Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка10/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Рекомендована література та інформаційні матеріали

 1. Іщенко І.І. „Технологія кам’яних і монтажних робіт”: Учеб. Для СПТУ, – 4-е изд. перераб. и доп.-М.: Высш.шк., 1998-335 с.

 2. Карапузов Е.К. „Матеріали і технології в сучасному будівництві” К.: Вища освіта 2004.

 3. Н.С. Львов “Автоматика і автоматизація зварювальних робіт”.

 4. Неелов В.А. „Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков”: проф.-техн. училище –2-е изд., испр. и доп.-М.: Стройиздат. 1998-270 с.

 5. Голеусов В.М. «Общестроительные работы, нормы, расценки и правила» - К.: „Будівельник” 1979.

 6. Клус Л.Я., «Охрана труда на строительной площадке» К.: „Будівельник” 1980.

 7. А.С. Торопов “Арматурні роботи”.Методична література

 1. Лущенков В.Л., „Методичні основи навчання і пропаганди питань з охорони праці” Сімферополь „Бізнес – Інформ”, 2002.

 2. Б.С. Горелов “Викладання спеціальної технології електрозварником на автоматичних і напівавтоматичних машинах”.

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯКількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти _______1570__________

Пояснювальна записка
Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики є документом, що визначає зміст практичного навчання в межах сфер діяльності, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Типова навчальна програма є вихідним документом для розробки робочих навчальних програм, у яких має забезпечуватися врахування специфічних особливостей регіонального та місцевого ринків праці, а також змін, що сталися за останні роки в техніці, технологіях, організації на робочих місцях.

Програма професійної практики являється інтегрованою загальноосвітньою програмою, яка забезпечує професійну підготовку учнів з професії „Монтажник будівельний” за професіями:

КП 7223.2 Бетоняр

КП 7214.2 Арматурник

КП 7122.2 Муляр

КП 7214.2 Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій


Типова програма з виробничого навчання та виробничої практики спрямована на визначення змісту практичного навчання, формування основних професійних умінь, навичок та набуття досвіду професійної діяльності.
Цільове призначення:

Програма призначена для навчання в рамках професійної освіти на базі базової загальної середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти так і на базі повної загальної середньої освіти.

Програма типова. Мета навчання – формування і відпрацювання умінь і навичок практичної роботи на базі теоретичних знань, які були отримані при вивченні основних дисциплін „Технологія бетонярних, арматурних робіт”, „Технологія каменярських і монтажних робіт” і супроводжуючих дисциплін „Матеріалознавство”, „Будівельне креслення”.

У результаті навчання випускник повинен мати уявлення: • про досвід організації будівельних робіт;

 • працювати з нормативно-технічною документацією;

 • організовувати прийом і складання матеріалів;

 • здійснювати контроль робіт;

 • виконувати розрахунок необхідності матеріалів і конструкцій;

 • виконувати практичні задачі, які пов’язані із будівництвом будівель і споруд;

 • використовувати засоби захисту при виконанні робіт;

 • виконувати правила охорони праці при роботі з ручним і механізованим інструментом.

Місце професійної практики в навчальному плані.
Професійна практика проводиться на всіх курсах навчання на базі базової загальної середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти так і на базі повної загальної середньої освіти, поетапно в мірі теоретичного вивчення відповідних тем основних дисциплін і являється в кінцевому рахунку завершеною ланкою для отримання кваліфікації.
Змістова характеристика

В зміст програми входить відпрацювання навичок і умінь виконання різних видів будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з виконанням кам’яної кладки, бетонуванням і армуванням конструкцій, монтажу залізобетонних, металевих і дерев’яних конструкцій, виконанням ремонтних, гідроізоляційних і зварювальних робіт, організацією виконання робіт.


Структура програми
Програма навчання складається із 31 теми, розрахована на 1134 навчальні години і дозволяє учням послідовно пройти всі види професійної практики.

Програмою виробничого навчання передбачається три етапи виробничого навчання: навчання в навчальних майстернях, навчання на навчальному полігоні і на будівельних об’єктах у складі виробничих бригад.

У навчальних майстернях учні послідовно освоюють прийоми і способи бетонних, кам’яних і арматурних робіт, необхідні для оволодіння професією «Монтажник будівельний».

На навчальних полігонах учні навчаються прийомам монтажу збірних елементів будинків і споруд, кладці кам’яних конструкцій, виконанню комплексу зварювальних робіт.

Навчання в навчальних майстернях, на полігонах і будівельних об’єктах необхідно вести з використанням прогресивної техніки і технології, передових методів праці, практикувати ланкові і бригадні форми навчання й організації праці з урахуванням реальних можливостей ПТНЗ і ступені підготовленості учнів.

У процесі виробничого навчання учнів, що мають базову загальну освіту, практичні заняття повинні проводитися поетапно, починаючи з послідовного багаторазового відпрацювання дій і прийомів, що поступово ускладнюються та складають комплекс навичок і умінь кваліфікованого робітника.

При навчанні учнів у навчальних майстернях варто планувати виготовлення корисної продукції (виконання складних видів роботи) по замовленнях.

У подальшому навчання продовжується в конкретних виробничих умовах базового підприємства.

Наприкінці навчання проводиться виробнича практика на робочих місцях будівництва, під час якої учні в складі робочих бригад самостійно виконують роботи, характерні для професій „Монтажник будівельний” і рівня кваліфікації.

Логіка

Програма побудована відповідно принципу „від простого до складного” з поступовим ускладненням відпрацювання вмінь і навичок за врахуванням принципу прийнятності при відпрацюванні складних комплексних технологій на базі прийомів, що входять до складу, або простих професійних прийомів.

При розподіленні навчального часу найбільшу кількість годин відводять на засвоєння тем з кам’яної кладки і монтажних робіт, так як їх матеріал відрізняється великим об’ємом і складає основу майбутньої професійної діяльності випускників.
Технологічна характеристика

Основні методи навчання

Під час практики для отримання першочергових професійних навичок (виробниче навчання) учнів знайомлять з підприємством методом спостереження, який супроводжується розповіддю і бесідою, потім розподіляються за бригадами та ланками на робочі місця, де під керівництвом досвідчених спеціалістів оброблюють професійні навички відповідно тематичного плану.Під час практики по профілю спеціальності і переддипломної практики здійснюється подальше формування і закріплення умінь і навичок учнів, які отримані під час теоретичних занять і виробничого навчання під спостереженням висококваліфікованих спеціалістів.
Поетапний контроль досягнутих знань, умінь та навичок.

Форми контролю
Поточний контроль передбачає спостереження за роботою практиканта зі сторони закріпленого за ним на робочому місці спеціаліста підприємства і майстра виробничого навчання.
Проміжний контроль передбачений в кінці кожної ступені навчання з метою висунення обґрунтованого рішення про присвоєння відповідної кваліфікації і проводиться у формі кваліфікаційного екзамену або пробної роботи.
Підсумкова (вихідна) кваліфікаційна атестація проводиться після завершення повного курсу навчання, у формі підсумкового екзамену з метою виявлення відповідності рівня професійної підготовки освітньому стандарту.
Зміст виробничого навчанняз/п


Назва теми

Кількість годин
І. Навчання в навчальних майстернях

200

1.

Вступне заняття

2

2.

Охорона праці і пожежна безпека в навчальних майстернях

4

3.

Екскурсія на будівництво

6

4.

Виконання робіт з виготовлення бетонної суміші

16

5.

Навчання операціям і роботам, які виконує бетоняр 4-го розряду

30

6.

Опалубні роботи

42

7.

Механічна обробка арматурної сталі, яка поставляється в мотках

30

8.

Механічна обробка стержневої арматури, яка поставляється в мотках

30
Зварювальні роботи
9.

Навчання прийомам зварювальних робіт на машинах контактного зварювання

40
ІІ. Навчання на підприємстві

200

10.

Ознайомлення з підприємством

6

11.

Заготівля арматури для плит, балок, колон та інших конструкцій збірного і монолітного залізобетону

24

12.

Збирання і в’язка арматурних сіток і плоских каркасів

24

13.

Збирання і в’язка просторових каркасів

24

14.

Обробка і натягування арматури завчасно напружених залізобетонних конструкцій

36

15.

Установлення готових арматурних каркасів і укладання сіток в опалубку

26

16.

Виконання допоміжних робіт при зварюванні арматурних сіток і каркасів

24

17.

Зварювання арматурних сіток і каркасів на машинах точкового зварювання

Перевірочні роботи24
12
ІІІ. Навчання в навчальних майстернях

230

18.

Цегельна кладка по однорядній (цепній) системі перев'язки швів

60

19.

Цегельна кладка по багаторядній системі перев’язки швів

60

20.

Цегельна кладка по трьохрядній системі перев’язки швів

20

21.

Опанування способів кладки з керамічного пустотілого каміння

20

22.

Опанування способів кладки із бетонного та природного каміння правильної форми.

Перевірочні роботи26
12

23.

Оволодіння прийомами монтажу збірних елементів споруд

18

24.

Кладка конструкцій із цегли.

14
IV. Навчання на підприємстві

430

25.

Ознайомлення з будівництвом, навчання на будівництві

6

26.

Кладка кам’яних конструкцій зі штучного та природного каміння правильної форми

190

27.

Кладка бутових фундаментів

30

28.

Монтаж збірних залізобетонних елементів у цегляних спорудах

54

29.

Монтаж повнозбірних споруд

54

30.

Ремонт та відновлення кам’яних конструкцій

Перевірочні роботи42

12


31.

Виконання комплексу кам’яних, бетонних, арматурних, монтажних та зварювальних робіт.

42
Виробнича практика

400
Передвипускна практика

110
Всього годин

1570

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯТема 1. Вступне заняття.

Інструктаж з охорони праці. Навчально-виробничі і виховні задачі курсу. Будівельні підприємства міста. Зміст праці, етапи професійного зростання і трудового становлення робітника. Значення виробничого навчання в формуванні навиків ефективної якісної праці. Виробнича діяльність групи і ПТНЗ. Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни в забезпеченні якості роботи. Ознайомлення учнів з навчальними майстернями, режимом роботи, правилами внутрішнього розпорядку.
Учень повинен знати:

 • кваліфікаційну характеристику;

 • значення дотримання трудової і технологічної дисципліни в забезпеченні якості робіт;

 • режим роботи правила внутрішнього розпорядку.

Учень повинен уміти: використовувати знання на практиці.

Тема 2. Охорона праці і пожежна безпека в навчальних майстернях.

Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях. Вимоги безпеки до виробничого процесу. Охорона праці при переміщенні вантажу. Причини травматизму. Види травм. Пожежна безпека. Причини пожеж в майстернях та інших приміщеннях ПТНЗ. Правила поведінки учнів при пожежах. Користування первинними засобами пожежогасіння. Шляхи евакуації. Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування електрообігрівальними приладами. Можливі дії електроструму, технічні засоби і способи захисту. Види електротравм. Перша медична допомога при електротравмах.


Учень повинен знати:

 • правила і норми охорони праці в навчальних майстернях;

 • вимоги безпеки до виробничого процесу;

 • причини травматизму, види травм;

 • правила поведінки при пожежі;

 • основні правила і норми електробезпеки.

Учень повинен уміти:

 • використовувати знання на практиці;

 • користуватися електрообігрівальними приладами;

 • надати першу долікарську допомогу при нещасних випадках.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка