Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5122-но. 55. 3-5-2007Сторінка1/15
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.82 Mb.
#19381
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007

(позначення стандарту)

Професія - Кухар
Код - 5122
Кваліфікація - 3, 4, 5, 6 розряди


Видання офіційне

Київ 2007
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від “29”серпня 2007р. №771
ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці та соціальної політикивід “29”серпня 2007р.Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007

(позначення стандарту)

Професія - Кухар
Код - 5122
Кваліфікація - 3, 4, 5, 6 розряди


Видання офіційне

Київ 2007

Розробники:

Тарасенко Євгенія Василівна — керівник експериментального педагогічного майданчика Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, заступник декана факультету ресторанно-готельного і туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат технічних наук, доцент.

Гриценок Надія Іванівна — провідний спеціаліст Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Тукало Тетяна Василівна – завідувач виробництвом комбінату харчування навчально-виробничого об’єднання Київського національного торговельно-економічного університету (володар та призер Всесвітніх чемпіонатів та конкурсів кулінарної майстерності).

Черній Майя Петрівна – інженер-технолог, менеджер-адміністратор корпорації “Укравто”.

Мельникова Марина Борисівна – завідувач методичним кабінетом Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Ніколіна Валентина Василівна — методист експериментально-педагогічного майданчика Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Куба Олена Миколаївна - викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Дахно Ольга Миколаївна - викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Косовенко Марія Савелівна - викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Глущенко Людмила Іванівна - викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Науковий консультант:

Радкевич Валентина Олександрівна — завідувач відділу дидактики професійної освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент відділення професійної освіти АПН України.

Рецензенти:

Онопрієнко Раїса Василівна – завідуюча виробництвом ресторану “Первак” Товариства з обмеженою відповідальністю “Гетьман і Ко”, м. Київ;

Радомська Тетяна Володимирівна – начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості;

Расулов Раміс Асімович – к.т.н., доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету.

Літературний редактор:

Дмитренко Оксана Анатолієвназаступник директора з навчально-методичної роботи, викладач української мови Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету..

Технічний редактор:

Ніколіна Валентина Василівна — методист експериментально-педагогічного майданчика Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Керівники проекту:

Бондар Георгій Петровичдиректор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації;

Шляхтичеві Людмила Іванівна — завідувач сектору методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Кухар” 3-6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:


 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає: на 3 розряд - 914 годин, на 4 розряд – 1105 годин, 5 розряд – 720 годин, 6 розряд – 465 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:


 • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування”, “Дизайн виробництва” та інші).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП „Торгівля та громадське харчування”, випуск 65, 2001 р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок кухаря. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, роз.2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях закладів ресторанного господарства.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики УкраїниДержавний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007

(позначення стандарту)


Професія - Кухар
Код - 5122
Кваліфікація - 3 розряд

Видання офіційне

Київ 2007
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)


 1. Професія - 5122 Кухар

(код, назва професії)


 1. Кваліфікація - __3 розряд_____________________

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)


 1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки картоплі, овочів, грибів, м'яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів і бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх зберігання; способи, методи та форми нарізання овочів і зелені; технологію виготовлення котлетної маси з м'яса, риби та напівфабрикатів з неї; прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску (комплектації) готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію виготовлення, вимоги до якості варених, смажених, запечених овочів, страв з круп, макаронних виробів і бобових, нескладних супів, страв з яєць, прісного тіста, страв з концентратів; організацію робочих місць під час виконання робіт; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств харчування; санітарні правила для підприємств харчування; правила санітарної обробки столового та кухонного посуду, інструментів, інвентарю, їх маркування та використання; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; призначення, зміст та порядок користування нормативно–технологічними документами: Збірником рецептур страв і кулінарних виробів, технологічними картками.
Повинен уміти: проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Здійснювати допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів. Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає вироби. Виготовляти страви з концентратів. Порціонувати (комплектувати), роздавати страви масового попиту.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:


а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.


5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.


6. Сфера професійного використання випускника

Діяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі.


7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.
Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітниківПрофесія - 5122 Кухар

(код, назва професії)

Кваліфікація - 3 розряд

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу – 914 годин

№№

з/п
Навчальні предмети
Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

2.

Загально-професійна підготовка

74

14

2.1.

Інформаційні технології


17

12

2.2.

Основи правових знань

17

2

2.3.

Правила дорожнього руху

8
2.4.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
2.5.

Резерв часу

15
3.

Професійно-теоретична підготовка

266

54

3.1.

Технологія приготування їжі з основами товарознавства

102

28

3.2.

Устаткування підприємств харчування

70

20

3.3.

Гігієна та санітарія виробництва

27
3.4.

Організація виробництва та обслуговування

27
3.5

Облік, калькуляція і звітність

10

6

3.6

Охорона праці

30
4.

Професійно-практична підготовка

547
4.1.

Виробниче навчання


204
4.2.

Виробнича практика


343
5.

Консультації


20
6.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)


7
7.

Загальний обсяг навчального часу (без п.5)


894

68


Перелік кабінетів і лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією 5122 “Кухар”

1.Кабінети:

2. Лабораторії:

 • Технології приготування їжі *

 • Кухня-лабораторія з

 • Устаткування підприємств харчування

дегустаційним залом

 • Організації обслуговування

(навчальною аудиторією)

 • Інформаційних

 • Охорони праці *

технологій *

 • Інформатики та комп’ютерної техніки
Примітка: для підприємств, організацій, установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності кабінетів, лабораторій, майстерень позначених - *.

Типова навчальна програма з предмета

“Інформаційні технології”3 розряд Кухарз/п


Тема


Кількість годин

Всього


З них на лабораторно-практичні роботи

1

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. Система “Ресторан”

2

2

Оформлення ділових паперів за допомогою текстових редакторів

5

4

3

Використання електронних таблиць

10

8
Всього годин:


17


12


Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. Система „Ресторан”.

Ознайомлення учнів з автоматизацією роботи з документацією у ресторанному господарстві.


Тема 2. Оформлення ділових паперів за допомогою текстових редакторів

Текстовий редактор MS Word.Лабораторно-практична робота 1: текстовий редактор MS Word. Робота з меню “Таблиця”. Виконання індивідуального завдання, робота з документами, що містять таблиці (побудова таблиці, видалення та додавання рядків і стовпців, форматування інформації в таблицях).

Лабораторно-практична робота 2: текстовий редактор MS Word. Знайомство з панеллю інструментів “Малювання”. Створення графічних елементів в документі (схем, графіків та ін.).

Каталог: 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Відділ освіти Тлумацької райдержадміністрації Методичний кабінет Гостівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
2016 -> Реферат це одна з форм письмового подання результатів індивідуальної роботи вчителя над обраною науково-методичною темою (проблемою). Найчастіше реферат готують
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Міністерство юстиції україни зіньківське районне управління юстиції полтавської області узагальнення
2016 -> Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Особливості управлінської діяльності в сучасній школі: методичний аспект Методичні рекомендації Суми-2016
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал