Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5122. Он 55. 50-2013Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики УкраїниДержавний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 5122. ОН 55.50-2013

(позначення стандарту)
Професія: Кухар дитячого харчування
Код: 5122
Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

Київ 2013
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України
Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України

від 28.10.2013 № 1488
Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 5122. ОН 55.50-2013

(позначення стандарту)


Професія: Кухар дитячого харчування
Код: 5122
Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Кухар дитячого харчування» 5 розряду розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності

У ПТНЗ першого атестаційного рівня
тривалість професійного навчання на 5 розряд складає
556 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі


кваліфікаційної характеристики професії «Кухар дитячого харчування» (Випуск 65 «Торгівля та громадське харчування» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20 серпня 1999 р. № 918), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують підготовку (перепідготовку) кваліфікованих робітників)


 1. Професія: 5122 Кухар дитячого харчування

 2. Кваліфікація: 5 розряд

 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основи та особливості харчування дітей різного віку; характеристики та біологічну цінність харчових продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності; терміни та умови зберігання і використання продовольчої сировини та готової продукції, напівфабрикатів; особливості кулінарного оброблення продуктів для дітей; технологію виготовляння перших, других, солодких, холодних страв та виробів з тіста; особливості застосування в дитячому харчуванні жирів, речовин з гострим смаком; правила використання високоцінних круп та розширений асортимент страв з круп; вітамінозберігаючу технологію виготовляння страв; порядок використання вітамінних препаратів (аскорбінової кислоти, напоїв з шипшини тощо); режим та тривалість теплової обробки, норми співвідношення та послідовність закладання сировини; обсяг страв відповідно до віку дітей; правила подавання страв дітям; режими харчування дітей для I та II зміни; розподіл добового раціону на сніданок, обід та полудень за калорійністю; правила користування таблицею заміни продуктів; основи раціонального та безпечного харчування; правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств харчування; заходи щодо запобігання харчових отруєнь; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти: складати замовлення та отримувати від матеріально відповідальної особи необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину за кількістю та якістю, забезпечувати їх зберігання для подальшого виготовляння страв та виробів; складати меню страв; використовувати сезонні продукти, овочі, фрукти, зелень, молоко та молокопродукти; здійснювати первинне механічне та теплове кулінарне оброблення продуктів; виготовляти для дітей різного віку відповідно до їх фізіологічних особливостей, правил раціонального та лікувально-профілактичного харчування гарячі і холодні супи, соуси; страви і гарніри з овочів та грибів, страви і гарніри з круп, бобових та макаронних виробів, страви з м’яса та м’ясних продуктів; страви з птиці, дичини і кролика; страви з риби та нерибних морепродуктів; страви з яєць, молока і сиру; холодні страви і закуски; солодкі страви; гарячі і холодні напої; страви і гарніри з борошна та кулінарні вироби; кондитерські вироби; страви, збагачені вітамінами, та вітамінізовані продукти; додержуватись санітарних норм, технології і рецептури виготовляння страв; порціонувати страви; застосовувати особливі прийоми оздоблення страв з елементами привабливості; роздавати страви відповідно до норм харчування для дітей різного віку.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) виконувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Кухар» 4 –го розряду: • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

 • за умови перепідготовки стаж роботи за професією «Кухар» 4-го розряду не менше 2 років.


6. Сфера професійного використання випускника

Діяльність ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі.7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

Професія: 5122 Кухар дитячого харчування

Кваліфікація: 5 розряд

Загальний фонд навчального часу – 576 годин№№

з/п
Навчальні предмети
Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

28

4

1.1

Основи правових знань

7
1.2

Інформаційні технології

7

4

1.3

Основи галузевої економіки

7
1.4

Резерв часу

7
2.

Професійно-теоретична підготовка

179

42

2.1.

Технологія приготування їжі

80

33

2.2.

Устаткування підприємств харчування

21

4

2.3

Організація обслуговування дітей на підприємствах ресторанного господарства

14

2

2.4

Облік, калькуляція і звітність

14

3

2.5

Фізіологія харчування

21
2.6

Санітарія та гігієна харчування

14
2.7

Охорона праці

15
3.

Професійно-практична підготовка

342
3.1

Виробниче навчання


132
3.2

Виробнича практика


210
4.

Консультації


20
5.

Державна кваліфікаційна атестація


7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)


556

46


Перелік кабінетів і лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією “Кухар дитячого харчування”

5 розряду


1.Кабінети:

2. Лабораторії:

 • Технології приготування їжі

 • Кухня-лабораторія з

 • Устаткування підприємств харчування

дегустаційним залом

 • Організації обслуговування

(навчальною аудиторією)

 • Гігієни, санітарії та фізіології харчування

 • Інформаційних техноогій

 • Інформатики та комп’ютерної техніки

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників кадрів.


Типова навчальна програма

з предмета “Основи правових знань”

№ з/п


Тема


Кількість годин

всього


з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Основи державного права України. Права дитини

2
2.

Закон України «Про дитяче харчування»

2
3.

Закон України «Про якість та безпеку харчової та продовольчої сировини»

1
4.

Адміністративна та кримінальна відповідальність в галузі ресторанного господарства

2
Всього:

7

Тема 1. Основи державного права України. Права дитини

Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України. Права дитини. Декларація прав дитини. Закон України «Про охорону дитинства». Закон України «Про дошкільне виховання».Тема 2. Закон України «Про дитяче харчування»

Основні терміни та їх значення. Порядок забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку продуктами дитячого харчування;мета державного регулювання і стимулювання виробництва та обігу продуктів дитячого харчування. Окремі вимоги до етикування продуктів дитячого харчування. Відповідальність за порушення законодавства про дитяче харчування. Закон України «Про молоко та молочні продукти».Тема 3. Закон України «Про якість та безпеку харчової та продовольчої сировини»

Основні терміни та їх визначення. Вимоги щодо запобігання шкоді здоров’ю. Споживачів харчових продуктів і продовольчої сировини. Документальне підтвердження належної якості та безпеки харчових продуктів. Органи, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів.Тема 4. Адміністративна та кримінальна відповідальність в галузі ресторанного господарства

Адміністративна та кримінальна відповідальність працівників за порушення правил торгівлі та надання неякісних послуг працівниками підприємств ресторанного господарства.

Основні вимоги щодо виробництва та обігу продуктів дитячого харчування.

Відповідальність за порушення законодавства про дитяче харчування.Типова навчальна програма

з предмета «Інформаційні технології»

з/пТема


Кількість годин

Всього


з них на

лабораторно-практичні роботи1.


Використання програмних засобів для вирішення

галузевих завдань.


7


4

Всього:

7

4Тема 1. Використання програмних засобів для вирішення галузевих завдань.

Розвиток інформаційних технологій в сучасному суспільстві.

Правила з охорони праці та поведінки під час роботи в кабінеті комп’ютерною техніки.

Програма MS Excel та її використання в роботі з розрахунковими документами.

Програма MS Publisher та її використання для створення каталогу товарів, меню кафе, ресторану і ін.

Застосування Інтернету в галузі.Лабораторно-практичні роботи:

 1. Підготовка розрахункових документів засобами MS Excel.

 2. Створення меню дитячого кафе засобами MS Publisher.Типова навчальна програма

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

з них на

лабораторно-практичні роботи

Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

1Продуктивність праці на підприємствах дитячого харчування

1


Планування підприємницької діяльності

2
4.

Фінансова база підприємства

1
5.

Комерційна діяльність підприємств дитячого харчування. Інновації в діяльності сучасного підприємства ресторанного господарства

2

Всього годин

7
Тема 1. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Правові акти про підприємства. Закон України «Про підприємство», «Про державну підтримку малого і середнього підприємства», «Про підприємництво». Загальні правові економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами та юридичними особами.Тема 2. Продуктивність праці на підприємствах дитячого харчування

Показники продуктивності праці та методи її розрахунку.Тема 3. Планування підприємницької діяльності

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.Тема 4. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва, шляхи їх скорочення. Балансовий та чистий прибуток.. Рентабельність продукції і виробництва.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка