Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014Сторінка5/28
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.51 Mb.
#10671
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Тема 1. Вступ. Історія розвитку сільськогосподарських машин.

Історія розвитку сільськогосподарських машин. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських машин.


Тема 2. Ґрунтообробні машини і агрегати


Класифікація ґрунтообробних машин і агрегатів.

Плуги, їхнє призначення, класифікація та загальна будова.

Лущильники

Лущильники, їхні типи, загальна будова.

Борони, котки. Комбіновані агрегати

Борони, їхні типи та призначення. Будова зубових і дискових борін, що використовуються у певній зоні. Котки, їхня будова та призначення.

Культиватори

Культиватори, їхня класифікація, використання, будова.Тема 3. Машини для приготування та внесення добрив.

Типи машин для приготування добрив. Типи машин для внесення добрив. Будова машин для розкидання органічних добрив та органічно-мінеральних сумішей. Будова машин для внесення безводного аміаку, рідкого добрива.


Тема 4. Сівалки.

Призначення, типи та будова висівних апаратів, насіннєпроводів і сошників.

Загальна будова начіпних сівалок для пунктирного висіву кукурудзи та інших просапних культур

Тема 5. Машини по догляду за посівами


Культиватори, рослинопідживлювачі. Типи, загальна будова.

Тема 6. Машини для хімічного захисту сільськогосподарських рослин.

Машини для протруювання зерна; типи, призначення, загальна будова.


Машини для хімічного захисту рослин, іх призначення, типи, загальна будова
Тема 7. Машини для збирання соломи і заготівлі трав на сіно.

Типи косарок, їхня характеристика та будова.

Типи граблів. Будова поперечних, бокових, колісно-пальцевих граблів.
Тема 8. Льонозбиральні машини.

Будова льонозбиральних машин. Використання та будова льонозбиральних машин.


Тема 9. Картоплезбиральні машини


Машини для збирання картоплі. Використання та будова картоплезбиральних машин.

Тема 10. Кукурудзозбиральні машини.

Будова кукурудзозбиральних машин.


Тема 11. Бурякозбиральні машини.

Будова машин для збирання цукрових буряків


Тема 12. Зерноочисні машини.

Будова зерноочисної машини. Зерносушарки безперервної дії, їх будова.

Сортування зерна. Будова машин для сортування зерна
Тема 13. Комбайни.

Загальна будова зернозбирального комбайна. Призначення, будова основних робочих органів комбайна


Тема 14. Сучасна сільськогосподарська техніка


Сучасна сільськогосподарська техніка, будова, призначення.

Типова навчальна програма

з предмета
Слюсарна справа


з/п
Тема

Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ. Історіяобробкиметалів.


1
2.

Основні відомості про метали та сплави

8
3.

Допуски, посадки та технічні вимірювання, стандартизація

9
4.

Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу

6
5.

Обпилювання металів, свердління, зенкерування і розвертання

6
6.

Нарізування різьби, клепання. Термічна обробка сталі

6
Всього годин:

36


Тема 1. Вступ. Історія обробки металів.

Історія обробки металів. Значення якісної обробки металів.


Тема2. Основні відомості про метали та сплави.

Внутрішня будова металів

Основні властивості металів: фізичні, хімічні, механічні, технологічні.

Випробування матеріалів на твердість.Чорні метали, кольорові метали і сплави.

Чавун та його застосування.

Класифікація чавунів, їх одержання, властивості, маркування і застосування.

Сталь та її застосування.

Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталей. Класифікація,. маркування, властивості і застосування вуглецевих сталей. Приклади виробів, виготовлених з вуглецевих сталей. Класифікація легованих сталей. Групи конструкційних та інструментальних легованих сталей їх маркування і застосування.

Кольорові метали і сплави. Сплави на основі алюмінію та міді.Допоміжні матеріали. Захист поверхні деталей машин від корозії.

Види антифрикційних матеріалів та їх застосування.

Загальні відомості про пластмаси. Термо-реактивні і термо-пластичні пластмаси, їх склад, властивості і застосування.

Гума, її властивості і застосування.

Фарби і лаки, їх види, призначення і застосування.

Паливо-мастильні матеріали і технічні рідини.

Характеристика та марки палива для двигунів внутрішнього згорання. Способи отримання палива. Мастильні матеріали, характеристика, класифікація та марки. Технічні рідини, класифікація, марки та застосування.

Корозія металів. Види корозії. Фактори, які впливають на процес корозії. Методи захисту металів від корозії. Способи захисту сільськогосподарської техніки від корозії.


Тема 3. Допуски, посадки та технічні вимірювання, стандартизація

Основні поняття і визначення: охоплювана поверхня (вал), охоплююча поверхня (отвір), розмір, відхилення розмірів, допуск, поле допусків.

Посадка, допуск посадки, зазор, натяг. Посадка в системі вала. Посадка в системі отвору.

Поняття про взаємозамінність деталей.

Основні поняття і означення: випуклість, угнутість, овальність, огранка, конусноподібність, бочкоподібність, сідлоподібність, відхилення від прямолінійності в площині, відхилення від прямолінійності в просторі, відхилення в круглості, відхилення від паралельності площин і осей, відхилення від перпендикулярності площин і осей. Торцеве і радіальне биття.

Шорсткість поверхонь, параметри шорсткості, зразки позначення шорсткості поверхні.

Класифікація вимірювальних засобів. Кінцеві і штрихові міри довжини. Огляд універсальних засобів вимірювання: штангенінструменти, мікрометричні інструменти, важільно-механічні та оптико-механічні прилади.

Поняття про калібри і шаблони.

Вибір вимірювальних засобів.

Методи і засоби вимірювання типових деталей.
Тема4. Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу.

Площинне розмічання. Призначення і види розмічання. Інструмент і приладдя, що використовуються під час розмічання (їхні види, призначення, будова). Послідовність виконання робіт при розмічанні за шаблоном і зразком. Прийоми площинного розмічання. Способи визначення придатності заготовок і підготовка до розмічання. Визначення порядку розмічання. Способи виконання розмічання, перевірка розмічання і накернування деталей. Розмічання за кресленням і шаблоном. Розмічання від краю і центрових ліній. Механізація процесів розмічання (механічний, електричний кернер та інші пристосування).

Дефекти при розмічанні. Запобігання дефектам. Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Рубання металу. Призначення і використання слюсарного рубання.

Інструмент для рубання, вибір інструмента залежно від характеру роботи.

Послідовність робіт при розрубуванні і обрубуванні поверхонь, вирубуванні канавок.

Раціональні прийоми ручного рубання різних металів. Рубання пневматичним (рубальним) молотком. Можливі дефекти при рубанні, запобігання їм. Організація робочого місця, безпечні методи праці.

Випрямляння металу. Призначення і використання випрямляння. Способи і правила випрямляння листового, штабового і пруткового матеріалу, труб. Інструменти, пристосування, які використовуються під час випрямляння. Механізація процесу випрямляння. Можливі дефекти при випрямлянні. Запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Згинання металу. Призначення і використання згинання, правила і способи згинання листового, штабового і круглого матеріалу за радіусом. Особливості згинання деталей із пружних матеріалів. Обладнання, інструмент і пристосування для згинання металу і труб, їхнє призначення і будова

Різання металу. Призначення, прийоми і способи різання металу ножівкою, ручними, важільними, дисковими, стрічковими пилами, абразивними кругами.

Ножівкове полотно. Розміри ножівок. Вибір ножівкового полотна залежно від властивостей розмірів оброблюваного матеріалу.

Будова ручної і механічної ножівок.

Будова ручних і важільних ножиць для різання листового металу. Ручні пневматичні і електричні ножиці, їхнє використання.

Організація робочого місця. Безпечніметоди праці.


Тема 5. Обпилювання металів, свердління, зенкерування і розвертання.

Обпилювання металу. Призначення і використання обпилювання у слюсарних роботах. Поняття про припуски на обпилювання і його величина.

Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Напилки драчові, личкувальні, бархатні, надфілі. Вибір напилків залежно від точності обробітку і розміру припуску на обпилювання. Поводження з напилками, догляд за ними.

Послідовність обробітку площин, криволінійних поверхонь, внутрішніх кутів.

Прийоми обпилювання рівних поверхонь деталей, розпилювання криволінійних і фасонних прорізів і отворів з припасуванням за шаблоном і копіром.

Перевірочний інструмент: кронциркуль, штангенциркуль, масштабна лінійка, кутник, їх будова. Особливості обпилювання поверхонь широких, вузьких і паралельних.

Передові методи обпилювання, розпилювання та припасування (партіями, пакетами, за кондуктором).

Переваги механічного обпилювання і розпилювання. Обпилювальні верстати і пристосування, їхнє призначення та будова.

Правила роботи на обпилювальних верстатах.

Види браку при обпилюванні, причини його виникнення і заходи


запобігання.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Свердління. Сутність свердління. Свердління ручне і механізоване. Інструменти, пристосування, що використовуються при свердлінні. Конструкція свердел. Свердла спіральні.

Правила загострення спіральних свердел. Свердлильні патрони. Їхнє призначення та будова.

Свердлильні верстати, тріскачки, дрилі, їхня будова та призначення, поводження з ними. Пристосування, що використовуються при свердлінні.

Видисвердління: наскрізне, глухе, за розміткою, шаблоном. Якістьсвердління. Вимірювальніінструменти. Охолодження, змащення при свердлінні.

Причини поломки свердел. Заточування свердел, механізований інструмент для свердління; конструкція і прийоми роботи. Брак при свердлінні, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Зенкерування отворів. Призначення зенкерування. Конструкція зенкерів і робота з ними. Зенкерування під гвинт і шурупи. Охолодження і змащення при зенкеруванні. Брак при зенкеруванні, запобіжні заходи. Зенкерування отворів. Зенкування. Припуски на зенкерування і зенкування.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Розвертання отворів. Призначення і використання розвертання. Розвертання ручне і машинне. Способи розвертання циліндричних і конічних отворів. Припуски на розвертання. Різновиди конструкцій розверток і способи їх закріплення.

Технологічний процес і техніка розвертання отворів. Охолодження і змащення при розвертанні. Брак при розвертанні, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Тема 6. Нарізування різьби, клепання. Термічна обробка сталі.

Нарізання різьби. Різьби, її призначення та елементи. Профілі різьби. Система різьби. Інструмент для нарізання зовнішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання зовнішньої різьби. Інструмент для нарізання внутрішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання різьби. Механізація нарізання різьби.

Перевірочний і вимірювальний інструмент, який використовується при нарізанні різьби.

Можливі дефекти при нарізанні різьби різних типів, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Клепання. Призначення і використання клепання. Стандартні елементи заклепкових з'єднань: заклепки, форми головок, допустимі відхилення діаметра стержня, діаметра отворів під заклепки для точного і грубого складання.

Типи заклепок. Визначення розмірів заклепок за таблицями.

Вибір матеріалу і форма заклепок залежно від матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань.

Схема розміщення заклепок у міцному та міцнощільному швах. Визначення довжини заклепки залежно від товщини з'єднувальних деталей і типу з'єднань.

Інструменти і пристрої для ручного клепання, будова та правила користування ними.

Прийоми та способи ручного клепання.

Дефекти у заклепкових з'єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Термічна обробка сталі.

Суть і призначення термічної обробки. Види термічної обробки. Дефекти при термічній обробці сталі.

Мета поверхневого зміцнення стальних виробів. Види поверхневого зміцнення: термічна обробка, пластичне деформування, поверхневе гартування.
Типова навчальна програма


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка