Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. КороленкаСторінка6/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 1. Ільченко, О. Виховання дітей-безпритульників у колонії
  ім. М. Горького
  / Олена Ільченко // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 95–96. – Бібліогр.: 5 назв. 1. Капченко, Л. М. А. С. Макаренко і його система виховання особистості / Л. М. Капченко // Наша шк. – 2002. – № 5. – С. 48–52. – Бібліогр.: 11 назв. 1. Левин, Я. Меры воздействия : [наказание по А. Макаренко] / Яков Левин // Пед. вестн. – 2002. – Нояб. (№ 10). – С. 5.
 1. Матвієнко, П. Погляди А. Макаренка і Г. Ващенка щодо громадянського виховання в сучасній українській школі / Павло Матвієнко // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 38–39.
 1. Мовчан, М. Вирішення проблеми самотності і відчуження в середовищі студентів-першокурсників з використанням педтехнологій А. С. Макаренка / Михайло Мовчан // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 81–83. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Носовець, Н. Принцип побудови системи трудового виховання А. С. Макаренка / Н. Носовець // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2002. – № 3. – С. 237–246.
 1. Пащенко, В. О. Релігія. Церква. Антирелігійне виховання. Погляд через роки / Володимир Пащенко // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 13–16. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Слуцкий, В. И. Личность и технология в педагогическом процессе : [на примере технологии воспитания А. С. Макаренко] / В. И. Слуцкий // Педагогика. – 2002. – № 6. – С. 84–88. – Библиогр.: 6 назв.
 1. Сманцер, А. Проблема технологизации обучения и воспитания в педагогическом наследии А. С. Макаренко / Анатолий Сманцер // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 16–17. – Бібліогр. : 5 назв.
 1. Станчиц, М. Наследие А. С. Макаренко как источник аксиолого-культурологического подхода к воспитанию школьников: опыт Республики Беларусь / Маргарита Станчиц // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 88. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Фролов, А. Советское социальное воспитание: уроки истории и современность: в связи с разработкой наследия А. С. Макаренко / Анатолий Фролов // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 49–55. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Фролов, А. А. Социальное воспитание и наследие А. С. Макаренко / А. А. Фролов // Педагогика. – 2002. – № 6. – С. 71–77. – Библиогр.: 7 назв.
 1. Шумская, Е. Проблема трудового воспитания в педагогическом наследии А. С. Макаренко / Елена Шумская // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 43–44. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Это принадлежит вечности…: теория и методика воспитания в педагогическом наследии А. С. Макаренко / В. В. Бучковская, Л. И. Даниленко, Н. П. Дичек [и др.] ; под общ. ред. М. Красовицкого. – К. : Логос, 2002. – 249 с. : табл.


2003


 1. Гриценко, Л. А. Макаренко і В. Сухомлинський про розвиток громадянськості / Л. Гриценко // Завуч. – 2003. – Січ. (№ 3). – Вкладка. – С. 8.
 1. Зязюн, І. Сторінками книги “Это принадлежит вечности…” : [теорія і методика виховання в пед. спадщині А. С. Макаренка] / І. Зязюн // Завуч. – 2003. – Січ. (№ 3). – Вкладка. – С. 6–7. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Кумарин, В. Посредством дел, а не посредством болтовни… : [система воспитания за А. С. Макаренко] / В. Кумарин // Воспитат. работа в шк. – 2003. – № 2. – С. 13–18.
 1. Троцко, Г. В. Гуманістичні основи педагогіки паралельної дії А. С. Макаренка – для сьогодення української вищої школи / Г. В. Троцко // Теорія та методика навчання і виховання: зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ОВС, 2003. – Вип. 10. – С. 3–9. – Бібліогр.: с. 9.
 1. Фролов, А. Наследие А. С. Макаренко в контексте мировой истории двух концепций педагогики: воспитательной и дидактической / А. Фролов // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 1. – С. 225–227.
 1. Фролов, А. Пространство и время в воспитании и педагогике : [А. С. Макаренко] / А. Фролов // Нар. образование. – 2003. – № 5. – С. 186–189.
 1. Хиллиг, Г. Лаборатория и сцена воспитателя А. С. Макаренко / Гётц Хиллиг // Нар. образование. – 2003. – № 6. – С. 164–172.
 1. Ціннісна характеристика становлення і розвитку самоврядування в єдиній виховній системі колонії : (педагогічні пошуки А. С. Макаренка) // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2003. – № 2. – С. 235–239.


2004


 1. Борисова, З. Н. Виховні цінності у формуванні особистості дитини в педагогічній спадщині А. С. Макаренка // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. записки ... / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2004. – Вип. 29. – С. 11–13.
 1. Бочкарева, В. Слушай мой приказ! : [Макаренко о самоупр. в шк.] / В. Бочкарёва // Упр. шк. – 2004. – Янв. (№ 48). – С. 17–18.
 1. Вольянська, С. Е. Організація профільного навчання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / С. Е. Вольянська // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХДПУ, 2004. – Вип. 26, ч. 2. – С. 122–128. – Бібліогр.: с. 128.
 1. Дейниченко, Л. М. Ідеї соціального виховання безпритульних дітей у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Л. М. Дейниченко // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 48–49. – Бібліогр.: 3 назви. – Див. також № 853.
 1. Дічек, Н. Спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасних проблем соціального виховання в Бразилії / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 34–38.
 1. Мельникова, О. В. Виховання економічно розвиненої особистості в закладах, керованих А. С. Макаренком / О. В. Мельникова // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка: зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 87–89. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Мкртічян, О. А. А. С. Макаренко про особливості організації позакласної роботи в колонії ім. О. М. Горького / О. А. Мкртічян // Наук. вісн. Сер. Філософія / Харк. нац. пед. ун-т. ім.. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 17. – С. 69–70.
 1. Тарасевич, Н. Піклування про колоністів-робітфаківців у вимірах гуманістичної спрямованості А. С. Макаренка / Н. Тарасевич // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка: зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 198–201.
 1. Ткаченко, А. Гуманістична виховна система А. С. Макаренка : зміст і наслідки ідейної автономії / Андрій Ткаченко // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 203–210. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Фролов, А. А. С. Макаренко о «педагогической нейтральности трудового процесса» / Анатолий Фролов // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 223–225.
 1. Шахненко, В. Найцінніший скарб. Педагогічні погляди і практика А. Макаренка та В. Сухомлинського як основа моделі формування здорового способу життя молодших школярів / В. Шахненко, Є. Цуканова // Упр. освітою. – 2004. – Берез. (№ 5). – С. 12–13.


2005


 1. Бабіч, Л. В. Проблеми гендерного виховання в педагогіці А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / Л. В. Бабіч // Таврійський вісн. освіти. – 2005. – № 3. – С. 27–34. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Калабалин, А. Антон Семёнович был непредсказуем и это вызывало жадное любопытство детей : [суть глав. принципа межличност. отношений Макаренко – игра, борьба] / Антон Калабалин // Нар. образование. – 2005. – № 6. – С. 147–150.
 1. Крупнов, Ю. Социально-педагогическое открытие А. С. Макаренко: воспитательные возможности высоко производительного рентабельного труда / Юрий Крупнов // Нар. образование. – 2005. – № 10. – С. 205–212.
 1. Опыт Макаренка и кризис современной школы // Педагогіка толерантності. – 2005. – № 1/2. – С. 185–186.
 1. Фролов, А. «Параллельность» воспитания, обучения и производственного труда в наследии А. С. Макаренко / А. Фролов // Воспитат. работа в шк. – 2005. – № 5. – С. 86–88.
 1. Фролов, А. Проблемы «педагогической нейтральности трудового процесса» в наследии А. С. Макаренко / А. Фролов // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С. 14–18.


2006


 1. Гейдор, О. «Не хочу кланяться сумашедшим» – так отзывался знаменитый педагог Антон Макаренко о Крупской и её приспешниках, критиковавших систему воспитания, которую он создал с братом – будущим белогвардейцем и эмигрантом / О. Гейдор // Сегодня. – 2006. – 24 янв. (№ 17). – С. 15.
 1. Гликман, И. «Национальный проект», воспитание и наследие А. С. Макаренко / Иосиф Гликман // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 117–123.
 1. Гликман, И. З. Национальный проект и воспитание: [идеи А. С. Макаренко в рос. образовании] / И. З. Гликман // Открытая шк. – 2006. – № 5. – С. 14–17.
 1. Гриценко, Л. И. Концепция воспитания А. С. Макаренко в свете современных научных знаний / Л. И. Гриценко // Педагогика. – 2006. – № 2. – С. 89–96.
 1. Наумов, Б. Наріжний камінь у формуванні повноцінної особистості заклав Антон Макаренко / Б. Наумов // Сільська шк. – 2006. – 26 жовт. (№ 39/40). – С. 5.
 1. Невская, С. Взаимодействие гражданского и трудового воспитания в педагогике А. С. Макаренко / Светлана Невская // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 172–178.
 1. Фролов, А. Педагогическая система хозяйства А. С. Макаренко: «Параллельность» производственного труда и воспитания / Анатолий Фролов // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 145–148.


2007


 1. Бучківська, В. В. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті особистісно орієнтованого підходу у вихованні / В. В. Бучківська / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; за наук. ред. В. М. Зоц. – Хмельницький, 2007. – 185 с.
 1. Гликман, И. Педагогика гарантированного воспитания : к
  120-летию А. С. Макаренко / И. Гликман // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 139–146.
 1. Кораблёва, Т. Опыт реконструкции этико-воспитательных задач в коллективах А. С. Макаренко : колония имени Горького – 1920-1928 гг. : [о философии воспитат. системы А. С. Макаренко] / Татьяна Кораблёва // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 167–177.
 1. Коршунова, Н. Гуманизация производственного воспитания в педагогической системе А. С. Макаренко / Надежда Коршунова // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 178–182.
 1. Крупнов, Ю. Возвращение труда : [пед. открытие А. Макаренко – труд в основе образования] / Юрий Крупнов // Нар. образование. – 2007. – № 10. – С. 117–121.
 1. Кудояр, Л. М. Психологічні погляди А. С. Макаренка: виховання. Педагогічна діяльність / Л. М. Кудояр ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2007. – 316 с.
 1. Пушкарьова, Т. О. Діяльнісний підхід до розвитку особистості у творчій спадщині А. С. Макаренка / Т. О. Пушкарьова // Вересень. – 2007. – № 3/4. – С. 179–184. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Ткаченко, А. В. А. С. Макаренко: хроніка трудового дитячого корпусу / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2007. – Вип. 3. – С. 255–264. – Бібліогр.: с. 263–264.


2008


 1. Баришева, В. С. Естетичне виховання в творах А. С. Макаренка / В. С. Баришева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 58–60. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Беликова, М. Ю. Реализация идей А. С. Макаренко в современной школе (из опыта работы) / М. Ю. Беликова // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, 
  М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 182–186.
 1. Бєляєва, Н. В. Реалізація ідей самоврядування та співуправління у практиці А. С. Макаренка / Н. В. Бєляєва, А. В. Книжник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 169–171. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Бернацький, Ю.  Б. Роль образотворчого гуртка в системі художнього виховання А. С. Макаренка / Ю. Б. Бернацький, О. Ю. Ярова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 69–70. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Блажків, І. М. А. С. Макаренко про роль прикладу у вихованні / І. М. Блажків, Л. Трипуз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 73–74. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Бондаренко, Є. А. Ідеї А. С. Макаренка у забезпеченні технологічного підходу у вихованні / Є. А. Бондаренко, М. М. Бойко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, м. Полтава,
  12–14 березня 2008р. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 75–76. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Быблюк, М. А. С. Макаренко и Л. Колберг на пути создания теоретической модели морального развития человека / Мариан Быблюк // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 35–44. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Вічева, О. М. Статеве виховання в педагогічній системі А. С. Макаренка / О. М. Вічева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 87–88. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Гнітій, О. В. Вплив педагогічних ідей А. С. Макаренка на процес виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями / О. В. Гнітій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 99–101. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Голова, Н. І. Використання творчої спадщини А. Макаренка у вихованні відповідальності в учнівської молоді / Н. І. Голова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. –Полтава : Астрая, 2008. – С. 101–103.
 1. Григорьев, Д. В. Преодоление общества потребления: в чем нам может помочь А. С. Макаренко? / Д. В. Григорьев // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 20–22. – Библиогр.: 5 назв.
 1. Гриньова, М. В. Реалізація виховних ідей А. С. Макаренка: історія і сучасний стан / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.].– Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 164–170. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Грицай, Ю. О. Проблема виховання дисципліни школярів в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Ю. О. Грицай // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 35–36.
 1. Гриценко, Л. И. Жизненно-ориентированное воспитание А. С. Макаренко / Л. И. Гриценко // Витоки пед. майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 15–19. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Даценко, Я. Г. Актуальність поглядів А. С. Макаренка щодо виховання дітей з особливими освітніми потребами / Я. Г. Даценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 120–121. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Денисовець, Т. М. Педагогічна діяльність А. С. Макаренка в контексті сучасних стратегій виховання соціально занедбаних дітей / Т. М. Денисовець, О. Д. Медяник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 123–125. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Дмитренко Т. Г. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка у виховній системі приватної школи (з досвіду роботи ПНВК “Паросток”) : [тип школа-родина] / Т. Г. Дмитренко, О. В. Крамарева // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 227–234. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Донцов, А. Соціальна сутність виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Анатолій Донцов // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 51–52. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Загороднюк, Т. М. Педагогічні погляди А. С. Макаренка в контексті виховання почуття корисності для іншого в учнів підліткового віку / Т. М. Загороднюк // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 234–241. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Заєць, С. С. Пердагогічні проблеми інтернатних закладів у світлі педагогічної спадщини А. С. Макаренка / С. С. Заєць // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; голов. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 241–248. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Зуб, Є. В. Завершальний етап діяльності Харківської трудової колонії ім. М. Горького / Є. В. Зуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 144–146.
 1. Иванова, Е. Ю. Наследие А. С. Макаренко и учебный процес в системе личностно-ориентированного обучения / Е. Ю. Иванова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 148–149. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Ивашкевич, Л. Обыкновенное дело, которое нужно организовать: [воспитат. система А. С. Макаренко : к 120-летию педагога-практика] / Л. Ивашкевич // Пропаганда. – 2008. – № 1. – С. 30–31.
 1. Иващенко, И. Дисциплина: полицейская дубинка или дирежёрская палочка : [методы воспитания А. С. Макаренко: к 120-летию со дня рожд.] / И. Иващенко // Пропаганда. – 2008. – № 1. – С. 26–27.
 1. Іванов, В. І. Роль фізичної культури в педагогічній практиці А. С. Макаренко і її пріоритет для сучасної школи / В. І. Іванов, А. М. Литвиненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 146–148. – Бібліогр.: 6 назв.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка