Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка11/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Тема 3. Екскурсія на будівництво.


Інструктаж з охорони праці. Загальна характеристика будівельних підприємств. Виробничий план, план економічного та соціального розвитку. Поява нових професій, система підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Колективний підряд, форми участі робітників в управлінні будівництвом. Ознайомлення з роботою громадських організацій, з роботою раціоналізаторів і винахідників.

Учень повинен знати:

 • загальну характеристику будівельних підприємств;

 • появу нових професій, систему підготовки і підвищення кваліфікації робітників;

 • роботу громадських організацій, раціоналізаторів і винахідників.

Учень повинен уміти:

 • використовувати на практиці правила з охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії та профілактики травматизму.

Тема 4. Виконання робіт з приготування бетонної суміші.

Самостійне виконання підсобних і простих робіт з виготовлення бетонної суміші і укладання її в конструкції під керівництвом майстра виробничого навчання.

Основні операції з дозування складових бетонної суміші по вазі і об’єму за допомогою пристосувань.

Освоєння методів приготування бетонної суміші вручну і механізованим інструметом.

Освоєння методів догляду за бетоном. Виконання робіт з очистки опалубки від бетону.


Учень повинен знати:

Учень повинен уміти:

 • використовувати інструмент, пристосування за їх призначенням;

 • зберігати технологію приготування;

 • визначати дозування в’яжучих і заповнювачів;

 • доглядати за бетоном.

Тема 5. Навчання операціям і роботам, які виконує бетоняр.

Подання бетонної суміші в конструкції. Способи переміщення бетонної суміші на будівельному об’єкті. Застосування роздаткових бадей, віброковшів, лотків. Способи переміщення суміші автобетононасосом. Прийоми подання. Робота з попередження розшарування бетонної суміші. Будова робочих швів при перервах в укладанні бетонної суміші в конструкції балок, плит. Способи укладання бетонної суміші при безперервному бетонуванні. Укладання легко бетонних сумішей. Ущільнення бетонної суміші механізованими інструментами: вібратори глибинні поверхневі та інші з електричним приводом. Крок перестановки вібраторів, глибина занурення. Визначення моменту закінчення ущільнення. Будова цементної стяжки. Залізнення поверхонь.


Учень повинен знати:

 • інструмент і пристосування для переміщення бетонної суміші;

 • інструмент для ущільнення;

 • способи укладання;

 • порядок виконання стяжки.

Учень повинен уміти:

 • використовувати інструмент, пристосування для подання і ущільнення;

 • укладати бетон в опалубку;

 • визначати якість ущільнення бетонної суміші;

 • дотримуватись вимог охорони праці.

Тема 6. Опалубні роботи.

Вимоги при установленні опалубки: відповідність форми і геометричних розмірів опалубки робочим кресленням; співпадання осі опалубки з розбивочними осями конструкцій; точність відміток окремих опалубних площин; вертикальність, горизонтальність опалубних щитів; правильність установлення закладних деталей і дерев’яних пробок; щільність стикових щитів. Опалубки термоактивні та спеціального призначення.

Вимоги до якості стикових з’єднань опалубки.

Виробництво опалубки в зимовий час. Способи утеплення щитів опалубки. Організація робіт та безпека праці.


Учень повинен знати:

 • які вимоги висувають до установлення опалубки;

 • вимоги до якості стиків опалубки;

 • способи утеплення опалубки;

 • технологію виконання робіт.

Учень повинен уміти:

 • збирати опалубку за кресленнями;

 • встановлювати опалубку відповідно розбивочних осей і відміток;

 • перевіряти якість робіт.

Тема 7. Механічна обробка арматурної сталі, яка поставляється в мотках.

Інструктаж по змісту занять, організації робочого місця і безпечності праці.

Навчання прийомам вимірювання діаметру стержневої арматурної сталі гладкого і періодичного профілю вимірювальними інструментами.

Навчання способам запобігання арматури від забруднення і викривлень, способи очищення від бруду і окалин.

Ознайомлення з прийомами і пристосуваннями для правки дроту і арматурних стержнів.

Ознайомлення із способами холоднотянутої (низьковуглекислої звичайної сталі) арматурного дроту класу В-1 і Вр – 1 діаметром 3,4 і 5 мм в багатороликових правильних обладнаннях і на автоматичних правильно-відрізних станках.

Ознайомлення із способами правки гладкої жарокатаної арматури класу А-1 і арматури періодичного профілю класів А-ІІІ і А-ІІ діаметром від 6 до 12 мм на правильно-відрізних станках.

Ознайомлення з будовою багатороликових правильних обладнань. Навчання заправці в них кінців дротяної арматури, регулювання якості правки за допомогою гвинтів і прижимних роликів.

Ознайомлення з будовою і принципом дії автоматичних правильно-відрізних станків для правки і різання арматурної сталі, яка поставляється в мотках. Підготовка робочого місця. Навчання заправці кінців дроту і стержнів в станок, регулювання якості правки за допомогою гвинтів на правильному барабані, регулювання довжини відрізних заготовок за допомогою переставного кінцевого вимикача. Освоєння прийомів праці на верстатах, їх включення і виключення.

Виконання робіт з правки і різання арматурної сталі на правильно-відрізних верстатах.

Ознайомлення з будовою ручних, гідравлічних і механічних верстатів (ножиць) для різання арматурної сталі . Підготовка робочого місця.

Виконання робіт з мірного різання арматурного дроту і стержнів діаметром від 3 до 12 мм за допомогою приводних і ручних верстатів.

Ознайомлення з будовою і принципів дії верстатів для згинання арматури. Виконання робіт із згинання арматури діаметром від 12 мм на приводних і ручних верстатах.

Вимірювання діаметру і укладання в пакети стержнів із сортуванням їх за розмірами.


Учень повинен знати:

 • пристосування для правки арматури;

 • будова багаторолькових правильних верстатів;

 • будову правильно відрізних верстатів.

Учень повинен уміти:

 • виконувати роботу на правильно-різальних верстатах і пристосуваннях.

Тема 8. Механічна обробка стержневої арматури, яка поставляється в мотках.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпечності праці при механічній обробці на приводних верстатах стержневої арматурної сталі діаметром від 10 до 40 мм, яка поставляється в мотках.

Ознайомлення з будовою і принципом дії гідравлічних і механічних верстатів для різання стержневої арматурної сталі, верстатів для згинання стержнів, пристосувань для складування мірних стержнів і їх транспортування до місця збирання плоских і об’ємних каркасів.

Навчання прийомам роботи на приводних верстатах.

Виконання робіт із різання і згинання стержневої арматурної сталі на приводних верстатах.

Вимірювання діаметрів і укладання в штабелі стержневої арматури із сортуванням їх за розмірами.Учень повинен знати:

 • технологію виконання робіт з різання і згинання стержневої арматури.

Учень повинен уміти:

 • виміряти діаметр арматури;

 • працювати на верстатах і пристосуваннях по заготівлі арматури;

 • складати арматурні вироби.

Тема 9. Навчання прийомам зварювальних робіт на машинах контактного зварювання.

Інструктаж по змісту занять, організації робочого місця і безпеки праці. Ознайомлення з електрозварювальним обладнанням для контактного точкового зварювання. Включення і виключення одноточкової зварювальної машини. Вправи в користуванні машиною для точкового зварювання хрестоподібних з’єднань стержневої і дротяної арматури. Освоєння послідовності включення водяного охолодження, пневмосистеми, зварювального струму. Ознайомлення з будовою регуляторів часу різних типів. Освоєння регулювання режимів зварювання за допомогою електронного та інших регуляторів часу. Освоєння прийомів контактного точкового зварювання арматурних каркасів.

Ознайомлення з будовою машин: для стикового зварювання, рельєфного зварювання, для зварювання електроконтактним методом під шаром флюсу. Включення і вимкнення зварювальних машин і трансформаторів. Перевірочні роботи.
Учень повинен знати:


 • принцип дії зварювальних машин;

 • режим зварювання;

 • прийоми контактного зварювання;

 • охорону праці.

Учень повинен уміти:

 • виконувати роботу на контактних зварювальних машинах.

Тема 10. Ознайомлення з підприємством.

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.

Планування виробничої діяльності базового підприємства (контрольні цифри, державне замовлення, довготривалі економічні нормативи, прямі замовлення і т.ін.).

Шляхи інтенсифікації виробництва на підприємстві, залучення автоматичних виробництв і ресурсозберігаючої технології.

Планування праці та контроль якості робіт на виробничій дільниці, в бригаді, на робочому місці. Державний прийом продукції.

Залучення бригадних форм організації і стимулювання праці на підприємства. Госпрозрахунок і колективний підряд в бригаді.

Організація змагань, руху у напрямку високої якості і ефективності праці на виробничій дільниці, в бригаді, на робочому місці.

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на підприємстві.

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів техніки безпеки і індивідуального захисту.


Учень повинен знати:

 • основи планування виробничої діяльності;

 • бригадну форму організації праці;

 • охорону праці.

Учень повинен уміти:

 • проводити контроль якості робіт;

 • організовувати бригадну форму праці;

 • зберігати безпечні умови праці.


Тема 11. Заготівля арматури для плит, балок, колон, панелей та інших конструкцій збірного і монолітного залізобетону.

Інструктаж по змісту занять, організації робочого місця і безпеки праці.

Ознайомлення з будовою і принципом дії правильно-відрізних верстатів, верстатів для різання арматурної сталі і прокату, ручних і приводних верстатів для згинання дротяної і стержневої арматури, верстатів для згинання сіток і плоских каркасів. Демонстрація вмикання, вимкнення і прийомів роботи на приводних верстатах для правлення, різання і згинання арматури.

Ознайомлення з кресленнями і ескізами на заготівлю дротяної і стержневої арматури для просторових каркасів плит, балок, колон та інших конструкцій.

Складання робочих ескізів і специфікацій на заготівлю арматури за робочими кресленнями.

Заготівля дротяної і стержневої арматури діаметром від 3 до 12 мм на правильно-відрізних верстатах. Різання стержневої арматури діаметром від 10 до 40 мм на приводних верстатах. Згинання дротяної і стержневої арматури на ручних і приводних верстатах, згинання сіток на пневматичних верстатах.

Виготовлення спіральної арматури на верстатах. Заготівля арматури на верстатах з програмним управлінням (для 4-го розряду). Маркіровка і складання заготовленої арматури.
Учень повинен знати:


 • принцип дії правильно-відрізних верстатів;

 • читання кресленнь;

 • правила заготівлі дротяної і стержневої арматури;

 • організацію робіт.

Учень повинен вміти:

 • створювати робочі ескізи;

 • складати креслення і ескізи;

 • маркірувати і складувати арматуру;

 • дотримувати правила безпеки.

Тема 12. Збирання та в’язка арматурних сіток і плоских каркасів.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпечності праці.

Ознайомлення з інструментами, які застосовують при в’язці сіток і каркасів.

Підготовка дроту для в’язки.

В’язка простих вузлів на модель – сітці. В’язка каркасів і ребристих плит на шаблоні. Розкладання запасів робочої і розподільчої арматури і напівхомутиків. В’язка сіток без перекладання їх іншою стороною. Поточне збирання сіток на декількох шаблонах. Розкладання арматури і в’язка каркасів кілець секцій труб з однаковою арматурою.

Маркіровка і складання сіток і каркасів.

Перевірочні роботи.
Учень повинен знати:


 • правила в’язки сіток і каркасів;

 • поточне збирання арматурних виробів;

 • правила організації робіт.

Учень повинен уміти:

 • проводити розкладання арматури за кресленням;

 • виконувати в’язку сіток і каркасів;

 • виконувати роботу з шаблонами;

 • маркірувати і складувати вироби;

 • дотримуватись правил охорони праці.

Тема 13. Збирання і в’язка просторових каркасів.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.

Ознайомлення з кресленням і ескізами на збирання просторових каркасів плит, балок, колон та інших конструкцій, з інвентарними пристосуваннями для в’язки просторових каркасів.

Ознайомлення з послідовністю збирання і в’язки просторових каркасів плит, балок, колон та інших конструкцій.

Освоєння кутових, двохрядних, хрестових і мертвих вузлів при в’язці просторових каркасів.

Збирання і в’язка великорозмірних каркасів, плит, балок, колон середньої складності та інших конструкцій з застосуванням мірних рейок і спеціальних верстатів з шаблонами. В’язка арматури, арматурно-опалубочних блоків.

Збирання складних просторових каркасів з готових сіток і деталей способом установки фіксаторів в’язки (для 4-го розряду).

Маркірування і складування готових каркасів.


Учень повинен знати:

 • правила складання креслень і схем;

 • інвентарні пристосування;

 • послідовність збирання і в’язки просторових каркасів;

 • порядок маркірування.

Учень повинен уміти:

 • виконувати креслення і ескізи;

 • збирати великорозмірні і просторові каркаси;

 • виконувати маркірування і складування.

Тема 14. Обробка та натягування арматури завчасно напружених залізобетонних конструкцій.

Інструктаж по змісту занять, організації робочого місця і безпеки праці.

Ознайомлення з будовою і принципом дії обладнання для вимірювання і різання стержневої, дротяної і канатної арматури, пресами і обтискними установками для опресування втулок і спіралей. Показ прийомів роботи на цьому обладнанні.

Заготівля напруженої арматури: мірне різання стержнів, дроту і канатів; висадка анкерних головок на стержнях, опресування втулок або спіралей, установка інвентарних зажимів.

Заготівля мірної напруженої арматури, виготовлення або установка на ній анкерних пристроїв, набір пакетів і пучків дротяної або канатної арматури (для 4-го розряду).

Ознайомлення з електротермічним і механічним способами напруження арматури на упори силових форм і стендів, натягування арматури на бетон і з застосуванням окремих стержнів, канатів і проволок, а також пакетів і пучків дроту і канатів, уніфіцированих напружених арматурних елементів.

Ознайомлення з будовою і принципом дії електротермічних установок, гідродомкратів, насосних станцій; показ прийомів роботи на цьому обладнанні.

Установка і натягування арматури різними способами. Виконання окремих операцій при підготовці обладнання до роботи, встановлення і натягування арматури, контроль за натягуванням і вимірюванням подовжень і зусиль в арматурі при натягуванні. Відпущення натягування і обрізання натягнутої арматури.


Учень повинен знати:

 • станки і обладнання для натягування арматури;

 • порядок заготівлі напруженої арматури;

 • електротермічний і механічний спосіб натягування.

Учень повинен уміти:

 • виконувати попереднє натягування арматури;

 • виконувати натягування арматури різними способами;

 • виконувати відпуск арматури.

Тема 15. Установка готових арматурних каркасів і укладання сіток в опалубку.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеки праці.

Ознайомлення з правилами і способами установки готових арматурних каркасів і укладання зварювальних сіток з робочими кресленнями і процесами монтажу арматурних сіток, плоских і просторових каркасів, з установкою закладних деталей способами забезпечення захисного шару бетону при укладці арматури в опалубку, стикуванням і електрозварюванням при монтажі арматурних виробів і закладних деталей.

Установка окремих арматурних конструкцій і виробів. Приймання опалубки для укладання арматури, установлення арматурних каркасів і сіток в опалубку, монтаж арматурно-опалубних блоків, плит, балок, колон та інших конструкцій.

Перевірка згідно креслень правильності встановленої арматури, надійної фіксації сіток і каркасів в опалубці або формі, забезпечення проектного захисного шару бетону.

Участь при безперервному армуванні і попередньому напруженні конструкцій в укрупненому збиранні і в здійсненні процесів затягування в канали конструкцій дротяних пучків і окремих стержнів.

Перевірочні роботи.
Учень повинен знати:


Учень повинен уміти:

 • читати креслення;

 • проводити приймання опалубки;

 • установлювати сітки і каркаси в опалубку.

Тема 16. Виконання допоміжних робіт при зварюванні арматурних сіток і каркасів.

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і безпеки праці.

Установка заготівельних стержнів в шаблони (кондуктори).

Подача шаблонів або кондукторів важкими або допоміжними сітками під електроди; перетворювання широких сіток для зварювання другої сторони.

Перенесення готових сіток в штабель на вагонетку.

Використання необхідних вантажопідйомних пристосувань і цехового транспорту.


Учень повинен знати:

 • технологію установлення стержнів в шаблони;

 • правила транспортування сіток в штабель;

 • вантажозахватні пристосування.

Учень повинен уміти:

 • зберігати міри безпечності;

 • установлювати стержні в шаблони;

 • користуватися вантажозахватними пристосуваннями.

Тема 17. Зварювання арматурних сіток і каркасів на машинах точкового зварювання.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.

Ознайомлення з будовою електрозварювальних машин для точкового зварювання. Вправи в користуванні машинами для точкового зварювання. Освоєння прийомів управління машинами. Включення і виключення приводу машин. Регулювання вильоту і ходу електродів. Включення робочого зварювального циклу.

Включення системи водяного охолодження.

Включення пневмосистеми або гідросистеми і регулювання зусиль стиснення. Заміри зусиль стиснення приладами. Включення і виключення електричної силової частини машин. Переключення ступенів напруги на всі ступені.

Регулювання довготривалості елементів циклу зварювання за допомогою електронного та інших регуляторів часу.

Регулювання роботи розподільного механізму на двоточкових машинах.

Користування приладом для вимірювання сили струму і напруги в первинних і вторинних контурах машин. Заміна електродів, догляд за електродами. Вивчення впливу тиску, сили струму, часу зварювання (витримки з’єднань під струмом ) і діаметру електродів на якість з’єднань.

Вивчення режимів зварювання і зусиль стиснення електродів в залежності від діаметрів і марок зварювальної арматури.

Визначення регулювання і установка режиму точкового зварювання на зразках. Розподілення на робочому місці заготовок стержнів і розкладання їх на козелках або лотках, встановлених на робочому столі.

Вправи по налагодженню машин для точкового зварювання.

Вправи по електрозварюванні сіток і плоских каркасів на точкових зварювальних машинах. Зварювання арматурних сіток і плоских каркасів на точкових зварювальних машинах.

Точкове зварювання плоских каркасів за допомогою підвісних контактно-зварювальних машин з клещами. Збирання об’ємних каркасів на горизонтальних і вертикальних установках за допомогою підвісних контактно-зварювальних машин з клещами.

Зварювання на машинах для точкового зварювання деталей з низьковуглецевих і легованих сталей з самостійною установкою заданого режиму.

Наладка машин на заданий технологічною картою режим. Зварювання на одноточкових і двоточкових машинах плоских і круглих деталей з низьковуглецевих і легованих сталей. Контактне зварювання на одноточкових і двоточкових машинах простих арматурних сіток із стержнів 1-2 діаметрів з рівним кроком продольної і поперечної арматури.

Збирання просторових каркасів за допомогою підвісних контактно-зварювальних машин із клещами, приварювання до каркасів монтажних петель, закладних деталей і окремих стержнів клещами.

Контроль якості зварювання.

Виконання пробної і кваліфікаційної роботи.


Учень повинен знати:

 • будову зварювальних машин;

 • технологічний процес зварювання на зварювальних машинах;

 • вимоги до якості зварювання.

Учень повинен уміти:

 • виконувати зварювання сіток і каркасів на точкових машинах;

 • приймати якість робіт;

 • дотримуватись правил охорони праці.

Тема 18. Цегельна кладка по однорядній (цепній) системі перев’язки швів.

Інструктаж з охорони праці, організація робочого місця. Ознайомлення учнів з необхідним інструментом, пристосуванням і матеріалом цегельної кладки. Способи цегельної кладки по однорядній (цепній) системі перев’язки швів. Кладка гладких швів товщиною в 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 і 2,5 цегли по однорядній системі перев’язки швів в пустошовну і під розшивку. Установка порядовок та протяжка причалок. Розкладка цегли на стіні. Перевірка якості кладки. Кладка в присик, в прижим і в присик з підрізкою розчину. Кладка кутів, примикання та схрещення стін товщиною в 1,0; 1,5 і 2,5 цегли по однорядній системі перев’язки швів під штукатурку і під розшивку. Кладка простінків з четвертями. Перевірка якості кладки кутником, правилом, рівнем і схилом. Розбивка кладки, очистка цегли від глиняного розчину і укладка її плитки. Кладка клинчастих, арочних перемичок та склепінь.


Учень повинен знати:

 • інструмент, пристосування і матеріал для цегельної кладки;

 • способи цегельної кладки по однорядній (цепній) системі перев’язці швів;

 • перевірку якості кладки кутником, правилом, рівнем, схилом, виском;

 • послідовність виконання кладки.

Учень повинен уміти:

 • використовувати інструмент, пристосування по їх призначенню;

 • володіти прийомами та способами кладки при виконанні цегельної кладки по однорядній (цепній) системі перев’язці швів різних товщин в пустошовку і в під розшивку;

 • установлювати порядовки та натяжку причалок;

 • виконувати кладку кутів, стін, перестінків, примикань, схрещень різних товщин, перемичок та склепень.

Тема 19. Цегельна кладка по багаторядній системі перев’язки швів

Інструктаж з охорони праці, організація робочого місця. Ознайомлення з способами цегельної кладки по багаторядній системі перев’язки швів. Кладка прямолінійних стін і простінків товщиною в 1,1 і 2,0 цеглою при багаторядній системі перев’язки швів. Установка порядовок та натяжка причалок. Подача цегли і розкладка її на стіні. Перевірка якості кладки.


Учень повинен знати:

 • організацію робочого місця муляра;

 • способи цегельної кладки;

 • прийоми виконання цегельної кладки;

 • послідовність виконання кладки.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • виконувати кладку кутів стін, перестінків, примикань, схрещень різних товщин під штукатурку і під розшивку;

 • виконувати розшивку швів;

 • виконувати перевірку якості кладки.

Тема 20. Цегельна кладка по трьохрядній системі перев’язки швів.

Інструктаж з охорони праці, організація робочого місця. Кладка стовпів в 1,5х2 цегли; 2х2 цегли; 2х2,5 цегли 2,5х3 цегли. Кладка вузьких простінків шириною до 1 метра. Подача, розстилання та рівняння розчину. Укладка цегли в конструкцію. Прокладання арматурної сітки. Перевірка правильності та контроль якості викладеної кладки. Кладка печей, димарів, футерування палівників вогнетривкою цеглою.

Учень повинен знати:


 • організацію робочого місця;

 • прийоми використання кладки по трирезній системі;

 • армування цегельної кладки. Види армування;

 • послідовність виконання кладки.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • виконувати кладку стовпів і перестінків різного перерізу під розшивку;

 • виконувати розмивання швів;

 • дотримуватись вимог охорони праці;

 • виконувати подачу, розстилання та підрізку розчину.

Тема 21. Опанування способів кладки з керамічного пустотілого каміння.

Інструктаж з охорони праці, організація робочого місця. Ознайомлення з необхідним інструментом, пристосуванням і матеріалом, призначення інструмента і пристосування, догляд за ними, зберігання. Опанування способів кладки керамічного каміння при кладці тичкового ряду зовнішньої версти. Опанування способів кладки керамічного каміння в забутку. Способи кладки стін, простінків і кутів із пустотілого керамічного каміння з одночасним їх облицюванням лицьовою цеглою. Способи установки порядовок та натяжка причалки. Способи подачі каміння і розкладка їх на стіні. Способи подачі і розстилання розчину. Перевірка якості кладки.


Учень повинен знати:

 • прийоми та способи кладки при виконанні кладки з керамічного пустотілого каміння;

 • послідовність виконання операцій;

 • організацію робочого місця муляра.

Учень повинен уміти:

 • володіти прийомами та способами кладки при виконанні кладок різних товщин з керамічного пустотілого каміння;

 • виконувати кладку з керамічного каміння з одночасним облицюванням лицевою цеглою;

 • застосовувати способи подачі і розкладки каміння та подачу, розстилання, підрізку розчину;

 • дотримуватись вимог охорони праці.

Тема 22. Освоєння способів кладки з бетонного та природного каміння правильної форми.

Інструктаж з охорони праці, організація робочого місця. Ознайомлення з необхідними матеріалами, інструментом і пристосуванням. Опанування способами системи трьохрядної перев’язки, кладки із суцільного та пустотілого бетонного каміння. Опанування способів кладки з бетонного каміння з крізними пустотами без поперечної перев’язки, з укладкою поперечних зв’язків через два-три ряди. Опанування способів кладки із легкобетонного і шлакобетонного каміння з облицюванням цеглою. Способи кладки стін різної товщини простінків, кутів, природного каміння правильної форми з установкою кріплення. Перевірка якості кладки.


Учень повинен знати:

 • прийоми та способи кладки при виконанні кладки з бетонного природного каміння правильної форми;

 • послідовність виконання операцій;

 • організацію робочого місця;

 • вимоги охорони праці.

Учень повинен уміти:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка