Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. КороленкаСторінка7/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Канюка, О. Ю. Виховання фізичної культури у молоді за А. С. Макаренком / О. Ю. Канюка, Н. С. Василига // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 158–160. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Клименко, Ю. О. Майстерність педагога у роботі з важкими підлітками / Ю. О. Клименко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 168–169. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Колодочка, В. В. Категорія щастя у творчості А. С. Макаренка як основа гармонійного розвитку особистості / В. В. Колодочка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 173–174. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Кораблева, Т. Ф. Воспитание в условиях справедливого общества : [воспитание по Макаренко] / Т. Ф. Кораблева // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 10–12.
 1. Коршунова, Н. Н. Гуманизация производственно-хозяйственного воспитания в педагогической системе А. С. Макаренко / Н. Н. Коршунова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 77–83. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Краева, И. Ю. Применение идей А. С. Макаренко о народном воспитании в этнопедагогической подготовке студентов / И. Ю. Краева // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 253–257. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Кращенко, Ю. П. Феномен самоврядування в педагогічній спадщині А. С. Макаренка: інтеграція в сучасну освітньо-виховну систему вищого навчального закладу / Ю. П. Кращенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 184–186. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Кухарчук, Г. В. Система виховного впливу в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Г. В. Кухарчук // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Вип. 5. – Полтава, 2008. – С. 111–114. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Лазарєв, М. О. Становлення гуманістичного спілкування: від “перспективних ліній” А. С. Макаренка до сучасних технологій особистісно-діалогічної взаємодії / М. О. Лазарєв // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 29–38. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Лутфуллін, В. С. Запровадження та розвиток ідей педагогічної антропології у виховній системі А. Макаренка / В. С. Лутфуллін, М. В. Лутфуллін // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 134–141. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Максакова, В. И. Воспитание гражданина: уроки А. С. Макаренко / В. И. Максакова // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 8–10.
 1. Мельникова, О. В. Напрями економічного виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. В. Мельникова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 215–217. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Мисик, Т. В. А. С. Макаренко про роль праці у вихованні особистості / Т. В. Мисик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 222–225. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Моргун, В. Ф. Трудова педагогіка добра від А. Макаренка до
  О. Захаренка та І. Зязюна
  / В. Ф. Моргун // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 38–48. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Морозов, В. В. Человеку – человеческое воспитание : [использование идей А. С. Макаренко в воспитании] / В. В. Морозов // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 17–20. – Библиогр.: 5 назв.
 1. Москальова, Л. Ю. Ігрова діяльність в управлінні соціально-виховною роботою у спадщині А. С. Макаренка / Л. Ю. Москальова, О. В. Васлоян // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 225–226. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Надєєн, В. В. Розвиток теорії виховання у творчості і педагогічному досвіді А. С. Макаренка / В. В. Надєєн // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 227–229. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Нізовцев, А. В. Погляди А. Макаренка на теорію дослідницького методу навчання / А. В. Нізовцев // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 231–233. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Ніколенко, О. М. В. Г. Короленко і А. С. Макаренко – захисники дітей / О. М. Ніколенко, Л. В. Ольховська // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 99–103. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Пащенко, В. О. Досвід А. С. Макаренка в контексті викликів XXI століття / В. О. Пащенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г.Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 32–44. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Петренко, О. Погляди А. Макаренка на проблему соціостатевого виховання школярів / О. Петренко // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 68–72. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Пивовар, Н. М. Здоров’язбереження у досвіді А. С. Макаренка / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 258–260. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Підборський, Ю. Г. А. С. Макаренко про моральне виховання молоді / Ю. Г. Підборський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 266–268. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Пугинська, Л. В. Принципи виховання А. С. Макаренка / Л. В. Пугинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 274–276. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Рибалка, В. В. Відданість педагогічного таланту А. С. Макаренка національним і загальнолюдським цінностям як чинник перемоги над авторитарною посередністю / В. В. Рибалка // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 72–78. –Бібліогр.: 19 назв.
 1. Рибачук, І. Г. Музично-естетичне виховання в педагогічному досвіді
  А. С. Макаренка
  / І. Г. Рибачук // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 120–126. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Сластенин, В. А. А. С. Макаренко как теоретик воспитания / В. А. Сластенин // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 5–7.
 1. Сметанський, М. І. Порівняльний аналіз педагогічних ідей А. Макаренка і В. Сухомлинського : [пед. погляди на процес виховання] / М. І. Сметанський // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 55–64. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Стахів, М. В. Формування здорового способу життя вихованців у досвіді А. С. Макаренка / М. В. Стахів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 321–322. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Ткаченко, Л. І. Гуманістичні ідеї Г. С. Сковороди і А. С. Макаренка в поглядах на особистість / Л. І. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 141–148. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Троцко, А. В. Ідеї А. С. Макаренка щодо організації навчального співробітництва у практиці сучасних вищих педагогічних навчальних закладів / А. В. Троцко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 157–163. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Чемшит, В. Г. Спадщина А. С. Макаренка і освітня галузь “Технологія” / В. Г. Чемшит // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 22–28.
 1. Чубар, І. В. Управлінська діяльність А. С. Макаренка у виховному процесі / І. В. Чубар, Ю. М. Мороз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 358–360. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Шевченко, О. М. Втілення ідей А. С. Макаренка у вихованні загальної культури особистості / О. М. Шевченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 360–362. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Шиян, І. О. Педагогічні ідеї про трудове виховання та їх втілення в досвіді роботи в колонії ім. Горького і в комуні ім. Дзержинського / І. О. Шиян // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 362–364. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Шульга, В. І. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в сучасній школі / В. І. Шульга // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 15–16. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Щербак, О.  Ідеї Антона Макаренка живуть і сьогодні : [погляди Макаренка на навч.-виховний процес] / Ольга Щербак // Проф.-тех. освіта. – 2008. – № 1. – С. 14–17. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Щербина, А. М. А. С. Макаренко про індивідуальний підхід у вихованні особистості / А. М. Щербина, Р. О. Гелеверя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 375–377. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Янкович, О. І. Використання ідей А. Макаренка про технологізацію виховання у вищих педагогічних навчальних закладах / О. І. Янкович // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 221–227. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Ящук, І. П. Оптимізація діяльності органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах у контексті реалізацій ідей А. С. Макаренка / І. П. Ящук // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 214–221. – Бібліогр.: 10 назв.

Див. також № 858.


4.3. Організація і розвиток дитячого колективу за
А. С. Макаренком

1998 1. Зязюн, І. А. Дж. Моренко і А. Макаренко про соціометрію взаємин у групі / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 189–194.
 1. Зязюн, І. А. Інструментування правових відносин між колективом і особистістю в педагогічній системі А. Макаренка / І. А. Зязюн, В. А. Семиченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 117–128.
 1. Моргун, В. Наступність. Школа-господарство А. С. Макаренка і школа-толока О. А. Захаренка / В. Моргун, І. Зубкова, О. Матвійчук // Освіта. – 1998. – 11–18 лют. (№ 11/12). – С. 4.


2000


 1. Моргун, В. Школа-господарство А. С. Макаренка: ступінь чи вершина освіти? / В. Моргун // Директор шк. – 2000. – Січ. (№ 1). – С. 8–9.


2002 1. Альохіна, О. В. Показники економічної діяльності А. С. Макаренка в колонії ім. М. Горького (Полтавський період) / О. В. Альохіна // Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ОВС, 2002. – Вип. 23. – С. 68–74. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Галузяк, В. Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / В. Галузяк // Рід. шк. – 2002. – № 8. – С. 16–18.
 1. Гриценко, Л. Условия развития личности в коллективах А. С. Макаренко / Лариса Гриценко // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 37–38.
 1. До історії Полтавської трудової колонії ім. М. Горького // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2002. – № 1. – С. 217–224.
 1. До історії Полтавської трудової колонії ім. М. Горького : педагогічний персонал колонії // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2002. – № 4. – С. 203–207.
 1. До історії Полтавської трудової колонії ім. М. Горького: час і простір діяльності // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2002. – № 4. – С. 161–170.
 1. Меерович, М. Общность взглядов А. С. Макаренко и Л. С. Выготского на значение коллектива в формировании личности / Мара Меерович, Любовь Шрагина // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 25–26. – Бібліогр.: 7 назв.


2003 1. Альохіна, О. В. Розвиток господарської та економічної діяльності А. С. Макаренка в колонії ім. Максима Горького в Куряжі / О. В. Альохіна // Теорія та методика навчання і виховання : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ОВС, 2003. – Вип. 10 – С. 128–133. – Бібліогр.: с. 133.
 1. Гриценко, Л. Розвиток індивідуальності в колективах А. С. Макаренка / Л. Гриценко // Завуч. – 2003. – Січ. (№ 3). – Вкладка. – С. 4. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Кораблёва, Т. «Ценю, очень верю, сомневаюсь, убеждён…» . Горьковская призма миросозерцания А. С. Макаренко / Татьяна Кораблёва // Нар. образование. – 2003. – № 9. – С. 150–158.
 1. Левин, Я. Тон – показатель нравственного здоровья коллектива : [А. С. Макаренко о стиле пед. коллектива] / Я. Левин // Пед. вестн. – 2003. – № 7. – С. 5.
 1. Моргун, В. Школа-хозяйство после А. С. Макаренко: забвение или возрождение? / Владимир Моргун // Нар. образование. – 2003. – № 5. – С. 149–155. 1. Слуцкий, В. «Наша маленькая община…» / Вадим Слуцкий // Нар. образование. – 2003. – № 7. – С. 179–185.
 1. Фере, Н. Сельскохозяйственный труд в колонии имени Максима Горького / Миколай Фере // Нар. образование. – 2003. – № 3. – С. 164–171.
 1. Хиллиг, Г. Колония им. М. Горького – творческая лаборатория Макаренко / Гётц Хиллиг // Педагогика. – 2003. – № 8. – С. 78–87. – Библиогр.: 34 назви.
 1. Шульга, В. Там, де працював А. С. Макаренко / В. Шульга, Г. Аніскіна // Рід. шк. – 2003. – № 8. – С. 27–28.


2004 1. Кривонос, И. Руководство А. С. Макаренко производственно-хозяйственной деятельностью воспитанников колонии имени М. Горького в Куряже / Иван Кривонос // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 70–73. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Левин, Я. Н. Нужно ли учиться у А. С. Макаренко созданию общешкольных коллективов / Я. Н. Левин // Педагогика. – 2004. – № 1. – С. 84–88.
 1. Левин, Я. Организация школьного коллектива : [А. С. Макаренко о шк. коллективе] / Я. Левин // Учит. газ. – 2004. – 13 мая (№ 20). – С. 16–17.
 1. Рибалка, В. Теорія А. С. Макаренка щодо розвитку особистості у колективі / Валентин Рибалка // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 3/4. – С. 256–264. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Четиркіна, В. Особистість вихователя й дитячий колектив у “Педагогічній поемі” А. С. Макаренка / В. Четиркіна // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 269–271.
 1. Чиж, О. А. С. Макаренко про роль колективу в системі гармонійно організованих форм виховання школярів / О. Чиж, О. Бабічев // Освіта Донбасу. – 2004. – № 3/4. – С. 120–125.


2005 1. Бабурова, И. Психологический климат класса: опыт А. С. Макаренко и современная педагогіка : [идеи Макаренко относительно формирования стиля и тона дет. объединения (коллектива)] / Ирина Бабурова // Нар. образование. – 2005. – № 2. – С. 164–169.
 1. Ермолин, А. Педагогика развитого тоталитаризма. Триумф и трагедия Макаренко : [анализ коллективистской педагогики А. С. Макаренко, его системы воспитания личности] / Анатолий Ермолин // Нар. образование. – 2005. – № 2. – С. 152–163.
 1. Крупнов, Ю. Социально-педагогическое открытие А. С. Макаренко: воспитательные возможности высокопроизво-дительного рентабельного труда : [о детской коммуне А. С. Макаренко] / Ю. Крупнов // Нар. образование. – 2005. – № 10. – С. 205–212.
 1. Кудояр, Л. М. Психологічні погляди А. С. Макаренка: особистість. Діяльність. Соціальні об’єднання. Колектив / Леонід Михайлович Кудояр ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2005. – 339 с.
 1. Левин, Я. Школьное самоуправление : [из классического наследия А. С. Макаренка, об общешк. труд. коллективе] / Яков Левин // Нар. образование. – 2005. – № 2. – С. 170–176.
 1. Морозов, В. Сочетание коллективного и индивидуального в воспитательной методике А. С. Макаренко / В. Морозов // Воспитатание школьников. – 2005. – № 7. – С. 52–59.
 1. Рибалка, В. Теорія розвитку особистості у колективі : за спадщиною А. С. Макаренка / В. Рибалка // Психолог. – 2005. – Лип. (№ 28). – С. 3–17. – Бібліогр.: 11 назв.


2006 1. Бучківська, В. Еволюція педагогічних поглядів А. Макаренка на домінанти колективного та особистого у вихованні / Валентина Бучківська // Наук. зап. Сер. Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т. – Т., 2006. – № 1. – С. 43–48. – Бібліогр.: с. 47–48.
 1. Педагогічний музей. 1927 рік. Колонія Макаренка : [орг. соц. виховання в колонії]// Директор шк. Україна. – 2006. – № 4. – С. 4.


2007 1. Кораблёва, Т. Опыт реконструкции этико-воспитательных задач в коллективах А. С. Макаренко / Т. Кораблёва // Воспитат. работа в шк. – 2007. – № 5. – С. 22–36.


2008


 1. Ворона, П. В. Використання педагогіки управління колективом А. С. Макаренка в державному управлінні / П. В. Ворона // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 263–267.
 1. Гриньова, М. В. Соціально-педагогічне вчення А. С. Макаренка про колектив / М. В. Гриньова, Ю. І. Боловацька, Є. В. Канівець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 117–119. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Демиденко, В. В. Розвиток індивідуальності у вихованні через колектив: на прикладі педагогічної системи А. С. Макаренка / В. В. Демиденко // Витоки педагогогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. –Вип. 5. – С. 224–228. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Демяненко, М. М. Погляди А. С. Макаренка на формування учнівського колективу / М. М. Демяненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 121–123. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Заболоцкая, Л. А. Основы теории воспитательного коллектива в педагогическом наследии А. С. Макаренко / Л. А. Заболоцкая // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 139–141.
 1. Кішинець, О. А. А. С. Макаренко про важковиховуваних та роль колективу у їх вихованні / О. А. Кішинець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 164–166. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Клименко, М. О. Традиції шкіл Полтави в контексті макаренківської теорії формування колективу / М. О. Клименко, І. С. Тіхомірова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 166–168. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Лебедик, Л. В. А. С. Макаренко про виховання лідерства в колективі / Л. В. Лебедик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 198–199. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Лещенко, А. В. Актуалізація ідей А. Макаренка про мажорний почуттєво-емоційний фон колективної діяльності в реаліях школи “Чарівний світ” / А. В. Лещенко, М. П. Лещенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 170–176. – Бібліогр.: 3 назви. 1. Меттини, Э. Феномен макаренковского коллектива / Эмилиано Меттини // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 78–84. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Мешко, Г. М. А. С. Макаренко про роль педагога у створенні здорової психологічної атмосфери у дитячому колективі / Г. М. Мешко, М. М. Чорній // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 217–220. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Микитюк, І. А. Роль спадщини А. С. Макаренка у формуванні педагогічної культури вчителя сучасної школи / І. А. Микитюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 220–221. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Перунина, Ю. Честь, достоинство, гордость: коллектив и личность! : [формирование личных качеств и коллективизма у воспитанников А. С. Макаренко] / Ю. Перунина // Пропаганда. – 2008. – № 1. – С. 28–29.
 1. Рева, О. О. Проблема реорганізації колективу та її відображення у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. О. Рева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 280–282. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Рябуха, А. Ю. Управлінська діяльність А. С. Макаренка з організації дитячого колективу / А. Ю. Рябуха // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 288–292. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Свиченская, Я. В. А. С. Макаренко про организационно-управленческую основу воспитания коллектива / Я. В. Свиченская, Н. И. Билык // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 317–318. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Сердюк, Т. В. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка у сучасних педагогічних технологіях (на прикладі технології колективної миследіяльності) / Т. В. Сердюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 303–305. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Шулькевич, О. А. Соціально-педагогічна спадщина А. С. Макаренка у світлі проблем сучасної соціалізації особистості в колективі / О. А. Шулькевич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 369–371. – Бібліогр.: 5 назв.

Див. також № 832, 851.4.4. Концепція родинного виховання А. С. Макаренка
і проблеми сучасного сімейного виховання

1997


 1. Ковальчук, Л. Ю. Педагогічна спадщина А. Макаренка та сімейне виховання дітей : навч. план і програма занять для організаторів пед. освіти батьків / Людмила Юзефівна Ковальчук ; АПН України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 55 с. – (Б-ка наук.-метод. центру “Українська етнопедагогіка і народознавство”).


1998


 1. Стрельнікова, Н. М. А. С. Макаренко та сімейні взаємини. Сьогодення / Ніна Михайлівна Стрельникова // Освіта й виховання в Польщі й Україні (XIX – XX ст.) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1998. – Ч. 2.– С. 193–196.
 1. Хромова, О. Л. Концепція родинного виховання А. Макаренка і сучасність / О. Л. Хромова, Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 58–65.


1999


 1. Калениченко, А. Актуальні питання сімейного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / А. Калениченко // Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки. – Полтава, 1999. – Вип. 1 (5). – С. 67–72.
 1. Матвієнко, О. В. Проблеми духовно-моральних основ сімейного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка і сучасність / О. В. Матвієнко // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 1999. – Вип. 6. – С. 166–169.
 1. Стрельнікова, Н. М. Деякі аспекти сімейної педагогіки в творчості
  А. С. Макаренка та сьогодення
  / Ніна Михайлівна Стрельнiкова // Педагогічні ідеї А. С. Макаренка і сучасність: проблеми та перспективи : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – С. 205–208.


2002


 1. Дічек, Н. П. Зарубіжні дослідники про ідеї сімейного виховання за В. Сухомлинським і А. Макаренком / Н. П. Дічек // Наук. зап. Сер. Педагогіка / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2002. – № 5. – С. 100–105.


2003


 1. Невская, С. С. А. С. Макаренко о педагогическом взаимодействии семьи и школы / С. С. Невская // Педагогика. – 2003. – № 9. – С. 90–94. – Библиогр.: 6 назв. 1. Сметанський, М. А. С. Макаренко та В. О. Сухомлинський про сімейне виховання / М. Сметанський // Рід. шк. – 2003. – № 9. – С. 12–14.
 1. Щербань, П. М. “Книга для батьків” А. С. Макаренка – предмет для полеміки навколо педагогічної думки / П. М. Щербань // Освіта. – 2003. – 16–23 лип. (№ 33). – С. 6.


2004


 1. Гуляр, О. Проблеми сімейного неблагополуччя у педагогічній спадщині А. Макаренка та В. Сухомлинського / Ольга Гуляр // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 44–46.
 1. Ярошинська, О. Погляди А. С. Макаренка на проблему формування дитини в сім’ї / О. Ярошинська // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 151–152.


2005


 1. Дзюбко, Л. Усвідомлене та відповідальне батьківство як передумова повноцінного сімейного виховання : [за спадщиною А. Макаренка] / Л. Дзюбенко // Психолог. – 2005. – Лип. (№ 28). – С. 18–20. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Куйбіда, Т. Т. Виховання господаря-громадянина за матеріалом шостої лекції “Сімейне господарство” А. С. Макаренка на основі народних знань / Т. Т. Куйбіда // Сім’я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі : зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький : Ризографіка, 2005. – С. 375–381. – Бібліогр.: 11 назв.


2008


 1. Альошкіна, І. В. Усвідомлене й відповідальне батьківство як дороговказ А. С. Макаренка у родинному вихованні / І. В. Альошкіна, А. М. Тузікова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 50–53.
 1. Івасішина, С. В. Спадщина А. С. Макаренка та проблеми сучасного сімейного виховання в США / С. В. Івасішина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 150–152. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Новописьменний, С. А. Розвиток уявлень А. С. Макаренка про роль сім’ї у вихованні дитини / С. А. Новописьменний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 233–235. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Омельченко, Л. М. Концептуальні положення А. С. Макаренка про сімейне виховання у світлі сучасних завдань сімейної соціалізації / Л. М. Омельченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 241–242. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Омеляненко, Т. О. Проблема толерантності сімейних стосунків за “Книгою для батьків” А. С. Макаренка / Т. О. Омеляненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 242–245. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Поправка, В. М. А. С. Макаренко про роль сім’ї у вихованні дитини / В. М. Поправка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 272–274. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Рацул, А. Б. Проблеми сімейно-родинного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 65–71. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Ругалова, А. А. Аналіз поглядів А. С. Макаренка на трудове та родинне виховання / А. А. Ругалова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 282–284. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Сергієнко, В. Г. Проблема ролі сім’ї в процесі соціалізації особистості в творах А. С. Макаренка / В. Г. Сергієнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 299–301. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Сергійчук, О. М. Проблема сімейного виховання у спадщині А. С. Макаренка / О. М. Сергійчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 301–303. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Супруненко, О. О. Проблеми сімейного виховання у працях А. С. Макаренка / О. О. Супруненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 329–331. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Теслюк, М. Г. Ідеї сімейного виховання у світоглядній концепції Макаренка / М. Г. Теслюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 338–341. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Трипуз, Л. Погляди А. С. Макаренка на проблеми сімейного виховання / Л. Трипуз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 343–345. – Бібліогр.: 3 назви.4.5. Творче використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка у навчальних закладах

1991 1. Данилин, Е. М. Использование системы А. С. Макаренко в деятельности ВТК : учеб. пособие / Е. М. Данилин ; М-во внутр. дел СССР, ВНИИ. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1991. – 45 с.
 1. Использование педагогических идей А. С. Макаренко в процессе воспитания сознательной дисциплины у учащихся. – М. : Высш. шк., 1991. – 80 с.
 1. А. С. Макаренко і практика сучасних закладів дитячого виховання. Довідник з досвіду використання пед. спадщини А. С. Макаренка / під ред. Л. В. Крамущенко. – Полтава, 1991. – 134 с.
 1. Творческое использование педагогического наследия А. С. Макаренко в воспитании будущих молодых робочих : cб. ст. / сост. Е. Д. Вармакова. – М. : Высш. шк., 1991. – 414 с.

1993 1. Програма народного університету педагогічної спадщини А. С. Макаренка. – Кременчук : б.-в., 1993. – 12 с.

1994 1. Стурова, М. Реальная перспектива работать без брака: исправительно-трудовая педагогика по наследию А. С. Макаренко / Маргарита Стурова // Нар. образование. – 1994. – № 5. – С. 84–87.

1998 1. Дічек, Н. П. Моральні цінності етики А. Макаренка в тлумаченні англомовних дослідників / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 176–183. 1. Долгополый, В. Г. Творческое использование и развитие идей А. С. Макаренко в педагогической практике / В. Г. Долгополый // Нива знань : наук.-метод. альм. – Дніпропетровськ, 1998. – Вип. 1 : Творче використ. і розвиток ідей А. С. Макаренка в пед. теорії і практиці. – С. 3–15.
 1. Заболотний, В. М. Нові підходи до реалізації педагогічних ідей А. С. Макаренка в сучасній школі / В. М. Заболотний // Нива знань : наук.-метод. альм. – Дніпропетровськ, 1998. – Вип. 1 : Творче використ. і розвиток ідей А. С. Макаренка в пед. теорії і практиці. – С. 30–31.
 1. Куторжевська, Л. І. Творче використання педагогічного досвіду А. Макаренка в умовах школи-інтернату / Л. І. Куторжевська, В. П. Шохін // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 155–158.
 1. Морозов, В. Педагогика творчества и реабилитации : [рек. для учителя по использованию пед. наследия А. С. Макаренко] / В. Морозов // Нар. образование. – 1998. – № 4. – С. 163–164.
 1. Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті світової педагогічної думки : метод. рек. студентам до спецсемінару / А. А. Сбруєва [та ін.] ; Сум. держ. пед. ін-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 1998. – 73 с.
 1. Фенченко, П. М. Педагогічний досвід А. Макаренка в діяльності колективу Макіївського СПУ ім. А. С. Макаренка / П. М. Фенченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 158–162.

2000 1. Моргун, В. Педагогіка А. С. Макаренка у Копенгагенській школі-господарстві Г. Х. Кодофа / В. Моргун // Завуч. – 2000. – Верес. (№ 26). – С. 2.

2001 1. Балабенко, С. Використання творчої спадщини А. С. Макаренка в підготовці персоналу установ виконання покарань / С. Балабенко, А. Ольховский // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХДПУ, 2001. – Вип. 18. – С. 143–148.
 1. Щербак, О. Використання спадщини А. С. Макаренка у діяльності професійно-педагогічного коледжу / О. Щербак // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2001. – № 1. – С. 203–210.

2002 1. Білик, Н. Ідеї А. С. Макаренка в спеціалізованій школі «Майбутній фермер» / Надія Білик // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 39–41.
 1. Гомля, Л. Використання творчої спадщини А. С. Макаренка в діяльності ВТК / Людмила Гомля, Марина Гриньова // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 89–91. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Максакова, Н. Работать по Макаренко : [об идеях А. С. Макаренко, которые практикует Москов. шк. № 656] / Н. Максакова // Пед. вестн. – 2002. – Апр. (№ 8). – С. 10.

2003
 1. Рябоконь, Л. “Метод Макаренка” сьогодні : Права дитини. Близько півмільйона дітей вимушені працювати / Л. Рябоконь // День. – 2003. – 5 лют. – С. 5.

2005
 1. Дічек, Н. П. А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій / наук. ред.: М. Д. Ярмаченко ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Наук. світ, 2005. – 303 с.

2006
 1. Санникова, Н. Идеи социального менеджмента в теории и практике А. С. Макаренко / Нина Санникова // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 155–161.

2007 1. Гинда, В. Безпризорная экономика: с подачи великого педагога Антона Макаренко украинские безпризорники показали советской власти, как строить прибыльное производство : [дитяча бездоглядність та методи боротьби з нею відомого рад. педагога А. Макаренка] / В. Гинда // Корреспондент. – 2007. – 14 июля (№ 27). – С. 62–64.

2008 1. Багачова, В. Ю. Методи активізації навчальної діяльності учнів на уроках природознавства в контексті педагогіки А. С. Макаренка / В. Ю. Багачова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 57–58. – Бібліогр.: 4 назви. 1. Беликова, М. Ю. Реализация идей А. С. Макаренко в современной школе (из опыта работы) / М. Ю. Беликова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 182–186.
 1. Бірук, В. П. Впровадження ідей А. С. Макаренка в практику сучасної школи / В. П. Бірук, Р. Д. Дзюба // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 70–73. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Велієва, Д. В. Впровадження ідей А. Макаренка в управління навчальними закладами / Д. В. Велієва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 88–91. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Виговська, О. І. Діяльність вчителя-майстра починається з ціле покладання : обґрунтування технології дії вчителя основної школи за А. С. Макаренком / О. І. Виговська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 24–26. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Возна, Ю. В. Використання педагогічних ідей А. С. Макаренка в процесі організації позашкільної діяльності учнівської молоді / Ю. В. Возна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності»,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 93–95.
 1. Горбатко, С. Ю. Використання досвіду А. С. Макаренка в організвції проектування шкільного самоврядування (з досвіду роботи ПНВК “Паросток” м. Полтави) / С. Ю. Горбатко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 110–112. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Гребенкина, Л. К. Использование идей А. С. Макаренка в современной школе / Л. К. Гребенкина, Н. А. Копылова // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 13–17. – Библиогр.: 3 назв.
 1. Гриньова, М. В. А. С. Макаренко і практика сучасних закладів виховання / М. В. Гриньова, В. І. Заіка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 114–116. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Давыдов, В. Тридцать три коровы, или бизнес-план школьного благополучия : [на примере бизнес-плана А. С. Макаренко] / Владимир Давыдов // Макаренко : альманах / глав. ред. Алексей Кушнир. – М. : Нар. образование, 2008. – Вип. 1. – С. 133–121.
 1. Дмитренко, Н. Актуальність ідеї “праці-турботи” А. С. Макаренка для вирішення проблем соціалізації вихованців системи закладів для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування / Н. Дмитренко // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 52–55. – Бібліогр.: С. 55.
 1. Дмитренко, Т. Г. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка у виховній системі приватної школи (з досвіду роботи ПНВК “Паросток”) / Т. Г. Дмитренко, О. В. Крамарева // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 227–234. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Кожедуб, О. В. Практичні аспекти застосування теорії колективу Антона Макаренка у роботі з військовим підрозділом / О. В. Кожедуб, Н. М. Мась // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності»
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 171–173. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Колос, Ю. З. Педагогіка А. С. Макаренка та сучасні орієнтири соціального захисту дітей та молоді / Ю. З. Колос, Л. Ф. Пашко, Л. І. Симоненко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Вип. 5. – Полтава, 2008. – С. 107–111. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Кондрашова, Л. В. Использование идей А. С. Макаренка о педагогической технике в технологизации педагогического процесса высшей школы / Л. В. Кондрашова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 174–176.
 1. Краева, Л. Идеи А. С. Макаренко о труде в практике работы детского дома-школы № 1 им. А. А. Католикова / Л. Краева, О. Уваровская // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 12–13. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Куніцина, І. В. Формування шкільного колективу сільської школи на основі досвіду А. С. Макаренка / І. В. Куніцина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 189–192. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Мякушко, Н. С. Актуальність педагогіки А. С. Макаренка для вирішення сучасних проблем дітей Полтавщини / Н. С. Мякушко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 3–6. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Ніколашина, Т. І. Художній спадок А. С. Макаренка як джерело вивчення його педагогічного досвіду / Т. І. Ніколашина, І. В. Денисовець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 235–237. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Новаченко, Т. Застосування педагогічних ідей А. Макаренка – шлях удосконалення професійної компетентності сучасного педагога / Т. Новаченко // Післядиплом. освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 35–37. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Оришко, С. П. Реалізація педагогічних ідей А. С. Макаренка у туристсько-краєзнавчій діяльності учнівської молоді в сучасній Україні / С. П. Оришко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 249–251. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Охріменко, І. В. Спадщина А. С. Макаренка в теорії та практиці сучасної школи / І. В. Охріменко, В. В. Зелюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 21–23. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Пашко, Л. Ф. Роль спеціальної дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технологія» у розвитку ідей А. С. Макаренка про трудове виховання / Л. Ф. Пашко, В. Г. Чемшит // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 253–255. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Печерських, Л. Г. Ідеї А. С. Макаренка в практиці сучасного позашкільного закладу / Л. Г. Печерських, Т. С. Синягівська // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Вип. 4. – Полтава, 2008. – С. 257–263. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Попович, О. П. Актуальність досвіду А. С. Макаренка у формуванні валеологічної культури керівника навчальним закладом / О. П. Попович, О. С. Гринюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 112–114. – Бібліогр. : 5 назв.
 1. Скрипник, С. Ф. Впровадження ідей А. С. Макаренка у навчально-виховному процесі Професійного гірничного ліцею м. Комсомольська / С. Ф. Скрипник, Г. М. Андрусишина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 316–317.
 1. Скоряк, А. Г. Макаренківська виховна технологія у вимірах сучасної педагогічної теорії та практики / А. Г. Скоряк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 310–315. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Соловей, М. Використання педагогічних ідей А. С. Макаренка в процесі превентивного виховання учнів / Микола Соловей // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 73–74. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Фесенко, І. О. Використання педагогічних ідей А. С. Макаренка у практиці роботи сільської санаторної школи-інтернату / І. О. Фесенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 345–346.
 1. Цуприк, С. І. Використання ідей А. Макаренка при підготовці студентів до роботи в оздоровчих таборах / С. І. Цуприк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 351–353. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Шевченко, Г. П. Воплощение идей А. С. Макаренко в эстетическое воспитание подростков пенитенциарной системы / Г. П. Шевченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Вип. 5. – Полтава, 2008. – С. 10–15. – Бібліогр.: 3 назви.Розділ 5. Увічнення пам’яті А. С. Макаренка в Україні та світі

5.1. Діяльність навчальних закладів, музеїв, асоціацій,
яким присвоєно ім’я видатного педагога

Київський професійно-педагогічний коледж
ім. А. С. Макаренка
1999


 1. Пошуки та новації колективу Київського професійного педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка // Пед. газ. – 1999. – № 12. – С. 4–7.

2002 1. Щербак, О. Творчі пошуки у підготовці фахівців : [про діяльн. Київ. проф.-пед. коледжу ім. А. С. Макаренка] / Ольга Щербак // Пед. газета. – 2002. – № 3. – С. 4.

2008


 1. Гомеля, Н. С. Науково-дослідна робота у професійному становленні майбутнього педагога : [діяльн. Київ. проф.-пед. коледжу ім. А. С. Макаренка] / Н. С. Гомеля // Проф.-тех. освіта. – 2008. – № 1. – С. 34–35.
 1. Золотарьова, Е. Педагог ХХ століття : [про урочисте відкриття в Київ. проф.-пед. коледжі ім. Антона Макаренка Всеукр. декади до
  120-річчя від дня народж. А. С. Макаренка] / Елеонора Золотарьова // Освіта України. – 2008. – 8 квіт. (№ 27). – С. 7.
 1. Науково-методичні засади громадянського виховання студентів Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка на сучасному етапі : метод. розробка / уклад.: Н. С. Гомеля, В. Г. Данькевич. – К., 2008. – 48 с.
 1. Щербак, О. Концептуальні засади професійно-педагогічної освіти [діяльн. Київ. проф.-пед. коледжу ім. А. С. Макаренка] / О. Щербак // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Київ. проф.-пед. коледж ім. Антона Макаренка. – К.: Наук. світ, 2004. – Вип. 6. – С. 3–10. – Бібліогр.:12 назв.

Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка


2005


 1. Гальченко, І. Підготовка сучасного вчителя або як реформувати українську школу : [про діяльн. Кременчуцького пед. училища ім. А. С. Макаренка] / І. Гальченко // Освіта України. – 2005. – 20 трав. (№ 37). – С. 6.

Макіївське середнє професійне училище

ім. А. С. Макаренка
1998


 1. Фенченко, П. М. Педагогічний досвід А. Макаренка в діяльності колективу Макіївського СПУ ім. А. С. Макаренка / П. М. Фенченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 158–162.

Міжнародна Макаренківська асоціація


1998


 1. Зязюн, І. А. Міжнародна Макаренківська асоціація: проблеми і досягнення / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 235–338.
 1. Крамущенко, Л. В. Міжнародна Макаренківська асоціація / Л. В. Крамущенко // Історична пам’ять : наук. зб. – Полтава, 1998. – № 1. – С. 195–200.
 1. Лобурець В. Є. Міжнародне співробітництво макаренкознавців / В. Є. Лобурець, Л. В. Крамущенко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 223–227.

2002 1. Крамущенко, Л. До десятої річниці з дня створення Міжнародної Макаренківської Асоціації / Л. Крамущенко // Збірник наукових праць / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава, 2002. – Вип. 5/6. – С. 205–207.

2003 1. Кораблева, Т. Ф. Приближая эру Макаренко : [об исследованиях наследия А. С. Макаренко и деятел. Междунар. Макаренк. ассоц.] / Т. Ф. Кораблева // Внешкольник. – 2003. – № 10. – С. 16–18.

Московская школа № 656 им. А. С. Макаренко
2001


 1. Горина, О. “Мир, в котором мы – одна семья” : [идеи А. С. Макаренко в школе № 656 им. А. С. Макаренко г. Москвы] / О. Горина // Вожатый века. – 2001. – Сент. – С. 10–13.
 1. Максакова, Н. Работать по Макаренко : [об идеях А. С. Макаренко, которые практикует Москов. шк. № 656] / Н. Максакова // Пед. вестн. – 2002. – Апр. (№ 8). – С. 10.

Музей-заповідник А. С. Макаренка


1991


 1. Пашко, Л. Ф. Музей-заповедник А. С. Макаренко : путеводитель. – Х. : Прапор, 1991. – 54 с.

2003 1. Никольская, Н. Педагогическому музею А. С. Макаренко – 20 лет / Нина Никольская // Нар. образование. – 2003. – № 6. – С. 173–174.

2005 1. Косиченко, Л. Створюється музей освіти : [про створення музею історії освіти Полтавщини на базі Держ. музею-заповідника А. Макаренка у с. Ковалівка Полтав. обл.] / Л. Косиченко // Уряд. кур'єр. – 2005. – 26 лют. (№ 37). – С. 10.

Навчально-виховний комплекс ім. А. С. Макаренка
 1. Шульга, В. НВК ім. А. С. Макаренка сьогодні / Валерій Шульга // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 99–100.

Сумський державний педагогічний університет


імені А. С. Макаренка
1999


 1. Корж, Л. В. Історія становлення та розвитку Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / Л. В. Корж. – Суми : СДПУ ім. А. С. Макаренка, 1999. – 88 с., іл.

2003


 1. Іваній, В. С. Сумський державний педагогічний університет імені
  А. С. Макаренка: сучасний стан, погляд у майбутнє / В. С. Іваній. – Суми : СумДПУ, 2003. – 44 с.

Див. також № 835, 844, 846, 848, 857.


5.2. Публікації про нагороди та премії, присвячені
А. С. Макаренку

2004


 1. Жовта, І. Нові нагороди для працівників освіти і науки : [комісія держ. нагород і геральдики при Призедентові України затв. введ. 5-х відзнак для працівників освіти і науки: медаль «А. С. Макаренко», медаль «В. О. Сухомлинський», медаль «Софія Русова», медаль «Петро Могила»] / І. Жовта // Освіта України. – 2004.– 29 жовт. (№85). – С. 1–2.
 1. Миць, Г. На вчителів посипляться медалі : [запроваджено нові нагороди для освітян : імені В. Сухомлинського, С. Русової, А. Макаренка, П. Могили] / Г. Миць // Високий замок. – 2004. – 3 листоп. (№ 201). – С. 4.

2007 1. Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ МОН України від 13.07.07 № 605 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 59. – Ст. 2371.

У положенні пункту 2 наголошується про нагрудний знак


“А. С. Макаренко”
III ступеня
2008


 1. Абаринов, О. Патріарх суспільного виховання: рівно 50 років тому в Україні було засновано медаль Антона Макаренка “За досягнення в галузі освіти та педагогічної думки” / Олександр Абаринов // Дзеркало тижня. – 2008. – 15 берез. (№ 10). – С. 15.
 1. Про Полтавську обласну премію імені А. С. Макаренка : наказ Полтав. облдержадмін. упр. освіти і науки від 21.11.2007р. № 802 // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 62.
 1. Положення про обласну премію імені А. С. Макаренка : додаток до рішення 11 сесії обл. ради п’ятого скликання від 8 листоп. 2007 р.
  // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 63–64.

Див. також № 855.


5.3. Вихованці А. С. Макаренка
1994


 1. Лысенко, П. Г. Судьбы воспитанников А. С. Макаренко : докум.-биогр. очерки / Петр Лысенко. – Полтава : Полтав. литератор, 1994. – 204 с.
 1. Сухарський, С. Ставлення сучасників Антона Макаренка до його соціально-педагогічного експерименту : нове дослідж. нім. макаренкознавця [Г. Хілліга] / Степан Сухарський // Рід. шк. – 1994. – № 5. – С. 74–76.
 1. Чубаров, Л. Воспитанники А. С. Макаренко на фронтах Великой Отечественной войны: В. И. Клюшник, С. А. Зелендинов, И. А. Ветров, Н. А. Голицын, М. М. Гагулин / Л. Чубаров // Воспитание школьников. – 1994. – № 6. – С. 18–21.
 1. Чубаров, Л. Фронтовая судьба воспитанников Антона Семеновича / Лев Чубаров // Нар. образование. – 1994. – № 6. – С. 89–95.


1997


 1. Морозов, Л. Нужен ли нам Макаренко? : [воспоминания коммунара Л. Морозова] / Л. Морозов // Пед. вестн. – 1997. – Февр. (№ 3). – С. 11.
 1. Яценко, И. Как меня спасли : [воспоминания коммунара И. Яценко] / И. Яценко // Пед. вестн. – 1997. – Февр. (№ 3). – С. 11.

1998


 1. Білоус, Д. Глибоко вдячний йому і я : [спогади укр. письменника Дмитра Білоуса, вихованця А. С. Макаренка] / Дмитро Білоус // Пед. газ. – 1998. – № 4. – С. 2.
 1. Лисенко, П. Г. Теорія і практика А. С. Макаренка в долях його вихованців / Петро Лисенко. – Кременчук : Про-Графіка. ЛТД, 1998. – 171 с.: іл., фотоіл.


1999

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка