Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»Сторінка21/28
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.51 Mb.
#10671
ТипДержавний стандарт
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

5 розряду

 1. Кабінети

 • Охорони праці

 • Інформаційних технологій

 • Електротехніки

 • Будови тракторів

 • Будови сільськогосподарських машин

 • Слюсарно-ремонтної справи
 1. Лабораторії

 • Будови тракторів

 • Будови сільськогосподарських машин
 1. Майстерні

 • Слюсарна

 • Ремонтна

 • Пункт технічного обслуговуванняПримітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств замовників кадрів.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно – практичні роботи

1

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

2
2

Суб’єкти господарського права

1
3

Правове регулювання відносин власності в економіці України

1
4

Господарсько – правова відповідальність

2
Всього годин:

6


Тема 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види .

Поняття та зміст підприємництва. Суб’єкти підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Умови здійснення підприємництва.
Тема 2. Суб’єкти господарського права

Поняття суб’єкта господарського права. Види суб’єкті господарського права. Завдання , права і обов’язки суб’єкта господарського права .


Тема 3. Правове регулювання відносин власності в економіці України

Поняття підприємства. Організаційно правові форми підприємства. Створення підприємства.

Установчі документи підприємства.

Державна реєстрація підприємства.

Припинення діяльності підприємства .

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності

Суб’єкти права власності.

Право державної власності.

Право приватної власності.

Правовий режим майна, державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ.Тема4. Господарсько – правова відповідальність

Поняття відповідальності в господарському праві.

Функції відповідальності: стимулююча, штрафна, попередження правопорушень, компенсаційна, інформаційна.

Види відповідальності: відшкодування збитків, штрафні санкції, штраф, неустойка, пеня, оперативно – господарські санкції, конфіскація, планово – госпрозрахункові санкції, господарсько – організаційні санкції. Підстави відповідальності .Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно – практичні роботи

1.

2.

3.


4.
5.
6.


Галузева структура економіки України.

Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності.

Основи організації управління підприємством.

Планування підприємницької діяльності.

Кадри підприємства і продуктивність праці.

Фінансова база підприємства.1

1

1


1
1
1

Всього годин:

6

Тема 1. Галузева структура економіки України

Галузева структура промисловості України, показники, що їїхарактеризують. Основніфактори, що впливають на формуваннягалузевоїструктури України.
Тема 2. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Правові акти про підприємства. Закон України “Про підприємство”, “Про державну підтримку малого і середнього підприємства”. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Реорганізація підприємства: причини і процедура. Ліквідація підприємства: причини і процедура. Банкрутство: причини і процедура.


Тема 3. Основи організації управління підприємством

Сучасні принципи управління підприємством. Методи управління підприємством. Організаційні структури управлінням підприємством.Тема 4. Планування підприємницької діяльності

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства.

Тема 5. Кадри підприємства і продуктивність праці.

Сучасніметоди підготовкикадрів. Показникипродуктивності праці та методи її вимірювання.
Тема 6. Фінансова база підприємства.

Цінапродукції. Видицін. Методиціноутворення. Розрахунокціни. Прибуток підприємства валовий, балансовий та чистийприбуток, методирозрахункуприбутку. Рентабельністьпродукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»


з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

4

1

2.

Мережні системи та сервіси

2

1

Всього годин:

6

2Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення публікацій.

Лабораторно-практична робота:

 1. Створення сторінки веб-сайту. Тема: «Заклад, де я навчаюсь. Моя професія».


Тема 2. Мережні системи та сервіси
Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних мережах. Основні принципи мережної взаємодії комп’ютерів в локальних і глобальних мережах.

Лабораторно-практична робота:

1. Використання пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин. Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за напрямом професії).
Типова навчальна програма з предмета

"Спеціальна технологія"з/п

Тема

Кількість годин

 


Всього

З них на лабораторно – практичні роботи

1.

Основи стандартизації та метрології.

4
2.

Будова тракторів, комбайнів, іншої сільськогосподарської техніки та обладнання.

 26
2.1

Будова двигуна. (нових моделей)

10
2.2

Гідравлічні системи тракторів і комбайнів.

6
2.3

Особливості будови нових сільськогосподарських машин. (нові марки)

10
3

Слюсарні роботи


3.1

Шабрування

2
3.2

Притирка

4
3.3

Паяння

2
4

Ремонтна справа

38 
4.1

Прилади та засоби діагностування

3
4.2

Діагностування тракторів і сільськогосподарських машин.

8
4.3

Складання і випробовування двигуна.

8
4.4

Динамічне і статичне балансування.

6
4.5

Ремонт гідравлічних систем тракторів і комбайнів.

6
4.6

Ремонт машин та обладнання для тваринницьких ферм і комплексів

6
5

Охорона навколишнього середовища

1
 

Всього годин:

76

Тема 1. Основи стандартизації та метрології.

Державна система стандартів.

Значення стандартів. Державні галузеві стандарти. Технічні умови.

Основні державні стандарти, які використовуються у сільськогосподарському машинобудуванні і під час ремонту сільськогосподарських машин.

Основи метрології. Поняття про метрологію. Фактори, які впливають на точність вимірювання. Основні метрологічні терміни і показники вимірювальних інструментів і приладів. Засоби вимірювання.

Загальні відомості про засоби контролю і вимірювання шорсткості поверхні.

Поняття про пневматичні, електричні, оптичні та інші засоби вимірювання.

Калібри, їхні основні типи, вимоги до них.


Тема 2. Будова тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки та обладнання

Тема 2.1. Будова двигуна.

Особливості конструкції механізмів та систем двигунів сучасних марок.

Статичне балансування маховика.

Поняття зрівноваження сил, що діють у кривошипно-шатунному механізмі.

Способи підвищення потужності двигуна, турбокомпресор, його конструкція; характерні несправності, їх виявлення та способи усунення.

Будова обмежувача димлення на дизелях з турбонадувом.

Автоматична муфта випередження впорскування розподільних паливних насосів.

Конструкція форсунок та їх регулювання. Ознаки порушення нормальної роботи паливних насосів і форсунок, їх причини та способи усунення.

Карбюратори пускових двигунів, їх конструкція і регулювання.
Тема 2.2. Гідравлічні системи тракторів і комбайнів.
Технічна характеристика гідравлічних агрегатів сучасних тракторів і кормозбиральних комбайнів, їх конструкція і робота.

Гідросистема коробки передач синхронізованої з шестернями постійного зачеплення.

Особливості конструкції гідросистем коробки передач енергонасичених тракторів.

Особливості будови гідросистеми силосозбиральних комбайнів.
Тема 2.3. Особливості конструкції нових сільськогосподарських машин

Принцип та будова сівалок для посіву зернових культур ( сівалки точного висіву в умовах традиційного, мінімального і нульового обробітку грунту).

Оборотні механізми плугів.

Машини для міжрядного обробітку технічних культур. Культиватори.

Конструктивні особливості нових машин для внесення мінеральних добрив та отрутохімікатів.

Нові вітчизняні та зарубіжні комбайни для збирання зернових (що використовується в регіоні).

Машини та обладнання для механізованих ферм і тваринницьких комплексів.

Машини для післязбирального обробітку зерна.
Тема 3 . Слюсарні роботи

Тема 3.1. Шабрування

Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці..

Способи та інструменти для слюсарного оброблення і пригонки деталей та вузлів за 6-7 квалітетами.

Призначення, використання шабрування. Припуски на шабрування.

Інструменти і пристосування для шабрування. Прийоми шабрування.

Шабрування поверхні.. Види і причини дефектів при шабруванні.


Тема 3.2. Притирка

Ручна, машинно-ручна і механічна притирка за 6-7 квалітетами, її використання. Шорсткість поверхні і точність притирки. Припуск на притирку. Притиральні матеріали, види притирів і прийоми притирки.

Механізація притиральних робіт.
Тема 3.3. Паяння

Способи паяння м’якими та твердими припоями. Послідовність робіт під час паяння.

Види і причини дефектів. Організація робочого місця. Вимоги безпеки праці.
Тема 4. Ремонтна справи

Тема 4.1. Прилади та засоби діагностування.

Прилади, пристосування, обладнання для діагностування сільськогосподарських машин. Класифікація за призначенням, принципом та конструкцією.


Тема 4.2. Діагностування тракторів і сільськогосподарських машин

Методи діагностування. Причини і закономірності виникнення несправностей. Спрацювання, як одна з причин відмови двигуна чи машини.

Техніко-економічний ефект використання діагностики у сільськогосподарському виробництві. Означення кінцевого ресурсу агрегатів, машин. Основи організації технічної діагностики та технологія діагностування машин. Визначення потужності двигуна. Діагностування технічного стану підшипників колінчастого валу. Діагностування пускових двигунів. Діагностування головного зчеплення. Діагностування механізмів керування і гальм колісних тракторів. Діагностування ходової частини тракторів і комбайнів. Правила безпеки праці при діагностуванні.

Тема 4.3. Складання і випробовування двигуна

Робоче місце і стенди для складання двигуна.

Матеріали, інструменти і пристрої, які використовуються під час складання двигуна

Технологічний процес складання двигуна, перевірка і регулювання двигуна. Обладнання для випробовування двигунів. Методи випробовування. Випробовування двигуна після ремонту. Види випробовування.

Техніка безпеки під час складання і випробовування двигуна.

Тема 4.4. Динамічне і статичне балансування

Мета і способи балансування.

Динамічне і статичне балансування.

Інструменти і пристрої для статичного балансування. Контроль за якістю балансування.

Поняття про динамічний дисбаланс. Стенди для динамічного балансування, їхня будова і порядок використання.

Контроль за якістю балансування.

Техніка безпеки і проведення балансувальних робіт.
Тема 4.5. Ремонт гідравлічних систем тракторів і комбайнів

Ремонт шестеренчастих насосів.

Види спрацювання шестеренчастих насосів.

Випробування насоса після ремонту.

Ремонт гідророзподільників, способи ремонту корпусу гідророзподільника і золотників.

Випробування гідророзподільника після ремонту.

Ремонт силових циліндрів.

Види зношення деталей "Циліндри порожнисті".

Визначення дефектів деталей "Циліндри порожнисті"

Способи ремонту. Випробування після ремонту.


Тема 4.6. Ремонт машин та обладнання тваринницьких ферм і комплексів

 • Ремонт доїльних апаратів

 • Ремонт вакуумних установок

 • Ремонт стригальних апаратів


Тема 5. Охорона навколишнього середовища.

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”. Завдання та необхідність охорони навколишнього природного середовища. Джерела та характеристика забруднень навколишнього середовища. Стан навколишнього природного середовища в Україна.

Заходи запобігання забрудненню навколишнього природного середовища у сільськогосподарському виробництві.

Типова навчальна програма з предмета

Охорона праці”


з/п


Тема


Кількість

годин

Всього

З них на лабораторно – практичні роботи

1.

2.

3.4.

5.
6.Правові та організаційні основи охорони праці.

Основи безпеки праці у галузі . Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Основи пожежної безпеки.

Основи електробезпеки.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд.

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.1

2

11

1
4
Всього годин :

10
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка