Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. КороленкаСторінка3/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Антология гуманной педагогики: Макаренко / сост., авт. вступ. ст. В. М. Коротков. – М. : Амонашвили, 1999. – 223 с.
 1. Ващенко, Г. Педагогічна наука в СССР (Яничар А. С. Макаренко – найбільший совєтський педагог) / Григорій Ващенко // Рідна шк. – 1999. – № 4. – С. 70–80.
 1. Красовицький, М. Антон Макаренко під вогнем бездарності й невігластва: листи з Нью-Йорка / Михайло Красовицький // Освіта України. – 1999. – 22 верес. (№ 39). – С. 6.
 1. Кумарин, В. И. Сталин согласился «не трогать» Макаренко / В. И. Кумарин // Профессионал. – 1999. – № 1. – С. 26–28.
 1. Лисенко, П. Г. А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський : документально-публіцистичні нариси. – Кременчук, 1999. – 114 с.
 1. Струманський, В. Антон Макаренко і сучасна українська дійсність / Василь Струманський // Почат. шк. – 1999. – № 7. – С. 58–60.
 1. Текило, А. Антон Макаренко – «батька» шпионов / А. Текило, А. Келеберда // Бизнес-Неделя. – 1999. – № 23. – С. 27.
 1. Текіло, А. Антон Макаренко – «батька» шпигунів / А. Текіло, А. Келеберда // Імідж сучас. педагога. – 1999. – № 1. – С. 5–8.
 1. Хиллиг, Г. Двенадцать мгновений судьбы : малоизвестные страницы жизни и деятельности А. С. Макаренко (июнь – октябрь 1936 г.) / Гётц Хиллиг // ПостМетодика. – 1999. – № 1. – С. 14–31.
 1. Хиллиг, Г. Педагог Макаренко – «шеф» разведчиков / Г. Хиллиг, В. Марочко // Пед. вестн. – 1999. – № 10. – С. 1–2.
 1. Хілліг, Г. Педагог Макаренко – “шеф” розвідників? / Г. Хілліг, В. Марочко // Імідж сучас. педагога. – 1999. – № 1. – С. 5–8.


2000


 1. Бойко, А. М. Взаємини Г. Г. Ващенка і А. С. Макаренка / А. М. Бойко // ПостМетодика. – 2000. – № 2. – С. 44–50.
 1. Красовицкий, М. Великий мастер от «парной педагогики» : [А. С. Макаренко] / М. Красовицкий // Директор шк. Україна. – 1999. – № 2. – С. 9–14 ; Педагогика. – 2000. – № 1. – С. 75–81.
 1. Красовицький, М. Макаренка потрібно залишити / М. Красовицький // Завуч. – 2000. – Груд. ( № 35). – С. 4–5.
 1. Хиллиг, Г. Григорий Ващенко и Антон Макаренко. Взаимоотношения двух полтавских педагогов / Гётц Хиллиг // ПостМетодика. – 2000. – № 1. – С. 49–56.
 1. Шпигунські пристрасті” навколо Антона Макаренка // Завуч. – 2000. – Січ. (№ 3). – С. 12–13.
 1. Ярмаченко, М. Д. Від Я. А. Коменського до А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського / М. Д. Ярмаченко // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 4. – С. 5–13.


2001


 1. Абашкіна, Н. Нове слово до відомої теми… : [про дослідження нім. вченого Гьотца Хілліга, присвячені А. С. Макаренку] / Н. Абашкіна // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 53–55.
 1. Антон Семенович Макаренко (01.03.1888 – 01.04.1939) : [педагог и писатель] // Нар. образование в России : ист. альм. – 2000. – № 10. – С. 362–363. – Див. також № 835.
 1. Карпенчук, С. Г. Сходження до Макаренка / С. Г. Карпенчук // ПостМетодика. – 2001. – № 4. – С. 2–12.
 1. Карпенчук, С. Г. На зорі макаренкознавства : монографія
  / С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – Мелітополь, 2001. – 97 с.
 1. Макаренко Антон Семенович // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – С. 301: портр.
 1. Морозов, Л. Нужен ли нам Макаренко? / Л. Морозов // Пед. вестник. – 2001. – № 8. – С. 10.
 1. Турбовской, Я. Историческая наивность и нравственное величие педагога Макаренко / Яков Турбовский // Пед. вестник. – 2001. – № 2. – С. 10.
 1. Хиллиг, Г. А. С. Макаренко и Болшевская коммуна / Гётц Хиллиг // ПостМетодика. – 2001. – № 2. – С. 55–62.
 1. Хиллиг, Г. «Чекист» и «враг народа» А. С. Макаренко (июнь-октябрь 1936 г.) / Г. Хиллиг // Педагогика. – 2001. – № 8. – С. 73–80.


2002


 1. Альохіна, О. В. Показники економічної діяльності А. С. Макаренка в колонії ім. М. Горького (Полтавський період) / О. В. Альохіна // Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ОВС, 2002. – С. 68–74. – Бібліогр.: с. 74.
 1. Береговой, Я. Макаренко, Сухомлинский и Ващенко – противостояние или преемственность / Ярослав Береговой // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 18–24.
 1. Галузяк, В. М. Две личности – две парадигмы воспитания : [А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский] / В. М. Галузяк, Н. И. Сметанский // Педагогика. – 2002. – № 3. – С. 83–87.
 1. Гашковец, И Отношение к педагогической науке двух воспитателей : Антона Макаренко и Януша Корчака / Иржи Гашковец // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 26–32. – Библиогр.: 60 назв.
 1. Гюнтер-Шелльхаймер, Э. «К сожалению, это не все творчество А. С. Макаренко…» : [об истории подготовки последнего советского издания трудов А. С. Макаренко] / Эдгар Гюнтер-Шелльхаймер // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 34–36. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Колесник, В. А. С. Макаренко у Броварах / Володимир Колесник // Світло. – 2002. – № 3. – С. 108–109.
 1. Красовицький, М. Деякі міркування про зустріч послідовників А. С. Макаренка / М. Красовицький // ПостМетодика. – 2002. – № 5/6. – С. 53–55.
 1. Кумарин, В. Макаренко, какого мы никогда не знали, или куда реформировать школу / Валентин Кумарин // Нар. образование. – 2002. – № 5. – С. 153–164 ; № 7. – С. 184–194 ; № 8. – С. 125–128.
 1. Постовалова, В. Макаренко, которого всем нам необходимо знать / Валентина Постовалова // Нар. образование. – 2002. – № 10. – С. 196–201.
 1. Семергей, Н. Культурно-мистецькі домінанти в життєвих реаліях Антона Макаренка / Наталія Семергей // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 62–65. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Тененбойм, З. Новое – это незабытое старое : [ макаренковские школы-хозяйства] / Зиновий Тененбойм // Нар. образование. – 2002. – № 7. – С. 202–203.
 1. Хиллиг, Г. Карманные деньги для карманников : Неизвестное письмо «нэпмана» А. С. Макаренко / Гётц Хиллиг // Нар. образование. – 2002. – № 10. – С. 151–154.
 1. Хиллиг, Г. Макаренко и власть / Г. Хиллиг // Педагогика. – 2002. – № 8. – С. 66–79 ; Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 4/5. – С. 9–13.
 1. Хиллиг, Г. Между двух огней: А. С. Макаренко в Полтаве (1919 – 1920 гг.) / Гётц Хиллиг // Нар. образование. – 2002. – № 9. – С. 168–172.


2003


 1. Борисова, З. Антон Макаренко – засновник новаторської педагогіки / Зоя Борисова // Палітра педагога. – 2003. – № 3. – С. 6–7.
 1. Ілляш, І. Педагог від Бога : [до 115-річниці з дня народж. А. С. Макаренка] / І. Ілляш // Голос України. – 2003. – 13 берез. (№ 47). – С. 4.
 1. Кораблева, Т. Пайдейя справедливого общества : [до 115-річчя з дня народж. А. С. Макаренка] / Татьяна Кораблева // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2003. – № 1. – С. 228–230.
 1. Кумарин, В. Макаренко, какого мы никогда не знали : к 115-летию со дня рождения великого педагога XX века / Валентин Кумарин // Соц. педагогика. – 2003. – № 1. – С. 13–26.
 1. Макаренко Антон Семенович // Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова [и др.]. – М. : Большая Рос. энцикл., 2003. – С. 379 : портр.
 1. Антон Макаренко – класик української педагогіки ХХ століття : до 115-річчя від дня народж. // Пед. газета. – 2003. – Лют. (№ 2). – С. 3.
 1. Макаренко, В. На разных берегах : [о А. С. Макаренко и его родных] / Виталий Макаренко // Нар. образование. – 2003. – № 5. – С. 170–176.
 1. Рябоконь, Л. «Педагогічна поема» сьогодні : [до 115-річчя з дня народж. Антона Макаренка] / Л. Рябоконь // День. – 2003. – 13 берез. – С. 2.
 1. Соколов, Р. Интерес к наследию А. С. Макаренко в отечественном общественно-педагогическом движении / Ричард Соколов // Нар. образование. – 2003. – № 5. – С. 159–169.
 1. Соколов, Р. Раздумья в юбилейный год двух корифеев российского воспитания: С. Т. Шацкий (1878–1934), А. С. Макаренко (1888–1939) / Р. Соколов // Нар. образование. – 2003. – № 9. – С. 135–143.
 1. Турбовской, Я. Историческая востребованность А. С. Макаренко / Яков Турбовский // Нар. образование. – 2003. – № 5. – С. 145–148.
 1. Туровська, Л. «Квіти життя» Антона Макаренка : Виповнилось 115 років від дня народження великого педагога / Л. Туровська // Робітнича газ. – 2003. – 20 берез. – С. 4.
 1. Хиллиг, Г. Лаборатория и сцена воспитателя А. С. Макаренко / Гётц Хиллиг // Нар. образование. – 2003. – № 2. – С. 175–182.
 1. Хиллиг, Г. Лиха беда начало: марбургские размышления в связи с полтавской макаренковедческой публикацией / Г. Хиллиг // ПостМетодика. – 2003. – № 1. – С. 32–39.
 1. Хиллиг, Г. Макаренко – педагог, а не писатель! : [автобиогр. письма Н. Турчаниновой к А. С. Макаренко] / Гётц Хиллиг, Светлана Невская // Імідж сучас. педагога. – 2003. – № 2. – С. 9–11.
 1. Хиллиг, Г. Миф о «дипломной работе» выпускника Полтавского учительского института А. С. Макаренко / Г. Хиллиг // ПостМетодика. – 2003. – № 5/6. – С. 77–79.
 1. Хиллиг, Г. Нас познакомил Макаренко. Мои воспоминания о Либоре Пехе / Г. Хиллиг // ПостМетодика. – 2003. – № 4. – С. 45–46.
 1. Шевченко, С. М. Маловідома сторінка в макаренкознавстві / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 12. – С. 174–178.


2004


 1. Абаринов, А. Вредный рецензент А. Макаренко / А. Абаринов, Г. Хиллиг // ПостМетодика. – 2004. – № 2/3. – С. 113–119.
 1. Лялин, Н. Личное дело студента А. Макаренко. Новые архивные материалы / Н. Лялин // Учит. газ. – 2004. – 23 марта (№ 11). – С. 6.
 1. Ріжко, І. Макаренко і Сухомлинський – взірці сучасному студенству / І. Ріжко // Витоки : альм. Укр. Асоціації Антона Макаренка. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 264–266.
 1. Слуцкий, В. И. Философская антропология и её понимание А. С. Макаренко / В. И. Слуцкий // Образование и о-во. – 2004. – № 1. – С. 56–60. – Библиогр.: 6 назв.
 1. Соколов, Р. В. Макаренко и Калабалин: кто же они для нас? : о важном, но слабо изученном феномене мировой культуры / Р. В. Соколов // Беспризорник. – 2004. – № 6. – С. 46–49.


2005


 1. Береговой, Я. А. Макаренко или Сухомлинский? / Я. А. Береговой // Педагогіка толерантності. – 2005. – № 1/2. – С. 187–204.
 1. Виповнюється 113 років від дня народження видатного педагога Антона Макаренка // Хрещатик. – 2005. – 1 берез. (№ 30). – С 11.
 1. Гюнтер-Шелльхаймер, Э. О макаренковедении в Восточной Германии после 1945 года / Эдгар Гюнтер-Шелльхаймер // Нар. образование. – 2005. – № 9. – С. 186–189.
 1. Дічек, Н. Ідеї А. Макаренка і соціальна педагогіка зарубіжжя (70–90 роки ХХ ст.) / Н. Дічек // Історико-педагогічний альманах : наук. вид. / Уман. держ. пед. ун-т. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 50–65.
 1. Дічек, Н. П. Макаренко Антон Семенович (1888 –1939) / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 2: XX ст. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 177–187. – Бібліогр.: с. 187 (10 назв.). 1. Хиллиг, Г. А. Макаренко и В. Балицкий. Два соратника на службе украинского ГПУ / Г. Хиллиг // ПостМетодика. – 2005. – № 6. – С. 40–43.


2006


 1. Евсеев, И. Начало пути молодого Макаренко: училище у железнодорожной станции / Иван Евсеев // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 188–189.
 1. Меттини, Э. Итальянское макаренковедение вчера и сегодня / Эмилиано Меттини // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 190–193.
 1. Сметанський, М. Компоративний аналіз педагогічних поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського / Микола Сметанський // Рідна шк. – 2006. – № 9. – С. 3–7.
 1. Фролов, А. А. А. С. Макаренко в СССР, России и мире: историография освоения и разработки его наследия (1939–2005 гг., критический анализ) / А. А. Фролов. – Н. Новгород : Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2006. – 417 с.
 1. Хиллиг, Г. Братья Виталий и Антон Макаренко в 1920 – 1930 гг. / Г. Хиллиг // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 78–85.
 1. Хиллиг, Г. Возвращаясь к теме: А. С. Макаренко и Болшевская трудовая коммуна / Г. Хиллиг // ПостМетодика. – 2006. – № 5. – С. 44–55.
 1. Хиллиг, Г. На разных берегах: о том, как братья Макаренко в 1930 годах пытались восстановить контакт друг с другом / Гётц Хиллиг // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 194–200.


2007


 1. Антон Семенович Макаренко: (1888–1939) // Почат. освіта. – 2007. – Трав. (№ 20). – Вкладка. – Див. також № 838.
 1. Кто он, Антон Макаренко: автор научной природосообразной теории воспитания или публицист-газетчик? // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 147–154.

2008


 1. Антон Семёнович Макаренко (1888–1939) // Жизнь – не существительное, а глагол / авт.-сост. И. Д. Гофман. – Полтава : Говоров С. В. , 2008. – С. 49.
 1. Баганець, Є. М. Управлінська діяльність А. С. Макаренка – керівника виховних закладів з трудового виховання / Є. М. Баганець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 55–56. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Безобразова, Л. Л. Специальная педагогическая лексика в литературных произведениях А. С. Макаренко (на материале «Педагогической поэмы») / Л. Л. Безобразова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4.– С. 118–124. 1. Біда, О. А. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, О. А. Захаренко – наше минуле, наше сьогодні, наше майбутнє / О. А. Біда, Л. І. Прокопенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 33–35. – Бібліогр.: 1 назва.
 1. Борисенко, М. О. Майстерність Антона Семеновича Макаренка у вирішенні педагогічних задач / М. О. Борисенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 77–78. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Бородата, Г. С. Інноваційність в діяльності А. С. Макаренка / Г. С. Бородата // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 79–81. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Будаєвський, О. К. А. С. Макаренко – постать професіонала / О. К. Будаєвський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 82–84. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Вертіль, О. Авторові «Педагогічної поеми» : [про відзначення в м. Білопілля Сум. обл. 120-річчя від дня народж. А. С. Макаренка] / О. Вертіль // Уряд. кур'єр. – 2008. – 19 берез. (№ 51). – С. 17.
 1. Вишневський, О. Г. Ващенко і А. Макаренко на роздоріжжі української педагогіки ХХ століття / О. Вишневський // Освіта. – 2008. – 19–26 берез. (№ 13/14). – С. 2.
 1. Геній досвіду : до 120-річчя з дня народж. Антона Макаренка // Пед. газ. – 2008. – Берез. (№ 3). – С. 4–5.
 1. Герасименко, М. С. Досвід А. С. Макаренка по створенню простору життєдіяльності в колонії / М. С. Герасименко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2008. – С. 96–99. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Гетманец, М. Ф. А. С. Макаренко – писатель: взгляд с исторической дистанции / М. Ф. Гетманец // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2008. – № 3. – С. 23–29. – Библиогр.: 10 назв.
 1. Гетманец, И. О. Украина в художественном творчестве А. С. Макаренко / И. О. Гетманец // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 124–128. – Бібліогр. : 11 назв.
 1. Гликман, И. З. Главное, что оставил Антон Макаренко в веках : к 120-летию А. С. Макаренко / И. З. Гликман // Инновации в образовании. – 2008. – № 6. – С. 112–123. – Библиогр.: 11 назв.
 1. Гликман, И. З. Живая педагогика Макаренко : к 120-летию со дня рождения А. С. Макаренко / И. З. Гликман // Инновации в образовании. – 2008. – № 3. – С. 125–139. – Библиогр.: 5 назв.
 1. Гликман, И. З. Наследие Макаренко: о чем спорят его противники и сторонники? / И. З. Гликман // Директор шк. – 2008. – № 5. – С. 83–86.
 1. Гончаренко, І. Д. А. С. Макаренко в Інтернет / І. Д. Гончаренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 105–107. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Гончаренко, І. Д. А. С. Макаренко в Інтернеті та сугестія / І. Д. Гончаренко // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 29–30. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Дігтяр, Н. М. Управлінські ситуації у практиці А. С. Макаренка / Н. М. Дігтяр // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 125–127. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Дічек, Н. Спільна спадщина : [про світовий феномен А. С. Макаренка] / Н. Дічек // Рід. шк. – 2008. – № 3/4. – С. 61–64.
 1. Довга, М. Ю. Наші перші враження від знайомства з особистістю Антона Семеновича Макаренка / М. Ю. Довга, О. В. Овчаренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”,
  12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 127–128.
 1. Евсеев, И. Л. Удивительный человечище : [о годах работы А. С. Макаренко в железнодорож. училище на станции Долинская в 1911–1914 гг.] / Иван Леонтьевич Евсеев. – М. : НИИ школьных технологий, 2008. – 176 с.
 1. Євтух, М. Б. Постать Антона Макаренка – світ організованого творення людини / М. Б. Євтух // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 44–48. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Зязюн, І. Гуманістична спрямованість – найголовніша характеристика майстерності А. С. Макаренко / Іван Зязюн // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 5–7.
 1. Иллалтдинова, Е. Ю. Социально-педагогические условия творческой деятельности А. С. Макаренко в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. / Е. Ю. Иллалтдинова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 109–111.
 1. Ілляш, І. Проза життя й поезія праці Макаренка : [до 120-річчя від дня народж. А. С. Макаренка] / Іван Ілляш // Голос України. – 2008. – 15 берез. (№ 51). – С. 11.
 1. Інженер дитячих душ : 120 років тому народився Антон Макаренко (1888–1939) : [про видат. вітчизн. педагога і письменника] // Демократ. Україна. – 2008. – 14 берез. (№ 11). – С. 23.
 1. Карпенчук, С. Г. Нерозкрита сторінка з життя відомих педагогів : [про причини суперечливих поглядів, пов'язаних із теорем.-іст. спадщиною А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського] / С. Г. Карпенчук // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 48–54. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Кривонос, И. Ф. Переписка А. С. Макаренко с А. М. Горьким / И. Ф. Кривонос // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки / Полтав. держ. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 275–281. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Кумарин, В. Макаренко, какого мы никогда не знали, или Куда реформировать школу : [о новых аспектах изучения идей А. С. Макаренко] / Валентин Кумарин // Макаренко : альманах / глав. ред. Алексей Кушнир. – М. : Нар. образование, 2008. – Вып. 1. – С. 37–76. – Див. також № 216.
 1. Кухар, Л. А. Інженер людських душ : [до 120-річчя від дня народж. А. С. Макаренка (1888–1939)] / Л. А. Кухар // Шкіл. б-ка. – 2008. – № 2. – С. 18–21.
 1. Кучеренко, Ю. М. А. С. Макаренко – видатний педагог / Ю. М. Кучеренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 193–194. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Литовченко, О. Повторити не вдалося нікому : [до 120-річчя з дня народж. А. С. Макаренка] / Олена Литовченко // Позашкілля. – 2008. – № 3. – С. 25–27.
 1. Літовка, О. П. А. С. Макаренко. Становлення людини-педагога і керівника / О. П. Літовка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 202–204. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Макаренко : альманах. Вып. 1 / глав. ред. Алексей Кушнир. – М. : Нар. образование, 2008. – 207 с.
 1. Меттини, Э. Изучение творчества А. С. Макаренка в Италии / Э. Меттини // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 25–27. – Библиогр.: 10 назв.
 1. Моргун, В. Ф. Макаренкіана “Постметодики” : 1993–2008 / В. Ф. Моргун // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 46–48. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Нездойминога, О. С. Самоаналіз, як запорука успішної управлінської діяльності Макаренка / О. С. Нездойминога // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 229–231. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Переухенко, Г. І. Психологічні засади педагогічної майстерності А. С. Макаренка / Г. І. Переухенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 42–44. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Пивовар, Н. М. Здоров’язбереження у досвіді А. С. Макаренка / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 258–260. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Пирогова, А. К. Управлінська діяльність А. С. Макаренка з організації праці в дитячій колонії / А. К. Пирогова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 262–264. – Бібліогр.: 5 назв.
 1. Пихорович, В. Д. Диалектика и педагогика: Сократ, Макаренко, Ильенков / В. Д. Пихорович // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 264–266. – Бібліогр.: 2 назви.
 1. Попова, Л. Останній виступ А. С. Макаренка в Харкові / Л. Попова // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 11–12. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Сінокосова, О. В. Управлінська діяльність А. С. Макаренка по створенню культурного середовища в Полтавській колонії ім. Горького / О. В. Сінокосова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 306–308. – Бібліогр. : 4 назви.
 1. Ткаченко, А. Невідома посада А. С. Макаренка / Андрій Ткаченко // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 1/2. – С. 14–16. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Скорик, Б. Культурологічний аспект педагогічної діяльності А. С. Макаренка / Б. Скорик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 308–310. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Соколов, Р. В. К юбилею трех “подвижников соцвоса” прошедшего века : [о взаимосвязи взглядов А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого, И. П. Иванова] / Р. В. Соколов // Пед. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 22–25. – Библиогр.: 5 назв.
 1. Степанов, О. В. Педагогічна майстерність А. С. Макаренка з погляду традицій архітектурного мистецтва / О. В. Степанов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 322–325. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Стриженок, В. П. Особливості аналітичної діяльності А. С. Макаренка – керівника трудової колонії ім. М. Горького / В. П. Стриженок // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 326–328. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Титаренко, В. Спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасності / В. Титаренко // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2008. – № 4. – С. 6–7.
 1. Ткаченко, А. В. Колонія ім. М. Горького та комуна ім. Ф. Е. Дзержинського як авторські проекти А. С. Макаренка / А. В. Ткаченко, Л. Булатнікова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 84–86. – Бібліогр.: 3 назви.
 1. Федорина, А. Як починалася педагогічна поема: Антон Макаренко : погляд із Білопілля : [місце народж. видат. педагога А. Макаренка] / А. Федорина // Україна молода. – 2008. – 6 берез. (№ 451). – С. 8.
 1. Фролов, А. А. А. С. Макаренко как социальный педагог-реформатор / А. А. Фролов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 44–47.
 1. Хиллиг, Г. На путях к Академическому изданию собрания трудов А. С. Макаренко / Гётц Хиллиг // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 125.
 1. Хілліг, Г. Це дивно, колего Фролов! До видання нового зібрання творів А. С. Макаренка / Г. Хілліг // ПостМетодика. – 2008. – № 1. – С. 40–45.
 1. Чаплик, Т. Ю. Про деякі особливості управлінської діяльності А. С. Макаренка / Т. Ю. Чаплик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 355–356. – Бібліогр.: 4 назви.
 1. Юдин, Л. Антон Макаренко и его «Педагогическая поэма» : 120 лет назад на Харьковщине родился этот талантливый педагог и писатель : [дослідж. біогр. відом. Антона Макаренка] / Л. Юдіна // Правда Украины. – 2008. – 24–30 апр. (№ 17). – С. 20.
 1. Яворський, Е. Б. Логіка системних понять в педагогічній творчості А. С. Макаренка / Е. Б. Яворський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 377–378. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Ярмаченко, М. Д. Макаренко Антон Семенович / М. Д. Ярмаченко // Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком інтер, 2008. – С. 471–472.

Див. також № 833, 834, 836–842, 845, 847, 856.


3.2. Науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари, педагогічні читання, конкурси присвячені творчому використанню педагогічної спадщини А. С. Макаренка

1993


 1. * Наследие А. С. Макаренко и современность: тезисы Междунар. науч.-практ. конф., 10–12 марта 1993 г. / под ред. В. М. Кротова, С. С. Невской. – М., 1993.

1994


 1. *Україна –Китай: шляхи співробітництва : матеріали конф., серп.-верес. 1993 р., м. Київ / Республік. асоц. українознавців. – К. : ІНТЕЛ, 1994.

1998


 1. VIII Міжнародна конференція “А. С. Макаренко – видатний педагог ХХ ст.” // Пед. газ. – 1998. – Квіт. (№ 4) – С. 2.
 1. Всеукраїнська науково-практична конференція “Творча спадщина А. С. Макаренка у контексті сучасної педагогічної науки і практики” : інформація прес-центру Полтав. облас. ін-ту післядиплом. освіти пед. працівників // ПостМетодика. –1998. – № 1. – С. 2.
 1. Дічек, Н. П. Ціннісні орієнтири спадщини А. Макаренка у контексті англомовних досліджень його виховної теорії // Освіта і виховання у Польщі і Україні (ХІХ –ХХ ст.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 2. – Ніжин : НДПУ, 1998. – С. 223–229.
 1. Зязюн, І. А. Універсальні цінності спадщини А. С. Макаренка і сучасність : [з доп. на VIII Міжнар. Макаренківській конф.] / І. А. Зязюн // Пед. газ. – 1998. – Квіт. (№ 4). – С. 2.
 1. Наследие А. С. Макаренко и проблемы формирования современной системы образования : материалы междунар. науч.-практ. конф.,
  26–27 февр. 1998 г. / под ред. А. П. Сманцера ; сост. С. А. Пуйман. – Минск, 1998. – 146 с.
 1. Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції “Творча спадщина А. С. Макаренка у контексті сучасної педагогічної науки і практики” // ПостМетодика. – 1998. – № 1. – С. 10–12.


1999


 1. Дічек, Н. П. Оцінка особистості А. С. Макаренка-педагога англомовними дослідниками / Н. П. Дічек // А. С. Макаренко – видатний педагог ХХ ст. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ін-т. – Полтава, 1999. – С. 147–150.
 1. А. С. Макаренко – видатний педагог ХХ ст. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 берез. 1998 р. / Полтав. держ. пед. ін-т. – Полтава,1999. – 193 с.


2002


 1. А. С. Макаренко и мировая педагогика: материалы междунар. семинара, 10 апр. 2002 г. – Полтава : Пед. ун-т, 2002. – 146 с.
 1. Международный конкурс имени А. С. Макаренко: положение о конкурсе // Рос. образование. – 2002. – № 4. – С. 71–77.
 1. Про проведення Міжнародного семінару «А. С. Макаренко і світова педагогіка» // Імідж сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – 2 с. обкл.
 1. Фролов, А. Наконец-то!: [о междунар. конкурсе имени А. С. Макаренко] / Анатолий Фролов // Рос. образование. – 2002. – № 4. – С. 72–74.


2003 1. Алейникова, И. От Макаренко к ... Макаренко : [материалы междунар. конф. «Педагогика А. С. Макаренко в решении проблем современ. детства»] / И. Алейникова // Управление шк. – 2003. – 8–15 апр. (№ 14). – С. 5.
 1. Кораблева, Т. К итогам конференции «Педагогика А. С. Макаренко в решении проблем современного детства» / Татьяна Кораблева // Нар. образование. – 2003. – № 8. – С. 173–175. – Див. також № 255.
 1. А. С. Макаренко – видатний педагог ХХ століття : матеріали міжнар. пед. читань, присвячених 115-й річниці від дня народж. А. С. Макаренка, 18–19 березня 2003 р., Мелітополь / Мелітоп. держ. пед. ун-т, Міжнар. Макаренківська асоц., Укр. асоц. А. С. Макаренка. – Мелітополь : МДПУ, 2003. – 80 с.
 1. Положение о Втором Международном конкурсе имени А. С. Макаренко // Нар. образование. – 2003. – № 10. – С. 227–231.


2005


 1. Артамонова, Е. Новый век Макаренковедения : [репортаж с симпозиума Междунар. Макаренковской ассоциации] / Елена Артамонова // Нар. образование. – 2005. – № 6. – С. 159–164.
 1. Положение о Международном конкурсе имени А. С. Макаренко : [о проведении 1–5 апр. 2006 г. четвертого Междунар. конкурса имени А. С. Макаренко] // Нар. образование. – 2005. – № 10. – С. 69–72 ; Воспитат. работа в шк. – 2005. – № 1. – С. 102–106.
 1. Третий Международный конкурс им. А. С. Макаренко // Соц. педагогика. – 2005. – № 2. – С. 99.


2006


 1. Без людей труда есть ли у нашей страны бущее? : [ IV Междунар. конкурс им. А. С. Макаренко] // Нар. образование – 2006. – № 6. – С. 59–64.
 1. Вифлеемский, А. Давайте соблюдать «чистоту жанра» : [о критериях Междунар. конкурса им. А. С. Макаренко] / Анатолий Вифлеемский // Нар. образование. – 2006. – № 6. – С. 124–126.
 1. Положение о Международном конкурсе имени А. С. Макаренко : [о проведении Пятого Междунар. конкурса им. А. С. Макаренко, г. Сочи] // Нар. образование. – 2006. – № 10. – С. 79–82.


2007


 1. Положение о Международном конкурсе имени А. С. Макаренко : [шестой Междунар. конкурс им. А. С. Макаренко, Макаренковские чтения, 1–5 апр. 2008 г, Москва] // Нар. образование. – 2007. – № 10. – С. 127–132.


2008 1. Вифлеемский, А. Как следует готовить материалы на Международный конкурс им. А. С. Макаренко / Анатолий Вифлеемский // Нар. образование. – 2008. – № 1. – С. 88–90.
 1. Долганова, Л. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти і науки : [про прес-конф., присвяч. 120-річчю від дня народж. А. С. Макаренка] / Лілія Долганова // Освіта України. – 2008. – 1 квіт. (№ 25). – С. 5.
 1. Золотарьова, Е. Педагог ХХ століття : [про урочисте відкриття в Київ. проф.-пед. коледжі ім. Антона Макаренка Всеукр. декади до
  120-річчя від дня народж. А. С. Макаренка] / Елеонора Золотарьова // Освіта України. – 2008. – 8 квіт. (№ 27). – С. 7.
 1. Макаренковские чтения // Открытая шк. – 2008. – № 3. – С. 19–20.
 1. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності» , 12–14 березня 2008 р., м. Полтава / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2008. – 403 с.
 1. Положение о Международном конкурсе имени А. С. Макаренко // Нар. образование. – 2008. – № 1. – С. 83–87.
 1. Ткаченко, А. Педагогічні пріоритети сучасності: Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 120-річниці від дня народж. А. С. Макаренка / А. Ткаченко, О. Штепа, Н. Бєляєва [та ін.] // Освіта. – 2008. – 14–21 трав. (№ 19/20). – С. 7.3.3. Наукова школа макаренкознавства
Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
1991


 1. Окса, Н. Н. Проблемы дидактики в педагогическом наследии А. С. Макаренко : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Окса Николай Николаевич; Мелитоп. пед. ин-т. – Мелитополь, 1991. – 184 л.1993


 1. Сочнев, Д. В. Преемственность социально-педагогических воззрений как фактор становления А. С. Макаренко-педагога : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Сочнев Дмитрий Васильевич. –
  Н. Новгород, 1993. – 183 л. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки)


1994


 1. Дьяченко, С. А. Творчество А. С. Макаренко как объект изучения и аналитической оценки в немецкой педагогике : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьяченко Светлана Анатольевна ; Волгоград. гос. пед.
  ун-т. – Волгоград : 1994, 199 л. – Библиогр.: л. 172–199. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).


1996


 1. Бобрицька, В. І. Учнівське самоврядування як засіб підвищення ефективності виховання особистості школяра (на основі спадщини А. С. Макаренка) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бобрицька Валентина Іванівна. – К., 1996. – 216 арк.
 1. Бобрицька, В. І. Учнівське самоврядування як засіб підвищення ефективності виховання особистості школяра (на основі спадщини А. С. Макаренка) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бобрицька Валентина Іванівна. – К., 1996. – 25 с.
 1. Повшедный, А. В. Факторы воспитательного процесса как проблема в педагогическом наследии А. С. Макаренко : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Повшедный Александр Валерьевич ; Нижегород. пед. ун-т. – Н. Новгород, 1996. – 215 л. – Библиогр.: л. 191–215. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Повшедный, А. В. Факторы воспитательного процесса как проблема в педагогическом наследии А. С. Макаренко: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Повшедный Александр Валерьевич ; Нижегород. пед. ун-т. – Н. Новгород, 1996. – 19 с. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).


1999


 1. Носаль, А. Л. Проблемы воспитания и развития личности в практико-теоретической деятельности А. С. Макаренко : Психологическое время личности: дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.11 / Носаль Анна Львовна. – М., 1999. – 140 л. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Носаль, А. Л. Проблемы воспитания и развития личности в практико-теоретической деятельности А. С. Макаренко : Психологическое время личности: дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.11 / Носаль Анна Львовна. – М., 1999. – 20 с. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Юдина, К. Ю. Проблемы воспитания и развития личности в практико-теоретической деятельности А. С. Макаренко : психологическая составляющая педагогической системы : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Юдина Карина Юрьевна. – М., 1999. – 121 л. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Юдина, К. Ю. Проблемы воспитания и развития личности в практико теоретической деятельности А. С. Макаренко: психологическая составляющая педагогической системы : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Юдина Карина Юрьевна. – М., 1999. – 25 с. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).


2000


 1. Кораблёва, Т. Ф. Философско-этические аспекты теории коллектива А. С. Макаренко : дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Кораблёва Татьяна Фёдоровна. – М., 2000. – 170 л. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Кораблёва, Т. Ф. Философско-этические аспекты теории коллектива А. С. Макаренко : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Кораблёва Татьяна Фёдоровна. – М., 2000. – 24 с. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Огірок, С. С. Потреби і стимули як системоутворюючі фактори розвитку особистості (на матеріалах педадагогічної спадщини А. С. Макаренка та сучасних педагогів-новаторів) : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.01 / Огірок Станіслав Сергійович ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – 182 арк. – Бібліогр.: арк. 162–182.
 1. Огірок, С. С. Потреби і стимули як системоутворюючі фактори розвитку особистості (на матеріалах педадагогічної спадщини А. С. Макаренка та сучасних педагогів-новаторів) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.01 / Огірок Станіслав Сергійович ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2000. – 20 с.


2001


 1. Симатова, Т. В. Опыт трудового воспитания А. С. Макаренко в теории и практике отечественной педагогики 50–60-х гг. : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Симатова Татьяна Васильевна. – Елец, 2001. – 157 л. – Библиогр.: л. 134–157. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).2002


 1. Неустроев, А. Н. Формирование экономического сознания воспитанников в системе трудового воспитания А. С. Макаренко : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Неустроев Ариан Николаевич ; Якут. гос. ун-т им. М. И. Амосова. – Якутск, 2002. – 19 л.


2004


 1. Бучківська, В. В. Особистісно орієнтований підхід до виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бучківська Валентина Вікентіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2004. – 212 арк. – Бібліогр.: арк. 175–198.
 1. Бучківська, В. В. Особистісно орієнтований підхід до виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бучківська Валентина Вікентіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2004. – 19 с.
 1. Гайда, Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гайда Йоанна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2004. – 206 арк.
 1. Гайда, Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гайда Йоанна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2004. – 20 с.
 1. Носовець, Н. М. Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А. С. Макаренка: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Носовець Наталія Михайлівна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – 21 с.


2005


 1. Мельникова, О. В. Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мельникова Ольга Володимирівна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.  – Х., 2005. – 241 арк.
 1. Мельникова, О. В. Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мельникова Ольга Володимирівна. – Х., 2005. – 19 с.


2006


 1. Гончарова, К. М. Стили педагогической деятельности А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинського : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гончарова Ксения Михайловна ; Пятигор. гос. лингвист. ун-т. – Пятигорск, 2006. – 198 л. – Библиогр.: л. 177–198. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Гончарова, К. М. Стили педагогической деятельности А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гончарова Ксения Михайловна ; Пятигор. гос. лингвист. ун-т. – Пятигорск, 2006. – 22 с. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Синиченко, О. В. Проблематика и поэтика «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Синиченко Ольга Викторовна. – М., 2006. – 198 л. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Синиченко, О. В. Проблематика и поэтика «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко: автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Синиченко Ольга Викторовна. – М., 2006. – 24 с.


Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
1998


 1. Гриценко, Л. И. Личностно-социальная концепция А. С. Макаренко в современной педагогике: сравнительный анализ отечественного и зарубежного макаренковедения : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гриценко Лариса Ивановна. – Тюмень, 2006. – 291 л. – Библиогр.: л. 272–291. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).
 1. Гриценко, Л. И. Личностно-социальная концепция А. С. Макаренко в современной педагогике : сравнительный анализ отечественного и зарубежного макаренковедения : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гриценко Лариса Ивановна. – Тюмень, 2006. – 43 с. (Матеріали з фондів Рос. Держ. б-ки).


2003


 1. Карпенчук, С. Г. Педагогічна технологія А. С. Макаренка в контексті сучасної педагогіки : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Карпенчук Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2003. – 556 арк. – Бібліогр. : арк. 432–478.
 1. Карпенчук, С. Г. Педагогічна технологія А. С. Макаренка в контексті сучасної педагогіки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Карпенчук Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2003. – 40 с.: табл.


2005

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка