Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 7233. Оа. 01. 00-2014Сторінка1/28
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.51 Mb.
#10671
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233. ОА.01.00-2014

(позначення стандарту)
Професія : Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування
Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування 1-2, 3, 4, 5, 6-го розрядів


Видання офіційне

Київ - 2014Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України


від 30.09.2014 № 1098

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233. ОА.01.00-2014
(позначення стандарту)
Професія : Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування
Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування 1-2, 3, 4, 5, 6-го розрядів
Видання офіційне

Київ - 2014
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Кобута Василь Мирославович – майстер виробничого навчання Войнилівського професійного ліцею.

Василів Юрій Михайлович – викладач професійно-теоретичної підготовки ПТУ №31 м.Городенка.

Олійник Ігор Романович – викладач професійно-теоретичної підготовки Войнилівського професійного ліцею.

Афанасьєв Роман Павлович – майстер виробничого навчання Войнилівського професійного ліцею.

Верховцев Володимир Михайлович – методист ДЗ «Навчально-методичний кабінет ПТО».
Науковий консультант

Вихованець Віктор Ярославович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач технологічним відділом Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету.
Рецензенти

Гопайнич Марія Григорівна – директор Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
Роботодавець

Цявук Олександр Іванович – директор ТзОВ «Райз-Прикараття»

Керівники проекту

Супрун В'ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – методист вищої категорії сектору науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки ДСПТО відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.Шнюкова

Ірина

Вадимівна


- науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.

Рудик Марія - директор Навчально-методичного

Олександрівна кабінету професійно-технічної освіти

в Івано-Франківській області.


Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.
*Примітка

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування” 1-2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 1-2 розряд складає 631 годину, на 3-й розряд складає 318 годин, на 4 –й розряд складає 402 години, на 5-й розряд складає 402 години, на 6-й розряд складає 402 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).


Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» (Випуск 42 «Оброблення металу», Частина 2. «Робітники», Книга 4, Розділ «Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування»Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 20.12.2001 р. № 236),досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь інавичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень»(Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач)повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі)допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО7233.ОА.01.00-2014 (позначення стандарту)

Професія : Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування
Код: 7233

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування 1-2-го розрядів

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

( підприємства, установи та організації, що здійснюють ( або забезпечують) підготовку ( підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


1. Професія - 7233Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

2. Кваліфікація – слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

основні прийоми виконання робіт з розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів;

призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей;

найменування та маркування металів, мастил, мийних речовин, палива.


Повинен вміти:

розбирати прості вузли сільськогосподарських машин і тракторів;

обпилювати зовнішні і внутрішні поверхні, зачищати задирки у деталей;

проводити рубання металу вручну;

різати заготовки з прутка, листа металу і труб ручними ножицями, ножівками;

готувати вироби та вузли під зварювання та зачищати після зварювання;

промивати, очищати та змащувати деталі машин;

мити та зливати мастила з машин;

очищати машини і трактори від бруду;

брати участь в ремонті простих машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

( підприємства, установи та організації, що здійснюють ( або забезпечують) підготовку ( підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


Професія 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
4. Кваліфікація – слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2-го розряду
5. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли і підготовка до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів та тракторів;

призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв, та середньої складності вимірювального інструменту;

призначення і застосування охолоджувальних і гальмівних рідин, мастил, палива;

механічні властивості матеріалів, які обробляє;

базові знання про допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує.
Повинен уміти:

розбирати сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готувати їх до ремонту;

ремонтувати, складати прості з'єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей;

знімати і установлювати освітлювальну арматуру;

виконувати слюсарне оброблення та підганяння деталей за 12 - 14-м квалітетами (5 - 6-м класами точності);

виконувати роботи з застосуванням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах;

нарізати різьби ручними мітчиками і плашками;

брати участь в ремонті машин середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.6.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен :

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


7. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

7.1.При вступі на навчання.

Повна або базова загальна середня освіта.

7.2. При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин 1-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

7.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією

слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.


8. Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки та устаткування.9. Специфічні вимоги

9.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

9.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

9.3. Медичні обмеження.Типовий навчальний план

Професія: Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування

Кваліфікація: 1-2 розряди

Загальний фонд навчального часу – 661 годин

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

741.1.

Основи правових знань

17

 

1.2.

Інформаційні технології

17

2

1.3.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

 

1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

1.5

Резерв часу

15

 

2

Професійно-теоретична підготовка

267

7

2.1

Трактори

85
2.2

Сільськогосподарські машини

46
2.3

Слюсарна справа

36

 

2.4

Система технічного обслуговування і ремонту машин

36

 

2.5

Технічне креслення

17

 5

2.6

Електротехніка

17

2

2.7

Охорона праці

30

 

3

Професійно-практична підготовка

283

 

3.1.

Виробниче навчання

150

 

3.2.

Виробнича практика

133

 

4.

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація(або проміжна) поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7

 

 6.

Загальний обсяг навчального часу

(без п. 4)

631

9Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

1-2 розряду

 1. Кабінети

 • Охорони праці та ПДР

 • Інформаційних технологій

 • Основ електротехніки

 • Будови тракторів

 • Будови сільськогосподарських машин

 • Слюсарно-ремонтної справи 1. Лабораторії

 • Будови тракторів

 • Будови сільськогосподарських машин
 1. Майстерні

 • Слюсарна

 • Ремонтна

 • Пункт технічного обслуговуванняПримітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств замовників кадрів.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

з\п
Тема

Кількість годинВсього

З них на лабораторно – практичні роботи

1

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави.

1
2

Конституційні основи України

5
3

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4

Господарство і право

1
5

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів.

2
6

Праця, закон і ми

2
7

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
8

Злочин і покарання

2
9

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України.

1Всього годин :

17

Тема 1.Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.
Тема 2.Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми
Загальна характеристика трудового права України. Право громадян України на працю.

Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.


Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративнавідповідальність
Визначення та загальніположенняадміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюваннівідносин у сфері державного управління.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.
Тема 9. Правоваохоронаприроди. Охоронаприроди - невід'ємнаумоваекономічного та соціальногорозвиткуУкраїни
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»


з\п

Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно – практичні роботи

1.

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

9

2

2.

Системи управління на основі комп’ютерних технології

8Всього годин:

17

2


Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робото-технічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Числове програмне управління та його різновидності.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

Лабораторно-практичні роботи

1. Складання алгоритмів управління автоматизації обладнанням.

2. Складання алгоритмів роботи числового програмного управління для виробництва.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація по визначенню та принципу дії.

Датчики, їх визначення. Класифікація датчиків за видами вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ).

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Рівні управління верстатами. Основні функції програмного керування на кожному рівні управління.
Типова навчальна програма з предмета


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка