Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»Сторінка16/28
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.51 Mb.
#10671
ТипДержавний стандарт
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

4 розряду

1.Кабінети

 • Охорони праці

 • Основ електротехніки

 • Будови тракторів

 • Будови сільськогосподарських машин

 • Слюсарно-ремонтної справи


2.Лабораторії

 • Будови тракторів

 • Будови сільськогосподарських машин


3.Майстерні

 • Слюсарна

 • Ремонтна

 • Пункт технічного обслуговуванняПримітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств замовників кадрів.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

1.
2.

3.

4.Правове регулювання господарських відносин

Основи трудового законодавства

Злочин і покарання

Господарство і право1
2

1

2


Всього:

6

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин

Правовий статус підприємств. Рішення правління та дисциплінарний статут. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Додаткові порівняно з законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників галузі.


Тема 2. Основи трудового законодавства

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, закон України “Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань , які спричинили втрату працездатності”.

Відшкодування збитків, соціальні виплати і послуги, що здійснюються фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Соціальні пільги, гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин у колективі.

Забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування., оздоровлення і відпочинку працівників.

Трудова дисципліна. Охорона праці. Розгляд трудових спорів.


Тема 3. Злочин і покарання

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.Тема 4. Господарство і право

Система господарського права. Господарський договір. Відповідальність у господарських відносинах.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Підприємство як організаційна основа бізнесу

1
2.

Планування підприємницької діяльності

1
3.

Фінансова база підприємства

1
4.

Інноваційна діяльність підприємства

1
5.

Комерційна діяльність підприємств (основи маркетингу)

1
6.

Фінанси та облік на підприємстві

1
7.

Системи обслуговування бізнесу

1
Всього годин:

7
Тема 1. Підприємство, як організаційна основа бізнесу

Підприємство в системі ринкових відносин .Функції підприємства.

Види підприємства. Критерії класифікації підприємств . Приватні колективні і державні підприємства.

Акціонерні підприємства, малі, середні і великі підприємства.Тести-запитання для перевірки якості засвоєння теми.

Тема 2. Планування підприємницької діяльності

Вибір стратегії підприємства .Визначення мети і завдання підприємства

Корпоративна стратегія підприємства.

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства.

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.

Задачі з розрахунку показників виробничої програми і бізнес-плану.
Тема 3. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва .Постійні і змінні витрати виробництва.

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.Приклади для розвитку. Задачі для розрахунку.
Тема 4. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Науково-технічний прогрес, його форми. Основі напрямки сучасного НТП.

Науково – технічна революція, її особливості та напрямки.

Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів з упровадження НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрати на впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП.

Приклади для розрахунків. Задачі для розрахунку.
Тема 5. Комерційна діяльність підприємств (основи маркетингу)

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу, його головна мета.

Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.

Канали просування товарів до споживача. Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини.

Реклама товарів. Види реклами.

Сервісне обслуговування. Гарантія якості.Вправи, задачі для розрахунку.
Тема 6. Фінанси та облік на підприємстві

Облік виконаних робіт, наданих послуг та вироблені продукції, грошових потоків. Необхідність обліку. Організація обліку.

Кредити. Види кредитів. Кредитна заборгованість.

Оренда. Лізинг. Орендна плата.

Страхування майна , виробничої діяльності.
Тема 7. Система обслуговування бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу.

Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Приклади для розрахунку.

Типованавчальнапрограма з предмета

«Інформаційні технології»з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

2

-

2.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

3

1

3.

Мережні системи та сервіс

3

1

Всього годин:

8

2


Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Ієрархічні системи управління виробництвом. Ієрархія інформаційних технологій по рівням складності об’єктів інформатизації: автономні робочі станції, мережні інформаційно-пошукові системи, мережні автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реалізованого часу.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення публікацій.

Робота з прикладами програм за спрямуванням (за напрямком) професії.

Лабораторно-практичніроботи:


 1. Створенняпублікацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».


Тема 3. Мережнісистеми та сервіс
Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес і бізнес-споживання. Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.

Лабораторно-практична робота:

 1. Робота з інформаційно – довідковими системами та елементами бібліотек: створення бібліографічного каталогу за професією.


Типова

навчальна програма з предмета

Трактори і сільськогосподарські машини”


з/п

Тема

Кількість

годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

1.1.


1.2.

1.3.


1.4.

1.5.
2.


2.1.

2.2.


2.3.

2.4.


2.5.
2.6.

2.7.


Особливості будови тракторів.

Будова тракторного двигуна.

Будова трансмісії і гальм.

Ходова частина і рульове керування.

Гідравлічна система тракторів і комбайнів.

Електрообладнання тракторів і комбайнів.


Особливості будови нових сільськогосподарських машин.

Машини для основного передпосівного обробітку грунту, для посіву і садіння овочів.

Машини для заготівлі сіна.

Машини для внесення добрив.

Машини для хімічного захисту рослин.

Машини та обладнання для тваринницьких ферм і комплексів.

Зернозбиральні комбайни.

Машини для збирання кукурудзи, буряків, картоплі.


6

42

2

2


1

11

1

2


2

4
Всього годин:

28

1.Особливості будови тракторів

Тема 1.1.Будова тракторного двигуна.

Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного механізму. Підбір деталей шатунно-поршневої групи. Фази газорозподілу, підбір і встановлення розподільчих шестерень. Основні несправності і дефекти кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів.

Особливості конструкції систем двигуна. Встановлення початку подачі палива. Обладнання для регулювання моменту початку подачі палива в камери згорання.

Основні несправності і дефекти деталей систем мащення і охолодження.
Тема 1.2.Будова трансмісії і гальм.

Особливості механізмів трансмісії гусеничних тракторів. Призначення, будова і робота карданної і головної передачі, їх регулювання.

Призначення, будова і робота муфт керування, їх регулювання.

Призначення, будова і робота планетарного редуктора гусеничних тракторів, його регулювання.

Призначення, особливості будови гальм з пневмоприводом, їх регулювання. Основні несправності і дефекти деталей і гальм.

Призначення, будова, робота і регулювання кінцевих передач.Тема 1.3. Ходова частина і рульове керування.

Ходова частина гусеничних тракторів. Будова підтримуючих роликів, направляючого колеса і натяжного пристрою. Підвіска трактора. Будова каретки, гусеничного ланцюга. Регулювання натягу гусеничного ланцюга. Основні дефекти деталей, вузлів і механізмів ходової частини гусеничних тракторів.

Рульове керування з гідроприводом колісних тракторів. Регулювання рульового керування. Регулювання сходження коліс. Основні дефекти деталей рульового керування.

Тема 1.4.Гідравлічна система тракторів і комбайнів.

Особливості будови і роботи роздільно-агрегатної начіпної гідравлічної системи тракторів і комбайнів. Схеми роботи гідравлічної системи. Будова і робота розподільників масла. Характерні несправності та ремонт деталей та вузлів гідравлічної системи.


Тема 1.5.Електрообладнання тракторів і комбайнів.

Генератори змінного струму. Призначення, будова і робота генератора змінного струму. Реле-регулятор. Призначення і робота приладів реле-регулятора. З’єднання реле-регулятора з генератором, акумуляторною батареєю і постачальниками. Догляд за генератором і реле-регулятором; основні несправності і їх усунення. Перевірка реле-регулятора на машині або контрольно-виробничому обладнанні.

Призначення, будова і робота стартерів, які використовуються на тракторах.

Регулювання механізму приводу стартера. Стартери з дистанційним керування. Реле включення. Реле включення. Реле привода. Монтажні схеми і процеси роботи електричних стартерів. Догляд за стартерами. Несправності стартерів, їх виявлення і способи усунення.


2. Особливості будови нових сільськогосподарських

машин.

Тема 2.1.Машини для основного і передпосівного обробітку грунту, для посіву і садіння овочів.

Особливості будови і експлуатації машин для основного, передпосівного обробітку грунту, для посіву і садіння овочів вітчизняного виробництва і іноземних фірм, які використовуються в зоні. Оборотні плуги, комплексні машини, сівалки точного висіву, „Европак” тощо.Тема 2.2. Машини для заготівлі сіна.

Особливості будови і експлуатації косарок-плющилок, прес-підбирачів. Регулювання, підготовка до роботи. Основні несправності і методи їх усунення.Тема 2.3. Машини для внесення добрив.

Особливості будови і роботи сучасних машин для приготування і внесення органічних і мінеральних добрив. Комплекс машин для внесення рідкого аміаку в грунт. Вимоги безпеки праці, технічне обслуговування.


Тема 2.4. Машини для хімічного захисту рослин.

Особливості будови і роботи сучасних обприскувачів і обпилювачів. Можливі несправності. Зміст технічного обслуговування.


Тема 2.5. Машини та обладнання для тваринницьких

ферм і комплексів.

Подрібнювачі. Їх будова, принцип роботи, обслуговування .

Машини для первинної обробки молока, очистки, охолоджувачі, сепаратори і т.п.

Дробилки кормів, їх будова, експлуатація і регулювання.

Можливі несправності машин і обладнання, способи їх усунення.
Тема 2.6. Зернозбиральні комбайни.

Особливості будови, технологічної наладки зернозбиральних комбайнів типу „ДОН”, „Славутич” та зарубіжних фірм, які використовуються в зоні. Основні несправності та методи їх усунення. Будова і робота гідростатичних коробок передач комбайнів.


Тема 2.7. Машини для збирання кукурудзи, буряків,

картоплі.

Призначення, загальна будова та робочий процес кукурудзозбирального, бурякозбирального і картоплезбирального комбайнів. Загальні несправності та методи ремонту робочих органів комбайнів.Типова

навчальна програма з предмета

Слюсарна справа”


з/п


Тема

Кількість

годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Особливості технологічного процесу слюсарної обробки

4
2.

Шабрування

2
3.

Притирання

4Всього годин:

10

Тема 1. Особливості технологічного процесу

слюсарної обробки

Основні вимоги НОП до технологічного процесу слюсарної обробки.

Особливості розробки технологічного процесу слюсарної обробки, які виконує слюсар 4 розряду.

Вивчення складних креслень. Визначення розмірів заготовки або підбір заготовки. Вибір базових поверхонь і методів обробки. Визначення послідовності обробки. Заміна ручної обробки обробкою на верстатах.

Вибір ріжучого, вимірювального інструменту, пристосувань, режимів обробки відповідно до складності виконуваних операцій.

Визначення міжопераційних припусків при вивченні операції і допусків на проміжні розміри. Використання інструментів і пристосувань, виконання операцій. Значення скорочення допоміжного часу на встановлення і знімання деталей, інструментів і т.д.

Забезпечення вимог якості і надійності виробів.

Розбір технологічних карт слюсарної обробки.


Тема 2. Шабрування

Якість поверхні, оброблених шабруванням, точність обробки за 7-10 квалітетами. Види шабрування, припуски на шабрування .

Інструмент і пристосування для шабрування криволінійних поверхонь. Підготовка поверхні до шабрування. Способи і засоби визначення виступаючих місць на оброблювальній поверхні. Передові прийоми шабрування. Шабрування криволінійних поверхонь. Передові, високопродуктивні способи шабрування.

Види і принципи браку при шабруванні, способи його попередження і виправлення. Організація робочого місця. Техніка безпеки.Тема 3. Притирання.

Ручна, машинно– ручна і механічна притирка за 7-10 квалітетами, його застосування. Чистота поверхні і точність, яка досягається при притирці. Підготовка поверхні під притирку. Притири для притирки плоских поверхонь. Пристосування, які використовуються при притирці.

Природні і штучні абразиви, які використовуються для притирки.

Мастильні і охолоджуючі рідини механічні і хімічні процеси напилення металу.

Технологія притиральних робіт. Попередня і остаточна обробка. Використання кондукторів, кубиків, призм і т.п., притирання деталей пакетами.

Передові прийоми притирки. Монтажна притирки за допомогою вільного абразиву. Організація робочого місця. Техніка безпеки.Типова навчальна програма з предмета

Система технічного обслуговуванняі ремонту машин”з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Ремонт двигуна

6
2.

Ремонт трансмісії

5
3.

Ремонт ґрунтообробних, посівних і садильних машин

5
4.

Ремонт машин для заготівлі сіна, внесення добрив та захисту рослин

2
5.

Ремонт машин та обладнання для тваринницьких комплексів і механізованих ферм

2
6.

Ремонт зернозбиральних комбайнів

6
7.

Ремонт машин для збирання кукурудзи, буряків, картоплі

2
8.

Ремонт приладів електрообладнання і агрегатів гідравлічної системи

2Всього годин:

30
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка