Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014Сторінка27/28
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.51 Mb.
#10671
ТипДержавний стандарт
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
2. Навчання на виробництві

Тема1. Ознайомлення в виробництвом, інструктаж з охорони праці.

Інструктаж за змістом занять,безпеки праці, організації робочого місця

Ознайомлення з виробництвом, правилами внутрішнього трудового розпорядку. Пожежна безпека під час випробовування двигунів і паливної апаратури.

Вправи

Перевірка надійності встановлення двигуна на стенді. Використання захисного спецодягу. Перевірка технічного стану підйомно-транспортних засобів. Перевірка придатності обладнання, ланцюгів, канатів. Безпечне проведення балансувальних робіт. Безпечні прийоми праці під час діагностування машин на діагностичному обладнанні, яке використовується на цьому підприємстві.


Тема 2. Діагностування тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин

Інструктаж за змістом занять,безпеки праці, організації робочого місця.Вправи:

Виконання робіт з діагностування технічного стану складних і особливо складних вузлів і механізмів тракторів, сільськогосподарських машин з використанням стаціонарних і пересувних діагностичних установок, обладнання. Визначення ресурсу, несправностей і необхідності ремонту відповідних вузлів, агрегатів і деталей.

Технологія діагностування машин, їх технічного стану; клапанного механізму газорозподілу; вузлів паливної апаратури, трансмісії, гідросистеми та валу відбору потужності

Діагностування та ремонт вузлів рульового управління

Діагностування та ремонт гідросистем зернозбиральних та спеціальних комбайнів
Тема 3. Ремонт тракторів, сільськогосподарських машин

Інструктаж за змістом занять,безпеки праці, організації робочого місця.
Вправи

Ремонт, складання, відновлення, регулювання, комплексні випробовування і здавання відповідно до технічних вимог експериментальних та унікальних тракторів, включаючи енергонасичені та сільськогосподарські комбайни


Тема 4. Ремонт машин та устаткування тваринницьких ферм і комплексів.

Інструктаж за змістом занять,безпеки праці, організації робочого місця


Вправи

Ремонт, технічне обслуговування, налагодження особливо складних машин та устаткування тваринницьких ферм і комплексів.


Тема 5. Обкатка, регулювання і випробовування паливної апаратури, гідравлічної системи тракторів і комбайнів

Інструктаж за змістом занять,безпеки праці, організації робочого місцяВправи

Перевірка роботи паливного насоса на ступінь спрацювання плунжерних пар та зворотного клапана.

Перевірка і регулювання кута випередження подачі палива і початку впорскування палива насосами високого тиску.

Обкатка, регулювання і випробовування паливної апаратури.Обкатка, регулювання і випробовування:

- привід муфти зчеплення гусеничних тракторів;

- гідропривід коробки передач енергонасичених тракторів і комбайнів;

- гідропривід трансмісії;

- розподільники управління коробки передач;

- гідродинамічний трансформатор;

 • гідроприводи механізмів поворота;

 • гідрооб’ємне рульове управління сучасних тракторів і комбайнів;

- гідравлічні трансформатори;
3. Виробнича практика

Тема 1.Ознайомлення з виробництвом, інструктаж з безпеки праці на виробництві

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації робочого місця

. Ознайомлення з підприємством. Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у виробничому підрозділі. Взаємозв'язок виробничого підрозділу з іншими виробничими підрозділами підприємства (організації, установи).

Тема 2.Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування складністю 6-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 6-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.Примітка:Детальнапрограмавиробничої практики розробляєтьсякожнимнавчальним закладом окремо з врахуваннямсучаснихтехнологій, новітніхустаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовникамикадрів та затверджується в установленому порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

 1. Клапани запобіжні гідросистеми комбайнів – регулювання.

 2. Комбайни – перевірка і регулювання зазора між бичем барабана і декою, між пальцями пальчикового механізму і обшиванням корпусу жатки.

 3. Автоматичні коробки передач тракторів – складання, регулювання, випробування.

 4. Кути випередження вприску (подачі) палива насосами – регулювання.

 5. Механізми очищення зерна комбайна – ремонт і регулювання.

 6. Механізми рівноваги корпусу жатки комбайни –перевірка і регулювання.

 7. Устаткування комбікормових цехів – ремонт, регулювання лінії дистанційного керування, автоблокування і сигналізації.

 8. Устаткування цехів амідокарбамідних добавок – ремонт і регулювання.

 9. Форсунки - регулювання.


Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7233 слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

Кваліфікація: 6 розряд


Знає, розуміє:

 1. конструктивні особливості, кінематичні і електричні схеми сільськогосподарського устаткування, комбайнів і тракторів, технологічного і діагностичного устаткування, яке обслуговує;

 2. методи ремонту і складання;

 3. правила контролю на точність та випробовування після ремонту;

 4. допустимі навантаження на деталі, вузли і механізми, які працюють;

 5. методи і заходи діагностування сільськогосподарських комбайнів, тракторів і устаткування;

 6. способи повного відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;

 7. методику узагальненої та поетапної перевірки механізмів і вузлів машин;

 8. можливі несправності стендів і приладів, способи їх виявлення і усунення.

 9. Основи ведення підприємницької діяльності, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи і засоби підвищення продуктивності праці.Вміє:

 1. Організовувати робоче місце.

 2. ремонтувати, складати, відновлювати, регулювати, виконувати комплексні випробовування та здавати згідно з технічними умовами експериментальні та унікальні трактори, в тому числі енергонасичені, та сільськогосподарські комбайни;

 3. ремонтувати, виконувати технічне обслуговування, налагоджувати і регулювати особливо складні машини і устаткування тваринницьких ферм і комплексів;

 4. діагностувати складні, особливо складні трактори, сільськогосподарські комбайни, машини та устаткування на стендах, автоматизовані установки окремими електронними, механічними, гідравлічними і іншими приладами і системами згідно з технологією і брати участь в їх ремонті і складанні;

 5. здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.

 6. організувати робоче місце.

 7. дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.
Перелік основних обов'язкових засобів навчання


Назва

Кількість на групу 30 осіб

Для індивідуального навчання

Для групового навчання

 

Обладнання

 

 

1

Гiдросистеми тракторів

 

3

2

Коробки передач тракторів

 

3

 

Мости:

 

 

3

- ведучi передні i задні: Т-150

 

3

4

- ведучі передні МТЗ-82 або МТЗ-80

 

3

5

- задні ДТ-75

 

3

6

Зчеплення

 

по 3

 

Трактори для регулювальних робiт:

 

 

7

- МТЗ-80

 

1

8

- ДТ-75

 

1

9

- 150к

 

1
Збиральна техніка
По 1
Обладнання тваринницьких комплексів та механізованих ферм
По 1

 

Пiдсилювачі рульового керування:

 

 

10

- Т-150, Т-150К

 

По 1

11

- МТЗ-80

 

1

12

- Т-40 АМ

 

1

13

- Двигуни : дизельний, карбюраторний, розрiзний

 

по 2

14

- Кривошипношатуний механізм

 

3

15

- Розподiльчий i декомпресiйний механізм

 

3

16

- Система охолодження

 

3

17

- Система мащення

 

3

18

- Дизель i карбюраторна паливна система

 

3

19

- Система пуску

 

3

20

- Складальні одиницiсамохiдних комбайнів

 

3

21

- Зчеплення трактора

 

3

22

- Коробки передач

 

3

23

- Роздавальні коробки

 

3

24

- Ходозменшувачi

 

3

25

- Промiжнi з'єднання i карданні предачi

 

3

26

- Ведучi мости трактора

 

3

27

- Ходовi частини трактора

 

3

28

- Рульове керування трактора

 

3

29

- Гальмівна система

 

3

30

- Гiдравлічна система

 

3
Електроустаткування

 

 

31

- Запалювання: батарейне, магнето

 

3

32

- Електростартери

 

3

33

- Пристрої для поліпшення пуску двигунів

 

3

34

- Прибори освiтлення, контроля, допомiжні

 

3

35

Батарея акумуляторна

 

3

36

Генератор

 

3

37

Контрольно-вимірювальні прилади електроустаткування

 

1 комп

38

Прилади запалювання

 

3

39

Прилади високої напруги

 

3

40

Прилади низької напруги

 

3

41

Магнето

 

3

42

Прилади освітлення

 

3

43

Реле-регулятор

 

3

44

Сигнал звуковий

 

3

45

Стартер

 

3

 

Прилади

 

 

1

- для випробування форсунок

 

1

2

- для перевірки поплавкової камери

 

1

3

- для регулювання частоти колінчастого вала

 

1

4

Стетоскопи.

 

1

5

Компресиметр.

 

1

6

Контрольні манометри для масла, палива і повітря.

 

по 1

7

Максиметр.

 

1

8

Прилад для перевірки форсунок.

 

1

9

Прилади для перевірки гідросистем.

 

1

10

Денсиметр акумуляторний.

 

1

11

Навантажувальна вилка.

 

1

12

Прилад для перевірки електрообладнання .

 

1

 

Моделі

 

всі по1

1

- Двигуна внутрішнього згоряння

 

 

2

- Колiнчастого вала (6-цилiндр, 8-ц, 8-ц v-обр, 4-ц диз)

 

 

3

- Декомпресійного механізму

 

 

4

- Пароповiтряного клапана

 

 

5

- Масляний фiльтр

 

 

6

- Паливного насоса

 

 

7

- Центробiжного регулятора

 

 

8

- Безштифтової форсунки

 

 

9

- Муфти випередження впорскування палива

 

 

10

- Всережимного регулятора

 

 

11

- Обгіної муфти

 

 

12

- Плунжерної пари

 

 

13

- Форсунки трактора

 

 

14

Секцiї паливного насоса

 

 

15

- Пiдкачуючої помпи

 

 

16

- Привода паливного насоса

 

 

17

- Однодискового зчеплення

 

 

18

- Синхронiзатора коробки передач

 

 

19

- Роздавальної коробки

 

 

20

- Механiзма переключення передач

 

 

21

- Гiдротрансформатора

 

 

22

- Передачi з конiчною шестернею

 

 

23

- Цилiндра зубчастої передачі

 

 

24

- Диференцiала

 

 

25

- Планетарного i диференцiального зубчастого механізма

 

 

26

- Приводу вала вiдбору потужності

 

 

27

- Планетарного механізму поворота трактора

 

 

28

- Мiжосьовогодиференцiала

 

 

29

- Заднього моста з редуктором

 

 

30

- Гiдровакуумногопiдсилювача

 

 

31

- Насоса гiдропiдсилювача рульового керування

 

 

32

- машин для обробітку грунту

 

 

33

- машин для приготування, навантаження і внесення добрив

 

 

34

- машин для хімзахисту

 

 

35

- машин для посіву і догляду зернових, зернобобових і круп'яних культур

 

 

36

- машин для заготівлі грубих кормів і силосу

 

 

37

- машин для вирощування і збирання кукурудзи

 

 

38

- зернозбиральні комбайни

 

 

39

- машин для вирощування і збирання сояшника

 

 

40

- машин для вирощування і збирання цукрового буряка

 

 

41

- машин для вирощування і збирання льону і коноплі

 

 

42

- машин для вирощування і збирання картоплі

 

 

43

- машин для вирощування і збирання овочевих культур

 

 

44

- машин для післязбиральної обробки зерна

 

 

45

- машин для поливу

 

 

 

Iнструмент:

 

 

1

- Середнiйнабiр (на робочi столи)

15 комп
2

- Для тракторiв

 

4 комп

3

- Ключiрожковi

 

4 комп

4

- Торцьовi

 

4 комп

5

- Ломики монтажнi

 

2

6

- Молоток з м’якого металу

 

4 комп

7

- Викрутки

 

4 комп

8

Кернери

15
9

Ключі : для шпильок, регулювання тиску

 

4 комп

10

Кувалда

 

2

11

Наставки для втулок

 

2

12

Динамометричні ключі.

 

2

13

Динамометри.

 

2

14

Контрольні лінійки.

 

2

15

Набір щупів.

 

2

 

Устаткування

 

 

1

Пiдйомний механізм

 

1

2

Таль ручна

 

1

3

Домкрат

 

2

4

Стiл монтажний

15
5

Стенд-пiдставка для роз’єднання деталей

 

4

6

Кран гідравлічний консольний

 

1

7

Підставки під агрегати

 

4

8

Стенд (вана) пересувний

 

2

9

Стенд для збирання і розбирання двигунів

 

2

10

Пiддон для деталей

 

4

11

Прес гідравлічний

 

1

12

Вани для картера

 

1

13

Задніх мостів

 

1

14

Для миття пересувна

 

1

15

Верстак слюсарний з лещатами

30
16

компресор

 

1

17

Кран-балка

 

1

18

Станки: свердлильний

 

1

19

шліфувальний

 

1

20

Стенди: для паливних насосів

 

1

21

Перевірки електроустаткування

 

1

22

солідолонагнітач

 

4

23

Стенди для розбирання, збирання, балансування двигунів і агрегатів.

 

По 1

24

Стенд для збирання зчеплень тракторів.

 

1

25

Стенд для демонтажа і монтажа пневматичних шин.

 

1

26

Набір здіймачів.

 

2

27

Пристрої для рихтування.

 

2

28

Пристрій і стенд для притирання клапанів двигунів.

 

1

29

Набір фрез для клапанів гнізд двигунів.

 

1

30

Стенд для холодної і гарячої обкатки двигунів.

 

1

31

Краскопульти і пульверизатори .

 

1

 

Пристосування:

 

 

1

- для кришки шатуна

 

1

2

- для масляних насосів

 

1

3

- для розбирання шатуна

 

1

4

- для розбирання карбюратора

 

4

5

- для розбирання насоса

 

4

6

- Для встановлення передніх колiс трактора

 

1

7

- Для розбирання i збирання колiс

 

2

8

- Зйомники i пристосування для розбирання i збирання тракторів

 

2

9

Пристрої для перевірки люфту руля сходимості керованих коліс.

 

1

10

Пристрій для натягування гусениць.

 

1

\


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка