Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5123. Gh. 55. 40 2014Сторінка1/7
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.52 Mb.
#13072
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 5123.GH.55.40-2014

(позначення стандарту)

Професія: Бармен


Код: 5123
Кваліфікація: бармен 4, 5-го розрядів


Видання офіційне

Київ - 2014Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 9» вересня 2014 р. № 1029

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 5123.GH.55.40-2014

(позначення стандарту)
Професія: Бармен
Код: 5123
Кваліфікація: бармен 4, 5-го розрядів


Видання офіційне

Київ - 2014

Авторський колектив


Назарець Зінаїда Олексіївна –

методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

Ракленко Ірина Миколаївна –

викладач Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харкова».

Сойфер Наталія Анатоліївна –

викладач Харківського професійного ліцею харчових технологій та торгівлі.

Білоус Тетяна Володимирівна –

майстер виробничого навчання Ізюмського професійного ліцею.

Потєєва Діна Миколаївна –

адміністратор ресторану «Місто»
м. Харків.

Науковий консультант
Мостова Людмила Миколаївна –

кандидат технічних наук, доцент, завідуюча кафедрою «Технології та організації рестораного бізнесу» Харківського торгівельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Рецензенти
Тронза Ліана Олександрівна –

Чібісова Вікторія Петрівна –
директор ресторану «Райський уголок» м. Харків.
завідуюча відділом з підготовки робітничих професій та підвищення кваліфікації Харківського торгівельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Варапаєва Людмила Миронівна –

доцент кафедри готельного та ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Літературний редактор
Горєнкова Ольга Іванівна –

методист Науково- методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.


Технічний редактор
Лисак Ольга Іванівна –

викладач Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харкова».

Керівники проекту

Супрун В'ячеслав Васильович - директор департаменту професійно- технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький Віктор Валентинович - начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.


Шнюкова Ірина Вадимівна –

науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


РуслановаТетяна Олександрівна –

директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.

Телефон: (044) 248-91-16

*Примітка.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти.


Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Бармен» 4, 5 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 4-й розряд складає 834 години, на 5-й розряд – 525 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Бармен» (Випуск 65 „Торгівля і громадське харчування” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20 серпня 1999 року
№ 918), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик включено,  передбачені п. 7. „Загальних положень”, Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004р. №336 .

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


1. Професія: 5123 Бармен

2. Кваліфікація: бармен 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

асортимент, рецептури, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту алкогольних, слабоалкогольних, безалкогольних готових до споживання та змішаних напоїв, що складають класичну карту бару, закусок, страв і кондитерських виробів;

температурні режими подавання готових до споживання та змішаних напоїв, закусок, страв;

умови і терміни зберігання кулінарної продукції та покупних товарів, вимоги до якості барної продукції;

основи національного та безпечного харчування;

правила етикету і технологію обслуговування споживачів за барною стійкою та в залі;

правила роботи закладів ресторанного господарства;

правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

Основні типи барних карт (класична, винна, дегустаційна, сезонна, чайна, коктейльна, кальянна, сигарна і пр..).

Правила проведення інвентаризації;

правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами;

форми розрахунку зі споживачами, в тому числі за кредитними та дисконтними картками;

порядок оформлення рахунків і розрахунку по них із споживачами;

програми і знижки, що діють у певні години і дні у закладах ресторанного господарства, правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, реєстраторів розрахункових операцій (РРО), барного інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

правила експлуатації відео та аудіотехніки, R-kepper (1С);

іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, основи галузевої економіки і підприємництва, правових знань, конфліктології.
Повинен вміти:

обслуговувати споживачів;

володіти комунікативними здібностями, базовим словесним запасом, пропонувати, демонструвати, реалізовувати готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові соки та мінеральні води), кондитерські вироби, закуски, страви;

готувати обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних, змішаних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок;

брати участь у розробці барних карт;

застосовувати різні способи декорування посуду для напоїв;

брати учать у проведенні інвентаризації бару;

складати заявки та отримувати напої, кулінарну продукцію та покупні товари;

відбракувати неякісні товари за органолептичними показниками;

забезпечувати зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання; оформляти вітрини та барну стійку, утримувати їх у належному стані;

експлуатувати та обслуговувати аудіо та відеоапаратуру, R-kepper (1С);

контролювати дотримання споживачами культури поведінки;

вести необхідний облік, складати та здавати товарні звіти;

підраховувати та здавати гроші.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання


Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» і стаж роботи за технологічно суміжними професіями офіціанта або буфетника 4-го розряду – не менше 1 року або 3-го розряду – не менше 2 років.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією бармена 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.


 1. Сфера професійного використання випускника

Заклади ресторанного господарства.


 1. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.
Типовий навчальний план

Професія: Бармен

Код: 5123

Рівень кваліфікаціі: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу – 849 годинз/п
      1. Навчальні предмети
Кількість годин

Всього

З них на

практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

4

1.1.

Інформаційні технології


17

4

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Основи правових знань

17
1.4.

Правила дорожнього руху

8
1.5.

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

276

67

2.1.

Організація обслуговування в барах і ресторанах

51

13

2.2.

Технологія приготування напоїв і коктейлів, та їх характеристика

55

16

2.3.

Кулінарна характеристика страв

12

2

2.4.

Торгово-технологічне обладнання

24

9

2.5

Товарознавство продовольчих товарів

20

2

2.6.

Фізіологія харчування, санітарія і гігієна

17
2.7.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

34

12

2.8.
   1. Основи калькуляції і облік


24

13

2.9.
   1. Професійна етика і психологія


24
2.2.

Охорона праці

15
3.

Професійно-практична підготовка

477
3.1.
  1. В Виробниче навчання


204
3.2.

Виробнича практика

273
4.

Консультації

15
5.

Державна кваліфікаційна атестація

7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)

834

71Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Бармен”4-го розряду
 1. Кабінети

Організації обслуговування в барах і ресторанах

Технології приготування їжі

Обладнання підприємств харчування

Охорони праці

Санітарії та гігієни

Товарознавство продовольчих товарів

Іноземної мови

Інформаційних технологій


 1. Лабораторії

Кухня-лабораторія з дегустаційною залою (навчальною аудиторією)

Навчальний бар


Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма

з предмета «Інформаційні технології»
теми

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Інформація та інформаційні технології

2
2

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

4

2

3

Мережні системи та сервіси

4

2
 1. Всього годин:


10

4


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.


Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

Power Point.


Лабораторно-практичні роботи

 1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

 2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.Лабораторно-практичні роботи

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).2. Створення публікацій «Інновації в професії».

 1. Типова навчальна програма

 2. з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 3. з/п

  Тема

  Кількість годин

  Всього

  З них на лабораторно-практичні роботи

  1.  1
  2.

  Ресторанне господарство в галузевій структурі економіки України

  2
  3.

  Науково-технічний прогрес і економічне зростання в закладах ресторанного господарства

  2
  4.

  Організація ресторанного господарства

  3
  5.

  Підприємство як суб’єкт господарювання

  2
  6.

  Кадри закладів ресторанного господарства

  3
  7.

  Продуктивність праці

  1
  8.

  Організація й оплата праці

  3
  Всього годин:

  17


 4. Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

 5. Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентно-спроможними на ринку праці працівниками. 6. Тема 2. Ресторанне господарство в галузевій структурі економіки України 7. Поняття та класифікація галузей економіки України. Місце та роль ресторанного господарства в економіці України. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури підприємств ресторанного гос­подарства України. 8. Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в закладах ресторанного господарства

 9. Науково-технічний прогрес (НТП) та науково-технічна революція (НТР). Основні напрямки науково-технічного прогресу в ресторанному господарстві.

 10. Тема 4. Організація ресторанного господарства 11. Організація виробничо-торгівельної діяльності. Формування та структура господарського процесу в ЗРГ. Види послуг підприємств ресторанного господарства. Особливості діяльності основних типів підприємств ресторанного господарства. 12. Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання 13. Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. 14. Тема 6. Кадри підприємства ресторанного господарства 15. Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства ресторанного господарства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. 16. Тема 7. Продуктивність праці 17. Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення. 18. Тема 8. Організація й оплата праці 19. Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, преміювання. Мотивація діяльності працівників.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань »
з/п

Тема

Кількість годин
 1. Всього


З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2.

Конституційні основи України

5
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4.

Господарство і право

1
5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

2
6.

Праця, закон і ми

2
7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
8.

Злочин і покарання

2
9.

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

1Всього годин:

17
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал