Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. Короленка


Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового історико-педагогіного процесу XX століття (на матеріалах англомовних джерел)Сторінка4/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.77 Mb.
#11004
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового історико-педагогіного процесу XX століття (на матеріалах англомовних джерел) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Дічек Наталія Петрівна. – К., 2005. – 438 арк. – Бібліогр.: арк. 402–438.

 1. Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового історико-педагогіного процесу XX століття (на матеріалах англомовних джерел) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Дічек Наталія Петрівна. – К., 2005. – 36 с.


2006


 1. Невская, С. С. Гражданское воспитание личности в творчестве А. С. Макаренко : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Невская Светлана Сергеевна ; Гос. науч. исследоват. ин-т семьи и воспитания Рос. академии образования. – М., 2006. – 407 л. – Библиогр.: л. 369–407.
 1. Невская, С. С. Гражданское воспитание личности в творчестве А. С. Макаренко : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Невская Светлана Сергеевна ; Гос. науч. исследоват. ин-т семьи и воспитания Рос. академии образования. – М., 2006. – 42 с.Розділ 4. Педагогічна система А. С. Макаренка і актуальні питання виховання молоді4.1. Педагогічна система А. С. Макаренка і формування педагогічної майстерності вчителя
1991


 1. Из неопубликованного наследия А. С. Макаренко // Сов. педагогика. – 1991. – № 5. – С. 106–114, 152.
 1. Пашко, Н. С. Актуальное исследование: по книге А. А. Фролова А. С. Макаренко и педагогика его времени / Н. С. Пашко // Сов. педагогика. – 1991. – № 4. – С. 145.


1992


 1. Фролов, А. А. Современные проблемы изучения педагогического наследия А. С. Макаренко / А. А. Фролов // Современные проблемы историко-педагогических исследований. – М. : РАО, 1992. – С. 65–67.


1993


 1. Шульга, В. І. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка / В. І. Шульга // ПостМетодика. – 1993. – № 2. – С. 63–64.
 1. Ярмаченко, М. Класик педагогіки : [пед. ідеї А. С. Макаренка] / Микола Ярмаченко // Освіта. – 1993. – 2 лип. (№ 20). – С.  6.


1994


 1. Богуславский, М. О Макаренко без гнева и пристрастия : [пед. идеи А. С. Макаренко] / М. Богуславский // Пед. вестн. – 1994. – Июнь (№ 11). – С. 2–3.
 1. Хе Жунчан Педагогічні ідеї видатних українських педагогів у Китаї / Хе Жунчан // Україна –Китай: шляхи співробітництва : матеріали конф., серп.-верес. 1993 р., м. Київ / Республік. асоц. українознавців. – К. : ІНТЕЛ, 1994. – С. 148–156.


1995


 1. Азаров, Ю. Великий педагог тоталитаризма. Модель истинного социализма : противоположные оценки наследия Макаренко / Ю. Азаров, В. Кумарин // Пед. вестн. – 1995. – № 6. – С. 2.
 1. Кіндрат, В. К. Елементи козацької педагогіки в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / В. К. Кіндрат // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали і тези доп. Рівнен. Міжрегіон. наук.-практ. конф. ..., 23–24 жовт. 1995 р. – Рівне, 1995. – С. 116–117.
 1. Моргун, В. Ф. Виховні ідеали Макаренка, Ольжича, Ващенка : від мінливих кентаврів до абсолюту гуманності / В. Ф. Моргун // Гуманітарна освіта як важливий фактор формування національної самосвідомості студентів та учнів : матеріали Всеукр. наук. конф. / за ред. М. І. Степаненка. – Полтава, 1995. – С. 178–181.
 1. Невская, С. В творческой лаборатории Макаренко-психолога : по архивным материалам наследия педагога / Светлана Невская // Нар. образования. – 1995. – № 3. – С. 112–118.


1996


 1. Ващенко, Т. Г. Методологічні підходи А. С. Макаренка до дослідження педагогічних явищ / Т. Г. Ващенко // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 25–29.
 1. Карпенчук, С. Г. Новий погляд на педагогічну спадщину А. С. Макаренка / С. Г. Карпенчук // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 19–27.
 1. Красовицкий, М. Ю. Педагогика А. С. Макаренко : какой она видиться в конце XX столетия? / М. Ю. Красовицкий // Педагогика. – 1996. – № 1. – С. 61–68.
 1. Пашко, Л. Ф. Потаємна філософія педагогіки А. С. Макаренка / Л. Ф. Пашко, В. Д. Бардінова // ПостМетодика. – 1996. – № 3. – С. 46–48.
 1. Творческая перекличка : [пед. идеи и опыт А. С. Макаренка] // Пед. вестн. – 1996. – Апр. (№ 8). – С. 2–3.


1997


 1. Берельковский И. В. Развитие теории и творческого опыта деятельности воспитателя-учителя в социально-педагогической концепции А. С. Макаренко / И. В. Берельковский // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – К., 1997. – С. 153–155.
 1. Гриценко, Л. И. Личностно-социальная концепция А. С. Макаренко в современной педагогике (сравнительный анализ отечественного и зарубежного макаренковедения) / Л. И. Гриценко. – Волгоград : Перемена, 1997. – 264 с.


1998


 1. Білоусова, В. О. Ставлення як об’єкт педагогічної роботи (у світлі настанов А. Макаренка) / В. О. Білоусова // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 109–116.
 1. Бойко, А. М. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті загальнопедагогічної підготовки вчителя / А. М. Бойко, Н. М. Дем’яненко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 162–168.
 1. Гриценко, Л. І. Ціннісні орієнтації в педагогіці А. Макаренка: генеза і сутність / Л. І. Гриценко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 45–53. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Денисюк, С. В. А. Макаренко і Я. Корчак: різні системи, спільні ідеї / С. В. Денисюк // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 198–204.
 1. Зязюн І. А. Універсальні цінності спадщини А. С. Макаренка і сучасність / І. А. Зязюн // Педагогіка толерантності. – 1998. – № 2. – С. 101–107 ; Пед. газ. – 1998. – Квіт. (№ 4). – С. 2 ; ПостМетодика. – 1998. – № 1. – С. 3–9.
 1. Крамушенко, Л. В. А. Макаренко в професійній долі польських педагогів / Л. В. Крамушенко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 204–208.
 1. Кривонос, І. Ф. Педагогічні ідеї та досвід А. Макаренка в контексті світової педагогіки / І. Ф. Кривонос // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 185–188.
 1. Левківський, М. В. Педагогічна система А. С. Макаренка: міфи і реальність / М. В. Левківський // Вісник Житомирського педагогічного інституту. – 1998. – Вип. 1. – С. 66–69.
 1. Лутфуллін, В. С. Наступність педагогічних ідей К. Ушинського і А. Макаренка / В. С. Лутфуллін // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 65–70.
 1. Моргун, В. Педагогіка А. С. Макаренка сьогодні і завтра / В. Моргун // Пед. газ. – 1999. – Квіт. (№ 4). – С. 3 ; ПостМетодика. – 1999. – № 2/4. – С. 157–158.
 1. Наследие А. С. Макаренко и проблемы формирования современной системы образования : материалы междунар. науч.-практ. конф.,
  26–27 февр. 1998 г. / под. ред. А. П. Сманцера ; сост. С. А. Пуйман. – Минск, 1998. – 146 с.
 1. Окса, М. М. А. Макаренко про цілісність змісту педагогічної діяльності / М. М. Окса // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 77–81.
 1. Окса, М. Універсальні цінності спадщини А. Макаренка і сучасність / М. Окса // Шлях освіти. – 1998. – № 1. – С. 12, 46.
 1. Синьов, В. М. Вплив творчої спадщини А. Макаренка на розвиток вітчизняної та світової пенітенціарної педагогіки / В. М. Синьов // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 128–135.
 1. Фролов, А. А. Концепція педагогіки А. Макаренка / А. А. Фролов // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 95–102.
 1. Хомич, Л. О. Реалізація ідей А. Макаренка в системі психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів / Л. О. Хомич // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 168–176.


1999


 1. Красовицький, М. Дві позиції щодо педагогічної спадщини Антона Макаренка / Михайло Красовицький // Рід. шк. – 1999. – № 9. – С. 29–31.
 1. Кудояр, Л. М. Психологічні погляди А. С. Макаренка на винагороду за дитячу працю / Л. М. Кудояр // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 1999. – С. 94–101.


2000


 1. Карпенчук, С. Г. Ідеї А. С. Макаренка в контексті вивчення предмета дослідження сучасної педагогіки / С. Г. Карпенчук // Оновлення змісту форм та методів навчання і вихованння в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ін-т. – Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. 12, ч. 1. – С. 83–86.
 1. А. С. Макаренко : [пед. идеи А. С. Макаренко] // Управление шк. – 2000. – Июль (№ 28). – С. 2.
 1. Моргун, В. Педагогіка А. С. Макаренка сьогодні та завтра / Володимир Моргун, Ольга Червінська // Директор шк. – 2000. – Лют. (№ 6). – С. 7.
 1. Стурова, М. П. Живое наследие А. С. Макаренко / М. П. Стурова // Педагогика. – 2000. – № 3. – С. 53–58.
 1. Педагогика Макаренко // Первое сент. – 2000. – 15 июля (№ 52). – С. 6–9.


2001


 1. Абашкіна, Н. Проблема професійної підготовки в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Н. Абашкіна // Неперерв. проф. освіта. – 2001. – Вип. 1. – С. 195–202.


2002


 1. Гриценко, Л. Принцип диалектической целостности как основа уникальности и мирового значения педагогики А. С. Макаренко / Лариса Гриценко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2002. – № 3. – С. 231– 236.
 1. Карпенчук, С. Синтез прогрессивных идей мировой педагогики в опыте А. С. Макаренко / Светлана Карпенчук // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 3–9. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Кваша, Б. Проблема педагогических технологий в наследии А. С. Макаренко / Б. Кваша // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / Академія пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Київ. проф.-пед. коледж ім. Антона Макаренка. – К. : Наук. світ, 2002. – Вип. 2. – С. 60–64.
 1. Мандрико, Т. Использование идей А. С. Макаренко в системе учебно-воспитательной работы с будущими учителями / Тамара Мандрыко, Наталья Герасименко // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 61–62.
 1. Моргун, В. Ф. Психологія особистості в педагогіці А. С. Макаренка : факсимільний зб. пр. 1986–2001 років / Міжнар. Асоціація Антона Макаренка [та ін.]. – Полтава, 2002. – 84 с.
 1. Наумов, Б. А. С. Макаренко и полицентризм в педагогике / Борис Наумов // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 60–61.


2003


 1. Абашкіна, Н. Чи актуальна сьогодні педагогіка А. С. Макаренка? / Н. Абашкіна // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 1. – С. 217–224.
 1. Белканов, Н. Раннесоветский авангард: педагогические системы А. С. Макаренко и С. Т. Шацкого в западных трактовках / Николай Белканов // Нар. образование. – 2003. – № 5. – С. 206–214.
 1. Гордеева, А. Восстановление человеческого в человеке – сущность педагогической реабилитации : [связь педагогики Макаренко с реабилитационной педагогикой] / Анна Гордеева // Нар. образование. – 2003. – № 7. – С. 164–168.
 1. Гриценко, Л. И. А. С. Макаренко: педагогика, устремлённая в будущее / Л. И. Гриценко // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 63–66. – Библиогр.: 7 назв.
 1. Довженко, Т. О. Ідеї гуманізму та оптимізму в педагогічній спадщині А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / Т. О. Довженко // Теорія і методика навчання та виховання: зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т. ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2003. – Вип. 11. – С. 11–18.
 1. Капченко, О. Педагогічна майстерність у теорії і практиці А. С. Макаренка / О. Капченко // Наукові записки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : КДПУ, 2003. – Вип. 51, ч. 1. – С. 30–35.
 1. Комарова, Е. «Нужно всегда чувствовать себя накануне победы!..»: Педагогика Макаренко: анахронизм или перспектива? / Е. Комарова // Учит. газ. – 2003. – 13 мая (№ 20). – С. 16–17.
 1. Красовицький, М. Неминущі цінності педагогіки : [пед. спадщина А. С. Макаренка] / М. Красовицький // Завуч. – 2003. – Груд. (№ 34). – С. 20–22.
 1. Моргун, В. Педагогика А. С. Макаренко и социальная реабилитация Г. Х. Кофода / Владимир Моргун // Нар. образование. – 2003. – № 9. – С. 146–149.
 1. Морозов, В. Педагогика реабилитации в макаренковском наследии / Владимир Морозов // Нар. образование. – 2003. – № 6. – С. 159–163.
 1. Морозов, В. Преемственность как условие развития реабилитационной педагогики: [реабилитационная педагогика К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, С. А. Калабалина] / Владимир Морозов // Нар. образование. – 2003. – № 2. – С. 208–216.
 1. Реабилитационная педагогика А. С. Макаренко // Нар. образование. – 2003. – № 2. – С. 212–214.
 1. Соколов, Р. Интерес к наследию А. С. Макаренко в отечественно-педагогическом движении / Ричард Соколов // Нар. образование. – 2003. – № 5. – С. 159–169.
 1. Фролов, А. Прежде всего – активное отношение к собственной личности»: [пед. система А. С. Макаренко] / А. Фролов // Воспитание школьников. – 2003. – № 3. – С. 2–4.
 1. Фролов, А. Наследие А. С. Макаренко / Анатолий Фролов // Нар. образование. – 2003. – № 2. – С. 168–169.
 1. Хиллиг, Г. Макаренко – педагог, а не писатель! / Гётц Хиллиг, С. Невская // Імідж сучас. педагога. – 2003. – № 2. – С. 9–11. – Продовження. Почат. в № 6/7, 2002.
 1. Хомич, В. Педагогічна професія і особистість вчителя в творчій спадщині А. С. Макаренка / В. Хомич // Завуч. – 2003. – Січ. (№ 3). – Вкладка. – С. 3.
 1. Ярмаченко, М. Педагогічна відвага : [про пед. систему та спадщину А. С. Макаренка] / М. Ярмаченко // Завуч. – 2003. – Січ. (№ 3). – Вкладка. – С. 1.


2004


 1. Андрєєва, Ю. М. Гуманістичні ідеї в спадщині А. С. Макаренка / Ю. М. Андрєєва // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 29–30.
 1. Аносов, І. П. Право і свобода в антропологічних складових педагогічної системи А. С. Макаренка / І. П. Аносов // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка: зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 17–19. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Артюшенко, О. В. Німецькі дослідники про витоки гуманізму в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. В. Артюшенко // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка: зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 30–32. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Гладкий, М. Роль прикладу особистості вихованців А. С. Макаренка у процесі підготовки майбутніх учителів / М. Гладкий // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка: зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 40–41. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Горенко, С. В. Розвиток педагогічних ідей А. С. Макаренка в процесі ресоціалізації неповнолітніх засуджених / С. В. Горенко // Освіта Донбасу. – 2004. – № 1. – С. 63–66.
 1. Гриценко, Л. Гуманистический потенциал педагогики А. С. Макаренко / Лариса Гриценко // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка: зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 214–222. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Гриценко, Л. И. Педагогические идеи А. С. Макаренко за рубежом / Л. И. Гриценко // Педагогика. – 2004. – № 7. – С. 76–84.
 1. Дзюбко, Л. В. А. С. Макаренко про покарання і заоохочення, життєвість педагогічної спадщини А. С. Макаренка // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2004. – Т. 6, вип. 8. – С. 102–109.
 1. Дічек, Н. П. А. Макаренко і Бразилія: відлуння педагогічних ідей / Н. П. Дічек // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 52–54.
 1. Денисова, Н. Педагогічний колектив як середовище формування професіоналізму молодого спеціаліста : з педагогічного досвіду Макаренка / Наталія Денисова // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 49–50.
 1. Карпенчук, С. Антон Макаренко рятував юні душі: [ інтерв’ю із Світланою Карпенчук про пед. діяльн. А. С. Макаренка / вела Лідія Рибенко] // Освіта України. – 2004. – 12 листоп. (№ 89). – С. 11.
 1. Карпенчук, С. Синтез прогресивних ідей світової педагогіки в досвіді А. С. Макаренка / С. Карпенчук // Нова пед. думка. – 2004. – № 4. – С. 3–6. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Краева, Л. Педагогика параллельного действия А. С. Макаренко в практике работы агрошколы-интерната имени А. А. Каталикова / Лаура Краева, Инна Краева // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 69–70. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Куторжевська, Л. Використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка у діяльності вихователя загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт / Любов Куторжевська // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. мат-лів / редкол. : Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 78–79.
 1. Лисенко, П. Ідеї гуманізації в педагогічній спадщині А. Макаренка і В. Сухомлинського / П. Лисенко // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 25–27. – Див. також. № 845.
 1. Мельникова, О. Основні принципи педагогічно-економічної концепції А. С. Макаренка / Ольга Мельникова // Імідж сучас. педагога. – 2004. – № 2/3. – С. 73–75. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Моргун, В. Педагогіка А. С. Макаренка на теренах СНД – 2003 / В. Моргун, Н. Мельник // Імідж сучас. педагога. – 2004. – № 2/3. – С. 76.
 1. Момот, І. Ідеї гуманізації в педагогічній спадщині А. Макаренка та В. Короленка і сучасність / Іван Момот // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 14–15. – Бібліогр.: 6 назв. 1. Окса, М. А. С. Макаренко та його роль у визначенні цілей педагогічної освіти в першій третині ХХ століття / Микола Окса // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 98–99. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Острянська, О. Реалізація методу аналізу педагогічного досвіду А. С. Макаренка в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Олена Острянська // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 100–103. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Переухенко, Г. Соціалізація особистості у педагогічній практиці А. С. Макаренка / Галина Переухенко // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 104–105. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Тягло, Є. Гуманістична спрямованість поглядів А. С. Макаренка на професійну підготовку майбутніх учителів / Євген Тягло // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 16–17. 1. Черчата, Я. Концепція самостійності у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Я. Черчата // Витоки : альм. Укр. асоц. Антона Макаренка : зб. наук.-пед. і літ.-публіцист. матеріалів / редкол.: Володимир Пащенко, Іван Берг, Володимир Беседа [та ін.]. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 146–148.


2005


 1. Карпенчук, С. Синтез прогресивних ідей світової педагогіки в досвіді А. С. Макаренка / Світлана Карпенчук // Нова пед. думка. – 2005. – № 3. – С. 13–23 ; № 1. – С. 3–6. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Ковальчук-Дехтяренко, Л. Умови забезпечення педагогічно доцільних впливів на дитину в різних типах неповних сімей у спадщині А. С. Макаренка / Людмила Ковальчук-Дехтяренко // Наукові записки. Сер. Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т. : ТНПУ, 2005. – № 1. – С. 48–52. – Бібліогр.: с. 52.
 1. Родионов, В. Опыт Макаренко в Великобританки : [система спец. образования] / Вадим Родионов // Шк. психолог. – 2005. – 1–15 дек. (№ 23). – С. 8–10. – Библиогр.: 6 назв.


2006


 1. Донченко, Л. І. Значення педагогічних ідей А. С. Макаренка для підготовки вітчизняних соціально-педагогічних кадрів / Л. І. Донченко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т Г. С. Сковороди ; за ред. Г. В. Троцко. – Х. : ХНПУ, 2006. – Вип. 17. – С. 25–30. – Бібліогр.: с. 30.
 1. Кораблёва, Т. Знания – сильным, труд – бедным, благоденствие – избранным?.. : [о роли пед. наследия А. С. Макаренко] / Татьяна Кораблёва // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 179–183.
 1. Руденко, Л. Макаренко в сучасній педагогіці / Леонід Руденко // Директор шк. – 2006. – Трав. (№ 20). – С. 3–6.
 1. Слободчиков, В. Педагогика А. С. Макаренко – социально-педагогическое открытие XX века / Виктор Слободчиков // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 149–154.
 1. Сметанський, М. Компаративний аналіз педагогічних поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського / М. Сметанський // Рід. шк. – 2006. – № 9. – С. 3–7. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Чапала, Ю. А. Макаренко – магеллан педагогики: [пед. идеи А. С. Макаренко] / Юрий Чапала // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 184–187.


2007


 1. Весна, М. Стихийно-синергетические представления в педагогике А. Макаренко: опыт герменевтического анализа / М. Весна // Alma Mater. – 2007. – № 11. – С. 36–41.
 1. Кто он Антон Макаренко: автор научной природосообразной теории воспитания или публицист-газетчик? : диспут в москов. Центре внешкол. работы им. А. С. Макаренко / подгот. Нина Целищева // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 147–154.
 1. Меттини, Э. Педагогические идеи А. С. Макаренко и западноевропейская научная мысль / Э. Меттини // Воспитат. работа в шк. – 2007. – № 5. – С. 37–42 ; Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 183–188.
 1. Морозов, В. А. С. Макаренко – реформатор педагогики / В. Морозов // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 159–166.
 1. Скобельський, Д. Чи потрібен Україні Макаренко? : [про пед. ідеї видат. педагога А. С. Макаренка та їх актуальність в сучас. Україні] / Дмитро Скобельський // Голос України. – 2007. – 31 жовт. (№ 198). – С. 11.
 1. Фролов, А. Единство процессов образования и социализации : [cоц.-пед. система А. С. Макаренко] / Анатолий Фролов // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 220–223.


2008


 1. Бабенко, К. Педагогічна система А. С. Макаренка і актуальні питання виховання студентської молоді / К. Бабенко // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 78–80. – Бібліогр. : 4 назви.
 1. Берг, Н. В. Сутність учителя-професіонала від А. С. Макаренка до сьогодення / Н. В. Берг // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 62–65. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Бєляєва, Н. В. Досвід А. С. Макаренка та підготовка майбутніх менеджерів освіти / Н. В. Бєляєва // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 256–260. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Бєляк, О. Погляди А. С. Макаренка в контексті адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти / Ольга Бєляк // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 31–34. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Білик, Н. Педагогічна система Антона Макаренка: від вихованого вчителя до вихованого учня / Надія Білик // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 41–44. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Васянович, Г. П. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка у контексті морально-правової відповідальності особистості педагога / Г. П. Васянович // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. –Вип. 4. – С. 90–99. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Виговська, О. І. Діяльність учителя-майстра починається з цілепокладання: обґрунтування технології дії вчителя основної школи за А. С. Макаренком / О. І. Виговська // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 178–187. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Водолазська, Т. Особистість учителя у творах А. Макаренка / Тетяна Водолазська // Упр. освітою. – 2008. – Верес. (№ 26). – С. 18–19.
 1. Гаришина, Т. Р. Развитие общественных инициатив учащихся в деятельности самоуправления и педагогическое наследие А. С. Макаренко / Т. Р. Гаришина // Пед. науки. – 2008. –№ 3. – С. 8–10.
 1. Голованова, Н. Ф. Проблема социализации молодежи в педагогической системе А. С. Макаренко / Н. Ф. Голованова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 24–29. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Горбань, С. С. Педагогічна позиція вихователя як умова особистісно орієнтованого підходу в педагогічній системі А. С. Макаренка / С. С. Горбань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 107–110. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Гриньова, М. В. Ідеї А. С. Макаренка в педагогічній майстерності вихователя пенітенціарних закладів / М. В. Гриньова, Л. М. Гомля // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 19–21.
 1. Гура, Т. Гуманістична спрямованість ідей А. С. Макаренка – актуальний аспект підготовки майбутніх інженерів-керівників / Т. Гура // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 56–57. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Єрмаков, В. М. Погляд на взаємини вихователя і вихованців в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / В. М. Єрмаков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 132–135. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Єрмаков, В. М. Формування професійної майстерності майбутніх вчителів у контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка / В. М. Єрмаков // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 246–250. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Єфремов, С. В. Питання організації науково-дослідної роботи у творчій спадщині А. С. Макаренка / С. В. Єфремов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 135–137. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Журецький, Я. І. А. С. Макаренко про етику педагогічного колективу / Я. І. Журецький // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 138–139.
 1. Кириленко, Л. Г. Вплив ідей А. С. Макаренка на стимуляцію школярів заохоченням та покаранням у сфері фізичної культури / Л. Г. Кириленко, М. М. Воєнчук // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. –Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 144–151. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Кіприч, С. В. Вплив педагогічних ідей А. С. Макаренка на формування особистості сучасного вчителя фізичної культури / С. В. Кіприч // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 250–255. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Кічук, Н. В. Пріоритети розвитку сучасної педагогіки вищої школи у координатах дієвості педагогічної системи А. С. Макаренка / Н. В. Кічук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 38–40. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Кічук, Я. В. Технологічний підхід до правової компетентності фахівця: шляхи вдосконалення у контексті педагогіки А. Макаренка / Я. В. Кічук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 162–164. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Кораблева, Т. Ф. Гуманитарная экспертиза наследия А. С. Макаренко / Т. Ф. Кораблева // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 13–21. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Корогод, І. А. А. С. Макаренко про педагогічну майстерність / І. А. Корогод // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 176–178. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Король, Л. Л. Ідеї А. С. Макаренка як концептуальна основа формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя (з досвіду Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка 70–80 рр. ХХ ст.) / Л. Л. Король // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 187–191. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Крамаренко, Н. М. Проблеми пелагогічного спілкування в контексті теоретичної спадщини А. С. Макаренка / Н. М. Крамаренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 181–183. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Крамущенко, Л. Співдружність вихователів і вихованців як управлінське завдання А. С. Макаренка – керівника Полтавської колонії імені М. Горького / Людмила Крамущенко // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 29–31. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Курашова, В. О. Питання стимулювання вихованців до самодіяльності у навчанні і вихованні у творчій спадщині А. С. Макаренка / В. О. Курашова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 192–193. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Лазоренко, Ю. В. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в досвіді сучасного вчителя / Ю. В. Лазоренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 196–197. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Лесіна, Т. М. Модернізація підготовки соціального педагога-аніматора через актуалізацію ідей А. С. Макаренка / Т. М. Лесіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 200–202. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Макаренко, О. А. Вивчення спадщини А. С. Макаренка в процесі професійного виховання майбутніх інженерів-педагогів / О. А. Макаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – Вип. 4. – С. 210–214. –Бібліогр. : 12 назв.
 1. Малаканова, Л. В. Актуальність ідей А. С. Макаренка в становленні вчителя-професіонала / Л. В. Малаканова, І. В. Кривошапка // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 196–201. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Мандрико, Т. В. Використання матеріалів музею спадщини А. С. Макаренка у виховній роботі з майбутніми вчителями / Т. В. Мандрико // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 209–210.
 1. Міщенко, О. А. С. Макаренко про лекторський аспект педагогічної майстерності викладача / Оксана Міщенко // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 45–46. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Наумов, Б. Н. Идея А. С. Макаренко о синтетической педагогике и методология целостного подхода в современном образовании / Б. Н. Наумов // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 55–61. – Бібліогр. : 6 назв.

Те саме // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 7–10. – Бібліогр.: 6 назв.


 1. Ніколашина, Т. І. Художній спадок А. С. Макаренка як джерело вивчення його педагогічного досвіду / Т. І. Ніколашина, І. В. Денисовець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 235–237. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Окса, М. М. Педагогічна антропологія в світлі ідей А. С. Макаренко
  / М. М. Окса // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 84–90. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Олексеенко, Л. Л. Использование идей А. С. Макаренко о гармонизации качеств личности и профессиональных знаний в подготовке будущих специалистов к управленческой деятельности / Л. Л. Олексеенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 237–239.
 1. Оніпко, В. В. Концепція А. С. Макаренка і проблеми проектування агрономічної діяльності при підготовці вчителя / В. В. Оніпко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 245–247. – Бібліогр.: 3 назви.

Те саме // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 57–60. – Бібліогр.: 4 назви.


 1. Оніпко, О. В. Проблема оцінювання освітніх систем у сучасній педагогіці та відображення її у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. В. Оніпко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 127–133. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Пастир, Ю. І. Проблема соціалізації особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Ю. І. Пастир // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 251–253. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Пащенко, В. О. Концептуальні положення педагогіки А. С. Макаренка як ключ до розуміння та творчого вирішення проблем сучасної вітчизняної освіти / В. О. Пащенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 15–16. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Рабійчук, С. О. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка у контексті соціальної педагогіки як науки про виховання в соціумі / С. О. Рабійчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 276–278. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Руденко, Д. В. К вопросу о единстве теории и практики: философия Спинозы и педагогика Макаренко / Д. В. Руденко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 284–286.
 1. Самарский, А. Ю. Принцип совпадения личных, коллективных и общественных целей в педагогике Макаренко / А. Ю. Самарский // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 292–294. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Самойленко, С. С. Педагогічні погляди А. С. Макаренка на співробітництво як основу життєдіяльності організації / С. С. Самойленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 294–296. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Санникова, Н. Педагогическое творчество А. С. Макаренко в аспекте социального менеджмента / Нина Санникова // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 28–29. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Соколов, Р. В. Православные корни педагогического опыта А. С. Макаренко : к 120-летию со дня рождения / Р. В. Соколов, Н. В. Соколова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 64–71. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Страшко, С. В. Оздоровчий напрям освіти в педагогічній спадщині
  А. С. Макаренка
  / С. В. Страшко, Т. Б. Кійко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 61–65. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Сургай, О. Випередили час : [про пед. діяльн. А. Макаренка та В. Сухомлинського] / Олександр Сургай // Освіта України. – 2008. – 23 верес. (№ 72/73). – С. 8.
 1. Тараненко, В. Д. Рольовий принцип педагогічної системи А. С. Макаренка / В. Д. Тараненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 332–334. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Тарасевич, Н. М. Феномен особистостей А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського у становленні професійної позиції майбутнього вчителя / Н. М. Тарасевич // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 173–178. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Тафінцева, С. І. Проблема соціалізації в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка / С. І. Тафінцева // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 134–137. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Твердохлєб, М. Ю. Соціальна активність особистості у світлі традицій педагогіки А. Макаренка / М. Ю. Твердохлєб // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 114–120. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Федій, О. А. Педагогічна спадщина Антона Макаренка у світлі сучасних ідей естетотерапії / О. А. Федій // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 83–91. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Фролов, А. А. Педагогика А. С. Макаренко – наука о взаимодействии поколений / А. А. Фролов // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 7–10.
 1. Хомич, Л. О. Антон Макаренко про важливість психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / Л. О. Хомич // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 5. – С. 19–24. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Цвєткова, О. О. Ідеї А. С. Макаренка в формуванні комунікативних якостей вчителя / О. О. Цвєткова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 346–348. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Цибулько, Л. Г. Ідеї А. С. Макаренка на Кубі / Л. Г. Цибулько // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 348–349. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Черчата, Л. М. Проблема формування професіоналізму майбутнього вчителя у розрізі педагогічної системи виховання А. С. Макаренка / Л. М. Черчата // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 356–358. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Щербина, А. М. Так це було...: Педагогічна спадщина А. С. Макаренка: деякі аспекти виховання особистості в колективі. Одноактна наук.-документ. п’єса із використанням слайд-фільму / А. М. Щербина // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 31–34.
 1. Яворський, Е. Б. Синергетичні аспекти системи А. С. Макаренка і їх розвиток / Е. Б. Яворський // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 17–21. – Бібліогр.: 7 назв.

Див. також № 843, 849, 850, 852–854.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка