли за трьохрядною системою перевязки швів.

- з повним заповненням швів під розшивку

- ”в пустошовку”.

- з армуванням

Монтажні роботи
Завдання № 23.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу підземної частини будівлі згідно із пропонованими варіантами: • перенесення осей фундаментів на дно котловану.

 • монтаж фундаментних блоків.

 • монтаж стін підвалу.


Завдання №24.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу будівлі із крупних блоків згідно із пропонованими варіантами: • монтаж блоків зовнішніх стін при чотирьохрозрядній розрядці.

 • монтаж зовнішніх стін при дворядній розрядці.

 • монтаж внутрішніх стін.


Завдання №25.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу сходинкових маршів згідно із пропонованими варіантами: • при зведенні цегляних споруд.

 • при монтажі крупнопанельних споруд.

 • при монтажі крупноблочних споруд.


Завдання №26.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з підготовки до монтажу конструкцій згідно із пропонованими варіантами: • підготовка елементів до підйому.

 • строповка елементів.

 • підйом і установка конструкцій.


Завдання №27.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу плит перекриттів згідно із пропонованими варіантами: • в цегляних спорудах.

 • в крупнопанельних спорудах.

 • в крупноблочних спорудах.


Завдання №28.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу балконних плит згідно із пропонованими варіантами:

- в цегляних спорудах.

- в крупноблочних спорудах.

- в великопанельних спорудах.
Завдання №29.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу крупнопанельних і гіпсобетонних перегородок згідно із пропонованими варіантами: • в цегляних спорудах.

 • в великопанельних спорудах.

 • в крупноблочних спорудах.


Завдання №30.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з протикорозійного захисту стальних закладних деталей: • протекторним ґрунтом.

 • металізацією напилювання розплаву цинкового або алюмінієвого дроту.

 • металізацією газополум'яним напиленням цинкового порошку.


Завдання №31.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з замонолінування стиків при монтажі з\б конструкцій згідно із пропонованими варіантами: • стиків збірних перекриттів і покриттів

 • зєднання колон з фундаментами.

 • стиків колон багатоповерхових будівель.


Завдання №32.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу повнозбірного будинку згідно із пропонованими варіантами: • вентиляційних блоків.

 • труб сміттєпроводу.

 • внутрішніх стін.


Завдання №33.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу каркасно-панельного будинку згідно із пропонованими варіантами: • металевих та залізобетонних колон.

- металевих та залізобетонних ригелів.

- металевих та залізобетонних панелей зовнішніх стін.


Завдання №34.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу сходових площадок згідно із пропонованими варіантами: • в цегляних будівлях.

 • крупнопанельних будівлях.

 • крупноблочних будівлях.


Завдання №35.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу будівель із обємних елементів згідно із пропонованими варіантами: • санітарно-технічних кабін.

 • елементів ліфтових шахт.

 • обємних блоків житлових кімнат.


Завдання №36.

Монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних виробів пропонується виконати роботи з монтажу каркасно-панельного будинку згідно із пропонованими варіантами: • монтаж внутрішніх стін і перегородок.

 • монтаж панелей і настилів перекриттів.

 • монтаж навісних панелей зовнішніх стін.

ПЕРЕЛІК

питань для проведення державного кваліфікаційного іспиту

(в усній або письмовій формі).

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка