Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014Сторінка26/28
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.51 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Тема1.5. Машини та обладнання для тваринницьких ферм і комплексів
Особливостіконструкції машин та обладнання для механізованихферм і тваринницькихкомплексів.

Модифікація доїльних апаратів.

Вакуумна апаратура і агрегати

Доїльні установки для доїння у відра, молокопровід, перевірка дії доїльних установок


Тема 2. Слюсарно-ремонтна справа

Тема 2.1. Способи повного відновлення і зміцнення спрацьованих деталей

Види і причини спрацювання деталей.

Способи повного відновлення і зміцнення спрацьованих деталей.
Тема2.2. Прилади та засоби діагностування

Види діагностування машин

Шляхи максимального використання ресурсу тракторів і комбайнів.

Діагностичні установки, їх призначення та використання.

Електронні діагностичні установки.

Діагностична автоматизована установка, її склад та використання.

Діагностичні комплекти, їх будови та використання.
Тема 2.3. Діагностування тракторів і сільськогосподарських машин

Технологія діагностування машин

Діагностування технологічного стану клапанного механізму, газорозподільного механізму унікальних та експериментальних двигунів.

Діагностування вузлів паливної апаратури.

Діагностування вузлів трансмісії тракторів ХТЗ, зернових та спеціальних комбайнів.

Діагностування вузлів гідросистеми ВВП трактора.

Діагностування гідросистеми зернозбиральних, кормозбиральних комбайнів.

Діагностування технічного стану гідравлічної системи рульового керування тракторів.

Діагностування основних частин комбайна.

Діагностування технічного стану електрообладнання тракторів і комбайнів.

Правила безпеки праці при діагностуванні.
Тема 2.4. Складання і випробування двигуна

Стенди та пристрої для складання двигуна.

Складання, регулювання та випробування експериментальних та унікальних двигунів

Обладнання і прибори для випробовування двигунів.

Стандартні та додаткові види випробувань

Заходи безпеки під час складання та випробовування двигунів


Тема 2.5. Ремонт гідравлічних систем тракторів і комбайнів.

Ремонт деталей гідравлічної системи управління.

Відновлення геометричної форми отворів під золотники.

Відновлення робочих поясків золотників.

Ремонт вузла бустера і фіксації золотників.

Відновлення гнізда бустера золотника.

Ремонт клапанів гідросистеми. Визначення необхідності ремонту клапанів. Дефект деталей і визначення способу ремонту. Складання і регулювання запобіжних клапанів.

Ремонт об’ємного гідроприводу (гідронасоса, гідромотора, фільтрів очистки робочої рідини)

Випробування на стенді насосів, розподільників силових циліндрів.


Тема 2.7. Ремонт обладнання тваринницьких ферм та переробних підприємств
Ремонт, технічне обслуговування, налагодження особливо складних машин та устаткування тваринницьких ферм і комплексів.

Ремонт агрегатів для теплової обробки харчових продуктів.

Ремонт, регулювання дистанційного керування, автоблокування і сигналізації обладнання комбікормових цехів амідокарбамідних добавок.

Типова навчальна програма

з предмета “ Охорона праці “
з/п

Тема

Кількість

годин

Всього

З них лабораторно – практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

1
2

Основи безпеки праці у галузі

3
3

Основи пожежної безпеки

1
4

Основи електробезпеки

1
5

Надання першої допомоги при нещасних випадках

4Всього годин :

10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Закон України про загальнообов’язкове Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.


Тема 2. Основи безпеки праці у галузі

Роботи з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування.


Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж .Горіння речовин і способи його припинення.

Вогнегасильні речовини та матеріали. Вогнегасники, ручний пожежний інструмент.Їх призначення, будова, використання. Особливості гасіння пожежі на об’єктах промислової галузі.
Тема 4.Основи електробезпеки

Електричні травми та їх види. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.


Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги. Надання першої допомоги при знепритомленні, шоку, при ураженні електричним струмом.

Оживлення. Непрямий масаж серця. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма

з предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки ”
з/п


Тема

Кількість

годин

Всього

З них лабораторно-практичні

1

Постійний струм та кола постійного струму

1
2

Електромагнетизм

1
3

Змінний струм та кола змінного струму

1
4

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

1
5

Електричні машини змінного струму. Електричні апарати

1

6

Напівпровідникові прилади

1Всього годин:

6

Тема 1.Постійний струм та кола постійного струму

Види з’єднань провідників і джерел струму. Основні методи розрахунку кіл постійного струму. Робота і потужність електричного струму. Електричні машини постійного струму.


Тема 2. Електромагнетизм

Магнітне поле електричного струму. Електромагніти. Магнітний опір. Явище електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції


Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму

Активна, реактивна та повна потужність у колі змінного струму, Трикутник потужностей. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів і лічильників.


Тема 5. Електричні машини змінного струму.Електричніапарати

Механічні характеристики асинхронного двигуна. Пуск, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин.

Апаратикерування та захисту. Апаратикеруванняелектричним приводом токарнихверстатів. Захиснаапаратура. Арматура місцевогоосвітлення.. Релейно-контактнаапаратура. Система ТП-Д.
Тема 6. Напівпровідникові прилади

Промислова електроніка та її призначення. Поняття про електронні і напівпровідникові прилади.Типова навчальна програма

виробничого навчання

Професія:Слюсар з ремонту сільськогосподарських

машин та устаткування

Кваліфікація: 6 розряд
п/п

ТЕМА

Кількість годин

1

Виробниче навчання

36

1.1

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні

6

1.2

Будова тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин

12

1.3

Ремонт і техобслуговування тракторів, сільськогосподарської техніки і обладнання.

18

2

Навчання на виробництві

72

2.1

Ознайомлення з виробництвом, інструктаж з охорони праці.

6

2.2

Діагностування тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин

18

2.3.

Ремонт тракторів, сільськогосподарських машин.

24

2.4.

Ремонт машин та устаткування тваринницьких ферм і комплексів.

12

2.5.

Обкатка, регулювання і випробовування паливної апаратури, гідравлічної системи тракторів і комбайнів

12

3

Виробнича практика

168

3.1

Ознайомлення з виробництвом, інструктаж з безпеки праці на виробництві

6

3.2

Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування складністю 6-го розряду

162

 

Кваліфікаційна пробна робота
 

Всього

276

I.Виробниче навчання

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні

Інструктаж за змістом занять,безпеки праці, організації робочого місця.

Правила пожежної безпеки під час випробовування двигунів, регулювання паливної апаратури і проведення діагностування машин

Ознайомлення з переліком робіт, кваліфікаційною характеристикою слюсарів по ремонту сільськогосподарських машин і обладнання 6-го розряду і програмою виробничого навчання.

Установлення двигуна машини на стенд, перевірка надійності кріплення. Захисні засоби зчеплення всіх обертальних частин.

Герметичність з'єднання труб, які відводять вихлопні гази,

Стан системи живлення двигуна. Чистота і порядок у приміщенні.

Пожежна безпека і виробнича санітарія у відділеннях, випробовування двигуна, паливної апаратури.

Герметичність трубопроводів і їх з'єднань. Використання захисного спецодягу. Вентиляція приміщень.

Правила безпеки при проведенні балансувальних робіт під час роботи на підйомно-транспортних механізмах

Правила встановлення деталей або вузлів на балансувальний стенд,. Граничне число обертів при балансуванні різних вузлів і деталей. Правила електробезпеки.

Перша допомога в разі виробничих травм.

Вивчення документації на підйомно-транспортні механізми, передбачені для майстерень підприємств, перевірка їх технічного стану. Способи випробовування підйомних засобів, їх вибраковування.
Тема 2. Будова тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин.

Інструктаж за змістом занять,безпеки праці, організації робочого місцяВправи

Розбирання і складання механізмів та вузлів з метою вивчення особливостей конструкції:

- двигунів сучасних енергонасичених тракторів і комбайнів.

- перевірка роботи паливного насоса на ступінь спрацювання плунжерних пар та зворотного клапана.

- перевірка і регулювання кута випередження подачі палива і початку впорскування палива насосами високого тиску.

- конструкція форсунок та їх регулювання.- сівалок технічних культур.

- агрегати для комбінованого обробітку грунту.

- конструктивні особливості кормозбиральних, кукурудзозбиральних, картоплезбиральних комбайнів та комплексів для збирання цукрового буряка;

- машини та обладнання для тваринницьких комплексів та механізованих ферм

- обладнання комбікормових цехів.

- обладнання цехів амідокарбамідних добавок.


Тема3. Ремонт і техобслуговування тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки і обладнання

Інструктаж за змістом занять,безпекипраці, організаціїробочогомісцяВправи

Ремонт систем живлення двигунів

Ремонт вузлів і агрегатів трансмісії

Ремонт гідравлічних систем тракторів і комбайнів.

Ремонт вузлів і агрегатів зернозбиральних та спеціальних комбайнів

Ремонт вузлів і агрегатів зерноочисних машин, машин для заготівлі сіна, сінажу та соломи1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка