Державний центр зайнятості України Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Науково-методичний центр) Методика складання бізнес-плану для безробітних, які вирішили започаткувати власний бізнесСторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.88 Mb.
#15694
  1   2   3   4   5


Державний центр зайнятості України

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

(Науково-методичний центр)

Методика складання

бізнес-плану для безробітних,

які вирішили започаткувати власний бізнес

(методичні рекомендації)

Київ  2000


Методику складання бізнес-плану для безробітних, які вирішили започаткувати власний бізнес (зайнятися підприємництвом), розроблено Агентством з розвитку підприємництва за участю Науково-методичного центру по забезпеченню профорієнтації та професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Для безробітних, які вирішили започаткувати свій власний бізнес (зайнятися підприємництвом), фахівців державної служби зайнятості, які займаються питаннями організації професійного навчання безробітних, а також можуть використовуватися навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами, що здійснюють навчання громадян з цього напряму.

Рецензент: Президент Спілки орендарів та підприємців України

В. Хмільовський

Схвалено

Експертною Радою з експертизи навчально-

програмної та методичної документації з

профорієнтації та навчання незайнятого населення

(протокол № 4 від 11 грудня 2000 р.)

Передмова


Ринкова економіка пред'являє до підприємців достатньо високі вимоги. Це пояснюється значним підвищенням конкуренції і відповідальності бажаючих створити свій бізнес за прийняте рішення.

Кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен перш за все ясно бачити перспективу своєї справи у фінансових, матеріальних, технічних, інтелектуальних ресурсах, визначити джерела їх отримання, розрахувати ефективність використання цих ресурсів у процесі роботи свого підприємства.

Інструментом для здійненності ідеї або проекту є планування та розробка бізнес-плану.

Як правило, бізнес-план складається після того, як виконано попередню роботу із вивчення бізнес-пропозиції, проведено дослідження і прийнято остаточні рішення щодо принципової можливості його фінансування. Варто визначити, як поєднуються цілі проекту і підприємства, на якому він реалізовуватиметься, і яким чином враховуватимуться інтереси партнерів, кредиторів, інвесторів.

Успіх вашого підприємства забезпечуватиметься у тому випадку, якщо всі наявні ресурси спрямовуватимуться на досягнення цілі і використовуватимуться з максимальним ефектом, чому сприяє розробка і впровадження бізнес-плану.

Запропонований методичний посібник має на меті дати особі, яка зорієнтована на підприємницьку діяльність, уявлення про процес планування діяльності підприємства (фірми), навчити навичок рішення економічних завдань і самостійної розробки бізнес-плану.


1.1. Загальні положення

Бізнес-план (надалі  план)  це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

Для того, щоб бізнес-план працював він повинен бути:


 • простим та легким для розуміння;

 • точним, тобто розрахованим на даних копіткої дослідницької праці та адекватних розрахунків, а не на здогадках та припущеннях.

Такі умови дозволять документу бути інструментом при координації і кооперуванні декількох підприємств, що виготовлятимуть новий продукт, або його удосконалену модифікацію.

1.2. ФУНКЦІЇ бізнес-плану


Бізнес-план служить для виконання наступних дій:

 • визначення цілей бізнесу;

 • одержання фінансових ресурсів;

 • викладення системи доказів, які переконують інвестора у перспективності проекту;

 • визначення ступеня життездатності та майбутньої стійкості підприємства;

 • створення системи кількісних та якісних показників, які оцінюватимуть результати діяльності;

 • передбачення ризиків підприємницької діяльності

 • оцінювання сильних і слабких сторін бізнесу.

1.3. загальнІ етапи розробки та обсяг бізнес-плану

Запорукою успіху підприємницької діяльності є успішний поча­ток справи. Підприємцям-початківціям потрібні будуть навички, щоб описати дво- або трирічну перспективу розвитку свого бізнесу. Особливо це важливо в економічних умовах, що швидко зміються.

Процес складання бізнес-плану  це послідовне викладення системи реалізації проекту, тобто ключових моментів, що переконують інвестора чи партнера в його вигідності та необхідності участі. Значна частина бізнес-плану  розділи планомірного контролю та регулювання бізнесу.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей підприємства, для якого розробляється бізнес-план, є декілька етапів, які необхідно послідовно пройти при його розробці: • Визначення та розробка концепції бізнес-плану

На цьому етапі підприємець повинен:

 1. Здійснити пошук підприємницької ідеї

Джерелами таких ідей найчастіше бувають: вивчення запи­тів і побажань споживачів, критичний аналіз товарів, які випуска­ють інші фірми, бесіди з продавцями торговельних закладів, вив­чення технічної літератури та патентної інформації, результати власних досліджень і розробок. Для пошуку підприємницьких ідей використовуються різноманітні методи («мозкового штурму», кон­ференції ідей, «колективного блокнота», контрольних запитань).


 1. Вибрати сферу діяльності

Вибір сфери підприємницької діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво) здійснюється з урахуванням:

1) суті та спрямованості ідеї майбутнього бізнесу;

2) особистих факторів (власний практичний досвід, наявність відповідної освіти та знань);

3) зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодав­чо заборонені сфери та види діяльності, сучасні й майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів.
 1. Вибрати доцільну форму організації бізнесу

Процедура вибору організаційно-правової форми бізнесу передбачає:

 1. визначення форми організації бізнесу (приватний підприємець, приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з повною відповідальністю);

б) визначення особливостей, переваг і недоліків кожної з цих форм.


 1. Прийняти рішення щодо способу започаткування бізнесу

Тради­ційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:

 1. створення підприємства «з нуля»;

б) придбання фірми, що вже існує;

в) придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцеві (підприємству) право на продаж (виробництво, здійснення певної діяльнос­ті) товарів чи послуг великої фірми, яка вже добре відома спожива­чам.
 • Чітко визначити список тих, кому буде надано бізнес-план

Потрібно показати для кого готується цей бізнес-план (для внутрішнього користування, для інвесторів, комерційних банків, лізінгодавця).


 • Зібрати інформацію, яка потрібна для написання бізнес-плану

На цьому етапі виконується така робота:

 1. збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова й загальноекономічна інформація про майбутній бізнес;

 2. з'ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку біз­несу в зовнішньому середовищі, які поділяються на три гру­пи: загальноекономічні фактори, галузеві фактори, конкуренти;

 3. оцінюються сильні та слабкі сторони підприємства.

Сильні сторони — це особливі, унікальні або принаймні оригінальні спо­соби конкурентної боротьби.

Слабкі сторони — це те, в чому підприємство відстає від конкурентів.
 • Вибір структури бізнес-плану та його розробка

Головна мета цього етапу — довести економічну доцільність створення певного бізнесу. Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе гроші в запро­понований проект.
За обсягом бізнес-плани можливо розділити на три основні категорії :

 • Стислий

 • Повний

 • Операційний

Стислий бізнес-план

Якщо ви підприємець-початківець або ваша компания порівняно молода і не планує випуск декількох найменувань товару необхідно складати стислий бізнес-план, що допоможе вам зацікавити потенційних інвесторів та отримати попередні коментарі від них , які будуть корисні при написанні розгорнутого плану.Повний бізнес-план

Повинен висвітлювати всі аспекти діяльності компанії і в той же час не перевищувати 40 стор. Повний бізнес-план потрібен для залучення фінансування у більших розмірах.Операційний бізнес-план.

Трапляються ситуації, коли підприємству необхідний детальний план, який висвітлює всі подробиці стратегії та організації продажу, маркетингу, виробничої політики компанії, а також містить докладні фінансові прогнози.

1.4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Бізнес-план є першим своєрідним рекламним продуктом, що презентує підприємця та його бізнес.

Складіть його так, щоб кожний розділ легко можна було відшукати (використайте для розмежування різних фунціональних частин плану зручні роздільники).

Якщо документ виконано на папері формату А4, то підберіть для титульного аркуша привабливу обкладинку такого ж формату. Скористайтеся можливостями комп'ютера, принтера, друкарської машинки. Див. додаток 1. Також потрібно врахувати такі зауваження: • заголовок виділяється жирним шрифтом

 • знизу по центру обов'язково вказується адреса підприємства і дата складання документа.

 • Після титульного аркуша повинна бути сторінка із змістом документа, де обовязково вказуються усі теми, які визначаються в документі, номер сторінки, на котрій розпочинається огляд певної теми.

 • Сторінки нумеруються арабськими цифрами (1, 2, 3...)

 • Основні розділи нумеруються римськими цифрами (І, ІІ, ІІІ...)

 • Додатки зазначаються буквами А, Б, В, .

Таблиці, діаграми та графіки сприятимуть повнішому сприйманню інформації і повинні бути простими для розуміння.

2. основні розділи та зміст бізнес-плану

Для розробки бізнес-плану рекомендуємо використовувати таку структуру: 1. Стислий опис проекту (резюме)

 2. Опис товару чи послуги:

  • характеристика ринків сбуту

  • характеристика товару чи послуг

  • призначення та сфери застосування

  • основні особливості товару

  • переваги і недоліки товару

  • аналіз конкурентів

 3. План маркетингу:

  • схема розповсюдження товару

  • ціноутворення

  • вибір цільових сегментів ринку та прогноз продаж

  • методи реалізації та стимулювання продажу (збуту)

  • організація післяпродажного обслуговування клієнтів

  • реклама
 1. План виробництва продукції (послуги)
 1. Організаційний план
 1. Оцінка можливих ризиків
 1. Фінансовий план

2.1. СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЕКТУ (РЕЗЮМЕ)

Резюме складається після того, як закінчено розробку усього бізнес-плану і розміщується на початку документа. Резюме висвітлює головну мету, структуру, фінансові потреби та переваги проекту. В резюме необхідно показати, що саме цей бізнес користуватиметься успіхом. У цьому розділі рекомендуємо надати таку інформацію:1. Загальні дані. Вказати повну назву, адресу підприємства, форму власності, засновників.

2. Мета бізнесу. Описати як пропонований продукт чи послуга буде сприяти досягненню ваших цілей у бізнесі. Яка нова технологія, інформація або патенти використовуватимуться.

3. Можливості бізнесу. Надати кращі варіанти використання своїх ресурсів і потенційних можливостей.

4. Ринок і маркетинг. Привести дані про темпи росту сегментів ринку, у яких збираєтесь працювати. Оцінити можливості продажу у цих сегментах ринку і пояснити, на чому ґрунтуються висновки.

5. Конкурентні переваги. Показати переваги своєї продукції. (краще  у порівнянні).

6. Компетенція і професіоналізм команди. Надати інформацію про лідера команди, ініціатора ідеї чи проекту. Охарактеризувати компетенцію і професіоналізм кожного члена управлінської команди.

7. Результати діяльності. Навести показники прибутку, обсягу продажу, строків окупності інвестицій.

8. Фінансування. Наведіть, яка сума фінансування та її форма вам потрібна. В який термін ви використуєте ці кошти та в який термін їх сплатите.
2.2. ОПИС ТОВАРУ, ПОСЛУГИ

В цьому розділі наводиться характеристика ринків збуту, товару (послуги), призначення та сфери застосування, основні особливості, переваги і недоліки товару та проводиться аналіз конкурентів. • Характеристика ринків збуту підприємства

Аналізується стан галузі, в якій підприємець планує вести свій бізнес.Типовий процес дослідження ринку включає чотири етапи:

 • Вивчення необхідної інформації для аналізу;

 • Пошук та збір даних;

 • Аналіз даних;

 • Реалізація заходів, які дозволяють використовувати ці дані.

Дуже важливо правильно сформулювати ідею нового підприємства з урахуванням стану справ в галузі, щоб інвестор позитивно оцінив шанси нового підприємства у порівнянні з іншими.

Цей розділ потребує висвітлення таких питань, як: • Стислий опис галузі

У цей розділ входить опис галузі та можливостей для розвитку бізнесу.

 • Визначення кола споживачів, прогноз їх платоспроможного попиту

Визначається, хто буде споживачами вашого товару, в якому обсязі споживатимуть ваш товар, послуги;

 • Прогноз цін

Визначається, яка ціна буде встановлена на ваш продукт чи послуги.

 • Прогноз обсягів реалізації

Визначається обсяг продажу вашого продукту. Бажано це зробити з урахуванням сезонних властивостей вашого товару.


 • Характеристика товару (послуги).

Описуються усі види та модифікації товарів (послуг), які представлятимуться на ринку. Опису підлягають склад, форма, естетичний вигляд, перелічуються усі властивості матеріалів і компонентів, що входять до нього.

Для відображення структури товару доцільно використовувати таблицю 2.2, де вказується склад сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, що використовуються з їх основними характеристиками.

Таблиця 2.2.

Назва продукту

Склад продукту

Характеристика сировини, матеріалів

Вага

Додаткові характеристики • Призначення та сфера застосування

Основний наголос необхідно зробити на функціях товару і які потреби споживачів він задовільняє.


 • Основні особливості товару

Тут варто підкреслити основні відмінності між тими товарами, що є на ринку, і тими, з якими підприємство збирається на нього вийти. Особливу увагу приділити тим характеристикам, що можуть забезпечити комерційний успіх.


 • Переваги і недоліки товару

Ці поняття слід розглядати при безпосередньому порівнянні вашого товару з аналогічним.


 • Вивчення можливостей, переваг, недоліків потенційних конкурентів, резервів їх випередження

Визначаються основні типи конкурентів (прямі конкуренти, потенційні конкуренти, виробники товарів–замінників).

Вказуються основні конкуренти (у регіоні та в Україні) та їх питома вага у продажу.

Надається стисла характеристика конкурентів.

Виявляються їх основні сильні та слабкі сторони.2.3. ПЛАН МАРКЕТИНГУ
План маркетингу потрібен для внутрішньої організації діяльності фірми, але він також є необхідним інструментом при переговорах з партнерами та інвесторами.

Призначення цього розділу  дати чітку уяву про схему розповсюдження товарів, методи визначення ціни та стимулювання збуту, прогнози продажу, сервісні послуги підприємства.1. Схема розповсюдження товару

У цьому розділі необхідно подати схему розповсюдження товарів (див. табл.2.3.1), систему продажу що існує, та стимулювання збуту.

При перерахуванні методів стимулювання продажу бажано розглянути питання кредитування покупців (продажу товарів на виплат), використання знижок при купівлі товарів постійними клієнтами, оптом і т.ін.

Схема розповсюдження товару

Таблиця 2.3.1

Канали збуту продукції

Кількість

шт.

% від загальної суми

Зі складівЧерез посередниківЧерез магазини:

Оптом


ВроздрібЗамовлення поштоюПродаж фірмам і організаціямЗамовлення телефономІнші засоби
2. Ціноутворення та стимулювання збуту

Вказати, за яким з чотирьох методів ціноутворення ви будете працювати: • Собівартість

Ціна на продукт встановлюється згідно з вашими витратами плюс відсоток вашого прибутку

 • Поглиння ринку

Ваш продукт не є новим. З метою швидкого входження у ринок, ціна на продукт встановлюється на межі нижче собівартості вашого продукту.

 • Виснаження ринку

Ваш продукт є першим та унікальним і для заволодіння ринком ви встановлюєте ціну набагато вищу за собівартість. Це здійснюється з метою виснаження покупців.

 • Прямування за ринком

Ціна на ваш продукт встановлюється на рівні ціни ринку.

Необхідно визначити які особливості продуктів ( послуг) використовуватимуться для стимулювання продажу (наприклад, високоякісний сервіс, якість, доступна ціна, своєчасне постачання, гарантія, знижки постійним покупцям, подарунки, розигри призів).

Зазначити також, як реалізовуватимуться продукти (послуги) на початковому етапі. Подати план розширення продажу у майбутньому, виявити сезонні коливання продажу, визначити, що може бути зроблене для продажу продукту поза сезоном.
3. Вибір цільових сегментів ринку і прогноз продажу

Вибір сегментів ринку має на меті  збільшення ефективності збуту і зниження витрат за рахунок таких чинників, як обсяг продажів і збутових цін.

При прогнозуванні обсягів продажу і збутових цін продукції підприємств враховуються ознаки сегментації ринку товарів і послуг.

Приклад такої сегментації наведено в таблиці 2.3.2.


Вибір цільових сегментів ринку

Таблиця 2.3.2Види товару

Ознаки сегментації

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Холодиль­ник


Посудоми­йна

ма­шинаХлібонарізна машина


Компресор поршневий


Варочний казан


ЗапчастиниТип споживача за видом діяльності:

  1. Дрібні фермери і селянські господарства

  2. Підприємці малого і середнього бізнесу

  3. Дитсадки, школи, дитбудинки

  4. Ідальні

  5. Інші споживачі

2. Рівень прибутковості споживачів:  1. Високий – від 700 грн. на одну людину на місяць

  2. Середній  200 - 700 грн.

  3. Низький – до 200 грн.

3. Географічний ареал:  1. Київ

  2. Київська область

  3. Чернігівська, Полтавська області

Потім можна скласти таблицю, у якій буде структура потенційного ринку збуту вашого підприємства або фірми (табл.2.3.3.).Структура потенційного ринку збуту фірми

Таблиця 2.3.3

Обсяг і сегменти ринку

Всьо-го

Холоди-льник

Посудо-мийна машина

Хлібона-різна машина

Всьо-

го


Компре-сор пор-шневий

Вароч-ний

казан


Сервіс

1. Обсяг ринку:

Київ (шт./рік)

Україна (шт./рік)


2. Потенційний обсяг продажу (шт./рік)

3. Частка ринку за споживачами, %:

фермери


підприємці

школи, дитсадки

їдальні

інші


4. Частка ринку за географією

Київ


Киівська область

Полтавська область

Чернигівська область

Для прогнозування обсягу продажу можна використовувати таблицю 2.3.4.


Прогноз обсягів продажу продукції

Таблиця 2.3.4Види товару

Обсяг продажу, місяць

Ринкова ціна одиниці продукції, грн.

1

2

312

Етапи завантаження потужності, %Холодиль­ник, шт.Посудоми­йна ма­шина, шт.Хлібонарізна ма­шина, шт.ВсьогоКомпресор-поршневий, шт.Варочний казан, шт.ВсьогоЗапчастини, шт.

4. Шляхи реалізації продукту (послуги).

Описати методи реалізації (наприклад, власна торгова мережа, торгові представники, посередники), які можна використати як найближчим часом, так і в довгостроковій перспективі.

Включити опис будь-яких спеціальних вимог для реалізації продукції (наприклад, необхідність рефрижераторів і т.п.).

Зазначити, буде чи ні використовуватися транспорт та транспортні витрати.

Описати, як обратимуться посередники і торгові представники, якщо ви їх використовуватимете. Коли вони почнуть свою діяльність і в яких регіонах.

Якщо використовуватиметься власна торгова мережа, розкрити її структуру, зазначити, чи замінить вона торгових представників, якщо так, то коли і як це відбудеться.

Складіть кошторис витрат на реалізацію продукції.
5. Післяпродажне обслуговування і надання гарантій

Вказати, що треба зробити, щоб удосконалити систему післяпродажного обслуговування: • рівень обслуговування

 • кваліфікація і комунікабельність робітників

 • збільшення термінів гарантії і т.ін.

Якщо ваше підприємство пропонуватиме товар, що потребує післяпродажного обслуговування, надання гарантій або навчання персоналу необхідно, оцінити ступінь їхньої важливості для покупця та описати, як ви пропонуєте вирішувати ці проблеми.

Перерахувати умови запропонованих гарантій: чи проводитиметься обслуговування робітниками підприємства на місці, ремонтними майстернями або продукція повертатиметься на завод. Навести ціни за післяпродажне обслуговування і визначити, чи приноситиме воно прибуток або стане лише беззбитковою операцією.


6. Реклама

Тут необхідно відповісти на найголовніше питання: як ви збираєтеся привертати увагу потенційних споживачів своєї продукції? Розповісти про плани участі у торгових ярмарках і виставках, розміщення реклами в газетах та журналах, підготування рекламних буклетів і листівок. Варто скласти розклад рекламної кампанії і визначити розмір витрат на рекламу і просування товарів на ринок.

2.4. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
В цьому розділі потрібно описати інфраструктуру підприємства та виробничі процеси на підприємстві.

Інфраструктура підприємства

Якщо ваше підприємство займається виробництвом, то необхідно дати докладний опис інфраструктури компанії, яка включає: територію, стан землевідводів та споруджень, обладнання (кількість, тип, технічний стан, вік та знос), балансову та остаточну, а також ринкову вартість приміщень та обладнання компанії, присутність сертифікатів, спеціальних дозволу та ліцензій.

Необхідно загально описати процес виробництва основної продукції компанії, а також дати відповідь на такі запитання:


 • Де вироблятиметься товар (на існуючому виробництві або це буде нове підприємство);

 • Якими виробничими можливостями володіє підприємство;

 • Де та в якій кількості, за якими цінами необхідно купувати сировину та матеріали;

 • Підтвердити репутацію постачальників сировини, їх досвід роботи;

 • Показати присутність виробничих відходів, токсичних речовин та шляхів їх утилізації, розміщення та захоронення.

При відповіді на ці питання необхідно проаналізувати стан справ з прогнозом на 2-3 роки.

У заключній частині цього розділу необхідно зробити розрахунок витрат на навколишнє середовище. Це є обов’язковою умовою подальшого перетворення бізнес-плану в діюче виробництво.Виробничий процес

У цьому розділі необхідно подати стислий опис проекту з технологічної та виробничої сторони, а також дані щодо кваліфікаційної підготовки персоналу, який задіянний у проекті. Якщо необхідна перекваліфікація або набір додаткового персоналу, показати, що ви збираєтесь для цього зробити.

У додатках до бізнес-плану потрібно навести схему розташування виробничого обладнання та технологічну схему, перелік вихідних матеріалів та комплектуючих виробів, їх кількість та вартісні характеристики, норми споживання сировини та матеріалів на одиницю продукції, шо виробляється. Подати характеристику основних постачальників згідно з таблицею 2.4.

Таблиця 2.4


Назва сировини, матеріалів

Кількість у натуральних одиницях

Вартість, грн

Постачаль-ник

Адреса

1.

Сировина:

2.

Покупні товари:

3.

Паливо:

4.

Енергія:

5.

Всього

2.5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Структура цього розділу може бути такою:

 • організаційний план і менеджмент – діловий розклад, правове забезпечення діяльності фірми, організація керування підприємством, організація керування персоналом, координація і взаємодія служб і підрозділів;

 • потреба в кадрах  форма найму працівників, кваліфікаційні вимоги, заробітна плата і додаткові матеріальні пільги.


Організаційний план і менеджмент

1. Діловий розклад

Для ефективної організації повсякденної роботи підприємства необхідно: • виділити ключові етапи діяльності, скласти список видів діяльності, що є життєво важливими;

 • визначити дату початку кожного етапу роботи з урахуванням загального плану робіт;

 • встановити термін завершення кожного етапу роботи;

 • призначити відповідальних за ключові сфери діяльності, при цьому за кожну з них повинна відповідати тільки одна особа;

 • обговорити можливі збої в розкладі і дії щодо їхнього коригування

Вищезгадані події бізнес-плану необхідно подати у таблиці 2.5.1.
Критичні події бізнес-плану

Таблиця 2.5.1Діяль-ність

Відповіда-льність

Дата початку

Дата закінчення

Можливі збої в розкладі та їх коригування


2. Правове забезпечення діяльності підприємства

У цьому розділі подається вся інформація, пов'язана зі створенням і правовим забезпеченням господарської діяльності підприємства, в тім числі:

 1. Дата створення і реєстрація підприємства

 2. Де і ким воно зареєстровано

 3. Засновні документи

 4. Адреса зареєстрованого підприємства

 5. Форма власності

 6. Засновники підприємства

7. Копії ліцензій на види діяльності, що є предметом розгляду в бізнес-плані

8. Копії угод і договорів з іншими організаціями за даними видами діяльності.

Останній розділ дуже важливий для нових підприємств (фірм). Особливу увагу підприємець повинен звернути на правове обгрунтування тієї форми, у якій він збирається вести справу. Практично мова йде про форму власності і правовоий статус підприємства: приватне володіння, кооператив, державне володіння, відкрита або закрита акціонерна компанія, спільне підприємство і т.д. Кожна з цих форм має свої особливості, свої плюси і мінуси, що теж можуть вплинути на успіх реалізації цього проекту.


 1. Організація керування підприємством

При формуванні організаційної структури невеликого колективу важливо не забувати основні принципи ефективного керування: оптимальний розподіл обов'язків, інформаційну підготовку керівника, зацікавленість виконавця в результаті, наявність контролю, колегіальність або єдиноначальство. Також необхідно пам’ятати, що залучення ключових робітників і фахівців у творчий процес формування структури керування буде запорукою ефективної роботи колективу.

У малому бізнесі організаційну структуру рекомендується формувати під визначену команду. Важливо пам'ятати, що робота персоналу вашого підприємства буде успішною лише в тім випадку, коли інтереси виробництва узгоджуватимуться із можливостями та інтересами робітників.


4. Організація керування персоналом

Відомі два найбільш поширених підходи до організації керування персоналом: американський і японський.

Перший заснований на індивідуальному прийнятті рішень та індивідуальній відповідальності, спеціалізації, достатньо швидкому оцінюванні і просуванні по посадових сходинках, прийманні робітника на визначений час.

Для другого характерне колективне прийняття рішень і колективна відповідальність, неспеціалізована діяльність, повільне просування по службі, довічне наймання робітників.

Необхідно перерахувати ключові управлінські посади і назвати людей, що їх обіймуть, зазначити розмір заробітної плати кожного члена управлінської команди.
5. Координація і взаємодія служб і підрозділів

Тут варто описати права та обов'язки кожного члена команди управління: хто яку роботу виконує, хто кому підпорядкований, хто приймає остаточні рішення. На кожного керівника необхідно скласти докладне резюме як ілюстрація ділових якостей і досягнутих результатів у керуванні. Є ще декілька кадрових питань, над якими потрібно замислитися: • Скільки людей вам потрібно зараз і у найближчому майбутньому?

 • Які фахівці вам необхідні, чи вони є і де?

 • На яких умовах (повної або часткової зайнятості) ці фахівці прийматимуться на роботу?

 • Як винагороджуватиметься їхня праця  тверді оклади або погодинна оплата?

 • Які додаткові виплати ви маєте намір робити?

 • Чи збираєтеся ви оплачувати понаднормовий час?

 • Чи будете ви займатися підготуванням кадрів, якщо так, то скільки це буде коштувати підприємству?


Потреба в кадрах

1. Форма притягнення до праці, кваліфікаційні вимоги, заробітна плата

Визначити які саме фахівці і за яким профілем, із яким досвідом роботи вам потрібні для успішного ведення бізнесу.

Розробити кваліфікаційні вимоги до кадрів, а також всю документацію, що регламентує процеси наймання, використання і звільнення.

Розрізняють декілька форм залучення до праці: постійна робота, сумісництво, надомна робота, робота за контрактом.

Зазначте розмір заробітної плати кожного робітника, а також розмір інших винагород та пільг на прикладі таблиці 2.5.2.
Розрахунок потреби персоналу та заробітної плати

Таблиця 2.5.2
Назва категорії персоналу

Кількість

Оклад з нарахуванням

Матеріальне заохочення

Загалом
Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка