Державний стандарт професійно-технічної освіти освіта професія кп 7514Сторінка1/14
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.78 Mb.
#10180
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ДСТУ ___КП7514

(позначення стандарту)ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ОСВІТА

Професія _____КП 7514___ Монтажник будівельний


(код) (Назва професії)

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДСТУ___КП 7514

/позначення стандарту/ 1. РОЗРОБЛЕНО: Дьомінов Василь Данилович - директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту
Старовойт Надія Петрівна - заступник директора Науково-методичного центру профтехосвіти у Запорізькій області
Хижняк Володимир Миколайович - заступник директора з навчально-виробничої роботи Запорізького професійного ліцею автотранспорту

____________________________________________________________________________

(прізвища, ім’я та по-батькові, посади розробників)
 1. ВНЕСЕНО: ___Запорізький професійний ліцей автотранспорту__________

(назва навчального закладу)

3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказ Міністерства освіти і науки України

Від __________________ № ____________


Погоджено Міністерством праці і соціальної політики

Від __________________ № ____________


Введено вперше


Цей стандарт не може бути повністю відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України


ДСТУ___КП 7514

/позначення стандарту/ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Ступінь професійно-технічної освіти ________ІІ_________________________
Код та назва професії ____Монтажник будівельний_______________________

Спеціальність_Бетоняр-арматурник, муляр, монтажник металевих, залізобетонних та монолітних конструкцій._______________

(для ІІІ ступеня ПТО)Напрям підготовки _Будівництво промислових громадських та сільськогоспо-дарських будівель та споруд_____________________

(для ІІІ ступеня ПТО)


Плановий рівень професійної кваліфікації випускника 4 розряд
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта

Плановий термін навчання 76 тижнів
Загальний фонд навчального часу 3320

Кількість годин на обов’язковий компонент

змісту освіти 2660

Обмеження вступника за статтю________________ жін.__________________

Видання офіційне


Міністерство освіти і науки України

Київ


ДСТУ КП 7514

/позначення стандарту/
 1. Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії “Монтажник будівельний” розроблений згідно з вимогами чинного законодавства та відповідними нормативними документами з професійно-технічної освіти. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створених в рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”.


1Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, основних засобів навчання, кваліфікації педагогічного персоналу та освітнього рівня вступника.

Завданням стандарту є:


 • реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

 • забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України;

 • збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

 • усунення змістовних та термінологічних перешкод для підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.


Об’єктами стандартизації є:

 • зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.

Позначення стандарту.

Кожний стандарт ПТО з конкретної професії має своє позначення.

Позначається у правому верхньому куті титульної сторінки стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.

Стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту. Зазначаються також інші особливості стандарту.
3 Сфера застосування

Стандарт з професії „Монтажник будівельний” застосовується в системі професійно-технічної освіти України, а саме в ПТНЗ (ПТУ, ліцеях, ВПУ, курсових комбінатах, тощо), установах, організаціях, органах управління профтехосвіти, а також на підприємствах, фірмах, що здійснюють або забезпечують професійну підготовку (підвищення кваліфікації) робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Стандарт з професії „Монтажник будівельний” розповсюджується на всій території України.
4 Нормативні посилання


 • Закон України „Про професійно-технічну освіту”;

 • Закон України „Про загальну середню освіту”;

 • Указ Президента України від 18.09.04 – Р№ 1102/2004 „Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.99 № 956 „Про затвердження положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;

 • ДСТУ 1.0-93 Основні положення;

 • ДСТУ 1.2-93 Порядок розроблення державних стандартів;

 • ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.


5 Структура стандарту

До стандарту належить: • освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня вступника

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Вступ


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти та професійної компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у якій закладено випереджальну складову по відношенню до функціональних обов’язків. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу включає: • сферу використання випускника;

 • виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності;

 • основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

В освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника можуть додаватися зміни і доповнення у зв’язку з введенням в навчальний процес нових технологічних функцій та виробничих завдань.

Сфера використання випускника

Випускники знаходять використання при виконанні загальнобудівельних та спеціальних робіт на будівництві промислових, громадських і сільськогосподарських будівель та споруд, у всіх будівельних організаціях, фірмах, підприємствах, на всіх роботах підземного та наземного будівництва. При цьому можуть не тільки технологічно правильно виконувати дані операції, але й уміють аналізувати, прогнозувати наслідки своєї діяльності та приймати правильні раціональні рішення в процесі виконання виробничого завдання. Учні (слухачі) по завершенню навчання з професії „Монтажник будівельний” отримують 4-5 розряд. Конкретні кваліфікаційні розряди присвоюються в залежності від виробничих показників.


Виробничі функції т а уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності

Виробничі функції в кваліфікаційній характеристиці згруповуються на основі результатів аналізу ринку праці за такими ознаками:  • підготовчі;

  • технологічні;

  • контрольні;

  • організаційні.


ПІДГОТОВЧА - виробнича функція характерна для усіх груп робітників і передбачає виконання робіт, пов’язаних з підготовкою робочого місця та робочого майданчика для складування матеріалу та конструкцій, вивчення технічної документації, розбивки осі будівель та споруд, підготовка робочого інструменту та вантажозахватних засобів до роботи, підготовці будівельних матеріалів та їх складання.
ТЕХНОЛОГІЧНА - пов’язана з налаштуванням опалубки, відповідністю форм геометричних розмірів опалубки робочим кресленням, збігу конструкцій опалубки згідно розбивочним осям, вертикальністю і горизонтальністю опалубочних щитів, правильністю встановлення прорізоутверджувачів закладних деталей і дерев’яних пробок, щільністю стикування щитів. Виконанням опалубочних робіт в зимовий період. Монтажем, демонтажем щитової металевої та дерев’яної опалубки із щитів площею до 3 м2 монтажу стоякових опор. Установлювання стійок, опорних листів. Улаштування заповнень отворів і перегородок із склопрофіліту. Установлювання шпильок для навішування панцирної сітки. Укладання бетону в опалубку з ущільнюванням вібраторами. Антикорозійне фарбування закладних частин. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних та приводних верстатів. Розчищення арматурних випусків для ванношовного зварювання. Встановлювання арматури з окремих стержнів у фундаментах, плитах, підколонниках, колонах, арках і перегородках. Встановлення анкерних болтів і закладних деталей у конструкції. Різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами. Розмічання, розкладання стержнів та каркасів в опалубках простих конструкцій. Складання та встановлення сіток і плоских каркасів. Укладання бетонної суміші в опалубку фундаментів колон, стін, балок, арок, тонкостінних конструкцій куполів, резервуарів та бункерів. Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей. Улаштування та ремонт бетонних підлог. Насікання та розламування бетонних, залізобетонних конструкцій, зрубування залізобетонних конструкцій пневматичним та електричним інструментом.

Закладка цеглою та замонолічування бетоном стиків балок, прогонів, ригілів з колонами, окремих місць, борозен, гнізд, вибоїн та отворів. Герметизація стиків спеціальними герметиками, із використанням пневматичного інструменту, гідроізоляції конструкцій і підземних споруд. Кладка простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку, або з розшиванням швів одночасно з кладкою. Заповнювання каркасів стін. Улаштування фундаментів, стін із бутового каменю під заливання. Улаштування цементної стяжки підлог, горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами. Виконання кладки стін, вуглів, стовпів і колон, виконання їх армування, кладка складних стін з одночасним облицюванням декоративною кольоровою цеглою, кладка з природного каменю, кладка печей, камінів, арок.

Стропування сталевих, бетонних, залізобетонних конструкцій та деталей. Монтаж залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами, нішами. Монтаж каналоутворювачів. Зачищення стиків збірних конструкцій, кріплення монтажних болтових з’єднань. Встановлення самонарізних болтів. Промазування гасом та крейдою зварювальних швів під час перевірки їх щільності. Виправлення фасонної сталі на ручних, гвинтових пресах. Утеплювання бетонних та залізобетонних конструкцій. Пробивання прорізів, борозен, гнізд, отворів у цегляних, бутових стінах, розбирання кладки стін та мостових опор із використанням механізованого, пневматичного та електричного інструменту. Піднімання та встановлювання збірних елементів прогонових споруд, вивірення і закріплення їх в проектному положенні.

Монтаж збірних, дерев’яних, бетонних та металевих конструкцій: сходів, площадок, фундаментів, колон, ферм, плит покриття, балок, ригілей, стінових панелей, світлоераційних ліхтарів. Монтаж будівель із об’ємних елементів, утеплення зовнішніх і внутрішніх стін. Перенесення відміток на будівлю та конструкцію. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно – вимірювальних приладів та інструментів.


КОНТРОЛЬНА – здійснює перевірку якості виконання будівельно-монтажних робіт за допомогою вимірювальних та геодезичних інструментів з переносом горизонтальних і вертикальних відміток, вивіряння конструкцій і їх тимчасового кріплення.
ОРГАНІЗАЦІЙНА - визначає порядок виконання робіт з розбивкою виконавців на ланки для дотримання технологічного процесу і графіку виконання робіт з дотриманням правил охорони праці при виконанні робіт, установлення загороджувальних пристосувань і підйомних механізмів.
ОСНОВНІ ЗНАННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ. Правила охорони праці при виконанні будівельно-монтажних робіт; вміти читати технічну документацію; знання властивостей будівельних матеріалів, марки розчинів, бетону та будівельних сталей, види збірних бетонних, залізобетонних і сталевих конструкцій, способи складання та монтажу дерев’яних і сталевих конструкцій; правила збирання опалубки складних конструкцій, правила бетонування конструкцій; способи кладки стін, арок, колодязів та гідроізоляції конструкцій і підземних споруд. Будову пневматичних, електричних інструментів спеціального призначення та правила роботи з ними, монтаж підвісних стель; ремонтні з відновлення конструкції, утеплення стін, герметизація і гідроізоляція стиків і конструкцій; зварювальні роботи при армуванні і монтажу конструкцій. Правила й порядок ведення загально будівельних і монтажних робіт. Підрахунок об’ємів робіт, потреби матеріалів, перевірка якості робіт за допомогою вимірювальних інструментів.

ДСТУ___ КП 7514

/позначення стандарту/

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ


Кількість годин на обов’язковий компонент


змісту освіти ______2660______________________________

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України


Київ

Пояснювальна записка
Типовий навчальний план є важливим складовим компонентом державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Монтажник будівельний”.

В зазначеній професії широкого профілю організаційно та змістовно об’єднані вузько профільні професії.

Код КП 7214.2 Арматурник

Код КП 7223.2 Бетоняр

Код КП 7222.2 Муляр

Код КП 7214.2 Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій


Освітній рівень вступника до професійно-технічних навчальних закладів, на базі базової загальної середньої освіти і повної загальної середньої освіти розроблюється на підставі Типового навчального плану і є державним документом, який визначає структуру обов’язкового компоненту змісту професійно-технічної освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і включає:

 • гуманітарну;

 • фізичну;

 • загальнотехнічну;

 • професійно-теоретичну;

 • професійно-практичну

підготовку та визначається обов’язковими навчальними дисциплінами. Предмети циклу гуманітарної підготовки визначаються згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

Професійно-технічні навчальні заклади на основі типових навчальних планів розробляють та затверджують робочі навчальні плани, в яких відображаються зміни у галузі виробництва чи сфери послуг та особливості професійної підготовки в даному регіоні.

У плані навчального процесу передбачається зміст професійно-технічної освіти, відповідні види підготовки, навчальні дисципліни і види навчальної роботи для формування:


 • міжгалузевих знань, умінь і навичок, необхідних для успішної трудової діяльності;

 • загальних галузевих знань, умінь і навичок, необхідних для успішної трудової діяльності в професійних рамках секторів економіки;

 • спеціальних професійних знань, умінь і навичок, необхідних для успішної трудової діяльності в рамках будівельної професії.

В типовому навчальному плані визначається співвідношення між професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовками, яке складає 40% та 60%. Загальний фонд навчального часу та обсяг навчального часу на обов’язковий компонент змісту освіти зазначаються на першій сторінці. Резерв часу складає 20% на внесення змін і доповнень в програму навчання у зв’язку з технічним прогресом та удосконаленням виробництва.

Програми теоретичного та виробничого навчання необхідно доповнювати навчальним матеріалом про нове обладнання сучасних технологічних процесів, передових прийомах і методах праці, які почали впроваджувати у вітчизняну та зарубіжну практику. Після видання даних програм виключити з них вивчення застарілих технологічних процесів, обновити застарілу технологію, замінюючи їх новими, сучасними.

Відповідно до другого ступеню, до якого належить запропонована професія, професійно-теоретична підготовка передбачає вивчення спеціальних предметів, які є основним джерелом навчальної інформації для оволодіння будівельною професією. На вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та загальнотехнічної підготовок відводиться 900 годин.

Професійно-практична підготовка передбачає: • виробниче навчання, яке здійснюється в навчальному закладі, на виробництві чи в сфері послуг;

 • виробничу практику на робочих місцях, на виробництві чи в сфері послуг;

 • переддипломну (передвипускну) практику на виробництві чи в сфері послуг.

Професійно-практична підготовка здійснюється протягом всього терміну навчання. Для практичного закріплення знань, умінь і навичок, які одержані в процесі теоретичного та виробничого навчання, проводиться виробнича практика на робочих місцях.

З предметів професійно-теоретичної підготовки, які належать до обов’язкових, проводиться атестація. За одну атестаційну сесію передбачається проведення не більше ніж 5 атестацій (іспитів). На підготовку і проведення однієї атестації (іспиту) передбачено 2-3 дні. З інших предметів передбачено семестрові та річні (підсумкові) заліки, які здійснюються наприкінці їх вивчення.Проведення семестрових та річних підсумкових заліків, а також контрольних робіт з певних навчальних предметів проводиться за рахунок навчального часу, відведеного на вивчення цих предметів.

Структура


обов’язкового компоненту змісту освіти


№ з/п

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін та види навчальних робіт

Обсяги навчального часу

1.

Гуманітарні навчальні дисципліни
1.1

Основи галузевої економіки, екології та права

30

1.2

Основи підприємницького успіху

40

1.3

Фізична культура і здоров’я

50
Всього годин

120

2.

Загальнотехнічні навчальні дисципліни
2.1

Охорона праці

30

2.2

Електротехніка з основами промислової електроніки

80

2.3

Будівельне креслення

60Всього годин


170

3.

Професійно-теоретичні навчальні дисципліни

3.1

Матеріалознавство


110

3.2

Технологія арматурних та бетонярних робіт

250

3.3

Технологія кам’яних та монтажних робіт

370
Всього годин

730

4.

Професійно-практична підготовка
4.1

Виробниче навчання

1060

4.2

Виробнича практика

400

4.3

Передвипускна практика

110
Всього годин

1570
Виконання дипломної роботи

70Державна кваліфікаційна атестація


150Всього на обов’язковий компонент змісту освіти


2660

Форма та періодичність кваліфікаційної атестації

У процесі навчання передбачається:Підсумкова (вихідна) кваліфікаційна атестація, яка проводиться державною кваліфікаційною комісією після завершення повного курсу навчання.
Форма – кваліфікаційна пробна робота і державний кваліфікаційний екзамен.
Державна кваліфікаційна атестація проводиться за рахунок навчального часу, що відведений на атестації відповідно до графіку навчального процесу, розробленого навчальним закладом, і завершується присвоєнням кваліфікації. До кінця навчання кожний учень повинен вміти виконувати перелік робіт, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технічних умов і норм, встановлених на підприємстві (організації).
ДСТУ___ КП 7514

/позначення стандарту/
№ з/п

Перелік необхідних навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та полігонів

Основні обов’язкові засоби навчання
Навчальні кабінети
1.

Основи галузевої економіки, екології та права

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали.

2.

Основи підприємницького успіху

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали.

3.

Охорони праці

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали;

 • зразки інструменту, інвентарю;

 • плакати;

 • засоби захисту.

4.

Електротехніки з основами промислової електроніки

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали;

 • навчальний інвентар;

 • обладнання;

 • контрольно-вимірювальні інструменти та пристрої.

5.

Будівельного креслення

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали;

 • плакати, альбоми;

 • зразки і моделі;

 • зразки графічного оформлення креслень.

6.

Матеріалознавства

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали;

 • навчальний інвентар

 • лабораторне обладнання;

 • зразки будівельних матеріалів.

7.

Технології арматурних та бетонярних робіт

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали;

 • ручний інструмент;

 • ручний електрифікований інструмент;

 • макети та натуральні зразки.

8.

Технології кам’яних та монтажних робіт

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • ТЗН та дидактичні матеріали;

 • ручний інструмент;

 • ручний електрифікований інструмент;

 • макети та натуральні зразки.

9.

Навчальні майстерніСлюсарних, арматурних робіт

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • інструмент(вимірювальний, повірочний, розмічувальний);

 • інструмент для ручних робіт;

 • механізований інструмент;

 • пристосування та допоміжний інструмент;

 • обладнання;

 • контрольно-вимірювальні інструменти та пристрої;

 • зразки будівельних матеріалів.

1.

Бетонярних, кам’яних робіт

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • інструменти, інвентар для кам’яної кладки;

 • обладнання та ручні машини;

 • контрольно-вимірювальні інструменти та пристрої;

 • зразки будівельних матеріалів.

2.

Електрозварювальна

 • навчальні та наочні посібники, підручники, довідникова та методична література;

 • інструменти, інвентар;

 • обладнання для зварювальних робіт;

 • контрольно-вимірювальні інструменти та пристрої;

 • зразки будівельних матеріалів.

3.

Навчальні полігони
1. *

Арматурних, бетонярних робіт

 • інструменти, інвентар;

 • обладнання для арматурних і бетонних робіт;

 • ручний інструмент;

 • ручний електрифікований інструмент;

 • матеріали.

2.*

Кам’яних і монтажних робіт

 • інструменти, інвентар;

 • обладнання для кам’яних та монтажних робіт;

 • ручний інструмент;

 • ручний електрифікований інструмент;

 • матеріали.

* 1. Під час виробничого навчання для отримання умінь та навичок, виконання робіт можуть використовуватися ділянки для робіт, майстерні, полігони навчального закладу або підприємства.

2. Викладання предметів з невеликим обсягом навчального часу може проводитись в сумісних навчальних кабінетах.

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАОснови підприємницького успіху

(назва навчальної дисципліни)Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти _______40__________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до програми з навчальної дисципліни "Основи підприємницького

успіху"

Метою вивчення дисципліни "Основи підприємницького успіху" є формування в учнів "підприємницького типу мислення" та "підприємницького способу життя" - особистісних рис, вмінь та навичок, які сприятимуть адаптації молодої людини до нових економічних, соціальних та інших змін у суспільстві як в якості ініціативного, творчого найманого працівника, так і в якості приватного підприємця чи роботодавця.

Зміст програми даного курсу включає два розділи. Завданням першого розділу є розвиток у учнів метакогнітивних навичок, необхідних для формування таких особистісних рис як впевненість у собі, ініціативність, оптимізм, мотивація на досягнення успіху, самостійність та наполегливість, рішучість та стійкість, а також вміння запобігати стресам та нервовим перевантаженням.

Другий розділ спрямований на розвиток комунікативних та управлінських навичок, а також навичок самопрезентації, спілкування, самоменеджменту, вміння вести переговори.

Тематичний план розрахований на вивчення 17 тем. Кожна з тем складає завершений розділ, який може використовуватися самостійно. Але з точки зору забезпечення найбільшої результативності вивчення даної дисципліни, бажано дотримуватися тієї послідовності, в якій вони викладені у програмі.

Вивчення дисципліни "Основи підприємницького успіху" передбачає високу активність учнів і вимагає, щоб викладач у своїй роботі сприяв створенню на уроці середовища, в якому учням відводиться активна роль, а взаємодія вчителя з учнями набуває суб'єкт-суб'єктного характеру.

В даній програмі до мінімуму зведена традиційна лекційна форма викладання, а перевага надається інтерактивним методам навчання. Вчителі

виступають у ролі тренерів, які не "навчають предмету", а передають знання зрозумілою мовою та обов'язково в обсязі, який легко засвоюється учнями. Програма, таким чином, пред'являє особливі вимоги до здібностей вчителя як з точки зору його стилю викладання, так і рівня компетентності.З метою перевірки засвоєння вивченого матеріалу після вивчення кожного розділу передбачається проведення контрольних занять. Методику і зміст проведення як поточного, так і підсумкового контролю визначають методичні комісії кожного учбового закладу з урахуванням змісту програми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Усього годин

У т.ч. на ЛПР

Розділ 1

1.

Установка на успіх як вирішальний фактор досягнення успіху

2
2.

Позитивне ставлення до навколишнього світу

4
3.

Формування позитивної самооцінки

4
4.

Психологічні прийоми підвищення мотивації на досягнення успіху

2
5

Віра як необхідна умова досягнення успіху та шляхи її зміцнення

2
6

Постановка цілей та планування шляхів їх досягнення

2
7

Наполегливість та її роль у досягненні успіху

2
8.

Життєві невдачі та конструктивне ставлення до них

2
9.

Стрес та навички його запобігання

2
Розділ 2

10.

Закомплексованість у спілкуванні та шляхи її подолання

2
11

Стратегія ефективної комунікації

2
12.

Механізм соціальної перцепції

2
13.

Невербальна комунікація

2
14

Ділове спілкування по телефону

2
15.

Презентація як елемент ділової активності

4
16.

Психологічні аспекти процесу працевлаштування

2
17.

Імідж успішної ділової людини та шляхи його формування

2Всього

40

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1.

Тема № 1. Установка на успіх як вирішальний фактор досягнення успіху

Думка як "механізм успіху" або "механізм поразки". Матеріальність думки. Магнетизм думки. Мислення категоріями успіху. Чотири рівні моделі Я-особистості.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні вміти:

 • висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору.

Тема № 2. Позитивне ставлення до навколишнього світу

Вміння бачити позитивну сторону обставин як умову вирішення проблем. Установка на позитивне і фізичний та психологічний стан людини. Характерні особливості людей з позитивним і негативним мисленням. Позитивне мислення і відчуття щастя.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні вміти:

 • мислити позитивними категоріями, володіти навичками самоаналізу та самопізнання.

Тема № 3. Формування позитивної самооцінки

Психологія Я-образу. Роль позитивного мислення у формуванні самооцінки. Розмова з собою та самооцінка. Поняття "позитивної візуалізації". Вплив оточуючих на самооцінку особистості.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • прийомами створення позитивної самооцінки, навичками самоаналізу та самопізнання.

Тема № 4. Психологічні прийоми підвищення мотивації на досягнення успіху.

Мотивація на досягнення успіху. Поняття про ментальні закони. Симптоми страху та їх деструктивний вплив на психіку людини. Подолання страху та вміння "управляти своїми думками".

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • прийомами підвищення мотивації на досягнення успіху, навичками
  самоаналізу та самопізнання.Тема № 5. Віра як необхідна умова досягнення успіху та шляхи її зміцнення.

Що значить "думати, про що думаєш". Підвищення впевненості в можливість досягнення бажаного за допомогою візуалізації. Поняття про позитивні твердження та правила їх складання.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками візуалізації для підвищення віри в свої сили і впевненості в можливість досягнення бажаного, навичками самоаналізу та самопізнання, комунікаційними вміннями та навичками.

Тема № 6. Постановка цілей та планування шляхів їх досягнення.

Принципи та правила постановки цілей. Система досягнення цілей "Дванадцять кроків" за Брайаном Трейсі. Рекомендації щодо постановки цілей Зіглара Зіга.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками постановки цілей та планування шляхів їх досягнення.

Тема № 7. Наполегливість та її роль у досягненні успіху.

Наполегливість і життєві невдачі. Наполегливість як головна риса видатних людей. Що значить "створювати сприятливі обставини". Як відкрити свій талант. Виховання наполегливості.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками самоаналізу та самопізнання.

Тема № 8. Життєві невдачі та конструктивне ставлення до них.

Невдача як сходинка до майбутнього успіху. Симптоми недостатньої наполегливості. Як аналізувати помилки.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками конструктивного ставлення до невдач;

 • навичками самоаналізу та самопізнання.

Тема № 9. Стрес та навички його запобігання.

Поняття про стрес. Позитивний і негативний вплив стресу. Стрес і фізичний стан людини. Правила запобігання стресів. Метод релаксації.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками, які запобігають виникненню стресів та сприяють
  подоланню небажаної нервової напруги.Розділ 2.

Тема № 10. Закомплексованість у спілкуванні та шляхи її подолання.

Закомплексованість у спілкуванні та її зовнішні прояви. Метод аутотренінгу для подолання закомплексованості у спілкуванні.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • методом аутотренінгу для подолання закомплексованості у спілкуванні.

Тема № 11. Стратегія ефективної комунікації.

Поняття "ефективної комунікації". Правила "ефективної комунікації". Етапи процесу комунікації. Вміння слухати як умова ефективної комунікації. Правила активного слухання.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками ефективної комунікації.

Тема № 12. Механізм соціальної перцепції.

Поняття про соціальну перцепцію. Суб'єктивна та об'єктивна сторона соціальної перцепції. Поняття про емоційне та інтелектуальне ототожнювання у процесі спілкування. Психологічний прийом „копіювання". Ознаки позитивного та негативного ставлення людини по відношенню до співрозмовника.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками ефективної комунікації.

Тема № 13. Невербальна комунікація.

Поняття невербальної комунікації. Відкриті, закриті, динамічні жести та їх інтерпретація. Розпізнавання правдивої інформації від неправдивої за допомогою невербальных сигналів.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками розуміння невербальної мови та її застосування для ефективної комунікації.

Тема № 14. Ділове спілкування по телефону.

Правила ділового спілкування по телефону. Цілі телефонних контактів і як їх досягати. Типові перешкоди у процесі телефонних контактів. Підготовка до телефонної розмови. Голос як головна складова телефонних переговорів.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками ділового спілкування по телефону.

Тема № 15. Презентація як елемент ділової активності.

Етапи підготовки презентації. Стиль презентації. Підготовка виступу. Використання аудіовізуальних засобів у процесі презентації. Мова, голос, поза, візуальний контакт як важливі складові презентації. Презентація і хвилювання.

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками підготовки та проведення презентації

Тема № 16. Психологічні аспекти процесу працевлаштування.

Підготовка до інтерв'ю. Написання резюме. Співбесіда з роботодавцем. Делікатні питання у процесі співбесіди. Типові недоліки претендента на робоче місце, які можуть справити негативне враження на роботодавця

Після закінчення теми учні повинні знати:


 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками самопрезентації та ефективної комунікації

Тема № 16. Імідж: успішної ділової людини та шляхи його формування.

Складові іміджу успішної ділової людини. Постава. Голос як прояв впевненості у собі. Зовнішній вигляд і невербальна поведінка. Правила створення у співрозмовника позитивного першого враження про себе. Норми ділового етикету. Правила першої зустрічі. Візитка як обов'язковий атрибут ділових стосунків. Ввічливий стиль спілкування. "Я-висловлювання" замість "Ти/Ви-висловлювання" як спосіб уникнення конфліктної ситуації.Після закінчення теми учні повинні знати:

 • ключові поняття теми.

Повинні володіти:

 • навичками самопрезентації, ефективної комунікації та ділового етикету.

ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Чим зумовлено підвищення інтересу людей до проблеми життєвого успіху і способам його досягнення?

 2. В чому полягають сучасні уявлення вчених про свідомість?

 3. В чому полягає сутність ментальних законів, які діють у Всесвіті?

 4. Яка роль позитивного і негативного мислення?

 5. Назвіть особливості людей з позитивним мисленням.

 6. Назвіть особливості людей з негативним мисленням.

 7. Які існують шляхи і засоби для розкриття нереалізованих можливостей людини?

 8. Яке значення саморегуляції психічного стану людини в стратегії досягнення нею життєвого успіху?

 9. Розкрийте роль віри в досягненні життєвого успіху.

 10. Яку роль відіграють образи і слова в самопрограмуванні психіки?

 11. Яку роль у досягненні успіху відіграють самоповага і впевненість у собі?

 12. Назвіть якості, необхідні людині для досягнення успіху.

 13. Назвіть правила ефективної постановки цілі.

 14. Яку роль в управлінні поведінкою відіграє воля людини?

 15. Як створити ефективну мотивацію на досягнення цілі?

 16. Що значить мислити категоріями успіху?

 17. В чому полягає метод візуалізації?

 18. В чому полягає метод позитивних тверджень та які правила їх складання?

 19. Яку роль в досягненні успіху відіграє наполегливість?

 20. Як ви розумієте вислів "невдачі, які ведуть до успіху"?

 21. В чому полягає смисл фрази: "Будьте готовими робити помилки"?

 22. Які фактори викликають стрес?

 23. Які ви знаєте способи уникнення стресових ситуацій?

 24. Розкрийте сутність поняття ефективної комунікації.

 25. Розкрийте умови здійснення ефективної комунікації.

 26. Охарактеризуйте, що значить "вміти слухати".

 27. Розкрийте сутність механізму соціальної перцепції.

 28. В чому полягає психологічний прийом "копіювання"?

 29. Охарактеризуйте невербальні засоби спілкування.

 30. Чим відрізняються невербальні засоби спілкування від вербальних?

 31. Як підвищити ефективність спілкування?

 32. Охарактеризуйте правила ділового спілкування по телефону.

 33. Що потрібно знати, щоб успішно провести презентацію?

 34. В чому полягає підготовка до презентації?

 35. Наведіть приклади вправ на розслаблення.

 36. Як ви розумієте вислів: "Лаконічність - сестра таланту"?

 37. Охарактеризуйте психологічні аспекти процесу переговорів роботодавця і кандидата на робоче місце.

 38. Що необхідно знати готуючись до співбесіди з потенційним роботодавцем?

 39. Як потрібно писати резюме?

 40. Охарактеризуйте складові іміджу успішної ділової людини.

 41. Охарактеризуйте психологічні прийоми, які допомагають створити імідж успішної людини.

 42. Як ви розумієте сутність поняття самопрезентації?

 43. В чому полягають правила ділового етикету?

 44. Охарактеризуйте правила конструктивної критики?

 45. В чому полягає різниця між "Я-висловлювання" та "Ти/Ви висловлюванням"?

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Атватер И. От слышать к слушать. Психология влияния. Хрестоматия. - СПб., 2000.

 2. Аткинсон А.Е.Сила мысли. М., 1996.

 3. Бендлер Р. Используйте свой мозг для изменения. - СПб., 1994.

 4. Бобров А.В.Полевая концепция механизма сознания // Сознание и физическая реальность. - 1999, т.4. №3. - С.47-59.

 5. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы. - М., 1995.

 6. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. Минск, 2000.

 7. Вагин И.О. Думай и побеждай: Практическая психология. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 272 с. - (Настольная книга бизнесмена).

 8. Вагин И., Киршева Н.Переговоры: выиграй каждый раунд! - СПб.: Питер, 2002. - 256 с. - (Серия «Бизнес-психология»).

 9. Де знайти своє місце. Поради бізнесменам-початківцям. - К.: 2002. - 112.

 10. Зиглар, Зиг. Умение добиваться успеха "для чайников" : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 224 с.

 11. Каппони В., Новак Т. Сам себе взрослый, Ребенок и Родитель. - Санкт-Петербург.: АО "ПИТЕР", 1995. - 224с.

 12. Касаткин С.Ф. Мастер общения. Советы практикующего психолога. -СПб.: Питер, 2002. - 128 с. - (Серия "Сам себе психолог").

 13. Коддлер И. Успешная презентация. - М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003.- 64 с.

 14. Ларин И., Формула успеха: Практическое пособие по искусству жить на земле - СПб.: Издательство "Невский проспект", 2000. - 160с. (Серия "Современные техники влияния").

 15. Льюис Д., Тренинг эффективного общения. - М.: Изд-во ЄКСМО - Пресс, 2002.-224с.

 16. Мамонтов СЮ. Поверь в себя. СПб.: Питер, 2001. - 160 с. - (Серия «Сам себе психолог»).

 17. Михайличенко В.Е. Роль Я-концепции в достижении успеха // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. - Ч.1. - Харків: НТУ "ХІІІ", 2002. - С.257-262.

 18. Мольц, Максуэлл. Я - это Я, или как стать счастливым. /Пер. с англ. -СПб.: Лениздат, 1992.-192 с.

 19. Науменко Г.М. Тайны сознания. Путь к здоровью. М., 2002.

 20. Немов Р.С. Практическая психология: Познание себя. Влияние на людей: Пособие для учащихся. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. - 320с.

 21. Панкратов В.Н. Искусство управлять собой. М., 2001.

 22. Пиз, Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. М.: АИ КЬЮ, 1996.-257 с.

 23. 23.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. - 2-е изд., дополн. и перераб. -М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. - 640 с. (Серия "Практическая психология").

 24. Ридлер Билл. Я в восторге от своей неудачи! Как заставить прошлые ошибки работать на вас. - СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2003. - 288с, ил. - (Серия «Библиотека доктора Норбекова»).

 25. Романовський О.Г., Михайліченко B.C. Філософія досягнення успіху. Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2003. - 691 с. - Рос.мовою.

 26. Селье Г. Стресе без дистресса. М., 1979.

 27. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 1995.

 28. Трейси Б. Достижение максимума/Пер, с англ. -Мн.: ООО "Попурри", 2002. - 368 с. - (Серия "Успех!").

 29. Хилл, Наполеон. Думай и богатей. /Пер. с англ. -М.: Агенство "ФАИР", 1995.-272 с.

 30. Цветков Э. Тайные пружины человеческой психики, или как расширить сферу своего влияния. - М.: "Центр - 2000", 1993. - 80с.

 31. Штенберг Р. Интеллект, приносящий успех. - Минск, 2000.

 32. Щекин К. Как снять стресс. - М., 1993.

 33. Як знайти своє місце: поради бізнесменам початківцям. - Київ, 2002, - 112с.

ДСТУ__КП 7514_____

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я»

Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент змісту освіти 50


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПеред професійно-технічними навчальними закладами стоїть завдання підвищити якість навчання і виховання учнів, дати їм теоретичні знання, високий інтелектуальний розвиток, широкий світогляд, професійну майстерність, стійку моральну і фізичну підготовку.

Враховуючи, що фізична підготовка, як навчальний предмет, є могутнім засобом зміцнення здоров’я та складовою частиною виховання і підготовки робітників і спеціалістів, то завдання, які стоять перед профтехосвітою в цілому, у рівній мірі стосується і фізичного виховання.

Нікого в наш час не задовольняє бездумне, формальне виконання програми, без урахування конкретних умов і обставин, механічне спрямування на результат “фізичне виховання з-під палиці”, забуття і зневага до нього після закінчення навчання. Нам потрібен свідомий творчий підхід до навчально-виховного процесу, як із боку учнів так і викладачів, де були б враховані конкретні умови (кліматичні, побутові, матеріальна база тощо), свідоме ставлення учня до занять з фізичного виховання, його переконання в необхідності фізичних вправ для зміцнення здоров’я, активного відпочинку, підвищення працездатності, уміння застосувати їх у подальшому житті.

Програма з фізичного виховання передбачає проходження матеріалу за такими напрямками:

а) формування необхідних теоретико-методичних знань у галузі фізичної культури, сфері здорового способу життя, гігієнічних основ занять фізичними вправами, що покликані розширити світогляд учнів у області фізичного виховання; дати їм необхідні знання і вміння з використанням засобів фізичної культури в житті, побуті, трудовій діяльності;

б) практичний розділ програми спрямований на загальну фізичну підготовку, зміцнення здоров’я, формування життєво необхідних прикладних умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, оволодіння, в певній мірі, елементами техніки виконання окремих видів спорту.

До змісту практичного розділу включені елементи легкої атлетики, гімнастики, плавання, лижної підготовки, спортивних ігор, туризму.

Професійно-технічним навчальним закладам надається право і можливість, виходячи з основних вимог програми, доповнити, уточнити і змінити матеріал, враховуючи конкретні умови (кліматичні, географічні, побутові, матеріальну базу, контингент учнів, профіль професій).

Основним організаційно-педагогічним принципом здійснення фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є диференційоване застосування методів фізичного виховання на заняттях з учнями різної статі й віку, з урахуванням їх стану здоров’я, рівня фізичного розвитку та зацікавленості.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми


Назва теми


Кількість годин

Всього


У т. ч. на ЛПР

1

Вступ


1
2

Легка атлетика

12
3

Гімнастика, акробатика

12
4

Лижна (кросова) підготовка

12
5

Спортивні ігри

13
6

ППФП (прикладна професійна фізична підготовка)7

Плавання


Всього:

50


Примітка:

ППФП проводиться на кожному уроці як окрема частина уроку.

Плавання проводиться в навчальних закладах, де є умови.

Кількість годин набирається шляхом зняття 2-3 години з кожного розділу.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Вступ.

Нормативно-правові документи з питань фізичної культури і спорту в Україні. Роль та місце фізичної підготовки людини в житті. Успіхи українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Завдання фізичної підготовки в навальному закладі. Форми організації фізичної підготовки. Права та обов’язки учнів. Спортивні традиції навчального закладу.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка